In West-Europa vindt een idiote capitulatie voor de opmars van de agressieve islam plaats

De islamisering van Europa werd op het nippertje afgewend. Wat toen met islamitisch geweld niet lukte, lijkt nu bijna rimpelloos te slagen.Volgens prof. Eitan Azani, onderdirecteur van het Israëlische Instituut voor Terrorismebestrijding, is de islam bezig in rap tempo de wereld te veroveren. Met harde, maar vooral ook met zachte hand. Dat laatste blijkt onder meer uit de praktijk van de “dawa”, een Arabisch woord dat “een uitnodiging of aansporing doen” betekent. In werkelijkheid houdt deze term veel meer in. Via het stichten van scholen en het verstrekken van sociale voorzieningen probeert men te komen tot een wereldwijde islamitische maatschappij. Wat begint als dawa eindigt bovendien vaak in jihad, bijvoorbeeld in de vorm van aanslagen. Het gaat van zachte drang naar harde dwang. Het grote probleem van dawa-activiteiten is dat ze zich doorgaans binnen de grenzen van de wet afspelen. “Als je daar wat tegen probeert te ondernemen”, zegt Azani, “krijg je direct het verwijt dat je de vrijheid van meningsuiting beperkt of aanzet tot haat.” …

Het uiteindelijke doel van deze dawa is om de politieke instellingen van een vrije samenleving te vernietigen en te vervangen door de sharia/islamitische wet/.Dus,eerst Dawa, dan Sharia.Specifiekere elementen van deze dawa -activiteiten zijn onder andere:vrouwen aanmoedigen veel kinderen te baren, misbruik maken van westerse links-progressieve politiek, eigen scholing afdwingen, en de islamisering via ‘hijra’- immigratie naar het Westen aanmoedigen, om de implementatie van sharia tot stand te brengen.Deze politieke dawa-activiteiten groter gevaar vertegenwoordigen voor het westen, dan het gevaar van jihadisten!Hoe erg is de jihadterreur, ons grootste probleem is de geleidelijke islamisering van onze hele samenleving…

‘Het schijnt in Nederland taboe te zijn om over de islamisering van de samenleving te spreken. Ik denk dat veel Nederlanders de term niet helemaal begrijpen. Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld, en ook niet de militaire verovering van het land door moslims of de stichting van een islamitische staat. Islamisering is een proces waarbij de islamitische waarden en normen sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaan domineren.Met elk land waar zich een totale islamisering heeft voltrokken, ging het bergafwaarts. Hoe meer islamisering, hoe meer onrust, materiële en culturele armoede, conflicten tussen bevolkingsgroepen, bloedvergieten en andere ellende,’ zei de Egyptisch-Nederlandse schrijfster Nahed Selim. Eén van de meest tekenende en frappante voorbeelden van islamisering in West-Europa zijn de verpauperde moslimwijken.Het vrije West-Europa zal een verlengstuk worden van het Midden-Oosten…

Net zoals het nazisme in de jaren 1930 en 1940 het grootste gevaar vormde voor de wereld, zo vormt tegenwoordig de islam het grootste gevaar voor de wereldvrede.ISLAM(tachtig procent van de islam is politiek,twintig procent valt onder godsdienst) werd opgebouwd en uitgebreid middels plunderingen, verwoestingen en bloederige oorlogen – niet gebouwd met vrede en liefde.Ooit beheerste de islam een klein stukje woestijn, nu zijn er anderhalf miljard moslims en meer dan 50 islamitische staten, dat is echt niet allemaal door knuffelen gekomen.Over de hele wereld worden al 1400 jaar oorlogen uitgevoerd, waarbij de islam de imperialistische partij is, met het islamitische einddoel van werelddominantie als motor…

Het grootste probleem van de doctrine van de islam is de tegenstrijdigheden binnen de geschriften en de teksten die sowieso zo lekker multi interpreteerbaar zijn.Dat geeft religieuze leiders alle gelegenheid om hun draai aan de inhoud te geven. En die is per definitie niet democratisch. In wezen zijn de uitspraken van religieuze leiders binnen de islam decreten. Kort door de bocht zou je kunnen stellen dat wanneer je je niet houdt aan die uitspraken je in strijd bent met het woord van Allah en Mohammed…De sharia bevat strikte regels, maar in deze ideologie zit genoeg ruimte voor interpretatie met betrekking tot de houding ten aanzien van “anderen”. Het ene moment is het één en al vrede en tolerantie. Het andere is het hakken en slachten.Maar de belangrijkste is dat een moslim alleen dan een goed moslim is, wanneer hij zich aan de sharia-regels houdt!Dus, als de eerste vers in de Koran vrede en tolerantie predikt t.o.v. ongelovigen e.d. en de laatste meer van het koppensnellen is, dan geldt de laatste.En pas wanneer je je houdt aan de regels van de islam, zijnde het woord van Allah in de Koran en de hadith en soennah (de overleveringen van zaken die Mohammed heeft gezegd en gedaan), dan kun je jezelf moslim noemen…

De politiek correcte EU-elite hebben West-Europa in gevaar gebracht. Door te veel immigranten toe te laten, met een erg afwijkende cultuur.Deze EU-elite heeft bepaald dat de volkeren van Europa zichzelf moeten beschouwen als Europeanen. Niet als Nederlanders of Duitsers, maar als Europeanen, die trouw zweren aan de EU-vlag. Om dat te realiseren, moeten nationale identiteiten worden vernietigd. Het importeren van een jihad-ideologie, die haaks staat op alles waar westerlingen voor staan, moet die nationale identiteit laten vervagen…‘Als ik premier van Nederland was zou ik alle 475 moskeeën in ons land sluiten.De islam hoort niet bij Nederland.En een vertrek uit de EU zal ons land weer soeverein maken en baas over eigen land, geld en grenzen en dus ook economisch sterker maken. In de EU blijven, betekent nog langer open grenzen en het importeren van nog meer terreur en islam. Daar moeten we van af.’, zei PVV-leider Geert Wilders….

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to In West-Europa vindt een idiote capitulatie voor de opmars van de agressieve islam plaats

  1. koddebeier says:

    Als de politiek en burgers (ook de linkse randdebielen) ooit echt hun hersens zouden gebruiken dan deporteerde ze alle islamieten naar hun landen van herkomst !!

    Liked by 1 person

  2. Pingback: In West-Europa vindt een idiote capitulatie voor de opmars van de agressieve islam plaats | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s