Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving

William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: “Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt.”…De ISLAM is geen religie van vrede zoals sommigen beweren, maar een ideologie(tachtig procent van de islam is politiek,twintig procent valt onder godsdienst) van geweld, die de strijd aangaat met iedereen die geen moslim is, de zogenaamde ‘ongelovigen’.Jezus leert dat het belangrijkste is om God lief te hebben, en om je medemens lief te hebben (Matteüs 22:37-39).In zijn onderwijs, te lezen in de Koran, leert Mohammed dat iedereen zich moet onderwerpen aan Allah, en Mohammed moet aannemen als zijn profeet. Degenen die dat weigeren moeten worden bestreden (Koran-soera 9)…

Wie wil weten waarom deze ideologie  levensgevaarlijk is, moet niet alleen kijken naar de Koran, maar ook oog hebben voor het karakter van Mohammed,die was een krijgsheer, met in zijn linkerhand een afgehakt hoofd en in zijn rechterhand een zwaard.Mohammed voerde oorlogen, dwong mensen hun vroegere geloof te laten vallen en liet gevangenen onthoofden.Wanneer we de brondocumenten van de Islam lezen – de Koran,de Soenna, de Hadith, de biografieën, en de geschiedenissen – worden we overvallen door de onverschillige en afstandelijke manier waarop Mohammed en zijn moslims handelde in geweld en bloedvergieten. Ik citeer een dialoog uit 1341 tussen keizer Manuel II Paleologos en een Perzische moslim. Daarin zei de keizer: „Laat mij dan zien wat Mohammed voor nieuws heeft gebracht en je zult er alleen slechte en onmenselijke dingen vinden, zoals zijn gebod om het geloof dat hij predikte te verspreiden met het zwaard.” …

‘In de Islam is geen dwang’, heeft Mohammed gezegd volgens de Koran 2:256. “Geen dwang” betekent dat je vrij bent om te geloven of niet en dat de ongelovigen in de hel branden. Wie de Koran doorleest zal zien dat de bedreiging met de hel een eindeloos wederkerend thema is.In tientallen verzen worden moslims opgeroepen de strijd aan te gaan met alle niet-moslims (ongelovigen), hen te onderwerpen of te doden.…In vers 9:5 van de Koran zegt Mohammed:‘Slacht ongelovigen af, om het even waar je hen vindt, neem hen gevangen en beleger hen, belaag hen door hinderlagen.’… ‘Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen’(Koran-vers 8:12)…De Mohamed heeft gezegd dat gelovigen jihad voeren met de tong en het zwaard.Hij heeft ook gezegd:‘Weet dat het paradijs onder de schaduw van het zwaard ligt’(Bukhari: V4B51N73).De vlag van Saoedi-Arabië toont niet voor niets het zwaard van de islam, een groot zwaard in een groen veld.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard.En Mohammed heeft ook bevolen, dat allen die de boodschap van Allah niet aanvaarden, gedood en aan bomen moeten vastgespijkerd worden, of dat hun handen en benen afgehakt worden – Koran/sura 5:33…Ook van Mohammed is bekend dat hij overspeligen liet stenigen…

Door Mohammed-goedgekeurde geweld,functioneren als een soort drug op het geweten van de gewelddadige radicalen.Tijdens het proces tegen de Hofstadgroep merkte Mohammed Bouyeri op: ‘De islam en de profeet Mohammed prediken het gebruikvan geweld tegen ongelovigen. Degenendie beweren dat Mohammed een pacifist is, zijn leugenaars enonwetend. De profeet heeft opdracht gegeven heidenen te doden.’…Mohammeds woorden en daden in het verleden, het perfecte model zijn voor vandaag en morgen en voor eeuwig.En in de Koran wordt 91 keer genoemd dat zijn woorden en daden worden beschouwd als het goddelijke patroon voor de mensheid…Moslims beweren dat Mohammed alleen zijn vijanden doodde als hij werd aangevallen, maar de geschiedenis leert dat Mohammed tal van mensen vermoordde wiens enige misdaad was het schrijven van kritische gedichten.In de geautoriseerde biografie van Mohammed door Ibn Ishaq, kunnen we op pagina 676 over de moord lezen op Asmaa Marwan. Zij werd in opdracht van Mohammed gedood nadat zij de moord op de oude man Abu Afak bekritiseerde, die op zijn beurt was gedood voor het bekritiseren van Mohammed.Zo liet hij ook de Joodse dichter Ka”b ibn Asjraf vermoorden, omdat hij spotdichten op Mohammed had gemaakt.En Asjraf was niet de enige die Mohammed uit de weg liet ruimen…

‘Alles wat Mohammed gedaan heeft, is heel goed’, zeggen veel moslims.Maar,weten zij wel waar zij het over hebben?Is het beroven van karavanen heel goed? Is het (laten) vermoorden van je tegenstanders heel goed? Is het (laten) vermoorden van je bespotters heel goed? Is het verbreken van verdragen heel goed? Is het plegen van genocide heel goed?Is het trouwen met een negenjarig meisje  of de vrouwen tot (sex) slavin gemaakt heel goed?Over afvallen van de Islam heeft Mohammed gezegd: “wie zijn godsdienst verandert, dood hem” (Bukhari 9.84.57)…Mohammed trouwde als 52-jarige met een kind (de 9-jarige Aisha/hij trouwt ook met zijn nichten- Koran, hoofdstuk 33 vers 50-53.), bezat meer dan een dozijn vrouwen, die hij ten dele van zijn rooftochten tegen andere stammen als oorlogsbuit had meegenomen. Nadat hun families vermoord waren, nam hij ze als vrouw of slavin in zijn harem op…

Voor de komst van Mohammed woonden er in de stad Medina twee Arabische stammen, te weten Aws en Khazraj, en drie Joodse, te weten Banu Qurayza, Banu al-Nadir en Banu Qaynuqa.Deze drie stammen werden uitgemoord.Uit het verslag van de gerenommeerde islamitische historicus Muhammad ibn Jarir at-Tabari (838-923)  over de moord op 700 tot 900 gevangenen van de joodse stam Banu Qurayza in het jaar 627: “De profeet liet een grote kuil graven op de marktplaats van Medina en ging aan de rand zitten. Hij gaf het bevel om alle joden te kelen. Ook de jongens die tekenen van puberteit vertoonden.”…En door Mohammeds jihad-ideologie is in de afgelopen 1400 jaar ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims gedood! De grootste genocide tijdens mijn leven was waarschijnlijk die in Oost-Pakistan (1971, officieel 3 miljoen doden), een jihad, die vooral de hindoe-minderheid viseerde(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)…Alexis de Tocqueville (Frans publicist, politicus en historicus. Grondlegger van de vergelijkende politieke wetenschap):‘Ik heb de Koran intensief bestudeerd, mijn studies overtuigden me ervan, dat er weinig religies in de wereld hebben bestaan die voor de mensheid zo dodelijk waren als die van Mohammed’…

We zien dus het samengaan van de wrede cultuur waarin Mohammed leefde en zijn eigen wrede praktijken, in tegenstelling tot Jezus die, ondanks dat hij ook in een wrede cultuur leefde, er geen wrede praktijken op nahield.Jezus predikte liefde jegens alle mensen, Mohammed eiste onderwerping van alle mensen. Jezus onderwees een liefhebbende God, Mohammed vooral een straffende Allah. Jezus genas duizenden mensen, Mohammed vermoordde er duizenden. Jezus bad voor zijn vijanden, Mohammed vervloekte ze. Jezus gaf zijn eigen leven om vele mensen te redden, Mohammed nam het leven van vele mensen om zijn eigen heerschappij te vestigen.Het is duidelijk dat Jezus en Mohammed tegenstrijdige voorbeelden aan de mensheid hebben nagelaten…

Het christendom wordt verspreidt:vreedzaam, zonder dwang en zonder het doden uit naam van God.Jezus verbood expliciet het zwaard te gebruiken als een manier om zijn Koninkrijk te bevorderen. We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld (2Ko 10:3). Het gaat om een geestelijke wapenrusting (Ef 6:10-20)…‘Dat Mohammeds daden en woorden, vereeuwigd zijn in de Koran, en opgenomen in de tradities, is eerlijk gezegd schokkend voor de normen van onze tijd — en strafbaar voor onze wetten; ze variëren van oorlogsmisdaden en moord tot aan verkrachting en molestering van kinderen — het spreekt bijna voor zich’,zei historicus Dr. Srdja Trifkovic…Het gezicht van ISLAM draagt een permanente grijns, en zijn ogen twinkelen. Zijn linkerhand biedt snoep aan de ongeïnformeerde. Dit is de verleidende kant van de islam. Maar zijn rechterhand verbergt een zwaard achter zijn rug, klaar om het hoofd af te hakken van iedereen, die het bekritiseert, het verlaat of wil niet onderverpen aan de Islam/=Sharia.Overal waar de ISLAM de baas is, is het gewoon verschrikkelijk!…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!….

Voltaire(pseudoniem van François Marie Arouet,was een Frans schrijver, essayist, filosoof en vrijdenker) zei ooit:‘De Koran onderwijst angst, haat, verachting voor anderen, moord als legitiem middel ter verbreiding en tot het behoud van deze satansleer, hij praat slecht over vrouwen, deelt mensen in klassen in, eist bloed en steeds opnieuw bloed’… De Islam is geen godsdienst, maar een sociaal politieke totalitaire ideologie, vermomt als godsdienst, die net als het nazisme en het communisme absoluut, antidemocratisch, crimineel, gewelddadig en volledig inhumaan zijn.Deze politieke totalitaire ideologie is onverenigbaar met Europese Westerse waarde en dient daarom wat mij betreft verboden te worden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving

  1. Pingback: Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving | E.J. Bron

  2. Our greatest threat ever in Dutch History. Even the eighty-year war will fade.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s