Nederland wordt binnenkort een ‘Islamitische staat’, waar de Sharia geldt!

De ISLAM was volgens Pim Fortuyn “de grootste bedreiging voor de vrede in West-Europa!”Hij schreef in 1997 een boek met de niets verhullende titel ‘Tegen de islamisering van onze cultuur’. Dit boek veroorzaakte aardig wat ophef in Nederland. Zo waarschuwde hij dat de islam, met name via de in Nederland wonende moslims, een bedreiging vormt voor essentiële Nederlandse normen en waarden…”De islam stelt zich zo vijandig tegen de westerse, en in feite tegen elke beschaving op, dat culturele, politieke en militaire conflicten onvermijdelijk zijn. Het is oog om oog, tand om tand,”waarschuwde Fortuyn.En dat hij gelijk had, bleek ook uit de resultaten van de kamerverkiezingen, die enkele dagen na de moord plaatsvonden. De partij van Fortuyn won met een enorme zetelwinst. Het was het ultieme bewijs dat de kiezers genoeg hadden van de achterkamerpolitiek van onze hypocriete regeerders. Helaas was dit eclatante succes een eenmalige vertoning…

Natuurlijk weet bijna heel Nederland en vele Europianen dat de Islamisering in volle gang is.Inmiddels hebben we in Nederland al Sharia rechtbanken, die wel het kopvod maar niet het kruis accepteren. Of een Sharia advocaat, die niet meer hoeft op te staat voor rechters.Of islamitische vrouwelijke verdachten,die hoeven in de rechtszaal hun allesbedekkende boerka niet meer af te leggen.Of schoolkinderen,die moeten ‘bidden’ in de moskee.Dit allemaal noemen we in het kort “islamisering”. En het is alleen jammer dat de linkse kliek in West-Europa nog teveel macht heeft ,die dit mogelijk maken.Zij zijn het die de weg effenen voor de islam, dat deed de NSB voor de toenmalige vijand ook…

Nederland islamiseert in rap tempo. Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de sharia-driehoek.Een wijk waar het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn en waar zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie, is een sharia-enclave.Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims en jihadgangers. En laat ik een paar voorbeelden noemen,waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn:Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Rotterdam, de wijk Feijenoord: 58%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%. Kanaleneiland, Utrecht: 68%. En hoe groter de islamitische gemeenschap in een land, hoe groter haar invloed…En we zien deze islamisering momenteel in steden door heel West-Europa!..

Afkeer van de Nederlandse samenleving is een onvermijdelijk gevolg van de islamisering van de samenleving. De Turk of Marokkaan, die net binnen komt kan zich buiten de islamitische gemeenschap nergens mee identificeren. Ze gaan meteen naar de moskee voor een grondige hersenspoeling met alle negatieve informatie over de Nederlanders. Daar reciteren zij weer de Koran ,met alle verboden om te integreren in onze maatschappij. Zij worden vanaf het begin gedesintegreerdEn moskeeën en islamitische scholen zijn de basis van de islamitische infrastructuur en cruciaal in de verspreiding van de islam. In en door moskeeën, alsmede op islamitische scholen, wordt de islamitische ideologie onderwezen, verspreid en in de praktijk gebracht…

De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!En over 10 jaar hebben we in Nederland Koning Abdullah aan de macht. Dragen we allemaal een hoofddoek en moeten we allemaal naar de moskee. Dank je wel links…De ISLAM schrijft voor dat de samenleving in haar geheel beheerst moet worden door de islamitische wet ,waaraan de seculiere wet ondergeschikt behoort te zijn.Deze gevaarlijke veroveringsideologie, die een ondergeschikte rol toedient aan de seculiere wet en die er ondubbelzinnig op uit is om de staat over te nemen en vervolgens alle andere religies en levensbeschouwingen te onderdrukken en de islamitische voorschriften als verplichting aan iedereen op te leggen, is een gevaar voor onze samenleving en dient als dusdanig behandeld te worden…

Bovendien zijn diverse aspecten van de islamitische regels fundamenteel in strijd met de mensenrechten. Deze regels, de SHARIA/=ISLAM in uitvoering/, zijn een monolithisch geheel waarvan discriminatie, lijfstraffen en doodstraffen voor opiniedelicten integraal deel uitmaken.Het hoeft dan ook niet te verbazen dat geen enkel islamitisch land een echt democratisch systeem kent. Overal worden mensenrechten met de voeten getreden, overal ontbreekt het aan een goed ontwikkelde civil society als tegengewicht tegen de despotische regimes…

Christenen,Joden, en alle niet-moslims dienen gehaat te worden en worden in de Koran beschreven als apen en varkens (soera’s 2:63–65, 5:59–60, 7:166), als smerig (9:28) en als lieden die door moslims niet als vrienden genomen mogen worden (5:51)…En in landen waar de ISLAM een minderheid vormt, staat de ISLAM tijdelijk toe dat haar aanhangers een schijnvriendschap onderhouden met hun niet-islamitische buren.Deze Koranvers moslims oproept pas de ongelovigen/niet-moslims/ aan te vallen en openlijk te haten, wanneer de ISLAM groot genoeg is om de ongelovigen te verslaan (47:35).Het aantal passages dat haatdragend is jegens anders-gelovigen nog veel groter…

De Apostel/Mohammed/ zei;‘Weet dat het paradijs onder de schaduw van het zwaard ligt’(Bukhari: V4B51N73).Hij zelf heeft verklaard, dat de ISLAM door middel van TERREUR en plundering zal zegevieren (zie Bukhari Hadis, 1.7.331). De stichter van de ISLAM was echter een moordlustige krijgsheer, die verwikkeld was in 33 gewapende conflicten in zijn leven.En de plicht van gelovigen om de woorden en gedragingen van Mohammed op te volgen (8:20, 24:56)…De oproepen in de Koran zijn algemeen en eeuwigdurend geldig en vormen daarom een onmiddellijk gevaar voor Nederland en haar inwoners…‘Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan’(Koran-2:85)…‘Wat de huichelaars betreft, indien zij zich afwenden van de weg Allah’s, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen aantreft’(Koran- 4:89)…

Een godsdienst of levensbeschouwing die alle aspecten van het leven beheerst, iedere gedraging van de onderworpene voorschrijft en als kenmerk heeft dat uittreding met de dood moet worden bestraft, is geen godsdienst of levensbeschouwing, maar een totalitaire ideologie. De ISLAM is vergelijkbaar met andere totalitaire ideologieën zoals het nazisme of communisme.Overal ter wereld waar de islamitische ideologie massaal is verspreid, zijn de toen bestaande godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen vrijwel volledig uitgeroeid of onderworpen.Tot op heden heeft de ISLAM over nagenoeg vijftig landen in de wereld de controle gekregen.En deze vijandige ideologie uitnodigen en faciliteren betekent het stap voor stap vernietigen van de Nederlandse cultuur/onze beschaving.En als we niets tegen doen, wordt Nederland een islamitische Sharia staat,HOLLANDISTAN!De ISLAM had nooit geïmporteerd mogen worden, had nooit gefaciliteerd mogen worden. Die fouten moeten we herstellen. We moeten de-islamiseren…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Nederland wordt binnenkort een ‘Islamitische staat’, waar de Sharia geldt!

 1. Pingback: Nederland wordt binnenkort een ‘Islamitische staat’, waar de Sharia geldt! | E.J. Bron

 2. flyer210 says:

  islam maakt lam dat bewijst het lamlendige beleid van onze regering elke dag weer.
  Ons land en elk niet islamitisch land zijn in oorlog met islam laten we ons dan ook zodanig gedragen en de islam en aanhangers boycotten door geen zaken met hen te doen, alle beetjes helpen om deze plaag uit onze landen te verdrijven.

  Like

 3. Reblogged this on jowitteroosblog and commented:
  Nederland wordt binnenkort een ‘Islamitische staat’, waar de Sharia geldt!

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s