De hoofddoek staat symbool voor de onderdrukking van de vrouw door de islam

Doorheen de hele geschiedenis van de islam, is de kledij van de vrouwen de uitdrukking geweest van hun ondergeschikte positie.Moslimvrouwen worden door hun man en familie onderdrukt, hebben geen recht op een eigen mening en moeten een hoofddoek dragen. Ook nu nog worden in veel landen vrouwen met lichamelijk geweld bedreigd als ze de kledijvoorschriften niet volgen (80 stokslagen in Iran).In landen waar de Sharia, de islamitische wet, van toepassing is (Saudi-Arabië, Iran, Pakistan, Afghanistan), is de hoofddoek of de sluier verplicht voor alle vrouwen, ook niet-islamitische…

De islamitische hoofddoek is het symbool voor een akelige-ideologie, die over de hele wereld voor onderdrukking, geweld en doden zorgt en dat al 14 eeuwen lang!…“De hoofddoek is het ultieme symbool van hun gehoorzaamheid en onderwerping aan de man, niet alleen de vader maar ook de broers en de toekomstige echtgenoot (die uiteraard geen kuffar, een niet-moslim, mag zijn). Wie zich daar niet naar schikt, wordt vaak verstoten, met alle psychische en sociale problemen van dien”,zei Belgisch-Iraanse mensenrechtenactiviste Darya Safai…Menig drama voltrekt zich achter de voordeur. Meisjes die worden kaal geschoren om hen tot het dragen van een hoofddoek te dwingen en vaders en broers die hierbij geweld niet schuwen.Als de meisjes in de gaten hebben dat dit niet meer te veranderen is, zijn er twee mogelijkheden: ontsnappen of ontkennen. Ontkenners leggen zich bij hun lot neer en beweren dat de hoofddoek op een pure eigen beslissing is gebaseerd, want zij willen niet door familie en gemeenschap worden verstoten.Dus,diegene die denkt dat het dragen van een hoofddoek een vrije keuze is dwaalt…

En wij lezen in Koran/vers 33:59: “O profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (djilbaab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. Impliciet staat hier dus dat vrouwen die géén islamitisch gewaad dragen, wel kunnen of mogen worden lastig gevallen…Het ergste is nog dat moslima’s er een moeten beginnen te dragen de  hoofddoek of boerka, zodra de puberteit begint.En hoe ziek is het om het puberlichaam af te doen als iets wat zo lustopwekkend is, dat het bedekt moet worden? In de Amazone en in Afrika zijn er nog steeds veel inheemse volkeren, waar de vrouw en man vrijwel geheel naakt zijn, verkrachting wordt daar niet, althans niet meer dan elders, gezien…

Een hoofddoek is een godsdienstige verplichting, zeggen moslims.Nergens staat geschreven dat gelovige vrouwen een hoofddoek moeten dragen. Wel staat er(uit Koranvers -33/59) dat zij hun kuisheid moeten bewaken, dat ze hun aantrekkelijkheden niet mogen tonen, dat zij sluiers over hun boezem moeten dragen en hun ogen moeten neerslaan.De Islam zich alleen uitspreekt over bedekken en niet specifiek over een hoofddoek…En hidjab wordt in de Koran helemaal niet genoemd als verwijzing naar hoofdbedekking. Het woord betekent letterlijk ‘gordijn’ of ‘afscheiding’ en het betreffende vers (soera 33:53) richt zich specifiek tot de vrouwen van de profeet. De Koran zegt in dit vers dat mannelijke moslims van achter een hidjab met de vrouwen van de profeet Mohammed moeten praten: het gaat niet over vrouwen in het algemeen. Al eerder (33:32) had Mohammed gezegd dat zijn vrouwen niet als andere vrouwen zijn.Dus het hoofd niet verplicht bedekt hoeft te worden… Al die hoofddoeken in de straten herinneren er de Europeanen voortdurend aan, dat er tussen hen mensen rondlopen, die hun manier van leven afkeuren, die er niet aan denken om zich aan te passen,omdat de islam onze beschaving wil controleren en uiteindelijk overheersen.De boodschap die met het dragen van een hoofddoek wordt afgegeven is: “Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.”…

Westerse vrouwen verraden hun zusters in de Islamitische wereld. Ik snap niet ,hoe je kunt opkomen voor de hoofddoek, als die in andere landen wordt gebruikt om miljoenen vrouwen te onderdrukken.Westerse politica’s, vrouwelijke prominenten en feministen moeten nu eens stoppen met het dragen van een hoofddoek uit respect voor de Islam….Weg met de onderdrukking, weg met de hoofddoek en islamitisch fundamentalisme.En als het islam zo graag de waardering en respect wilt hebben binnen andere landen en gebieden moet zij haar handen eerst in eigen boezem steken en in alle islamitische landen en gebieden het ook EERLIJK EN OPENLIJK toestaan dat een ander zijn geloof mag beleiden, scholen, kerken en tempels van hun geloof mogen opzetten. Dan pas is er sprake van een eerlijke behandeling…Weg met de hoofddoek en boerka,weg met verschrikkelijke ISLAM…https://twitter.com/dina91salah/status/1158949897925738496?s=20

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to De hoofddoek staat symbool voor de onderdrukking van de vrouw door de islam

  1. Pingback: De hoofddoek is een symbool van onderdrukking en islamitisch fundamentalisme | E.J. Bron

  2. Jackie2015 says:

    Makkelijk die verplichte kledij die een moslim helemaal bedekt. Hebben islamisten kwaad in de zin
    dan kunnen zij zich daar mooi in verbergen.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s