De islam is de bloedigste en de gevaarlijkste ideologie die de mensheid ooit heeft gezien

zombie-apocalypse-is-possible-1De ISLAM is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40)… De stichter van de ISLAM was een moordlustige krijgsheer, die verwikkeld was in 33 gewapende conflicten in zijn leven.Met het kromzwaard in de hand, heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.De bronnen beschrijven orgieën van wreedheid, waarbij honderden mensen werden gekeeld, handen en voeten werden afgehakt, ogen werden uitgestoken en hele stammen werden uitgeroeid.Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld…

Als we het leven van Mohammed bestuderen dan valt op dat hij twee geheel verschillende karaktertrekken vertoont:Mekka karakter en Medina karakter.In Mekka was hij slechts profeet en prediker.Sinds Medina wordt Mohammeds leven gekenmerkt door wraakzucht, moord en doodslag.Hij was drie dagen bezig met het afsnijden van hoofden van Joodse mannen in een Joodse oase.En door hem, worden de Jihadisten geïnspireerd. Met de belofte van een zinnelijk paradijs slachten ze onschuldige mensen af in Washington, New York, Madrid, Londen, Amsterdam, Bali en Mumbai.Door Mohammeds jihad-ideologie is in de afgelopen 1400 jaar ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims gedood!…

De Koran en de Hadith — de twee hoofdbronnen van de Islam — roepen talloze malen op en zetten meerdere keren aan tot onverdraagzaamheid, haat en geweld tegen de niet-moslim.Wie woorden aanstreept als “gelovigen, ongelovigen, leugenaars, satan, hel, hellevuur, aanslag/aanslagen, overgeven, onderwerpen, leugenaars, huichelaars, vernietiging, verdelging”, kan op elke pagina deze woorden gemiddeld zes tot acht keer etc. aanstrepen…De Koran soera’s worden opgedeeld in Medinaanse (geopenbaard in Medina) en Mekkaanse (geopenbaard in Mekka), waarbij de Medinaanse later zijn geopenbaard en intoleranter zijn dan de eerdere Mekkaanse. In geval van tegenstrijdigheden overschrijven de latere verzen (of Hadith) meestal de eerdere, een principe dat naskh of abrogatie wordt genoemd/soera 2:106 en soera 16:101/…„Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86)…Dus,de gewelddadige delen van de Koran moeten ook worden gebruikt!… ‘Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan’(Koran-2:85)…De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard.En de bepalingen in de Koran gelden ze voor alle moslims en altijd…

De Islam past niet in het vrije Westen en dat zal ook nooit gebeuren.De Islam gaat uit van de fundamentele ongelijkheid van mensen. Het ziet twee cate­gorieën: moslims en kaffirs (niet-moslims). De een is superieur, de ander minderwaardig.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de Islam.Voor de Islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Het is Allah en niet de mens die bepaald.En Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen.En zodra een gelovige niet akkoord is met een bepaald punt uit de Koran, de Sharia of andere teksten die relevant zijn voor de islam, is hij geen moslim. Daarom vormt de islam een reële bedreiging voor onze samenleving en ondermijnt elke toegeving aan de islam de Westerse samenleving…

De nationaliteit van het volk van de moslims is het geloof en zijn vaderland is het land van de ISLAM en degene die beveelt is Allah en het wetboek van het land is de Koran.Voor moslims er is slechts één huis en dat is het huis van de islam. Dit is namelijk een islamitische staat, waarin de “religie” van Allah heerst en waarin Allah wetten volledig worden uitgevoerd.Elk ander land/gebied/ regio is vijandig tegenover de moslim en de relatie tussen dat land en de moslims is niets anders dan een situatie van oorlog of een wapenstilstand dat onderworpen is aan voorwaarden. Dit land kan nauwelijks als huis voor de moslims worden beschouwd en de goede verstandhouding bestaat niet tussen zijn inwoners en de moslims.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer!De moslim mag geen nationaliteit hebben, behalve dat van zijn geloof, wat hem een lid maakt van de moslimnatie in « daroel islam » (huis van de islam).Dus wie de islamitische wereld binnenhaalt, wordt zelf de islamitische wereld.Een harmonieuze multiculturele samenleving met de islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam en 30 miljoen moslims hier in West-Europa binnen te halen…

En mensen zeggen vaak: maar er zijn ook goede moslims. Ja, in de Tweede Wereldoorlog waren er ook goede Duitsers…Overal waar de ISLAM de baas is, is het gewoon verschrikkelijk,al 1400 jaar! William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: “Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt.”…Alexis de Tocqueville (Frans publicist, politicus en historicus. Grondlegger van de vergelijkende politieke wetenschap):‘Ik heb de Koran intensief bestudeerd, mijn studies overtuigden me ervan, dat er weinig religies in de wereld hebben bestaan die voor de mensheid zo dodelijk waren als die van Mohammed’…

De erkenning van de Islam als godsdienst moeten we intrekken, aangezien de islam in de eerste plaats helemaal geen godsdienst is(tachtig procent van de islam is politiek,twintig procent valt onder godsdienst).Volgens de Amerikaanse uit Egypte afkomstige ex-moslima Nonie Darwish “onderscheidt de Islam zich van echte religies omdat de Islam de «gouden regel» niet kent. Deze regel houdt in dat men zich tegenover anderen moet gedragen zoals men zelf wil dat deze anderen zich tegenover ons zouden gedragen. Deze «gouden regel» ligt aan de basis van onze Westerse beschaving. De Islam kan bijgevolg niet de rechten en vrijheden claimen, die andere religies toekomen, omdat de Islam de kern van onze beschaving afwijst en aantast.”…

Deze vier kenmerken zijn van een religie:1. Het behoren tot een religie moet een persoonlijke keuze zijn; 2. Geen enkele religie mag eisen dat diegenen die de religie verlaten gedood moeten worden; 3. Een religie mag nooit bevelen om diegenen die niet tot de eigen religie behoren te doden of te onderwerpen; 4. Een religie moet in overeenstemming zijn met de fundamentele mensenrechten. Aangezien de ISLAM strijdig is met elk van deze vier karakteristieken, kan de ISLAM niet als een religie worden beschouwd…En er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan…Slaap lekker verder Nederland!

Geen enkele ideologie, godsdienstig of niet, is boven kritiek verheven, ook niet als die iemand na aan het hart ligt. Dat betekent dat we de Koran of Mohammed op bijvoorbeeld morele gronden mogen bekritiseren, zelfs als dat in de ogen van sommigen neerkomt op bespotting…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to De islam is de bloedigste en de gevaarlijkste ideologie die de mensheid ooit heeft gezien

 1. ruud beijer says:

  Wat zou ik graag willen dat het anders was maar helaas hebben de islam en de asielparasieten ons land overgenomen. Geholpen door driekwart van de huichelachtige Nederlanders.

  Liked by 3 people

 2. Michael OLeary-Collins says:

  Hi,

  Why can’t I get this material in English please?

  ______________________________________ Michael O’Leary-Collins FRSA, MBA, LLM

  >

  Like

 3. Pingback: De islam is de bloedigste en de gevaarlijkste ideologie die de mensheid ooit heeft gezien | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s