Moslimfundamentalisme en de sluipende islamisering van Europa

“Toen moslims de grootste moskee in Londen openden, zei de prediker openlijk: Europa zal van ons zijn. Wij hebben de mensen en het geld.”… Tweemaal leek de islam gewapenderwijs voet aan de grond te zullen krijgen in het Westen. Beide keren mislukte dat. Maar nu wonen er op West-Europees grondgebied meer moslims dan ooit tevoren. Zonder dat er oorlog voor is gevoerd.Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Nederland telde in 1960 1400 islamieten en nu zijn er al meer dan een miljoen moslims in deze staat!…

De huidige opleving van de islam wordt door sommigen beschouwd als onderdeel van een ‘Derde Jihad’ – gekenmerkt door bomaanslagen en gewapende aanvallen in Europa, Amerika en elders. Deze laatste herleving beperkt zich echter niet tot geweld en terreur. Er zit ook een demografisch aspect aan deze jihad, met hogere geboortegetallen onder moslims en hun massale migratie naar Europa. Dit is een culturele jihad geworden, in zoverre dat sommige moslims shariarechtbanken en veranderingen in wetten verlangen om aan islamitische gewoonten en praktijken tegemoet te komen, terwijl ondertussen lokale tradities worden beperkt om te vermijden moslims te kwetsen…

In delen van Zweden worden islamitische oproepen tot het gebed toegestaan, maar mogen kerkklokken niet luiden. Als deel van deze culturele jihad oefenen islamitische groepen druk uit op scholen om de islam gunstig voor te stellen en speciale dagen te hebben wanneer leerlingen islamitische kleding accepteren, islamitische namen aannemen, islamitische gebeden opzeggen, terwijl de geschiedenis en gewoonten van gastlanden tot een minimum worden beperkt of genegeerd. Talrijke waarnemers zien dit als deel van een georganiseerde strategie om de geleidelijke islamisering en verovering van het westen teweeg te brengen …

Historisch gezien breidde de islam zich of door militaire veroveringen of door het inzetten van het wapen van de Hijra, immigratie, uit.Hijra is ook datgene waarmee wij vandaag te maken hebben.In overeenstemming met de islam betekent migreren het volgende; een instrument van islamitisch expansionisme, gebruik makend van religieus en etnisch separatisme met als doel een aparte status met privileges, om achtereenvolgens niet-islamitische samenlevingen te ondermijnen, te onderdrukken, te veroveren/transformeren naar een islamitische staat inclusief shari’a wetgeving. Hijra(migratie), is een van de meest effectieve methodes van Jihad zonder militairen of oorlog. Instructies en oproepen worden gegeven via moskeeën en (social) media om mensen te faciliteren en aan te moedigen om instroom te genereren naar een land of gebied ter verovering. Deze landen begrijpen het onderliggende doel niet van deze massale instroom en nemen daardoor onvoldoende maatregelen om het af te stoppen…

Denemarken zwaar tilt aan de integratie van moslims.In de (grote) steden zijn er wijken ontstaan met hoge concentraties Arabische en Turkse moslims. Gettovorming, noemen de politici dat. De praktijk is dat de Deense wetten daar niet zonder meer gelden, maar vooral door de bewoners zelf opgestelde regels.Moslims kunnen onmogelijk hun cultuur inruilen voor de westerse cultuur, want die bevat elementen die leiden tot bandeloosheid in verscheidene aspecten van het leven, een bandeloosheid die de islam verwerpt.In Denemark is de angst dat de sharia, de islamitische wetgeving, er in de toekomst voor de hele bevolking bepalend zal zijn…

Overal in West-Europa is de situatie hetzelfde!Als je een beetje om je heen kijkt in Europa, dan zie je dat in Stockholm alle kinderen halal moeten eten op school.Dat Nederlandse schoolkinderen moeten buigen en bidden tot Allah.Dat Londen en andere steden in Engeland volhangen met stickers met de waarschuwing: “U betreedt een sharia-gecontroleerde zone“. Dat in het achttiende arrondisement in Parijs op vrijdag de straten worden afgesloten. Dat er in Frankrijk 718 zones zijn waar de politie niet of nauwelijks meer komt.Iedere heeft wel een horrorverhaal (overval, inbraak, beroving,carjacking, verkrachting, in het gezicht worden gespuugd en voor hoer worden uitgemaakt of gewoon voor de lol gemolesteerd) uit deze ‘no-go-area-wijken’, maar wordt, zodra hij of zij de etniciteit van de daders noemt, als extreem-rechts afgeserveerd.En kijk eens naar alle synagoges die nu permanent bewaakt worden en dat is niet uit angst voor een nieuwe NSB…

Bijna wekelijks worden er in West-Europa onschuldige mensen in de naam van Allah en de islam vermoord.Volgens politik corekte elite en de linkse media, de islam en de Koran preken namelijk enkel liefde en helemaal geen geweld.De dodelijke aanslag op het Joods Museum in het centrum van Brussel in mei 2014 werd door de Belgische media in eerste instantie afgedaan als een incident, de gebruikelijke reflex als het om overduidelijk islamitisch geïnspireerd geweld gaat. De dader was uiteraard een eenzame wolf met een psychiatrisch verleden ,die geen enkel benul had van de werkelijke, vredelievende islam…ISLAM is de meest bloeddorstige en gewelddadige leer, die de mensheid ooit gekend heeft. En die ‘Europese islam’ waar “onze” stomme politiekers zo graag over lullen is totaal onmogelijk.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient(“Een afvallige zal branden in de hel”-Koran2:217). Bovendien zou je dan een deel van het voorbeeld van Mohammed moeten verwerpen, wat vanwege de absolute dualiteit Allah – Mohammed in de islam geheel ondenkbaar is.De leer van de islam ligt namelijk vast. Daar mag niet aan getornd worden…

Momenteel is het Westen als een kikker in een pot water, die traag maar zeker aan het opwarmen is. Als dat water straks plots het kookpunt bereikt, is het te laat: dan leven we in een kalifaat, een gevoel dat men nu al heeft wanneer men door bepaalde West-Europese wijken loopt waar moslims, moskeeën, halalwinkels en hoofddoeken de toon zetten.Politici van bijna alle gevestigde partijen bevorderen tegenwoordig de islamisering. Ze bejubelen iedere nieuwe islamschool, iedere islamitische bank en ieder nieuw islamitisch gerechtshof. Ze beschouwen de islam als gelijk aan onze eigen cultuur.En onder het mom van godsdienstvrijheid, een verraderlijke ideologie in Europa toestaan, terwijl de islam wereldheerschappij wil door de jihad. Godsdienstvrijheid is een individueel recht, geen collectief recht om een islamitische zuil uit te bouwen, om op iedere straathoek een moskee te bouwen met torenhoge minaretten, om islamitische feestdagen in te voeren of om hoofddoekjes te dragen in de publieke ruimte…

De ISLAM assimileert niet, maar domineert.De ISLAM heeft elke cultuur vernietigd, die het is binnengedrongen of waarheen het is geïmmigreerd.De bronnen van de islam zijn helder en leggen de moslim in essentie op:wees zoet en zacht zolang je nog niet sterk genoeg bent, maar sla toe wanneer je voldoende middelen en slagkracht hebt; pleeg met andere woorden ‘taqiyya’: lieg en misleid wanneer dat de islamisering vooruithelpt…Mensen, STOP deze derde jihad-bedreiging!

De islam wordt hier karakteristiek neergezet als een gevalletje “Goede Tsaar, slechte bojaren”: de profeet was lief en vol vrede, maar de navolgelingen die zijn boodschap niet helemaal begrepen hebben er een potje van gemaakt. Dat de profeet zelf een veroverende haatbaard was met een excentrieke vrouwopvatting, hoeft niet uit te maken: men wil ons koste wat het kost wijsmaken dat het een vredelievende knuffelprofeet was…De geschiedenis bevestigt dat de volmaakte islam gewelddadig en imperialistisch is: direct na Mohammad’s dood veroverden de khaliefen Abu Bakr, Omar, Uthman en Ali zonder provocatie de halve wereld. Deze khaliefen hadden decennia met Mohammad opgetrokken en gevochten. Als iemand de ware islam kende, dan waren zij het wel.En ik vraag me toch echt af welke bril die linkse huppelkutjes opzetten als ze naar de islam kijken. Roze bril? Wegkijk bril? Man man man…..

Uitingen van islamisering, een gevolg van de (sluipende) jihad, zijn: de bouw van moskeeën;de verwijdering van christelijke of andere symbolen eigen aan onze cultuur; islamitisch onderwijs;gepropageerde leugens over de islam als zogenaamde ‘religie van de vrede’; historische leugens over de bloedige jihad-geschiedenis van de islam;het in scholen niet meer durven of kunnen lesgeven over seksualiteit en de Holocaust; imamopleidingen; ritueel onverdoofd slachten; hoofddoeken-, nikab- enboerkadracht;shariarechtbanken;het introduceren van islamitische feestdagen in onze kalender, op school of in de werkomgeving;enzovoort,enzovoort.En autochtonen zullen heel lang volhouden, zolang er geen rottigheid plaatsvind in hun voortuin. En tot die tijd gaan de islam door met het veroveren van hun plek in onze samenleving…

Het afwijzen van islamitische “vluchtelingen” in Oost-Europa, naast de angst voor het terrorisme, ook andere oorzaken heeft.Vele van deze landen zijn etnisch erg homogeen, en multiculturaliteit zou als een stap terug worden aanzien.Ook de historische ervaring met de expansiedrang van het Ottomaanse rijk zou een rol spelen.De Polen (onder Koning Sobieski) hebben Europa al eerder gered van de islam invasie…Oost-Europa is onze toekomst. West Europa kan bij het sharia-vuilnis gezet worden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Moslimfundamentalisme en de sluipende islamisering van Europa

 1. Jackie2015 says:

  Langzaam maar zeker zal het sluipende islam de overhand krijgen
  burgemeesters Rotterdam en Arnhem, voorzitter Tweede Kamer, Politieke Partij Denk.
  Dat wordt door rasechte Nederlanders in hoge regerings kringen toegestaan. Dat had om te beginnen al onder geen enkele voorwaarde mogen gebeuren. Dat is verraad tegenover de
  Nederlandse bevolking. . Ook al in Nederland geboren, islamisten zijn en blijven
  vreemdelingen
  . Ook al denken de linkse islam kniuffelaars daar anders over totdat de grond
  onder voeten te heet wordt.

  Liked by 3 people

  • We zijn verworden tot slaven van de EUSSR.Deze EUSSR- elite vindt dat er nog veel meer migranten(lees 99% moslims) bij kunnen en dat er aan het immigratie/asielbeleid niet getornd mag worden!Via media(gegijzeld door policor goedvolk) en scholen conditioneert men de geest van de massa – er is niets aan de hand- en elk tegengeluid is onfatsoenlijk en moet de nek worden omgedraaid…

   Liked by 1 person

   • Jackie2015 says:

    Jazeker, de West Europese regeringen inclusief de Nederlandse regering zijn in feite niets anders dan marionetten van de EUSSR – elite.
    De bevolking wordt gewoon gehersenspoeld. Maar misschien ook omdat het inkomen van velen hardwerkenden te wensen overlaat denkt men zo van “het zal dan alles wel zo zijn” Men heeft dagelijks moeite om rond te komen en vooral om uit de schulden te blijven. En dan is er nu ook de negatieve rente.

    De elite wil denk ik de burger passief, vermoeid en depressief maken om op deze manier draagkracht te krijgen om hun duivelse plannen.

    Liked by 1 person

 2. Pingback: Moslimfundamentalisme en de sluipende islamisering van Europa | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s