Verzet tegen de EU-islamisering van Nederland

De drie belangrijkste problemen waarmee Europa momenteel geconfronteerd wordt: massa-immigratie,de groei van de islam en EU dictatuur…De Europese Unie zich geconfronteerd met miljoenen migranten, die voor een groot deel zonder identiteitspapieren en via illegale grensovergangen binnenkomen dankzij de Merkelpolitiek van ongelimiteerde opname van migranten (“Wir schaffen das”).En vanaf 2015 begon de extreme instroom van migranten naar Europa. In dat jaar werden er 1,3 miljoen asielaanvragen in de Europese Unie gedaan, waar dat er in 2014 nog geen 700.000 waren. Bijna een verdubbeling van aanvragen dus.In deze stroom migranten, verschuilen zich ook terroristen, die voor verschillende aanslagen hebben gezorgd in West-Europa…

Huidige bestuurders van Nederland lopen aan leiband van de industriële grootmachten en Brussel, die o.m. via lobbyisten aan de touwtjes trekken. Achter de huidige politiek zit het globalistische streven naar onder meer het kapot maken van alle sociale cohesie, waarna we weerloos als geïsoleerde individuen in een slavenbestaan gemanoevreerd worden. Meerderheid politici en de zogenaamde academische elite is besmet met politieke correctheid en de opgekomen mensenrechtenmoraal, gepaard gaande met feminisering, diversiteitsdenken enz…Zo verzwakt worden we een gemakkelijke prooi van de harde cultuur van de naar dominantie streven ISLAM, die als politieke beweging ons rechtssysteem wil vervangen door Sharia, waarvan we de vreugdevolle ervaringen in het Midden-Oosten enz. kunnen zien…

Sinds het ontstaan van de islam, heeft deze een bedreiging gevormd voor Europa, meermaals werd met geweld gepoogd ons continent te veroveren. De islam is geen vredelievende religie, maar een totalitaire ideologie die erop gericht is iedereen aan de islamitische wet te onderwerpen.En anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw, wil de islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie.Wie de geschiedenis van de expansie van de islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen…

Immigranten zijn niet welkom in Oost-Europa, en zeker niet als het moslims zijn.De Hongaarse premier Orbán spreekt over een invasie van moslimmigranten, die door de EU zou worden georkestreerd om het Hongaarse volk te vervangen.Hij noemt hen ‘islamitische indringers’ en waarschuwt voor aantasting van de christelijke waarden.‘Integratie moslims is in geen enkel land gelukt.De vraag voor de komende tientallen jaren is of Hongarije het land der Hongaren blijft, Duitsland het land der Duitsers, Frankrijk het land der Fransen en Italië het land der Italianen’,zei Orbán…

De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de “religie” van Allah regeert.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer.En de Koran is heel duidelijk; ”Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.”(Koran 3: 28)…„Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims/ is Allah ongehoorzaam”(Koran 5:81.)…”Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…“Wie islam zaait, zal sharia en jihad oogsten.Aan de naïeve Westerling de islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven.”…

De enige manier om Polen tegen terroristische aanslagen te beschermen, is door de islamitische migranten niet in het land toe te laten, heeft de Poolse Europarlementariër Ryszard Czarnecki, gezegd.“Wij, Polen, leren van de fouten van anderen … en we zullen onze deuren niet openen voor islamitische migranten,” voegde hij eraan toe.Polen heeft  honderdduizenden Oekraïners toegelaten, maar de straten zijn nog steeds veilig.Nog steeds wordt moslimterreur vaak gezien als een wanhopige reactie op armoede, onderdrukking en/of de westerse buitenlandse politiek en niet als wat het ís: een jihad door mensen die het Westen willen veroveren zoals Mohammed met Noord-Afrika heeft gedaan, door onderwerping van ongelovigen en invoering van de Sharia…

West-Europa heeft nu meer dan 30 miljoen moslims en sharia getto’s zijn overal.Door EUSSR-politiek is duizend jaar ploeteren en lijden en opbouwen in een halve eeuw weggeven aan mensen uit vreemde streken, die hier nooit iets mee hebben gehad en ons zelfs minachten of haten.En dat het op burgeroorlogen zal uitdraaien in Europa, daar zijn zolang wel velen het over eens, helaas…

De EU is geen democratie, maar een dictatuur,die functioneert immers vrijwel geheel ondemocratisch, zonder veel inspraak door de burger (maar des te meer inspraak door machtige lobby-groepen zoals van multinationals) of zelfs maar enige controle of kennis bij de burger (EU-politici hoeven doorgaans geen verantwoording af te leggen aan de bevolking en het meeste wat er wordt besloten is geheim).Niemand heeft die junta gekozen.Deze lieden bepalen wél de toekomst van Nederland(90 procent van alle wetten komt nu uit Brussel). Zij bepalen ons immigratiebeleid. Oftewel, hoeveel moslims er binnen komen die wij mogen verzorgen…

Massale toelating van migranten is voor bepaalde bedrijven in de Europese Unie lucratief, omdat illegale en legale vluchtelingen op den duur een reservoir zijn van goedkope arbeidskrachten voor het bedrijfsleven en de lonen drukken van andere werknemers.Onvrede over het gebrek aan werk en betaalbare woonruimte, loonkortingen, verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, de afbouw van sociale voorzieningen en van rechten en angst voor buitenlanders heeft er in Groot-Brittannië toe geleid dat de bevolking voor uittreding uit de Europese Unie stemde…

Nederland gaat als grootste nettobetaler per hoofd van de bevolking nóg veel meer aan de Europese Unie (EU) betalen. Dat volgt uit berekeningen, die de Duitse regering lekte naar de Britse krant Financial Times.Weet je nog dat we in 2011 die 5 miljard aan de Grieken “leenden” ,die we terug zouden krijgen, mét rente? Die lening is opgelopen naar 101 miljard euro, zit ook in Spanje, Italië en Portugal, en we krijgen geen cent terug.En omdat de noordelijke landen steeds vaker moeten bijspringen, stagneert ook daar de economie…De Europese Unie gaf ook in de periode 2014-2017 890 miljoen euro steun aan het Marokkaanse dictatuur regime, via het zogeheten ‘ nabuurschaps- en partnerschaps-instrument.In werkelijkheid wordt het geld van de Europese belastingbetalers gewoon weggesmeten. Alles komt in de klauwen van roofdier Mohammed VI…De Europese Commissie heeft ook op 23 januari 2019 aangekondigd meer dan 300 miljoen euro over te maken naar Tunesië. Dit onder het mom van zogenaamde investeringen in de jeugd, ondernemerschap en het verbeteren van de leefomstandigheden van de Tunesiërs….

Miljarden euro’s werden de afgelopen decennia ook gedoneerd/weggegooid/ aan de Westelijke Jordaanoever en Gaza/Hamas.Dat geld verdwijnt in de zakken van de corrupte Palestijnse leiders, die het vervolgens op de Zwitserse bank zetten. Een berucht voorbeeld is de weduwe van Arafat, met al die miljoenen als een ongekroonde koningin in Parijs woont.De Palestijnse leiders zijn multimiljonairs,die sturen hun kinderen naar de meest luxe kostscholen in Europa.EU financiert indirect het Palestijns terrorisme en Hamas gewoon doorgaat met raketbeschietingen op onschuldige burgers…In het buitenland maakt het kabinet goede sier door €52 miljoen vrij te maken voor vrouwenrechten.Maar in eigen land worden vrouwen opgesloten,mishandeld,verkocht, uitgehuwelijkt,besneden. Volgens FemmesForFreedom vaak met medeweten van politie,school en arts…De Nederlandse financiële bijdrage aan de Europese Unie dreigt de komende jaren met 62,5% te stijgen. De jaarlijkse brutoafdracht zal volgens EU-bronnen in 2027 uitkomen op €13 mrd [nu €8 mrd] als de Europese Commissie haar zin krijgt….

De vrije meningsuiting in de EUSSR wordt aan banden gelegd. Kritiek op andere culturen, de islam en de EU zelf zijn niet meer gewenst of toegelaten.Deze EUSSR- elite vindt dat er nog veel meer migranten(lees 99% moslims) bij kunnen en dat er aan het immigratie/asielbeleid niet getornd mag worden!Via media(gegijzeld door policor goedvolk) en scholen conditioneert men de geest van de massa – er is niets aan de hand- en elk tegengeluid is onfatsoenlijk en moet de nek worden omgedraaid.Je kan het de migranten niet kwalijk nemen, die pakken alleen de kans die de ruggengraatloze houding van onze politici hun biedt. Deze flapdrollen handelen niet in het belang van Nederland, maar in hun eigen belang.Wij hebben o.a, Geert Wilders,Milos Zeman,Viktor Orbán en Marine Le Pen hard nodig in Europa en niet landverraders en de ISLAM knuffelaars,die drijven ons richting Sharia of in een burgeroorlog!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Verzet tegen de EU-islamisering van Nederland

 1. ruud beijer says:

  Verzet?De enige mensen in dit land die zich verzetten zijn de stemmers op de PVV of het FvD. De rest verraadt zijn land en zijn kinderen. De rest bestaat uit huichelaars en wegkijkers.
  U gun ik allemaal afgaanse buren en hoop ik dat uw dochter thuiskomt met een marokkaan.
  Dat gun ik de huichelaars en wegkijkers in Nederland.

  Liked by 4 people

 2. Pingback: Verzet tegen de EU-islamisering van Nederland | E.J. Bron

 3. flyer210 says:

  De Nederlandse bevolking wordt door de eigen regering verraden, kijk maar om u heen en trek uw conclusies, ik heb dat al gedaan en ik maak mij grote zorgen over de toekomst van mijn kinderen.

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s