De ISLAM is nu de grootste bedreiging voor de wereldvrede

‘Na het nazisme en communisme is de ISLAM de derde totalitaire ideologie, die ons bedreigt.De massale immigratie van moslims in Europa is geen goed idee’, vindt de wereldberoemde Hongaarse links-liberaal schrijver György Konrád….De ISLAM is niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft het niets dan ellende en moord gebracht. De ISLAM werd opgebouwd en uitgebreid middels plunderingen, verwoestingen en bloederige oorlogen – niet gebouwd met vrede en liefde.De historie van de ISLAM is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM!…De ISLAM is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40)…

De Islam will alle andere religies vernietigen door de JIHAD(betekent oorlog voeren tegen de niet-moslims met als doel de Islam te vestigen).En er zijn grotere en kleinere onderdelen van JIHAD. De grotere JIHAD betekent spirituele inspanning of innerlijke strijd, maar slechts 2% van de Bukhari Hadith en 25% van de Sira wordt gewijd aan deze soort JIHAD. De resterende 98% van de Bukhari Hadith en 75% van de Sira gaat over JIHAD, die gewapende strijd behandelt.Het gaat om de ‘heilige’ oorlog tegen de kafirs en de overname van alle landen. En door gebruik van geweld werd Islam succesvol en daarom vermeldt bijna elke Hadith JIHAD als de beste handeling die een moslim kan doen.De meeste islamitische landen werden veroverd door geweld; de Islam is daar verspreid door het zwaard.Christenen of Joden (‘de mensen van het Boek’, d.i. van de Bijbel) die zich niet willen onderwerpen, moeten een bijzondere belasting te betalen. De overige onbekeerlijken moeten worden gedood…

Als ik een moslim hoor zeggen dat “ISLAM” vrede betekent, moet ik eerst eens heel hard lachen, maar anderzijds is het wel droevig voor mij, omdat nog steeds veel mensen dit geloven.Het woord ISLAM betekent ‘onderwerping’ en niet ‘vrede’, want vrede is salam,niet ISLAM…Wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen/staten/ aan de SHARIA(islamitische wetgeving) en de ISLAM:„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40…„Bestrijdt hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst aan God behoort” (soera 2:193). En wie zich verzet tegen onderwerping moet, omwille van de vrede, gedood worden.Dat is de paradoxale boodschap van de ISLAM.De islamitische vrede betekent: oorlog en de verdwijning van niet-moslim beschavingen!…

De basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen niet-moslims).Deze boek beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien,zodat de Islam als enige echte religie in de wereld overblijft…De Koran is in feite twee boeken, de eerdere Koran die geschreven is in Mekka en een latere Koran die geschreven is in Medina; de Mekka-Koran is religieus maar de Medina-Koran is zeer politiek, juridisch en wijdt bijna een kwart van zijn tekst aan JIHAD…In Mekka vraagt de Koran om godsdienstvrijheid voor de aanhangers van de Islam, maar later in Medina roept de Koran de moslims op de wapenen op te nemen tegen andersdenkenden. Uiteraard beschouwen de moslimjuristen de teksten uit de latere periode, in Medina, bindend en kunnen teksten uit Medina de eerdere teksten uit Mekka ‘opheffen’ of ‘abrogeren’…

Jihadisten moorden op grond van een theologische interpretatie. Terreur is dus een van de gezichten van de ISLAM.Islam terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken/de wereld veroveren/, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de JIHAD,de kernideologie van de ISLAM…Sterven voor de zaak van de ISLAM in een fysiek gevecht (de JIHAD) is zelfs de enige manier om zeker in het paradijs te komen:„ Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95…En iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient…„Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”-Koran 2:85… „Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86)…

In de Islam is een overeenkomst met de ongelovigen/niet-moslims geldig zolang het doel, de uiteindelijke onderwerping aan Allah, ermee gediend wordt. Mohammed sloot een overeenkomst met de Kuraisj. Dat was een tactische zet, een tijdelijke bestand dat hij in 630 met dood en verderf verbrak…In de Mekkaanse periode, toen Mohammed slechts een paar dozijn volgers had aangetrokken, verschenen er religieuze en poëtische verzen in de Koran. Zodra Mohammed en zijn volgers verhuisden naar Medina, waar hij een politicus en krijgsheer werd, begonnen de verzen in de Koran politiek te worden en wakkerden aanvallen aan tegen de niet-moslim (JIHAD)…

Met het kromzwaard in de hand, heeft Mohammed het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.De bronnen beschrijven orgieën van wreedheid waarbij honderden mensen werden gekeeld, handen en voeten werden afgehakt, ogen werden uitgestoken en hele stammen werden uitgeroeid.Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld…De Apostel/Mohammed/ zei;„ Weet dat het paradijs onder de schaduw van het zwaard ligt.”(Bukhari: V4B51N73)…

Jezus was geweldloos en vol liefde en zorg. Hij gebruikte slechts zijn woorden om mensen voor Zich te winnen. “Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Hij. Hij had geen leger en geen wereldlijke macht. “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.” Gedwongen bekeringen wilde Hij niet. Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde.En het Christendom heeft  van haar bestaan op een vreedzame wijze  verspreid…De Kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren.De Kruistochten begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen.En de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben dat de expansionistische en imperialistische Islam een gevoelige slag werd toegebracht en de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht. Gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed tot op de dag van vandaag…De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden…

Twee maal trachtte de ISLAM Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de ISLAM…JIHAD kent vele facetten, waarbij “JIHAD door het zwaard” er slechts één is.En ‘Al–Hijra’(migratie of kolonisatie:de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied) is ook een.Met die techniek hebben de moslims Noord-Afrika, Syrië en Mesopotamië eeuwen geleden herbevolkt met opdringerige Arabieren, en Anatolië met Turken, die in Noord-Oost Azië thuishoren.De oorspronkelijke bevolking werd vermoord of tot slaaf gemaakt.En door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa nu op het punt Eurabia te worden.Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen. In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen.En in Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…

De ‘sluipende islamisering’ in West-Europa is nu in volle gang.We stevenen af op het einde van de Europese en Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen… Als je een beetje om je heen kijkt in West-Europa, dan zie je dat in het achttiende arrondissement in Parijs op vrijdag de straten worden afgesloten. Dat er in Frankrijk 718 zones zijn waar de politie niet of nauwelijks meer komt.Dat uit een rapport van de Zweedse politie bleek dat er 23 zogeheten ‘zeer kwetsbare wijken’ zijn rond steden als Stockholm, Malmö en Göteborg. Dat Londen en andere steden in Engeland volhangen met stickers met de waarschuwing: “U betreedt een sharia-gecontroleerde zone“. Dat overal de moskeeën als paddenstoelen uit de grond schieten. Dat in bijna alle Europese landen inmiddels is toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en die totaal niets heeft opgeleverd.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!…

Een ware moslim kan niet in een democratische rechtsstaat te leven, want in een democratie worden de wetten door de mensen gemaakt. De ware moslim erkent slechts de wet van Sharia/Allah. Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer!…„Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen”(Koran-3: 28)…„Vermijd vriendschap met Joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen”(Koran- 5:51)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…En het doel van zowel heel wat niet-radicale als radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de Islam en de Sharia(”De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran/soera 2, vers 216)…

Bij de opmars van de ISLAM, speelt de moskee een centrale rol. Er gebeurt veel meer in moskeeën, dan alleen bidden.Moskeeën worden gebruikt om de ISLAM/=SHARIA te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan.Preken van imams in ALLE moskeeën staat niet open voor integratie.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee, dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.Er bestaat nergens ter wereld een moskee, waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast en de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is. En mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad wordt afgewezen, dan horen we dat graag…

Domheid, verraderlijkheid en naïviteit van veelal links en liberaal kuddevee, faciliteert dit barbaarse veroveringsstreven.De Italiaanse Oriana Fallaci schreef: ‘Jullie begrijpen niet, willen niet begrijpen dat er een omgekeerde kruistocht gaande is.’…De president van Algerije riep in de jaren 70 al Europa te willen veroveren met behulp van de baarmoeders van Islamitische vrouwen.En weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden zei?„Allah zal de islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd.De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken.”… Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen.Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen,”zei Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland)…Wie de islamitische wereld binnenhaalt, wordt zelf de islamitische wereld…

We stevenen af op het einde van de Europese en Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen.Langzaamaan verspreidt de ISLAM zijn macht, zij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is…Europa is laatste jaren een slagveld, een oorlogsgebied: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk.De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer…BEDANKT:landveraders,de elite, universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici en wegkijkers.De toekomst van jullie kinderen is leven onder fascistische Sharia,of jaren in een burgeroorlog zijn!…

Volgens de Amerikaanse uit Egypte afkomstige ex-moslima Nonie Darwish “onderscheidt de Islam zich van echte religies omdat de Islam de «gouden regel» niet kent. Deze regel houdt in dat men zich tegenover anderen moet gedragen zoals men zelf wil dat deze anderen zich tegenover ons zouden gedragen. Deze «gouden regel» ligt aan de basis van onze Westerse beschaving. De Islam kan bijgevolg niet de rechten en vrijheden claimen, die andere religies toekomen, omdat de islam de kern van onze beschaving afwijst en aantast.”…Deze vier kenmerken zijn van een religie:1. Het behoren tot een religie moet een persoonlijke keuze zijn; 2. Geen enkele religie mag eisen dat diegenen die de religie verlaten gedood moeten worden; 3. Een religie mag nooit bevelen om diegenen die niet tot de eigen religie behoren te doden of te onderwerpen; 4. Een religie moet in overeenstemming zijn met de fundamentele mensenrechten. Aangezien de Islam strijdig is met elk van deze vier karakteristieken, kan de Islam niet als een religie worden beschouwd…

Religie biedt een basis voor vrede, mensenrechten, vrijheden en gerechtigheid.Elke interpretatie die het tegendeel beweert, waaronder misbruik van religie om conflicten aan te wakkeren, is verkeerd en bedrieglijk…De Koran noemt het Joden apen en varkens.Wanneer iemand wordt veroordeeld op grond van zijn afkomst(niet zijn daden), is dat: racisme. Deze boek zegt  ook dat de kafir/niet-moslims mag worden bedrogen, gehaat, tot slaaf gemaakt, bespot, gemarteld en gedood.En de kafir is iedereen, die niet accepteert dat Allah de enige god is en dat Mohammed Zijn boodschapper is…Het merendeel van de islamitische doctrine plaatst vrouwen als met een inferieure status ten opzichte van mannen.Dit houdt ook in de verdeling van erfenis, getuigenis in een rechtbank, intelligentie en religieuze vermogens van beide geslachten.Verwijzingen naar speciale regels voor vrouwen, die – in vergelijking met mannen – hun vrijheid beperken, vallen ook onder deze categorie.Kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking:grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken…

Hét symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking, zoals hoofddoek, nikab en boerka.De hoofddoek of boerka is een uiting van een soort geuzenidentiteit en de zichtbare grensmarkering tussen ‘onze Westerse cultuur’ en de ‘islamitische gemeenschap’,tussen ‘islamitische vrouwen’ en ‘westerse vrouwen’.Dit onderscheid moet ervoor zorgen dat de islamitische vrouw altijd direct duidelijk te herkennen is. En uit die herkenning vloeit voort dat de islamitische vrouw niet mag worden lastig gevallen. Uit die herkenning vloeit daarom ook voort dat de ongelovige, niet-islamitische vrouw wel mag worden lastig gevallen.Dus,symbolen die staan voor het zichtbare onderscheid «wel of niet lastig mogen vallen» dienen daarom volledig uit het Europese straatbeeld te verdwijnen…De ISLAM is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

Dr. Bill Warner – De Islam kan nooit worden hervormd…En mensen zeggen vaak: maar er zijn ook goede moslims. Ja, in de Tweede Wereldoorlog waren er ook goede Duitsers.En wat ook niet veranderd is, is dat je maar een hele kleine groep nodig hebt om onrust te zaaien.Hitler is ook met een kleine aantal begonnen en dat groeide en groeide ,want het werkt dan heel eenvoudig bij extremisten: je bent of voor ons en ben je niet voor ben je tegen ons…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to De ISLAM is nu de grootste bedreiging voor de wereldvrede

 1. Jackie2015 says:

  Ben bekend met Dr Bill Warner. HIj is werkelijk zijn expertise. Islam is met God uit de samenleving wel te verwijderen, maar dan moeten alle volken in de gehele wereld het met elkaar eens zijn. En helaas daar mankeert het aan.

  Wij zullen het misschien hier niet meemaken maar op een dag en op Zijn tijd zal God ingrijpen en dat zal niet mals zijn
  –Psalm 11:5,6 SV
  Hij zal op de goddelozen regenen strikken, vuur en zwavel; en een geweldige stormwind zal het deel huns bekers zijn.
  Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft gerechtigheden lief; Zijn aangezicht aanschouwt den oprechte.

  Liked by 2 people

 2. Jackie2015 says:

  Video 6:28 minuten
  Europe’s Last Chance: :Pat Condell

  Liked by 1 person

 3. Pingback: Geert Wilders is de enige politicus die de verschrikkelijke Islam bestrijdt | The Balkans Chronicles

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s