De islam en linkse landverraders dreigen de westerse maatschappij te vernietigen

2105514_6ppcyt----------------------------------- (5)

Een multicultureel Europa haalt onze beschaving naar beneden.Linkse(communistische) partijen hebben het pad geplaveid voor de ISLAM,die Europa uiteindelijk wil overheersen en veroveren en daarvoor gebruiken ze de tactiek van de massa-immigratie en baarmoeder, zoals voorgeschreven in de Koran…Veel socialistische(communistische) partijen in West-Europa probeerden de afgelopen dertig  jaar de ‘moslimstem’ voor zich te winnen, maar hadden te weinig oog voor sociaal-culturele gevolgen en radicalisering binnen de islam. Islamisering van stadsenclaves, compleet met shariarecht, werd vergoelijkt.De hoofddoek wordt omgetoverd tot symbool van vrijheid en het terrorisme tot wanhoopsdaad tegen de kapitalistische vergrijpen van het Westen. Grondwettelijke rechten werden gerelativeerd, want de stemmen waren onmisbaar geworden…

De Islam is een etnisch-demografisch sociaal en politiek expansionisme, met een uitgeschreven strategie en veroveringstactiek. Het is een geopolitiek en geo-etnisch neokolonialisme met paupers.Het verdeelt de wereld in tweeën: tegenover de islamitische gemeenschap (Umma) staat het vijandelijke gebied der ongelovigen (Dar el-Harb). Er is slecht solidariteit met medegelovigen (Dar el-Islam) en om tactische redenen een tijdelijke samenwerking met ongelovigen mogelijk, zolang die nog in de meerderheid zijn of over meer machtsmiddelen beschikken.En elke islamiet weet dat hij in Europa, woont in een huis van oorlog(Dar el-Harb), dat eerst een huis van vrede zal zijn als de Sharia, de islamitische wetgeving, een feit is. Tot die dag moet hij zien te overleven in compromissen en in aanpassing, maar daar nimmer vrede mee hebben.Het was ons in de jaren ’80 al duidelijk geworden dat de zogenaamde “tijdelijke” gastarbeiders nooit naar hun landen van herkomst zouden terugkeren…

Islamisering dreigt de westerse maatschappij te vernietigen.En niet alleen PvdA, D66, SP en GL streven naar islamisering; VVD en CDA doen dat net zo hard, alleen doen zij het stiekem.Marrakech is door het hele kartel getekend…De hele Islam draait letterlijk om het vernietigen van alles wat niet islam is,al 1400 jaar!Nederland word meer en meer een moslim enclave in Europa.We zijn nu al hele wijken kwijt aan islamisering.Overal verspreiden zich moskeeën, islamitische centra en halalwinkels. In elke grote stad komt men vrouwen in hoofddoeken en boerka’s tegen. De nationale politie begeeft zich niet eens binnen deze getto’s. Er zijn daar geen nationale rechters, noch niet-moslim faciliteiten en geen niet-moslim religieuze voorzieningen. Deze moslims hebben zichzelf opgesloten en leven binnen een muur. Alle anderen daarbuiten zijn volgens hen slechte mensen.En als je die mensen op dat moment een wapen in handen zou geven, zijn ze er klaar voor…

Onze kinderen gaan naar school in angst te worden aangevallen en gedood. Dit is de wereld waarin we leven in West-Europa.Elke keer wanneer er op aarde een islamitische terroristische aanslag wordt gepleegd, roepen ze in koor ‘dat is geen Islam’.In de islamitische bronnen behoorlijk wat gewelddadige passages te vinden zijn. Koranverzen als ‘houwt dan in op de nekken en houwt hen op al hun vingers’ (soera 8 : 12) en ‘strijdt tegen hen tot er geen verzoeking meer is en de gehele godsdienst alleen Allah toebehoort’ (soera 8 : 39) lijken te suggereren dat de Koran oproept een oorlog te voeren totdat iedereen moslim is. Het zijn ook dit soort verzen die geciteerd worden door radicaal-islamistische denkers en leiders om hun acties te legitimeren….

Volgens de Koran zijn moslims die slechts een deel van de Koran geloven in feite afvalligen en we weten wat er volgens de Koran met afvalligen moet gebeuren. Zij moeten worden gedood:„Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86)…Dus,de gewelddadige delen van de Koran moeten ook worden gebruikt! De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard.En de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu:‘De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld’(Koran 4:76, 60:4)…

Decennia lang probeert links van andere meningen een gedachtenmisdaad te maken. Zodra de term “racisme” valt denken mensen niet meer na en ontstaat er een heksenjacht op degenen die beschuldigd worden. Uitgangspunt van die linkse ratten is dat als zij iemand als racist kwalificeren, het wel een nazi moet zijn(Churchill zei eens:
de nieuwe fascisten zullen de anti-fascisten zijn).Dus,iemand die een fascistische “religie” wil bestrijden is een fascist?… Ayaan Hirsi Ali, politica, feministe wordt met de dood bedreigd vanwege haar islamkritiek en haar afvalligheid. Politicus Geert Wilders,die vecht met democratische middelen, staat al meer dan tien jaar onder permanente bewaking omdat zijn leven niet veilig is door dreiging van moslims vanwege zijn kritiek op de islam. In 2004 werd filmmaker Theo van Gogh door een moslim op een gruwelijke wijze vermoord.Pim had het zelfde probleem. En dan wordt er opgemerkt dat deze criticasters extreem zijn. Dat is de wereld op zijn kop!…Rechts beperkt zich tot de kracht van het woord: links steekt meteen auto’s in de brand, kraakt panden die van anderen zijn en legt tegenstanders om met een kogel door het hoofd…

We hebben geen hekel aan allochtonen, maar we hebben een hekel aan het feit dat de aanwezigheid van grote groepen allochtonen onze cultuur en ras bedreigt. Stelt u zich eens voor dat we in een typisch moslimland miljoenen christenen en atheïsten zouden willen huisvesten, die allemaal onze manier van leven gaan opdringen. Dan wordt er ook niet gesproken over racisme, maar over het vernietigen van een cultuur en een volk.Je moet wel stekeblind, doof en verbijsterd zijn van verstand om niet te zien welk gevaar de ISLAM voor Europa betekent.De Syrisch-Duitse hoogleraar internationale politiek Bassam Tibi maakt duidelijk dat de ISLAM zelf het probleem is. ,,Voor moslims betekent ‘vrede’ niets anders dan de overheersing van de Islam en onder ‘tolerantie’ verstaan ze het dulden van joden en christenen als tweederangs burgers.”…

De Islam en de westerse cultuur niet kunnen samengaan.In islamitische landen wordt een strijd op leven en dood geleverd, vrouwen worden schromelijk onderdrukt, jonge meisjes worden kermend van pijn besneden en daarna uitgehuwelijkt, afvalligheid of keuze voor een andere religie wordt met de dood bestraft, kritisch denken wordt vanaf de eerste levensjaren in de kiem gesmoord, waardoor die landen geen beschavingsontwikkeling kennen.Zo’n levensbeschouwing is niet verenigbaar met het cultuur van westerse samenlevingen…En als de overheid niet snel keihard gaat handhaven, zal een burgeroorlog onvermijdelijk zijn. De bespuwde, uitgeklede burger zal op den duur het recht in eigen hand nemen en dan is er sprake van een burgeroorlog.Deze oorlog zal erger worden dan alle oorlogen in de geschiedenis van de mens bij elkaar.

Politieke correctheid moet dringend een halt toegeroepen worden, als het zo verder gaat zal er binnen kort niets meer overblijven van onze ‘Westerse beschaving’….

Het spijt me mensen, maar we hebben verloren. De massa-immigratie, het monddood maken van kritiek op de islam, het onder de pet vegen van criminaliteit door allochtonen, de koning naar de iftar en dan hebben we Timmermans ook nog eens. Nee, dit gaan we niet winnen. Ik ga vast een burka kopen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to De islam en linkse landverraders dreigen de westerse maatschappij te vernietigen

  1. Pingback: De islam en linkse landverraders dreigen de westerse maatschappij te vernietigen | E.J. Bron

  2. koddebeier says:

    Er werd ooit gezegd dat we in oorlog waren met de islam, we weten allemaal welke straf er staat op landverraad in oorlogstijd !

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s