Europa bevindt zich nu in de Mekkaanse fase van verovering door oorlog

Volgens Chris Mills, functionaris bij de zendingsorganisatie van de Zuidelijke Baptisten in de Verenigde Staten (International Mission Board), wordt Europa een islamitisch continent als christenen er niet in slagen de snelle verspreiding van de islam in Europa te stoppen. Mills meent dat de christenen snel een antwoord moeten vinden op de opmars van de islam.En Viktor Orbán, de Hongaarse premier, stelde dat migranten een bedreiging vormden voor de christelijke identiteit van Europa.De Slowaakse, Poolse, Bulgaarse en Cypriotische regeringen kwamen met verklaringen, waarin ze stelden dat ze alleen christelijke vluchtelingen zouden accepteren, aangezien moslims een bedreiging voor hun identiteit zouden vormen…

Twee delen van de Koran, de Mekkaanse en de Medinaanse delen, twee periodes weerspiegelen van wat er in de wereld gebeurt. Ook vandaag.De Hadith is de belangrijkste exegese van de Koran. En wat leert de Hadith? Die leert dat er verzen zijn die betrekking hebben op een Mekkaanse periode en een Medinese periode.Op basis daarvan kan er een onderscheid gemaakt worden tussen gedragsregels die gelden in het geval van een moslimminderheid (Mekka) respectievelijk een moslimmmeerderheid (Medina). In de Mekkaanse periode dienen moslims zich te gedragen zoals de wetten van het land waar men als minderheid verblijft dat voorschrijft.Als minderheid in Nederland, passen moslims zich dus aan de Nederlandse rechtsstaat. Zolang je de macht niet hebt om je vijanden te bestrijden, moet je dus rustig en tolerant zijn en tegelijk moet je proberen om een islamitische omgeving te forceren en te creëren. Dat gebeurt nu in Nederland/West-Europa.Dus,we zitten nu in de Mekkaanse periode…

De Islam heeft, waar het verscheen en dominant werd, culturen vernietigd en zo gaat het overal op de wereld waar de islam voet aan de grond krijgt.Na twee mislukte veroveringspogingen is de ‘religie van vrede’ deels veranderd van tactiek en wordt Europa door middel van massa immigratie van binnenuit belegerd.In alle grote steden van West-Europa zijn sharia-islamitische enclaves ontstaan waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.Het was Vlaanderens bekendste islamoloog, Urbain Vermeulen die in een interview zei: “Over dertig à veertig jaar zal de streek van Noord-Frankrijk Lille-Roubaix-Tourcoing tot Amsterdam één islamitische enclave zijn. De sluipende islamisering in West-Europa is nu in volle gang.We stevenen af op het einde van de Europese en Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen.En als het roer niet drastisch en snel omgaat,Nederland zal veranderen in ‘hollandistan’, een provincie van ‘Eurabië’, waar de islam heerst en de westerlingen als tweederangs burgers (dhimmi’s) leven…

Al eeuwenlang wordt moslims onderwezen dat zij een superieure religie hebben, verheven boven het Jodendom of het Christendom, en derhalve hebben ze alle recht deze groepen te onderdrukken.Volgens de Koran, het is niet toegestaan zich met niet-moslims te verbroederen. Daarover lezen we: “Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…” (3: 28)… Dit kweekt direct een vijandschap…Tijdens de rellen in Lyon in 2005 voegden politieagenten zich naar de wensen van moslimleiders; ze trokken zich zelfs terug uit de wijken. Commentatoren zagen de verzwakking van de politieke islam als oorzaak, en zeiden dat het hier ging om arme, boze mensen, slachtoffers van een gevoelloze samenleving, die toevallig moslim waren. Ze maakten zich meer zorgen om de politieke desinteresse onder jonge moslims, dan om hun radicalisering. Geen overtuigende verklaringen voor rellen die bedoeld waren als aanval op Europa en de vijanden van de moslims…

Als de ethiek van de Koran wordt gerespecteerd, dan is integratie van de moslims in een westerse, democratische samenleving onmogelijk.Is er ook maar één land waar dat wel is gelukt?De democratische rechtsstaat wordt als een afgodendienst gezien omdat mensen zich als wetgever opstellen, terwijl Allah in hun ogen de enige wetgever is. En als de islamieten dit principe in de westelijke landen willen toepassen, is het conflict onvermijdelijk…Het antisemitisme, dat in Europa uitgeroeid leek door de afschuw over de uitmoording van de joden, is weer in opmars.De Europese Unie en het Joods Wereldcongres trokken daarover aan de alarmbel op een seminarie in Brussel donderdag, en bepleitten een harde aanpak van die ,,Europese ziekte”, zoals de Nobelprijswinnaar Elie Wiesel ze noemde. Veel van de antisemitische incidenten in landen als België, Nederland en Frankrijk van de afgelopen jaren waren het werk van moslimjongeren.Er zijn de afgelopen 15 jaar 112 jihadistische aanslagen in Westerse landen gepleegd.De aanslag in Utrecht (maart 2019) is niet meegenomen in de telling, die loopt van januari 2004 tot december 2018.De hele islam is doordrenkt van haat tegen alles en iedereen die geen moslim is…

De ”gematigd” genoemde Islam onderscheidt zich alleen van de ”fundamentalistisch” genoemde Islam (foutief ”islamisme” genoemd) alleen door de snelheid van de realisering van zijn doelen.Terwijl de ”gematigde islam” inzet op tijd, willen de ”islamisten” de oprichting van de islamitische wereldheerschappij zo snel mogelijk en met alle middelen bereiken. Deze middelen worden expliciet in de Koran genoemd: moord op critici van de islam – misleiding van de ”ongelovigen” over de ware bedoelingen van de islam (taqiyya) – de strijd tegen en de vernietiging van alle ”ongelovigen”.De gematigde Islam bestaat daarom alleen maar in de hoofden van onwetende moslims en argeloze westerlingen…

Jezus en zijn discipelen keerden de wereld gedurende de eerste drie eeuwen ondersteboven door een eenvoudige verkondiging van het woord, niet door mensen af te slachten met het zwaard (of te dreigen met het zwaard/kruistochten zijn een antwoord op vijf eeuwen jihad) die het niet met hun eens waren.En het oorlogspad van keizer Constantijn in de vierde eeuw bepaalden niet het oorspronkelijke wezen van het christendom.“Christelijke” oorlogen(gevoerd door potentaten, koningen, keizers en dictators) ontstonden vele eeuwen later na de vestiging van christelijke staten, wereldse en kerkelijke vorsten.Inquisitie, koloniale roof,slavernij hebben niks te maken met het Christendom! De christelijke cultuur heeft Nederland gestempeld en gemaakt tot wat ze nu is. Helaas zijn het juist Nederlanders zelf die dat steeds minder waarderen.De weg die Christus aangeeft leidt naar leven en licht; die van Mohammed leidt naar dood en duisternis…

De hele ISLAM draait letterlijk om het vernietigen van alles wat niet ISLAM is,al 1400 jaar! Je moet wel stekeblind, doof en verbijsterd zijn van verstand om niet te zien welk gevaar de ISLAM voor Europa betekent. En mensen die dit zien en er iets van zeggen worden per definitie neergezet als nazi’s.Het ruimhartig binnenlaten van asielzoekers en het verkwanselen van de eigen christelijke/culturele identiteit in Europa heeft spanning in Europese samenlevingen veroorzaakt.Dat er binnen afzienbare tijd opnieuw een grote JIHAD- oorlog komt in Europa is een zekerheid.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Europa bevindt zich nu in de Mekkaanse fase van verovering door oorlog

  1. Pingback: Europa bevindt zich nu in de Mekkaanse fase van verovering door oorlog | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s