De Nederlandse toekomst behoort niet aan de globalisten!

Globalisme is gelijk aan socialisme. De EU is een verkapte vorm van communisme, die iedere vorm van nationaliteit wil vervangen door een globale vorm van socialisme ten voordele van de banken, waar de staat geld aan de markt onttrekt middels belastingen en het vervolgens uitgeeft zoals die overheid dat het ‘beste’ acht. En vrijheid binnen dit globalistische systeem is een utopie, die wordt verkocht met de ellende van anderen en de daaropvolgende filantropie… In Oost-Europa moet werkelijk niemand iets hebben van de opvattingen der EU-communistische dictatuur. “We zijn niet bereid te doen wat Brussel dicteert als dat niet goed is voor de Hongaren”, zei Orbán in een gesprek op de Hongaarse radio.“We hoeven niet bang te zijn voor de bureaucraten van Brussel, die ons heimelijk willen opleggen wat ze boven onze hoofden in Brussel beslist hebben”…

Leidt Trumps politiek tot het einde van de globalisering?Hij herhaalt bij VN:“ patriottisme is beter dan globalisme.De toekomst behoort niet toe aan de globalisten. De toekomst behoort toe aan de patriotten.We wijzen de ideologie van globalisering af en we omhelzen de doctrine van het patriottisme. Wereldwijd moeten landen zich beschermen tegen bedreigingen van hun soevereiniteit. De toekomst behoort toe aan soevereine en onafhankelijke naties, die hun burgers beschermen, hun buren respecteren en de verschillen eren die elk land bijzonder en uniek maken”, zei Trump.Hij haalde ook de wereldwijde problematiek van illegale immigratie aan, die volgens hem een zaak is van elke staat.“De enige langetermijnoplossing voor de migratiecrisis is mensen helpen om een meer hoopvolle toekomst uit te bouwen in hun eigen land”,zei hij…

Trump is het beste wat Amerika ooit is overkomen. Vredestichter, volkerenhelper en de strafste econoom ooit. Het is ook normaal, dat de HELE linksdenkende wereld, hem van alle kanten hem aanvalt. Alle politieke doemscenario’s die door zijn tegenstanders zijn geschetst: het is allemaal totale lege en angstige kletspraat gebleken. Er is geen wereldoorlog, economische ramp, of een nazi-Amerika ontstaan. Integendeel: Trump komt beloftes na en gaat stug door met zijn beleid. In alle besluiten klinkt door: ’America First.’ Precies zoals beloofd.Ondertussen heeft Trump de grootste belastingverlaging erdoor sinds Reagan en draait de economie op volle toeren dankzij de afname van verstikkende regulatie.De Amerikaanse beurzen zitten in een historische stijging, de economische groei van de VS is fors gestegen sinds Trump Obama heeft vervangen, fabrieken komen terug of breiden zelfs uit in de VS, de algemene werkloosheid is extreem laag, mensen houden meer geld over dankzij de belastingverlaging, werkloosheid van minderheden is historisch laag, en het aantal mensen dat illegaal de VS inkomt is ook fors gedaald.Klimaatwaanzin in de vuilnisbak gegooid. En de illegale migratie is, nog zonder muur, in één jaar met 70% afgenomen. Zijn opmerkingen over islam en immigratie zijn correct en rationeel.Iedereen met intellectuele integriteit en moed ziet dat islam een probleem is en een veel groter probleem zal gaan worden als het niet wordt aangepakt. In Europa idem dito…

Overal in West-Europa fungeren de Politiek Correcte Elite’s als beschermers van de islamideologie, die al veertien eeuwen uit is op onze vernietiging. Hun gedroomde Eurabië wordt daarom onherroepelijk één dodenakker.En in West-Europese landen zijn de massamigratie en de islamisering nu al tragische feiten.Marine Le Pen spreekt van een ‘beschavingsstrijd tussen patriotten en globalisten’. Zij positioneert zich als verdediger van Frankrijks soevereiniteit, van dichte grenzen en immigratiestop. “We willen niet leven onder het juk of de bedreiging van islamitisch fundamentalisme.Ik verdedig de steunmuren van onze samenleving tegenover onze leiders, die hebben gekozen voor een gedereguleerde mondialisering en massale immigratie”, sprak de 48-jarige Le Pen in Lyon.De Islam heeft maar één doel en dat is de wereld heerschappij net als die Duitser van het 3e Rijk…

Trump danst niet naar de pijpen van de Nieuwe Wereldord,e of anders gezegd de Bilderberggroep.”Onze” EU politici zijn marionetten van deze graaiende bende multinationals, daarom zitten ze dan ook in de raden van bestuur voor een dikke verloning.Nederland heeft zwaar te lijden onder de financiële politiek der Europese Bank en als gevolg daarvan zijn pensioenfondsen in grote problemen geraakt.Veel mensen leven momenteel in armoedige omstandigheden en zien nauwelijks nog een uitweg.Het gewone volk werd opgeofferd op het altaar van de globalisering.Alleen de grote bedrijven,banken,de elite en immigranten profiteren van globalisering.De sociale en culturele ongelijkheid is nooit eerder zo groot geweest, net zoals de afstand tussen een kleine groep superrijken en de rest van de bevolking.De traditionele politieke partijen zijn vervreemd van middenklasse, die de negatieve gevolgen draagt van de globalisering (stagnerende salarissen, werkloosheid, armoede, geringe kans om hogerop te komen) en van de multiculturele samenleving (spanningen tussen de etnische groepen, criminaliteit, slecht onderwijs,…).Nederland is hard op weg een verloren land te worden…

De gevaren in Nederland/West-Europa komen van binnenuit door de globalisering,politik corekte EU elite, georganiseerde criminaliteit, de islam en ongecontroleerde migratiestromen.Mexicaanse toestanden in Nederland zijn niet ondenkbaar.In Mexico is een nieuw type oorlog ontstaan; de drugsoorlog, gevoerd met zware wapens in de straten van een land dat officieel niet in oorlog is.Er worden hoofden gevonden en lijken opgehangen aan viaducten, zichtbaar voor het oog van de Mexicaanse burger. In Amsterdam is al een afgehakt hoofd op een stoep achtergelaten. Urker vissers zijn onder druk gezet om cocaïne te vervoeren.De essentie van een narcostaat is een grote parallelle economie. Die kent Nederland ook. Ons tolerante drugsbeleid is ontspoord, we zijn inmiddels een echt drugsland.Onlangs is uit onderzoek gebleken, dat er alleen al in de handel in synthetische drugs jaarlijks bijna 19 miljard euro omgaat.Daarnaast staan de kranten bol van berichten over infiltratie van (lokaal) bestuur, liquidaties en de druk op het justitiële systeem. En waar politie en justitie zich terugtrekken uit de wijken, lijkt de criminaliteit in Nederland en andere West-Europese landen juist de tegenovergestelde beweging te maken.Ik vind het een grote fout ,dat politiebureaus gesloten worden en er minder blauw op straat is…

We worden in overspoeld door miljoenen islamitische migranten,die nemen hun eigen levenshouding mee en dat leidt onherroepelijk tot samenlevingsproblemen en een botsing van beschavingen.Overal in West-Europa vindt men geïsoleerde wijken in grote steden, waar moslims hun middeleeuwse sharia-wetten aan anderen proberen op te dringen.In deze sharia-​no-go zones, totale wetteloosheid heerst.De westerse waarden en normen worden als slecht gezien. De waarden en normen van de Koran zullen leidend moeten worden.Een Koran, waarin ongelovigen/niet-moslims/ als “apen, zwijnen en duivelsdienaren” te boek staan…De Islam is een zeer gevaarlijke cultus; dood of op je knieën, dat is de keuze die alle gelovigen moeten dienen op straffe van hetzelfde. De ontkenners zijn niet alleen bijzonder dom, maar zijn de ware vijanden van een vrije en democratische samenleving.Islam-knuffelen is puur landverraad…

De angst om voor rascist of islamofoob te worden weggezet is zo verstikkend dat niemand er iets aan doet…

 

De zwijgende meerderheid is nu in opstand gekomen.Het zijn de jongeren, de werklozen, de kleine boeren, de arbeiders, de lagere ambtenaren en de gepensioneerden in de periferie, die de negatieve gevolgen van de globalisering het sterkst ondergaan en die daartegen in opstand komen.Frankrijk is kapot, Italië is kapot, Griekenland is kapot, Spanje is kapot en Portugal is kapot.Nationale schuld 90-150% van het GDP…

Frans Timmermans/nuttige idioot/ is gewoon een ijdele mafkees.Op zijn bankrekening wordt maandelijks flink gestort, zijn pensioen is waarschijnlijk al dik geregeld, kast van een huis en hij kan zeggen wat hij wil.Deze socialist heeft ook ooit gezegd dat de islam al 2000 jaar deel uit maakt van onze samenleving…Het in het Westen gebruikte argument dat de verbranding van fossiele brandstoffen het klimaat (extra) opwarmt, berust nergens op.Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de menselijke uitstoot van CO2 de belangrijkste oorzaak van de minimale opwarming van de Aarde in de afgelopen 100 jaar is.De planeet bevindt zich historisch gezien in een ongewone koude periode en overal proberen parasitaire academici, onderzoekers en propagandisten hun zakken te vullen met klimaatgeld.En de zeespiegelstijging is al meer dan 150 jaar precies hetzelfde.De klimaatsharia moet ophouden te bestaan.

VIDEO:Linkse dwazen zeggen het:we moeten baby’s eten….

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to De Nederlandse toekomst behoort niet aan de globalisten!

 1. ruud beijer says:

  Ach de boeren die stemnen op het cda christenen dienen alla.
  Ach de onderwijzers die stemmen op d666.
  Ach het verpleegkundig personeel stemt op de SP. Maar wel allemaal staken?
  Nederlanders zijn domme mensen
  Verstandige Nederlanders stemmen op de PVV of het FvD.

  Liked by 2 people

 2. Pingback: De Nederlandse toekomst behoort niet aan de globalisten! | E.J. Bron

 3. koddebeier says:

  Het wordt tijd voor een volks tribunaal, om die verraders achter tralies te zetten, de doodstraf zou eigenlijk beter zijn !

  Liked by 3 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s