Overal waar de ISLAM de baas is, is het gewoon verschrikkelijk!

De ISLAM is een verschrikkelijk systeem(tachtig procent van de Islam is politiek,twintig procent valt onder godsdienst),waar de Sharia(islamitische wetgeving) centraal staat in deze systeem.En deze verschrikkelijk systeem wil een islamitische staat vestigen en uitbreiden totdat hij de hele wereld omvat.Deze verschrikkelijk systeem werd opgebouwd en uitgebreid middels plunderingen, verwoestingen en bloederige oorlogen – niet gebouwd met vrede en lifde. Historie van de ISLAM is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM!…

De Koran roept al 1400 jaar op tot moord, strijd en geweld tegen niet-moslims:‘De heerschappij is alleen voor Allah’(Koran-12:40) …‘Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is’(Koran-2:98)…‘Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims’(Koran -4:101.)…‘Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard’(Koran- 9:29)… ‘En doodt hen, waar je hen ook ontmoet’(Koran-soera 2, vers 191)…‘Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden’(Koran 47:4)…‘Een Kafir mag geterroriseerd worden’(Koran: 8:12)…‘Strijd tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen’(Koran-9: 14)…‘Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast’ (Koran-soera 47, vers 4-5)…‘Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn’(Koran 2.193)…‘Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen’(Koran 60.4) …‘De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld’(Koran 4:76, 60:4)…‘De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM’(Koran- 2, vers 216)…‘Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan’(Koran-2:85)…

Deze Medina geweldsverzen in de Koran/meer dan 100/ zijn van latere datum en hebben zogenaamde vredelievende verzen uit de Mekkaanse periode vervangen.De doctrine van herroeping van bepaalde zogenaamde vredelievende koranverzen (abrogatie of in het Arabisch naskh genoemd) is gebaseerd op soera 2:106 en soera 16:101…Tijdens zijn periode in Mekka was Mohammed een spirituele leider en de geopenbaarde verzen zijn dan ook van een eerder spirituele aard. Mohammed was een “waarschuwer”. Hij riep de mensen op om in Allah als enige God en in hemzelf als laatste Profeet te geloven anders gingen ze naar de hel. De boodschap van Mohammed sloeg niet echt aan en hij had weinig volgelingen, vooral marginalen. Uiteindelijk is hij uitgeweken naar Medina…

Tijdens zijn periode in Medina ontpopte Mohammed zich tot politiek en militair leider, maar ook tot wetgever. De verzen die toen geopenbaard zijn, zijn wetgevend van karakter en roepen de gelovigen op om voor hun geloof te vechten, zowel defensief als offensief. De ongelovigen worden onophoudelijk naar de hel verwenst.Mohammed(die met een minderjarig meisje was gehuwd) was de laatste 10 jaar van zijn leven permanent in oorlog.Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.Hij liet mensen vermoorden, zoals de joden van de Qurayza-clan.De mannen van de stam werden gedood, de vrouwen en kinderen als slaaf verkocht. Dat kan je in de Hadith teruglezen.Mohammed zelf heeft verklaard, dat de ISLAM door middel van terreur en plundering zal zegevieren (zie Bukhari Hadis, 1.7.331)…

De Islam gaat uit van de fundamentele ongelijkheid van mensen. Het ziet twee cate­gorieën: moslims en kaffirs (niet-moslims). De een is superieur, de ander minderwaardig.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de Islam.Voor de Islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Het is Allah en niet de mens die bepaald.Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen…

Een ware moslim kan niet in een democratische rechtsstaat te leven, want in een democratie worden de wetten door de mensen gemaakt. De ware moslim erkent slechts de wet van Sharia/Allah. Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer!…“Er is geen moslim op aarde, die de democratie niet verwerpt. Ik weet dat dat straffe uitspraken zijn, maar de democratie is radicaal tegen Islam. Het is gebaseerd op de mensen die de wetten bepalen. Maar Allah bepaalt de wetten, niet de mensen”,zei Abu Imran, woordvoerder van Sharia4Belgium en Sharia4Holland.En de geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!…

De grootste slachtoffers van de ISLAM zijn vrouwen.De terreur, die ISLAM heet, bestaat niet alleen uit bommen en granaten, maar verder uit discriminatie en onderdruking van vrouwen. Kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking:grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken.…‘De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid’(Koran- 4, 34)…’Moslim-vrouwen mogen nooit met niet-moslims trouwen'(Koran-2:221)…“Een man kan huwen met een meisje dat niet geslachtsrijp is'(Koran- 65, 4) …Verkrachting binnen het huwelijk wordt toegestaan: ’Jullie vrouwen zijn jullie een braakliggende akker die jullie naar believen moeten beploegen’(Koran- 2,223). Vrouwen die in Iran en Arabische landen aangifte doen van een verkrachting, worden door de Sharia veelal nog gestenigd wegens seks voor het huwelijk of, getrouwde vrouwen, wegens overspel.De verkrachter vrijwel altijd vrijuit gaat wegens gebrek aan het vereiste bewijs, dat moet worden geleverd door vier getuigen, die de seksuele daad met eigen ogen gezien hebben.Vrouwen zijn niet meer waard in de ISLAM,dan een lolly, die op de grond is gevallen…

Kemal Atatürk, politicus en grondlegger van de republiek Turkije zei:“Islam – deze onbegrijpelijke theologie van een immorele Bedoeïen, is een rottend kadaver, dat ons lichaam vergiftigt”…“Islam is geen religie, maar een politieke, haatdragende ideologie. Noem een islamitisch land en vertel wat je ziet. Achterlijkheid. Armoede. Dictatoriaal bestuur. Onwetendheid”,zei ex-moslima Syrisch-Amerikaanse psychiater Wafa Sultan…Volgens de Amerikaanse uit Egypte afkomstige ex-moslima Nonie Darwish “onderscheidt de Islam zich van echte religies omdat de Islam de «gouden regel» niet kent. Deze regel houdt in dat men zich tegenover anderen moet gedragen zoals men zelf wil dat deze anderen zich tegenover ons zouden gedragen. Deze «gouden regel» ligt aan de basis van onze Westerse beschaving. De Islam kan bijgevolg niet de rechten en vrijheden claimen, die andere religies toekomen, omdat de Islam de kern van onze beschaving afwijst en aantast.”…Deze vier kenmerken zijn van een religie:1. Het behoren tot een religie moet een persoonlijke keuze zijn; 2. Geen enkele religie mag eisen dat diegenen die de religie verlaten gedood moeten worden; 3. Een religie mag nooit bevelen om diegenen die niet tot de eigen religie behoren te doden of te onderwerpen; 4. Een religie moet in overeenstemming zijn met de fundamentele mensenrechten. Aangezien de ISLAM strijdig is met elk van deze vier karakteristieken, kan de ISLAM niet als een religie worden beschouwd…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Overal waar de ISLAM de baas is, is het gewoon verschrikkelijk!

 1. ruud beijer says:

  Helaas te laat. Jarenlang wegkijken en meehuichelen met de islam en de asielparasieten kost onze kinderen hun kop!!

  Liked by 2 people

 2. Jackie2015 says:

  500 van die zgn. gebedshuizen in alleen Nederland al. Dat is nogal was. ”Verleen de vergunningen maar en dan bouwen maar jongens” Hadden de regeringen van de west europese landen nooit moeten toestaan want ik denk dat ook daar een groot deel van de ellende begint.

  Doet me denken aan Zefanja 1:9SV
  ook zal IK ten zelfden dage bezoeking doen over al wie over de dorpel springt, die het huis hunner heren vervullen met geweld en bedrog

  Liked by 1 person

 3. rottenpikwick says:

  Helaas is ook deze site een roepende in de europese woestijn met dom en onnozel volk! Er wordt al 45 jaar gewaarschuwd en nog is het niet ingedaald! Ik heb W-Europa al lang opgegeven en ben blij dat ik niet al te veel aan het leven hang en geen ‘levende have’ achterlaat. Met respect voor de eigenaar van deze site en zijn inzet en energie om het tij alsnog te keren! Een roepende in de woestijn!

  Liked by 1 person

  • ruud beijer says:

   Helaas heb ik wel kinderen. Helaas omdat de toekomst voor hen anders is dan de mijne. Ik ga over pakweg 20 jaar dood. Dan blijft er een Nederland over welke ik niet wil. Al die parasieten die van ons profiteren.

   Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s