West-Europa faciliter islamisering!

De Derde Wereldoorlog min of meer is al bezig en gaat die tussen de islam en de Westerse waarden.“De Europese waarden, vrijheid, vrede en democratie, bedreigd worden door groepen moslims en islamitische staten, die de vrijheid in Europa willen vernietigen”,  zegt Seyran Ates(advocaat en imam in Berlijn). Gutmenschen geloven dat onze cultuur en die van moslims naadloos samengaan, maar dat is pertinente en klinkklare onzin.De islam kan zich door de fundamenten van haar leer niet aanpassen aan een democratie.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Alleen Allah decreteert en niet het volk. Het volk moet zich onderwerpen aan de ISLAM/SHARIA!…

Melanie Phillips betoogt in haar boek The World Turned Upside Down dat ‘het christendom een rechtstreekse, niet-aflatende culturele aanval ondergaat van degenen, die de basiswaarden van de westerse beschaving willen vernietigen.’ Het is een feit, dat de totalitair islam niet past in de Westerse samenleving. Islam, mentaliteit en verschil van cultuur van de landen waar die mensen vandaan komen, zal nooit te combineren zijn met onze gewoontes, mentaliteit en cultuur.De islam kan nooit modern/democratisch worden. De islam is verankerd in de Koran, die eeuwig en onveranderlijk is. Iets wat volmaakt is, kan niet veranderen…

Massamigratie zou een grote bedreiging vormen voor de Nederlandse samenleving, zowel economisch als cultureel.Er leven nu tientallen miljoenen moslims in West-Europa.En er zijn al langer geluiden te horen, dat er in de nabije toekomst zeker 40 tot 50 miljoen migranten nodig zijn in Europa.Nu wil Brussel ons wijsmaken dat deze mensen Europa economisch moeten komen redden.Maar,de banlieus in Frankrijk zitten vol met potentieel werkvolk. In andere steden en landen is het niet anders. We hebben arbeiders genoeg, maar niemand die ze aan het werk zet. De gevolgen van de krankzinnige migratie- en asielindustrie worden steeds meer duidelijk: meer onveilige azc’s, meer inbraken, meer roofovervallen, meer aanrandingen, meer verkrachtingen. Kortom: nóg meer onveiligheid, nóg meer islam en nóg meer overlast.Terwijl immigrantengroepen als Hindoestanen en Oost-Aziaten een lage werkloosheid en gezonde inkomens kennen, vormt de grootste groep, de moslims, een dusdanige last dat regeringen flinke bezuinigingen moeten doorvoeren in de publieke sector om de bijstandsuitkeringen te kunnen blijven betalen.En de komende jaren, wordt er een tekort aan kansloze uitkeringstrekkers verwacht…

Er is niets mis met een krimpende bevolking.Een krimpende bevolking voor de burgers zelf helemaal niet zo desastreus is ,als de politiek ons voorspiegelt. Beter een kleine, goed opgeleide bevolking met arbeidsethos, dan een grote groep profiterende kolonisten binnenlaten, waarvan een groot deel enkel consumeert en alles gratis krijgt. Want het rondpompen van subsidies aan deze groepen vergroot weliswaar het bruto nationaal product, maar verarmt de Nederlandse huishoudens. En als klap op de vuurpijl verhoogt het ook nog de afdracht aan Brussel, die diezelfde huishoudens ook moeten ophoesten. U gelooft toch niet dat Rutte en zijn trawanten daar verandering in gaan brengen? Nederland heeft niet voor niets de Europese titel “grootste nettobetaler van deze eeuw”…Het EP zit er nou eenmaal namens niemand, behalve zichzelf. FUCK de EU en hun misselijkmakende migrantenpropaganda.Er is maar 1 reden waarom beleidsmakers zo bang zijn voor vergrijzing: de constante gewenste economische groei kan alleen bestaan met het constant groeien van het aantal consumenten…

Volk en politiek hebben nog nooit zover uit elkaar gestaan, want wat nu gebeurt is niet de wil van het volk.Veel plaatsen in West-Europa worden in rap tempo Islamitisch.We zien steeds meer een gevecht om de allochtone stem,ook in Nederland.Dat allochtone stem machtig kan zijn, bleek wel bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Gekleurde Rotterdammers stemden dat jaar massaal op de PvdA. De stem van de allochtone was doorslaggevend in het verlies van Leefbaar Rotterdam, dat vier jaar lang de scepter zwaaide op de Coolsingel. Maar liefst elf van de achttien zetels van de Rotterdamse PvdA waren volgens onderzoek te danken aan allochtone kiezers. En om die kiezer ter wille te zijn, kwam de etnoculturele agenda van deze minderheidsgroepen bovenaan de politieke agenda. Halaleten op school. Gescheiden zwemmen. Hoofddoek op school. Stap voor stap werd toegegeven aan deze eisen die leiden naar steeds verdere segregatie…

In de grote steden van West-Europa zijn steeds meer etnische enclaves ontstaan, steeds meer gesegregeerde stadswijken, waarbinnen gepoogd wordt een bepaalde sharia-levensstijl overeind te houden, in een omgeving, die als vijandig wordt ervaren.Het is bij de sharia wet verboden om te integreren. Er staan meer dan 10 soera’s in de Koran, die moslims verbieden vriendschappelijke contacten te onderhouden of te leggen met mensen die geen moslim zijn. Daar kunnen we jaarlijks miljarden (7) euro’s tegenaan smijten, maar die Koran veranderd daar echt niet door.Moslims zijn ook het slachtoffer van deze  islamitische totalitaire ideologie.Als moslims zich willen verdiepen in hun cultuur komen ze uit bij kant-en klare gedachten die een kant-en-klare ideologie vormen. Die van het wahabisme, het salafisme en dan vallen ze in handen van mensen die zeggen: kijk dit is je cultuur, dit moet je dragen, dit moet je denken, nu is het goed. Je bent een goede moslim.Een uniformiteit van denken, kleden, taal, cultuur in feite de definitie van fascisme…

‘We mogen niet vergeten’, beweerde de Hongaarse premier Viktor Orbán, nadat Hongarije nieuwe grenshekken had geplaatst en draconische nieuwe anti-immigratiewetten had ingevoerd, ‘dat de mensen die hier komen met een andere religie zijn opgegroeid en een volslagen andere cultuur vertegenwoordigen. De meesten zijn geen christenen, maar moslims.’ ‘Is het niet zorgwekkend’, vroeg hij, ‘dat de Europese christelijke cultuur nu al nauwelijks in staat is zijn eigen christelijke waarden overeind te houden?’…Wat voor Europa laten wij onze kinderen en kleinkinderen na? Een continent waarop in de toekomst in bepaalde gebieden de sharia wordt ingevoerd?…De enige persoon die over deze problemen spreekt, is Geert Wilders.Dus stem PVV,om nu en in de toekomst in vrijheid en veiligheid te kunnen leven.

Bijna tweederde (!) van de Duitse bevolking is van plan te stemmen op partijen, die voorstander zijn van “Wir schaffen das”, open grenzen, méér massamigratie uit Afrika en het Midden-Oosten.Onbegrijpelijk en buitengewoon zorgwekkend, dit soort peilingen.Degene die stemmen op partijen, die voorstander zijn van “Wir schaffen das”, wonen gesegregeerd in veilige (meestal blanke) wijken.Ziende blind zijn ze, en dat geld trouwens voor heel West Europa.Ze zullen de sharia-toekomst krijgen, die ze verdienen.En zo snel mogelijk NEXIT en weer eigen grenzen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to West-Europa faciliter islamisering!

  1. Jackie2015 says:

    Degenen die de islam faciliteren zijn dom geboren, zijn suf gewiegd en hebben niets bijgeleerd.

    Liked by 1 person

  2. Pingback: West-Europa faciliteert de islamisering! | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s