We zijn getuige van de sharia onderwerping en capitulatie van Nederland

De grootste bedreiging van onze samenleving is momenteel niet de islamisering, maar de bereidheid bij een deel van de Nederlanders om de rechtstaat op te geven.Linkse ideeën over gelijke culturen, open grenzen en opgelegde solidariteit zijn uitgemond in ellende. Massa-immigratie, terrorisme, de radicale islam en het ontstaan van een parallelle samenleving.Terechte zorgen over islamitisch extremisme worden nu weggezet als islamofobie, steun voor een culturele traditie als Zwarte Piet, krijgt het stempel racisme en kritiek op de enorme immigratiestromen richting West-Europa heet extreemrechts.Geen woord islamkritiek is ooit over hun links-lippen gekomen…

Onze voorouders hebben eeuwenlang gevochten, met verlies van miljoenen levens door de eeuwen heen, om de ISLAM buiten centraal en west Europa te houden.En nu heeft de allerslapste generatie ooit, alles zomaar gratis en vrijwillig weggegeven aan de ISLAM.In amper 40 jaar tijd is ongedaan gemaakt wat Europese vorsten ruim 1.000 jaar deden (van Karel Martel in de 7e eeuw tot ver in de 19e eeuw):de islam buiten de deur houden!Linkse en tot op het bot weg-met-onzerige politici hebben alles in 4 decennia verwoest door deze walgelijke ideologie toe te laten binnen Europa.Politici van bijna alle gevestigde partijen bevorderen tegenwoordig de islamisering. Ze bejubelen iedere nieuwe islamschool, iedere islamitische bank en ieder nieuw islamitisch gerechtshof. Ze beschouwen de islam als gelijk aan onze eigen cultuur.Wij lijken te zijn vergeten dat Europa sterk is getekend door het christendom en dat het daarmee fundamenteel anders is dan beschavingen die voortkomen uit de islam…

De islam(betekent:de onderwerping aan Allah) kent verschillende uitingsvormen, uiteenlopend van gematigd tot zeer radicaal. Zij hebben met elkaar gemeen dat de religie(twintig procent valt onder godsdienst) de motor vormt voor politieke activiteiten. Zoals de islam een allesomvattende wereldbeschouwing is, zo pretendeert de politieke islam antwoorden te bieden voor alle levensterreinen; religie, recht, cultuur, politiek en staat zijn in deze visie een onlosmakelijke eenheid. De politieke islam biedt een religieus gefundeerd universalisme, waarbij het individu onderschikt is aan het collectieve belang, te weten de absolute onderwerping aan de wil van Allah….

Westerse regeringen die de islam steunen door massale immigratie, bouw van moskeeën en financiële steun door subsidies en uitkeringen en daarmee medeplichtig is aan een verschrikkelijke organisatie, die de westerse samenleving en democratische rechtsorde bedreigt.Dat wij onder het noemer Godsdienstvrijheid uberhaupt toestemming hebben gegeven voor deze haat-ideologie is iets wat tot de grootste vergissingen uit de Westerse geschiedenis zal worden bijgeschreven.Godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen; hier de regels van de sharia in te voeren; vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze Europese grootsteden.De (lakse) politici hun ziel verkopen ten koste van stemmen. Alles voor hun portemonnee! Ze denken absoluut niet aan de toekomst van hun land.Het enige wat telt zijn stemmen halen…Toen Khomeini aan de macht kwam, heeft hij, zoals u zich misschien herinnert, zijn dolenthousiaste linkse bondgenoten binnen enkele maanden geliquideerd…

We moeten niet willen zwijgen over de zwarte kant van de islam. Grote delen van de islam hebben nog altijd onoverkomelijke bezwaren tegen de meest fundamentele politieke en religieuze vrijheden. Het islamitische verbod op geloofsafval is daar een voorbeeld van.De vrijheid van godsdienst geeft iedereen het recht om een godsdienst te verlaten. Dat geldt niet voor de islam, die daar de doodstraf voor eist.Mohammed specificeerde nog dat islamverlaters moesten worden onthoofd, levend verbranden.Godsdienstvrijheid is niet ook bv. de vrijheid om mensenoffers te brengen of de wapenen op te nemen tegen een ieder die een andere godsdienst aanhangt.Wie de scheiding van kerk en staat niet erkent, vergrijpt zich aan ons aller godsdienstvrijheid.De vrijheid als kern van de Europese verlichting bestaat niet in de islam.En aangezien de islam niets te maken heeft met godsdienst, kan zij vanzelfsprekend geen beroep doen op vrijheid van godsdienst. Wordt tijd dat dit eens ondubbelzinnig wordt vastgelegd. Schrap artikel 6! en snel.Geloven doe je echter maar in de kerk, moskee, tempel of synagoge. Daarbuiten gelden de wetten van de rechtsstaat…

Islam bewijst constant geen godsdienst te zijn, maar een onredelijke, onvrije, enge, strenge ideologie, waaruit ontsnappen levensgevaarlijk is. Als we naar alle moslimlanden kijken zien we, vervolging, discriminatie, eenzame opsluiting, moord, verbanning en noem maar op. Bijna alle Arabische landen zitten continue in oorlog met de buurlanden.En deze ideologie hebben we de kans gegeven zich binnen 30 jaar definitief in Europa te vestigen…Elke moskee waar de Koran en de Hadith – het leven van de islamitische profeet Mohammed – centraal staan, is problematisch. Want die zijn doordrongen van haat en geweld tegen vrijdenkers, vrouwen, joden, christenen, afvalligen, andersdenkenden.Volgens Allah zijn ongelovigen/niet-moslims onbetrouwbaar, huichelaars, onrein, onwetend, hoogmoedig, kwaaddoeners, zondaars, verleiders… Ongelovigheid wordt vereenzelvigd met alles wat slecht is; het zijn “de slechtsten der schepselen” (soera 98:6)…De gelovigen mogen geen ongelovigen tot vriend nemen (3:28, 3:118), ook joden en christenen niet (5:51)…

De Koran bevat vele verzen waarin moslims worden geroepen om oorlog te voeren met niet- of anders gelovigen omwille van de islamitische heerschappij. Sommige verzen en passages bevatten opdrachten om hoofden en vingers af te hakken en het doden van ongelovigen. Moslims die niet deelnemen aan deze strijd heten huichelaars en bedoelde voorschriften waarschuwen dat Allah hen zal zenden naar de hel als ze niet meedoen. Gematigde Islam is slechts islam onder omstandigheden zonder echte macht. Zodra die macht voorhanden is, bestaat er geen gematigdheid meer, want dan komen de eeuwige en onveranderlijke wetten van Sharia en Mohammed om de hoek kijken en die zijn nu eenmaal zoals ze zijn.Toen Mohammed voor het eerst de “religie” van de islam predikte in Mekka, was hij zelf algemeen vredelievend en tolerant ten opzichte van andere religies.Maar,wanner hij zijn theocratische staat vestigt in Medina, dan wordt hij krijgsheer met een totalitaire staat…

Sommigen stellen dat er zoiets als een verlichte islam zou kunnen komen.Maar,als de islam de verlichting zou aanvaarden, dan moeten islamieten alles overboord zetten waar ze in werkelijkheid voor staan. Dan moeten ze de essentie van de islam negeren. De Koran wordt gezien als het letterlijke woord van Allah. En daar mag en kan niet over gediscussieerd worden, laat staan dat er van enige evolutie sprake zou kunnen zijn.De islam eist uitsluitend onderwerping aan de islam, en heeft maling aan wat wij redelijkheid noemen…

Ebru Umar is boos:‘Ik mis mijn Nederland.In het Nederland waarin ik opgroeide, was het totaal niet interessant hoe ‘de moslim’ het vasten verbrak. Of dat de moslim überhaupt aan de Ramadan deed. In het Nederland waarin ik opgroeide, stond de krant niet vol van wat moslims deden tijdens de Ramadan en in het Nederland waarin ik opgroeide, werd de Ramadan niemand door de keel geduwd. Noch door een islamitische, noch door een goddeloze keel.In het Nederland waarin ik opgroeide, kende niemand het begrip iftar.Er was ook geen agent die zijn korps optrommelde om bij de moskee te gaan eten, zodra moslims hun vasten verbraken en er weer mocht worden gegeten. Sterker nog: er was niet eens een moskee om naartoe te gaan. De broeinesten van geweld, haat, afscheiding, terreur en vrouwenmishandeling waren nog niet opgericht. Niet met gemeenschapsgeld en ook niet met Arabisch geld.De toekomst die ik voor me zie, ga ik godzijdank niet meemaken’.En je moet wel een gigantische plaat voor je smoel hebben om niet in te zien, dat nog een keer gruwelijk fout gaat.Laten we ons geen illusies maken: Europa zal het slachtveld worden voor een grote oorlog tussen de Islam en zijn vijanden!

Sommigen onwetenden,atheïsten,politiek correcte communisten en nazi ‘s zeggen:‘Schaf dan alle godsdiensten af’.Maar,we hebben geen probleem met andere religies!…De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden.Jezus en Mohammed zijn elkaars tegenpolen.De weg van Jezus leidt tot leven. De weg van Mohammed leidde tot de dood.De historie van de Islam is er eentje van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!En de veroveringen van de islam waren geen verdedigingsoorlogen…De Kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren.De Kruistochten begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen.De kruistochten als het equivalent van de Jihad voor te stellen, zoals de multiculturalisten doen, is een valse voorstelling van zaken, een absurde verdraaiing van de geschiedenis. Het is van belang te weten dat nergens in de Bijbel oorlogen voorkomen om het geloof in God te verbreiden.Anders dan de Bijbel, bevat de Koran een groot aantal algemeen gestelde oproepen tot moord en doodslag.Er zijn moslims die zulke passages als een license to kill beschouwen, ik hoef u het lot van Theo van Gogh niet in herinnering te brengen…

Het christendom maakt essentieel deel uit van onze beschaving. Het vormt er de ruggengraat van.Als we naar de geschiedenis kijken, zien we dat het Christendom meer dan 1700 jaar een belangrijke rol speelde in Europa.Christelijke waarden vormen de basis voor de Europese beschaving.Bijna alles waar we trots op zijn in onze cultuur, heeft wortels in het Nieuwe Testament/Bijbel…De Britse koningin Victoria zei over de Bijbel: “Dat boek is verantwoordelijk voor de oppermacht van Engeland”. President Andrew Jackson van de V.S. verklaarde, “Dat boek is de rots waarop onze republiek staat”. President George Washington van de V.S. merkte op, “Het is onmogelijk om de wereld te regeren zonder God en de Bijbel”. .. Zonder het Christendom zou Europa vandaag niet bestaan zoals het nu is!…

We zijn onze onbevangen omgang met God kwijtgeraakt. Afgesneden van God, zijn we een onmisbare dimensie van ons bestaan kwijt.Veel mensen zijn ontevreden, kunnen zichzelf niet accepteren, hebben schuldgevoelens. Zij vinden hun leven weinig zinvol of zijn gewoon bang. Christenen geloven dat deze problemen ook te maken hebben met ons verlies van God. Vergelijk het met een zonnestelsel. De planeten hebben de zon nodig om hun baantjes te kunnen draaien. Als zij om de een of andere manier de zon als centrum zouden verliezen, zouden ze gedesoriënteerd door het heelal zwalken en met elkaar botsen…Wij zijn God kwijt en daarmee het centrum van ons leven.Christelijk geluid in Europa is keihard nodig, is nota bene de vormende kracht geweest in onze cultuur.De naam van God is misbruikt om meer macht te krijgen.Dit zien we bijvoorbeeld gebeuren bij de Katholieke kerk(heeft 1000 jaar christendom verkwanselt) en bij de Islam,die geen godsdienst is,maar een vreselijke ideologie…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

7 Responses to We zijn getuige van de sharia onderwerping en capitulatie van Nederland

 1. Jackie2015 says:

  En dat deel van de Nederlanders zijn over het algemeen links georiënteerd denk ik zo. De dwarsliggers zogezegd!

  Liked by 2 people

 2. Pingback: We zijn getuige van de sharia-onderwerping en capitulatie van Nederland | E.J. Bron

 3. rottenpikwick says:

  Weer (het zoveelste) stuk dat op de voorpagina van een grote krant zou moeten staan. Maar dat gaat niet gebeuren. Daar zorgt de Leugenpers en ‘Den Haag’ wel voor. We beleven weer rampzalige tijden! Het is nóg erger dan voor WO2!

  Liked by 4 people

 4. koddebeier says:

  Met dank aan de kartelpartijen….de landverraders !!

  Liked by 3 people

 5. henny phaf says:

  Jezus zegt “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Johannes 14:6)

  Omdat zij de Waarheid niet liefhebben, “zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de Waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid” (2 Tessalonicenzen 2:11, 12).

  Mensen weigeren de Waarheid, die in Christus, is te geloven omdat zij van de ongerechtigheid willen genieten. Zij verwerpen die Waarheid omdat zij een voorkeur voor het onware hebben. “Een dwaling” door God gezonden, stelt hen in staat een leugen te geloven die tot veroordeling leidt.

  Liked by 1 person

 6. Jackie2015 says:

  Ja koddebeier dat kan ik helemaal met je eens zijn!

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s