De Sharia houdt het Israëlisch-Palestijnse conflict muurvast

Veel van de westerse beeldvorming over het Israëlisch-Palestijnse conflict wordt bepaald door het schema: rijk tegenover arm, machtig tegenover machteloos, bezitter tegenover bezitloze, onderdrukker tegenover vrijheidstrijder. Dit schema is een hardnekkig restant van het marxistische denken in klassentegenstellingen, dat sinds de jaren ’60 en ’70 veel invloed kreeg in West-Europa…De Palestijnen zijn arme, bezitloze, machteloze, onderdrukte vrijheidsstrijders. Zij hebben dus het gelijk aan hun zijde. Israël daarentegen is een rijke, vermogende, machtige en onderdrukkende staat, en dus een schurkenstaat…

De “Palestijnen” beweren dat ze vechten voor hun oude thuisland.Daarmee misleiden ze zichzelf en de wereld. En onder invloed van Palestijnse propaganda/leugen, beschuldigen westerse landen Israël systematisch van het inpikken van Palestijns land…Maar,in de geschiedenis heeft er nog nooit een Palestijnse staat bestaan en ook een Palestijnse volk.De Palestijnen zijn een verzonnen volk. Het zijn Arabieren, uit verschillende Arabische landen.In 1967 werden ze niet als zodanig erkend, noch werden ze beschouwd als een partij in het conflict.Resolutie 242 van de Veiligheidsraad, die na de oorlog in 1967 werd aangenomen, maakte van hen geen melding…

En kijk maar naar hun familienamen. Zelfs die geven klip en klaar aan dat zij hier immigranten zijn. Neem de plaats Umm al-Fahm. Daar heb je vier grote stammen die uit Egypte afkomstig zijn. En in de Oude Stad van Jeruzalem bevindt zich de Marokkaanse wijk, waar zich moslimmigranten uit Noord-Afrika in het land Israël vestigden. Verder vonden in het Ottomaanse rijk van tijd tot tijd volksverhuizingen plaats om meer overheidscontrole te kunnen uitoefenen. Zo werden de Circassiërs hier naar toe gebracht, moslims uit de Kaukasus.En als je een telefoonboek openslaat in de Palestijnse gebieden, zul je namen vinden als Al-Iraqi, Al-Masri en Al-Houran, die verwijzen naar Irak, Egypte en Houran, een regio in Syrië. ……

De ‘Westbank’ (Judea en Samaria) is nog nooit van de Palestijnen geweest; vóór 1967 was het gebied bezet door Jordanië, vóór 1948 door de Britten, vóór 1917 eeuwenlang door de Turken. En aan mensen die zeggen dat Israël grondgebied moet teruggeven kunnen we dan ook de vraag stellen: Aan wie moeten ze het teruggeven dan? Aan Jordanië? Of aan de Britten of de Turken? Die zitten daar allemaal niet op te wachten…Israël had in 1967 niet ‘een flink stuk Jordanië bezet’, maar de Westelijke Jordaanoever, die Jordanië negentien 19 jaar eerder veroverde tijdens de eerste Israëlisch-Arabische oorlog en vervolgens illegaal annexeerde (dit werd alleen door Groot-Brittannië en Pakistan erkend).Voor het jaar 1948 was die kleine strook land niets anders dan een dorre woestijn/65%/, waar nauwelijks iets groeide. Nadat de Joden zich daar definitief vestigden en de staat Israël een feit was, begon de verandering….

Israël is niet verantwoordelijk voor de situatie in het Midden-Oosten. Het probleem is dat de ISLAM het bestaansrecht van Israël verwerpt. Palestijnen willen geen eigen staat. Want zodra een Palestijnse staat naast een Israëlische staat wordt opgericht, erkennen de Palestijnen definitief het bestaansrecht van Israël in het hart van de ISLAM.Tot 1967, toen Israël, na een Jordaanse aanval, Oost-Jeruzalem, Judea en Samaria veroverde, heeft niemand ooit geëist dat er op de zogenaamde West Bank een onafhankelijke Palestijnse staat moest komen. En daarom gaat de Palestijnse president Mahmoud Abbas niet akkoord met de oprichting van de Palestijnse staat. Islamofascist Arafat ging ook niet akkoord met de oprichting van staat Palestina.De VN stelde reeds in 1947 voor het land te delen, omdat gebleken was dat beide bevolkingsgroepen niet in één land konden samenleven, maar dat wezen de Palestijnse Arabieren als ook de omliggende Arabische staten af, waarna zij een oorlog begonnen tegen de Joodse staat in ontwikkeling.Dus,JIHAD/KORAN/ISLAM/NAZISME/WERELDVEROVERING, de Arabische staten en stammen, die de oprichting van de staat Palestina in 1948 hebben kunnen voorkomen, verantwoordelijk zijn voor het Palestijnse leed sinds 1948…

En we weten dat de uiteindelijke bedoeling van de ISLAM is: het veroveren en domineren van alle andere religies en landen — het installeren van de Sharia-wetgeving wereldwijd!Dat is het vanaf het vroegste begin geweest, en dat blijft het tot op heden(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40…’De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld ’- Koran 4:76, 60:4)… In 1988 verscheen het handvest van terreurorganisatie Hamas, dat een heilige sharia-oorlog tegen Israël voorstaat.In de Palestijnse grondwet wordt de ISLAM als staatsgodsdienst genoemd en de Sharia word de basis van het Palestijnse recht en Israël moet vernietigd worden, omdat Israël het thuisland is van de Joden.Deze staat bevindt zich op grondgebied dat al vanaf de zevende eeuw, na de verovering van Jeruzalem door de moslimlegers, deel uitmaakte van de dar al Islam,waar de Sharia – de islamitische wetgeving – van kracht was.En het jaar 1948 was voor de Jodenhaters een absoluut rampjaar. Het was een klap in het gezicht van Allah. Het hart van de dar al Islam werd eruit gesneden en teruggeworpen in een situatie van Dar al harb (“huis van de oorlog”).En Israel wordt niet alleen bedreigd door de Palestijnse Autoriteit (PA), maar door de hele islamitische wereld!…

De Palestijnse Arabieren voeren nu “geschiedenisoorlog” tegen Israël.De stad Jeruzalem(in 1890 waren  Joden een meerderheid) en haar hart, de Tempelberg, een centraal ‘slagveld’ is voor de Palestijnse geschiedenisoorlog. Daar liggen immers de antiquiteiten opgeslagen die de Joodse band met het land onweerlegbaar aantonen. Deze bewijzen van Joodse oorsprong in Israël mogen derhalve voor de Palestijnen eenvoudigweg niet bestaan. Daarom ook worden ze systematisch vernietigd(moslims doen dat ook in Cyprus, Kosovo, Bosnië en andere delen van de wereld).In officiële documenten van de Palestijnse Autoriteit wordt de Tempelberg opgevoerd als een exclusief moslimterritoir, inclusief de Westerse Muur (de Klaagmuur). Want volgens de islamitische overlevering bond de profeet Mohammed daar zijn gevleugelde paard Buraq vast tijdens zijn nachtelijke (droom)reis van Mekka naar Jeruzalem…

Het genocidale handvest van Hamas roept op tot de vernietiging van Israël en de moord op Joden wereldwijd. Jarenlang hebben Hamas en andere terroristische groeperingen zelfmoordterroristen gestuurd naar joodse steden, raketten gelanceerd op joodse steden, en terroristen gestuurd om joodse burgers te ontvoeren en te vermoorden.Zij vallen de Joden aan en dan gebruiken ze die (kinderen, ouderen, vrouwen) als menselijk schild waarachter ze zich verbergen. Zonder barmhartigheid voor hun kinderen alsof ze niet van hen waren. Met het enige doel dat ze aan het publiek kunnen vertellen dat de Joden van plan waren hen te doden…Al jaren is Hamas ook bezig Palestijnse kinderen op te voeden, in het leren haten van Joden, christenen, andere gelovigen en afvalligen van de islam.Daar ligt de oorzaak van deze conflict….

In het grootste deel van de Arabische wereld wordt aan de Palestijnen het burgerschap geweigerd en worden ze agressief gediscrimineerd. Ze zijn uitgesloten van het bezitten van land en weerhouden van bepaalde beroepen. Van de 300 miljoen Arabieren in het Midden-Oosten en Noord-Afrika is minder dan een half procent echt vrij, en zij zijn allemaal burgers van Israël. Israëlische Arabieren behoren tot de meest opgeleide Arabieren in de wereld. Zij zijn mede onze vooraanstaande artsen en chirurgen, ze zijn gekozen in ons parlement en ze werken als rechters in ons Hooggerechtshof. Miljoenen mannen en vrouwen in het Midden-Oosten zouden deze mogelijkheden en vrijheden graag hebben…

Kijk naar heel de moslimwereld, naar meer dan 50 staten en een miljard inwoners. En wat merk je op? Waaraan ontbreekt het hen? Juist: aan vrede!Overal waar ze zitten vechten ze interne en externe vetes uit en zijn ze verwikkeld in gruwelijke godsdienstoorlogen van Centraal en Noord-Afrika tot in het Midden-Oosten en Azië. Verwacht je dan echt dat ze met aartsvijand Israël plots wel zullen kunnen samenleven?…Wij, Christenen en Joden verenigd, moeten altijd achter Israël staan, ook achter de staat en de strijd aangaan tegen de talrijke en wrede jihad-vijanden. We moeten onze Westerlijke beschaving die gebaseerd is op het Judeo-Christelijk erfgoed, dus op de morele waarden van de Bijbel (de Thora), verdedigen…https://joodsactueel.be/2018/05/16/hamas-leider-erkent-op-tv-dat-50-doden-lid-waren-van-terreurgroep/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to De Sharia houdt het Israëlisch-Palestijnse conflict muurvast

  1. Een nieuw winkelcentrum is geopend in Gaza City:…https://www.youtube.com/watch?v=SdfXt3dRSLg

    Like

  2. It is fortunate that archaeologists are not exterminated, they always prove the opposite of the 1000x repeated sickly right of those Muslims.

    Liked by 2 people

  3. Pingback: De Sharia houdt het Israëlisch-Palestijnse conflict muurvast | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s