,,De Nederlandse verzorgingsstaat overleeft een nieuwe immigratiegolf niet’’,zegt Jan van de Beek

Van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van de immigratie.,,Uit mijn onderzoek blijkt dat niet-westerse asielzoekers heel vaak in de bijstand zitten en economisch nauwelijks bijdragen.Er zijn ruim 2 miljoen niet-westerlingen en ruim 13 miljoen autochtonen in Nederland en nu al zijn er meer niet-westerse bijstandsgerechtigden. Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse. Mijn stelling is: de verzorgingsstaat wordt door de massa-immigratie onhoudbaar.Als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte II is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten: voor opvang, huisvesting, bijstand, ziektekosten, toeslagen, AOW. Voor die mensen betaalt de staat immers tot aan hun dood.En als de huidige trend zich doorzet hebben we aan het eind van deze eeuw miljoenen inwoners die zich niet met Nederland identificeren’’…

West-Europa maakte grote fout door miljoenen mensen binnen te laten(meer dan 30 miljoen in dertig jaar).Poetin stelt dat mensen klaar zijn met open grenzen en migrantenstromen. Volgens hem verdwijnt het multiculturele gevoel steeds meer, doordat “immigranten kunnen moorden, plunderen en verkrachten zonder consequenties, omdat hun rechten als migranten beschermd moeten worden”.De uitspraken van Poetin komen overeen met die van de Franse politicus Marine Le Pen en de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini, die stellen dat liberale regeringen te weinig ingrijpen op het gebied van immigratie.Het zou volgens Poetin slecht zijn als niemand iets doet aan de “massa-immigratie”.Dalai Lama waarschuwt ook Europa voor dezelfde zwarte toekomst ,maar West-Europa klakkeloos elk jaar honderdduizenden “vluchtelingen” opneemt…

De Nederlandse eigenheid, identiteit en cultuur worden via immigratie en de baarmoeder om zeep geholpen. Diverse islamitische leiders zeiden dat letterlijk, zoals Kadhafi.In de jaren tachtig van de vorige eeuw hanteerden politici en burgers in het heersende politieke denken van links naar het midden een beeld van een wenselijke multiculturele samenleving. Het was politiek correct om de kritische werkelijke feiten niet een rol te laten spelen in de oordeelsvorming en besluitvorming over de multiculturele samenleving. Het was politiek ‘not done’ misstanden rondom integratie, asielzoekers en de multiculturele samenleving aan de orde te stellen om daarmee het beleid te veranderen. De politici van de dominante politieke cultuur brachten alle kritiek op integratie onder de doem van onderbuik-gevoelens en xenofobie. De opvattingen van het politiek correct denken hadden de kracht van geloofswaarheden, waar niet aan viel te tornen. Dit politiek dogmatisch denken noemde Pim Fortuyn spottend het denken van de linkse kerk. Er mochten alleen rooskleurige opvattingen over de ideale multiculturele samenleving worden gecommuniceerd.De Fortuynrévolte heeft deze leugen ontmaskerd en de werkelijkheid van de niet gelukte integratie van een allochtone onderklasse aan het licht gebracht…

In alle steden van West-Europa er zijn islamitische enclaves ontstaan,die kantelen richting klein Ankara of Mekka.Maak een korte wandeling aan de buitenwijken Parijs.Of een wandeling aan de Rosengårdbuurt in Malmö,of de wijk Kanaleneiland in Utrecht.Of naar Brussel, waar islamitische bendes met kalasjnikovs de politie uit bepaalde buurten hebben verjaagd. En waar de medewerkers van het Europees Parlement klagen dat ze ‘s nachts niet over straat kunnen lopen.Het zijn de gebieden in onze westerse landen, waar de autoriteiten de macht zijn kwijtgeraakt, waar de sharia ons rechtssysteem bezig is te vervangen en waar het onveilig is voor niet-moslims om naar toe te gaan.En zodra de moslims in de meerderheid zijn, zullen ze de samenleving naar hun hand zetten(in sommige steden zijn bijna in de meerderheid)…“In elk van onze steden”, schreef de Italiaanse journalist Oriana Fallaci kort voor haar dood in 2006, “is er een tweede stad, een staat in de staat, een regering binnen de regering. Een moslimstad, een stad die wordt beheerst door de Koran.“ …

Volgens de Koran, het is niet toegestaan zich met niet-moslims te verbroederen. Daarover lezen we: “Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…” (3: 28)…De prioriteit van de islamitische wereld is territorium winnen en voor hun “religie” is  geen betere omstandigheden voor expansie, dan in Nederland met haar artikel 23… Onder het mom van gelijke rechten voor iedereen, creëren de islamitische scholen een religieuze variant van de apartheid/de getto’s.Voor de christelijke kinderen is religieus onderwijs een inbreuk op het mensenrecht om in de loop der jaren zelf uit te kunnen maken tot welk individu ze willen uitgroeien. In het geval van de moslimkinderen is er meer aan de hand. De kans is immens dat ze op de islamitische scholen bloot zullen staan aan de leer van het jihadisme. Dan zijn ze niet alleen vergiftigd met diepe haat jegens de niet-moslims, maar ze zijn in veel gevallen ook een gevaar voor de veiligheid in het Westen…

Vele moslims zijn gedwongen binnen het sharia-systeem te blijven, want op uittreding (apostasie of geloofsafval) staat de doodstraf, of ze worden in elk geval uit de moslimgemeenschap gestoten als paria.Een groot deel van moslims in Nederland integreert totaal niet en ziet de Westerse levensstijl als decadent, verdorven en minderwaardig.De vrije samenlevingen, zoals het Westen, op democratie gebaseerd zijn, d.w.z. op de volkssoevereiniteit. De islam daarentegen baseert zich op de soevereiniteit van Allah. En als de islamieten dit principe in de westelijke landen willen toepassen, is het conflict onvermijdelijk.Integratie moslims is in geen enkel land gelukt.Als wij kijken in 1400 jaar islamitische geschiedenis, dan zien wij dat de islam nergens integreert. De islam wil slechts onderwerpen.Er is maar een doel en dat is dat de hele wereld islamitisch wordt.En daarbij mag geweld gebruikt worden, mag gelogen en gemanipuleerd worden, mag angst en terreur gebruikt worden, want dat is wat Mohammed, het grote voorbeeld van de islam, ook vanaf het begin af aan heeft gedaan…

Al enige tijd staan we oog in oog met ISLAM geweld.De afgelopen decennia West-Europa is een slagveld geworden. Een oorlogsgebied. Aanslag na aanslag. Bijna iedere week inmiddels. Doden, gewonden. Onschuldige mensen vermoord, platgereden en opgeblazen. Spijkerbommen, vrachtwagens en kalasjnikov´s.Het is verschrikkelijk.Deze aanslagen ,ook tijdens de Ramadan, zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt.Wereldvrede pas gerealiseerd kan worden, als de hele wereld Allah toebehoord…Wilders vindt de ISLAM een “totalitaire, gevaarlijke en gewelddadige ideologie, verkleed als een religie” en wil de ISLAM in Nederland, als het even kan, soort van verbieden.Volgens de PVV hebben “miljoenen Nederlanders schoon genoeg van de islamisering van ons land en de terreur, geweld en onveiligheid”, zo staat in het PVV-verkiezingsprogrammma. Als het aan Wilders ligt, gaan alle moskeeën en islamitische scholen dicht, komt er een verbod op de Koran en verdwijnt het “islamitische hoofddoekje” in publieke functies.De Islam kent een historie van 1400 jaar lang plunderingen, oorlog, verovering en islamisering waar het ook voet aan wal zet…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to ,,De Nederlandse verzorgingsstaat overleeft een nieuwe immigratiegolf niet’’,zegt Jan van de Beek

 1. Pingback: “De Nederlandse verzorgingsstaat overleeft een nieuwe immigratiegolf niet”, zegt Jan van de Beek | E.J. Bron

 2. Johanna Janssen says:

  Ach ja…. die islam toch….de islam vindt het westen decadent, minderwaardig en verdorvem., maar zelf vinden zij dat pedofilie, FGM, en kinderen leren hoofden af te hakken, vrouwen onderdrukking, liegen, stelen en achter de glorieuze naam van ALLAH hun misdaden te verschuilen. niet minderwaardig en verdorven is.Desondanks heeft de islam toch ook gelijk. Het Westen is ook decadent en verdorven, omdat een z,g. elite-groep hun eigen volk blootstelt aan een moordende misdadige meute. Dus after all staan wij gelijk.

  Liked by 3 people

 3. rottenpikwick says:

  Zo lang dit soort stukken niet in de zgn. belangrijke kranten komen en deze realiteit niet op TV, verandert er niets! De realiteit mag niet genoemd worden!!

  Liked by 2 people

 4. R. Kost says:

  het eindigt in een giga burgeroorlog, er komen er zoveel dat de verzorgingsstaat in elkaar stort en er voor niemand meer :”gratis” geld is, vervolgens krijg je hele hordes plunderende en rovende bende’s die alles jatten om maar te kunnen overleven, onze toekomst met dank aan links

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s