Monthly Archives: November 2019

Verschrikkelijke ISLAM!

Men weet niet wat de ISLAM eigenlijk is. Er word een politieke correcte versie voorlegd aan de onwetenden door linkse en islamitisch groepen…ISLAM is de meest bloeddorstige en gewelddadige leer, die de mensheid ooit gekend heeft.De historie van de ISLAM … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Stop de jihad-oorlog van het Turkse regime in Noord-Syrië en Noord-Cyprus

De dagen van het Ottomaanse Rijk zijn over, maar de gebeurtenissen in Noord-Syrië laten zien dat islamofascist Erdoğan deze mening niet deelt. De nieuwe Turkse jihad-invasie heeft niets te maken met het bestrijden van ‘terroristen’, maar alles met Erdogan’s droom … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

De zelf-islamisering is al meer dan vier decennia het geval in West-Europa

Zelf-islamiseerders en bestuurders die met Jihadisten heulen zijn nog veel groter kwaad, dan jihad-terroristen. In het jaar 630 trekt het leger van Mohammed de stad Mekka binnen. Acht jaar daarvoor hadden Mohammed en zijn volgelingen Mekka verlaten om zich te … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Nederlanders missen trots zijn op eigen cultuur

Veel mensen maken zich zorgen over ‘de Nederlandse identiteit’. Het gaat om Joods-christelijke normen en waarden, Nederlandse tradities en feestdagen, zoals Koningsdag en Sinterklaas mét Zwarte Piet.Deze mensen hebben het gevoel dat de tradities waar ze van houden nu opeens … Continue reading

Posted in Uncategorized | 7 Comments

In West-Europa vindt een idiote capitulatie voor de opmars van de agressieve islam plaats

De islamisering van Europa werd op het nippertje afgewend. Wat toen met islamitisch geweld niet lukte, lijkt nu bijna rimpelloos te slagen.Volgens prof. Eitan Azani, onderdirecteur van het Israëlische Instituut voor Terrorismebestrijding, is de islam bezig in rap tempo de … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Nederland rekent af met leugens van linkse media

De NPO en alle mainstream media vallen onder de geheime staatspropaganda. De NOS is geen tv-omroep meer, en NRC, AD, Volkskrant, Trouw zijn geen kranten meer. Ze zijn allemaal spreekbuizen van links, van de pro-EUropese elite….Journalist Arnold Karskens ergert zich … Continue reading

Posted in Uncategorized | 24 Comments

Toename van antisemitisme in West-Europa door migranten uit Midden-Oosten en Noord-Afrika

Het antisemitisme leidde tot de Holocaust!Maar, West-Europa importeert nieuw antisemitisme,die steekt in nieuwe vorm in diverse Europese landen weer de kop op.Door de opkomst van de islam is het antisemitisme duidelijk toegenomen.Synagogen,de Joodse scholen, en Joodse restaurants moeten tegenwoordig zwaarbeveiligd … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Er moet massademonstratie komen tegen de islamisering van Europa

PVV-leider Geert Wilders zegt dat het voor hem als gekozen politicus zijn taak en zijn plicht is om de gevaren van onder meer de ‘massa-immigratie en de voortschrijdende islamisering’ te benoemen.De moslim cultuur is een jihad-cultuur, die elke andere cultuur … Continue reading

Posted in Uncategorized | 19 Comments

Het is hoog tijd om het probleem van islam en bepaalde bevolkingsgroepen aan te pakken

Waar de islam is,daar is geweld.De historie van de islam is: moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!IS is een gezicht van de islam.Dat moeten moslims onder ogen zien. Niet wegkijken bij gewelddadige passages … Continue reading

Posted in Uncategorized | 10 Comments

EU is een ‘regional globalism’ constructie op weg naar een ‘one world government’

Cultureel marxisten zijn bezig de Europese beschaving te vernietigen. De EU zegt te staan voor Europese waarden, maar verwelkomt migranten die deze waarden haten, verwelkomt migranten die deze waarden minachten en het liefst zo snel mogelijk de sharia in de … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments