Wie de islamitische wereld binnenhaalt, wordt zelf de islamitische wereld

De Canadese islamcriticus Christine Williams zei: „Islamisten komen heel vriendelijk je land binnen. Ze infiltreren sluipenderwijs in de sociale systemen en de politieke structuur. Ze doen alsof ze vrienden zijn, maar zijn feitelijk uit op de islamitische verovering.”… Overal in West-Europa zijn symbolen van islamitische overheersing zichtbaar: moskeeën, minaretten, islamitische scholen, straatprediking, halal-voeding, hoofddoeken, shariarechtbanken, jihadvlaggen tijdens islamitische marsen en aanslagen.Grootschalige immigratie en hoge geboortecijfers zijn een onderdeel van de strategie van moslims om Europa over te nemen…

Het streven naar de islamisering van Europa is veel meer gebaseerd op de Koran, waarin staat dat de Islam de enige ware godsdienst is voor alle mensen. En de islam heeft, waar het verscheen en dominant werd, culturen vernietigd en zo gaat het overal op de wereld waar de ISLAM voet aan de grond krijgt. En hoezo, zou de ISLAM in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?…Het eigen superioriteitsgevoel en de superioriteitsovertuiging markeren de harde grens van een gesloten samenleving. De islamitische leer ons als minderwaardig bestempelt en moslims opdraagt en aanspoort om niet-moslims te bestrijden, te onderwerpen, te doden. Volgens Allah zijn ongelovigen/niet-moslims onbetrouwbaar, huichelaars, onrein, onwetend, hoogmoedig, kwaaddoeners, zondaars, verleiders en willen ze de gelovige van het rechte pad afleiden. Ongelovigheid wordt vereenzelvigd met alles wat slecht is; het zijn “de slechtsten der schepselen” (soera 98:6)…De gelovigen mogen geen ongelovigen tot vriend nemen (3:28, 3:118,5:51). Je mag als moslim zelfs niet meer bevriend zijn met je eigen familie als zij niet gelovig zijn (9:23)…Een boek dat zo veel intolerantie predikt jegens niet-moslims, is niet alleen niet bevorderlijk voor integratie, maar zorgt juist voor segregatie…

Er is geen islamitisch land ter wereld, waarin onze kernnormen en -waarden worden gerespecteerd, laat staan dat getracht wordt ze na te leven in daden en in wettelijke regelingen.Islam theologie beschikt over een primitief denkschema om het wonen van moslims in een niet-islamitisch land te interpreteren. Het is het schema van de tegenstelling van de dar al harb en de dar al islam: het ‘huis’ van de oorlog versus het ‘huis’ van de islam. Deze tegenstelling suggereert dat er voor moslims twee smaken zijn: als moslim wonen in een islamitisch land of in oorlog zijn met het niet-islamitisch land waarin je woont.Heeft de PVV dan toch gelijk?…Zolang de wereld nog gebieden kent die niet aan de ISLAM zijn onderworpen, bevinden de bewoners van die gebieden zich in het huis van oorlog, Dar al harb.En wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen aan de sharia en de islam. Helaas willen veel westerlingen dit niet zien…

Wat betreft het verleden wordt de ISLAM geschat op 270 miljoen vermoorde andersdenkenden en de destructie van diverse culturen(volgens de harde islamcriticus Bill Warner, red.).Wat betreft het heden wordt de islam geschat op ruim 29.000 terreuraanslagen sinds 9-11. De islam is een absolutistische totalitaire ideologie die nog nooit neiging heeft getoond tot fundamentele correctie richting persoonlijke vrijheden, openheid voor rationele discussie en kritische zelfreflectie…Geen Islam/Islamisering,terreur,sharia enclaves hier, klinkt het in Oost-Europa. In de voormalige Oostbloklanden (Visegrad) is de situatie overduidelijk. De islam komt er niet binnen. En de voormalige Oostbloklanden willen geen moslims,omdat je van tevoren al wel weet dat die groepen zich nooit aan jouw cultuur zullen aanpassen. Integendeel: ze willen de wereldheerschappij(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)!De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!…

Ik ben zat van de politiek correcte politici, die neerbuigende kritiek leveren op landen als Hongarije, Tsjechië en Polen, terwijl daar massa-aanrandingen noch jihad-aanslagen plaatsvinden. Ik ben zat van de moslims, die zichzelf standaard als slachtoffer presenteren en bij elke scheet richting de moslimgemeenschap moord en brand schreeuwen over ‘islamofobie’, en dat dan gelijkstellen met antisemitisme en racisme.Ik ben zat van de moslims en moslimorganisaties, die klachten indienen en juridische processen aanspannen met als doel de ‘kafir’ (‘ongelovige’) te pakken of islamkritiek te bestraffen (‘juridische jihad’). Ik ben zat van de politici,naïeve journalisten,academici en ‘experts’, die beweren dat alleen ‘het islamisme’ (‘de politieke islam’) of ‘de radicale islam’ het probleem is, wat slechts tot gevolg heeft dat de ‘gewone’ of ‘mainstream’ islam, die inherent politiek en radicaal is, buiten schot blijft.En ik ben zat van de geleidelijke islamisering van onze hele samenleving, via demografische, juridische, economische en politieke weg…Ik vrees voor een ramp. Als je toelaat dat de islam hier verder wortel schiet, rest er slechts één alternatief: een min of meer seculiere dictatuur, zoals Iran en Saudi-Arabië. Wie wil nu in een tirannieke maatschappij leven?…

De afgelopen decennia West-Europa is een slagveld geworden. Een oorlogsgebied. Aanslag na aanslag. Bijna iedere week inmiddels. Doden, gewonden. Onschuldige mensen vermoord, platgereden en opgeblazen. Spijkerbommen, vrachtwagens en kalasjnikov´s.Het is verschrikkelijk.Deze aanslagen ,ook tijdens de Ramadan(betekent voor islamitische terreurgroepen ‘het begin van de strijd tegen ongelovigen’), zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt.Volgens de Koran zijn jihadisten die sterven niet dood maar levend (2:154), zullen zij “een ontzaglijk loon” krijgen (4:74) en in het paradijs komen (9:111). Het is niet verwonderlijk dat dit aantrekkingskracht uitoefent op fanatieke moslims…Een moslim is pas gematigd door de fundamenten van de islamitische leer expliciet overboord te gooien.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Wie de islamitische wereld binnenhaalt, wordt zelf de islamitische wereld

 1. ruud beijer says:

  Helaas wordt Wilders verraden door een groot deel van de Nederlandse bevolking. Zij zien liever nog meer islam nog veel meer asielparasieten. En ook nog veel meer EU. Hopelijk stikken zij in de islam de EU en de asielparasieten .

  Liked by 4 people

 2. Pingback: Wie de islamitische wereld binnenhaalt, wordt zelf de islamitische wereld | E.J. Bron

 3. koosv8 says:

  Wat ik zo gek vind, is dat de mensen die Pim Fortuyn stemde nu zeker allemaal apathisch zijn geworden. Er zou nu 17 jaar geleden na de moord op deze man, toch allang een anti islamitische tendens te bespeuren moeten zijn. Zowel in de regering, als in de 2e kamer, maar ook op de scholen in het openbare leven, maar ook bij de politie.

  Liked by 2 people

  • bigljohn says:

   koosv8; Links is nu al zover dat men de PVV volledig heeft weggewerkt. Middels de VVD vriendelijke FVD en stembusfraude. Tijdens de E.U. parlementsverkiezingen werd de PVV totaal weggevaagd en de PvdA (die al dood, begraven en vergeten was) tot nieuw leven gewekt. Groen Links word met beetjes ook steeds groter volgens de MSM media. Het Brabants Dagblad liet een kaart van Nederland zien die voor 2/3 rood gekleurd was. Nederlanders zouden bijna allemaal links georienteerd zijn.. Hoe anders ging het er in de rest van Europa toe. Nederland is het braafste jongetje van de E.U. klas en begint steeds meer op de voormalige DDR te lijken.

   Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s