Islamgeweld en islamhaat drijven moslims massaal naar Jezus Christus

Islam en christendom zijn niet met elkaar te vergelijken. Christenen Jezus volgen, die liefde en barmhartigheid predikte, zelfs aan zijn vijanden; en anderen behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Ondertussen doet de Islam, en vooral de islamitische staat, precies wat Mohammed deed… Jezus leert ons lief te hebben, Mohammed(die met een minderjarig meisje was gehuwd) leert ons te haten.Jezus geloofde in geweldloosheid, Mohammed alleen in geweld.Jezus verbood zijn leerlingen om geweld te gebruiken. Zelfs toen hij werd aangevallen en Petrus hem met zijn zwaard te hulp schoot stopte Jezus hem en beval hem de strijd te staken. Tegen Pilatus zegt hij dan ook: “Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben.”(Johannes 18:36)…

Christus reageerde met woorden en onderging vrijwillig de dood aan het kruis. Deze geweldloosheid zag je ook terug bij de eerste christenen die in het Colosseum voor de leeuwen werden geworpen. Door zich niet te verzetten maar door zich als martelaren te laten offeren voor hun geloof meenden ze toegang te krijgen tot de hemel. Pas veel later werden christenen assertiever en agressiever.Bij de moslims gebeurde dat al tijdens het leven van Mohammed.Nadat hij vanwege zijn prediking van Mekka naar Medina was gevlucht ,veroverde hij Mekka in 630 met een leger van 10.000 man. Met het kromzwaard in de hand ,heeft Mohammed het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.Hij liet krijgsgevangenen, die zich hadden overgegeven executeren.Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld. En als je de Koran echter naast het leven van Mohammed legt, bijvoorbeeld de strijd tegen de stam Banu Qurayza, dan zie je dat het leven van Mohammed een letterlijke uitvoering is van Soera 9(“Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen en u tot een overwinning over hen helpen en het gemoed van een volk dat gelooft, verlichten”). En er is weinig fantasie nodig voor kwaadwillende moslims om er een dubbele aansporing in te zien om soera 9 ook in onze tijd letterlijk uit te voeren. De mannen van IS doen dingen die daad kopiëren, onderwijl zeggen ze woorden, die Mohammed overleverde via de Koran…

Je kunt ook de Koran en de Bijbel niet met elkaar vergelijken. De Koran evolueert van vrede naar strijd. De Bijbel gaat de andere kant op, van het geweld in het Oude Testament, naar de liefde en vergeving in het Nieuwe Testament. Dus,de verhaallijn van de één gaat van ellende naar vrede en verlossing, die van de ander is het begin van een langdurende oorlog.Dat is de tragiek van Mohammed,omdat de Medinaanse Mohammed volgde op de Mekkaanse Mohammed blijft de Islam voor veel moslims in het teken van de strijd staan. Voor moslims zal Mohammed altijd de politiek, religieus en militair leider zijn waar ze tegen op kijken…De historie van de ISLAM is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Het is van belang te weten dat nergens in de Bijbel oorlogen voorkomen om het geloof in God te verbreiden.“Mijn koninkrijk is niet van deze wereld”, zei Jezus.In de Koran is het steeds God/Allah die spreekt, in de Bijbel is het de mens die vertelt over God. Mensen die vertellen kunnen zich vergissen, God/Allah maakt daarentegen geen fouten.Dus,de inhoud van de Koran staat daardoor niet ter discussie en hervorming van de Koran/Islam is principieel onmogelijk!De leer van de ISLAM ligt namelijk vast. Daar mag niet aan getornd worden. Wie dat probeert kan in veel islamitische landen zelfs lange gevangenisstraf (gepaard aan lijfelijke straffen) tegemoet zien of de doodstraf. Dus,een andere vorm van Islam,een moderne Islam of een Europese Islam,kan simpelweg niet bestaan…

We kunnen deze twee werelden niet met elkaar vergelijken.En een groeiend aantal moslims keert de ISLAM de rug toe en wordt christen. De reden: het geweld in naam van de ISLAM.Duane Miller, onderzoeker aan St. Mary’s University in het Amerikaanse San Antonio, zegt dat in de periode 1960-2010 10 miljoen Indonesische ex-moslims christen zijn geworden. Ook zouden wereldwijd 400.000 moslims zich tot het christendom hebben bekeerd in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001…Maar,de jihad-ideologie houdt niet van overlopers.In Soedan en Jemen eist het wetboek van strafrecht de doodstraf voor het verlaten van de islam, in Mauretanië staat dat in de Grondwet, in Saoedie-Arabië en Iran geldt de doodstraf voor het verlaten van de islam krachtens de sharia. In landen als Egypte, Pakistan, Irak en Koeweit geldt geen wettelijk verbod maar is een afvallige vogelvrij. In zekere mate geldt dit laatste in alle overwegend islamitische landen, ook in Turkije. In sommige deelstaten van Maleisië worden openlijke islamverlaters veroordeeld tot een paar jaar heropvoedingskamp.In de fatwa die Imam Khomeini in 1989 uitvaardigde tegen Salman Rushdie werd benadrukt dat Rushdie afvallig was en dus ter dood gebracht mocht worden…De ISLAM is geen godsdienst, maar een verderfelijke politieke veroveringsideologie zoals het nazisme en stalinisme. Het is een denktank van terreur en geweld en mag niet worden vergeleken met de liefde en barmhartigheid van het Christendom…

Ex-moslims ons vertellen dat ze eigenlijk niet op de hoogte waren van de verschrikkingen van hun eigen “godsdienst”/ideologie/. Ze voelen zich verraden en diep gekwetst door de leugens van de ISLAM…Mannen als Jozef Stalin, Mao Zedong en Pol Pot wilden God uitbannen en hebben verschrikkelijk huisgehouden.De atheïst Jozef Stalin is verantwoordelijk voor de moord op zeker 20 miljoen medemensen. De communist Mao Zedong liet 40 tot 60 miljoen mensen uit de weg ruimen.De 60 miljoen slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog hebben ook niets met God/religie te maken.Voor de nazi’s,Jezus was een jood...Moslims dienen Allah meestal niet uit vrije wil, maar uit angst of dwang. Op afval van de islam staat de doodstraf. Laten wij de moslims Jezus voorhouden en voorleven, die niet de doodstraf uitdeelde aan degenen die Hem verwierpen, maar die zijn leven gaf voor degenen die Hem liefhebben, en die het eeuwige leven geeft aan wie op Hem vertrouwen. Helaas hebben de moslims die vrijheid niet, anders konden zij kiezen wie zij volgen willen, Mohammed of Jezus. Ik maak me sterk dat miljoenen voor Jezus zouden kiezen, als ze maar mochten of durfden….https://zlj13051967.wordpress.com/2017/06/11/zonder-het-christendom-zou-europa-vandaag-niet-bestaan-zoals-het-nu-is/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Islamgeweld en islamhaat drijven moslims massaal naar Jezus Christus

 1. Jackie2015 says:

  Laten wij voor deze moslims bidden die zich naar Jezus Christus toekeren. Zoals u weet het verlaten van islam zal nooit worden aanvaard. Zij zullen zware tijden tegemoet gaan, het kan
  zelfs hun dood betekenen. Maar ook zij zullen meer dan overwinnaars in de Opstanding van de Heiland.

  Liked by 3 people

 2. Pingback: Islamgeweld en islamhaat drijven moslims massaal naar Jezus Christus | E.J. Bron

 3. kruisridder says:

  Deze mensen zijn de echte helden. Zij hebben vanuit de hel het kristal van de Vrede en het Licht gezien en volgen dat kristal….

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s