Politiek correct staat in mijn optiek gelijk aan landverraad

Schermafbeelding-2017-08-11-om-17.27.24-1132x670Landveraders en wegkijkers zijn er verantwoordelijk voor, dat we in Europa afstevenen op een catastrofe.De instroom van veelal islamitische gastarbeiders uit Turkije en Marokko in de jaren ’60 van de vorige eeuw, ontwikkelde zich tot een immigratiestroom.Integratieproblemen werden en worden door politiek links gerelativeerd. Om critici van deze ontwikkeling, die zich in Europa intussen tot een volksverhuizing heeft ontwikkeld, in diskrediet te brengen, werd een oude linkse propagandaschlager van stal gehaald: het antifascisme. Tegenstanders van multiculturalisme,cultuurrelativisme en de  islam worden met grote regelmaat aangeduid als‘fascisten’…

Wie islamisering in de praktijk wil zien, kan terecht in steeds meer wijken en steden in West-Europa.De Duitse politieagente Tania Kambouri schreef in 2013 een brandbrief over haar ervaringen op straat met gewelddadige jonge moslimmannen.,,In de oude wijken trekken de ‘normale’ mensen weg. Buitenlanders nemen er de straten over: mensen die de taal niet spreken, die zich crimineel gedragen, die geen enkele moeite doen om te integreren. Voor hen zijn wij ‘kuffars’, ongelovigen, van wie je je verre houdt.Ze verachten de Duitsers en de Duitse samenleving. Er ontstaan no-goareas. Ik durf daar ‘s avonds niet meer alleen te komen.Duitsers schaffen steeds vaker wapens aan, pepperspray of een handwapen, omdat ze denken dat wij hen niet meer kunnen beschermen.”…

De oorzaak van deze situatie is:politiek correcte elite en de islam.Soera 5:51 uit de Koran verbiedt vriendschap met joden en christenen en maakt integratie dus onmogelijk…Nederland heeft een traditie van vier eeuwen van het pacificeren van verschillende bevolkingsgroepen. De Nederlandse elite gaat er vanuit dat het uiteindelijk heus ook zal lukken de moslims te pacificeren. Maar,de islam heeft een traditie van zo’n veertien eeuwen van zich niet laten pacificeren.Ik weet niet of moslims dit zo beseffen, maar het gedrag van moslims wereldwijd is zodanig dat over enige tijd heel de mensheid ervan overtuigd zal zijn dat er geen groter gevaar is voor het voortbestaan van de mensheid dan juist de ISLAM,die komt niet om zich aan te passen,die kent geen tolerantie,die kent alleen dominantie.En als een ideologie als islam in de teksten letterlijk stelt dat ik geen recht van leven heb, dat ik principieel minderwaardig ben, en dat tegenspraak van die feiten binnen deze ideologie zelfs naar de eigen leden met geweld wordt beantwoord, dan is de oplossing niet om de dialoog aan te gaan, maar om een lijn te trekken en deze totalitaire ideologie eruit te schoppen…

Terwijl islamitische terroristen het herhaaldelijk lukt om massamoord door middel van terreuraanslagen uit te voeren in West-Europa, oefenen politici en media van de zogenaamde vrije wereld zich er nog steeds in om het publiek te misleiden. De verschrikking van de islam wordt niet benoemd. Er wordt over onvoldoende veiligheidsmaatregelen gediscussieerd en de Koran-gelovige daders worden op dit moment “gevaarlijke personen” genoemd.Het respect voor de islam heeft in allerlei EU-landen tot wonderlijke maatregelen geleid, die met een expliciet beroep op het respect voor de islam gerechtvaardigd worden. Verkoop van wijn in een gewone supermarkt kan niet, want de islam verbiedt wijn. Reclame voor hypotheken en andere leningen die rente veronderstellen, terwijl de islam de rente verbiedt, kan dat wel worden getolereerd? Op straat eten tijdens de vastenmaand Ramadan? Kunnen restaurants wel open blijven tijdens de Ramadan? Pils op een terrasje aan een plein waar ook een moskee staat? Getuigt het wel van respect voor de islam om een moslim door een niet-moslimse rechter te laten veroordelen? Of een vrouwelijke niet-moslimse ‘bewindspersoon’ over hem te laten wikken en beschikken? En het is wel duidelijk, dat er nog veel meer respect en voorzorgzucht getoond zal worden, wanneer de islam de meerderheid is, zoals in het Midden-Oosten.En een geleerde heeft hiervoor een aparte technische term bedacht: dhimmitude.Een dhimmi is een niet-moslim, die het oppergezag en de superioriteit van de islam erkent. Wanneer hij dat niet doet, schrijft de islamitische wet zware straffen voor. Een opstandige dhimmi kan worden gedood of als slaaf verkocht…

De samenwerking tussen politiek links,feministen, liberalen en islamieten een nieuwe samenleving inluiden die een nieuwe culturele revolutie behoeft. De gemeenschappelijke vijand van deze identiteitsactivisten is iedereen die bedenkingen heeft tegenover het ‘staatsmulticulturalisme’, de immigratiepolitiek en de islam in Europa. Deze tegenstanders worden zonder pardon met de termen ‘rechts’, ‘fascistisch’ en ‘islamofoob’ aangeduid…Op 20 september 2007 verklaart Joop van Riessen, de voormalige hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie, op tv over de PVV-politicus Geert Wilders: “In wezen zou je de neiging hebben om te zeggen nou ‘we mollen hem’. Hij moet gewoon vandaag weg en hij mag niet meer boven tafel komen. Dat is een normale reactie.” Over de 540.000 PVV-kiezers in 2006 zegt hij: “Dat zijn er dus nog duizenden die op een of andere manier niet in deze wereld van een nieuwe samenleving die we met elkaar aan het maken zijn die daarin passen. Waarvan je eigenlijk zou moeten zeggen: die mensen moeten dit land uit gewoon. Die horen hier dus niet meer thuis.”…

Politici, wetenschappers, bestuurders en journalisten worden sinds een decennium bedreigd vanwege kritiek op de islam en de verdediging van de nationale identiteit. De moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh waren de eerste politieke moorden op Nederlandse bodem sinds de moord op de gebroeders de Witt (1672). De daders kwamen uit de ‘linkse’ en islamitische hoek en gaven een zeer duidelijk signaal af aan islamcritici en de tegenstanders van multiculturalisme.Mevrouw Florax, de voorlichtster van de Amsterdamse politie, had het uren en uren na de moord op Theo van Gogh nog steeds over een moordenaar die mogelijk als moslim verkleed was, of woorden van gelijke strekking. In de eerste directe tv-uitzendingen hield ze duidelijk urenlang de mogelijkheid open dat deze moord niet door iemand gepleegd was die geloofde uit naam van de islam te handelen, maar door iemand die had gedaan alsof…

Terwijl islamitische terroristen het herhaaldelijk lukt om massamoord door middel van terreuraanslagen uit te voeren, oefenen politici en media van de zogenaamde vrije wereld zich er nog steeds in om het publiek te misleiden. De verschrikking van de islam wordt niet benoemd. Er wordt over onvoldoende veiligheidsmaatregelen gediscussieerd en de Koran-gelovige daders worden op dit moment “gevaarlijke personen” genoemd of eenzame wolven…Wegkijken en problemen bagatelliseren, daar is de linkse kerk sterk in.En de PVV (en inmiddels ook de FvD) zijn een logisch gevolg van het feit dat de traditionele partijen overwegend het EU-beleid voor islam, immigratie en integratie volgen. Als ze dat niet hadden gedaan en meer zorg hadden gehad voor de samenleving zou de PVV niet bestaan!…Wilders is the best, and fuck the rest!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Politiek correct staat in mijn optiek gelijk aan landverraad

  1. Pingback: Politiek correct staat in mijn optiek gelijk aan landverraad | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s