De zelf-islamisering is al meer dan vier decennia het geval in West-Europa

Zelf-islamiseerders en bestuurders die met Jihadisten heulen zijn nog veel groter kwaad, dan jihad-terroristen. In het jaar 630 trekt het leger van Mohammed de stad Mekka binnen. Acht jaar daarvoor hadden Mohammed en zijn volgelingen Mekka verlaten om zich te vestigen in het naburige Medina dat toen een oase was die vooral leefde van de dadelteelt. Maar algauw zou blijken dat de moslims niet naar Medina waren gekomen om dadels te gaan verbouwen, maar om de wereld te veranderen. Ongeveer een jaar na Mohammeds aankomst in Medina voelden de moslims zich sterk genoeg om te beginnen aan de onderwerping van het Arabisch schiereiland. In 629 was het einde van dat karwei in zicht gekomen. Toen was het de beurt aan Mekka om geïslamiseerd te worden…

Volgens de islamitische overlevering vallen er op de dag van de moslimse invasie van Mekka slechts vijftien of zestien doden. Dat er weinig verzet geboden werd, kwam niet doordat de Mekkanen de islam eigenlijk best wel een interessante verrijking van hun cultuur vonden. Het kwam doordat ‘burgemeester en wethouders’ van Mekka, terwijl hun stad onder de voet werd gelopen, thee zaten te drinken bij Mohammed in diens commandotent.Het standaardverslag van deze gebeurtenissen is van Ibn Ishaq die meer dan een eeuw later zijn verhaal zwart op wit heeft gezet.Direct al bij de moslimse overname van Medina, tekenen zich twee soorten reacties af: halfhartige zelfislamisering en de principiële weigering het eigen cultuurgoed overboord te gooien…

De Hongaarse premier Viktor Orbán waarschuwt voor een islamitisch West-Europa.Hij beschuldigt politici uit Berlijn, Parijs en Brussel van het verval van het christendom en de opkomst van de islam op ons continent.Het is niet voor niets dat Hongarije/Orbán zich zo verzet tegen de binnenkomst van (islamitische) migranten. Ze integreren simpelweg niet: ‘Is er ook maar één land waar dat wel is gelukt?’Hij beweert dat “geboren Duitsers worden teruggedrongen in de grootste steden van Duitsland, omdat migranten de steden zullen bezetten”…De wereldberoemde links-liberale Hongaarse schrijver György Konrád (82) waarschuwt ook voor de islam/islamisering/, als grote bedreiging voor Europa.’Na het nazisme en het communisme is de islam de derde totalitaire ideologie, die de mensheid bedreigt,’zei hij.Konrád steunt Orbán in zijn kritiek op de islam als wezensvreemd aan de Europese cultuur en in zijn pogingen om met grenshekken islamitische immigranten buiten de deur te houden…

Tweemaal leek deze jihad-“religie” gewapenderwijs voet aan de grond te zullen krijgen in het Westen. Beide keren mislukte dat. Maar nu wonen er op West-Europees grondgebied meer moslims dan ooit tevoren.De instroom van veelal islamitische gastarbeiders uit Turkije en Marokko in de jaren ’60 van de vorige eeuw, ontwikkelde zich tot een immigratiestroom.Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen.Er zijn nu hele moslimwijken/staten in de staat/ in West-Europa, waar je amper vrouwen op straat ziet, tenzij gesluierd en/of onder mannelijke begeleiding. Wijken die door vooral Joden, homoseksuelen en meisjes en vrouwen worden gemeden of waar ze hun kledij en/of gedrag aanpassen. Moslims kunnen onmogelijk hun cultuur inruilen voor de westerse cultuur, want die bevat elementen die leiden tot bandeloosheid in verscheidene aspecten van het leven, een bandeloosheid die de islam verwerpt…

Imams haat of geweld tegen onze samenleving prediken en oproepen tot de islamisering van onze samenleving. Een militante, compromisloze voorhoede van beroepsmoslims islamiseert actief onze samenleving. Zij voeren jihad, vaak geweldloos, met als doel de sharia te introduceren. Ze doen vaak aan ‘dawa’: prediking, bekering en het op alle mogelijke manieren verspreiden van de zuivere islam. Doorgaans gebeurt dat binnen de grenzen van de wet, waardoor het niet of nauwelijks te bestrijden is. Die geleidelijke, ‘legale’ islamisering is dan ook véél gevaarlijker dan de jihad-aanslagen. Het zogenaamde ‘salafisme’ waar de overheid zich nu op richt is trouwens geen nieuwe of extreme stroming, maar gewoon de zuivere islam…

Integratieproblemen werden en worden door politiek links gerelativeerd. Om critici van deze ontwikkeling, die zich in Europa intussen tot een volksverhuizing heeft ontwikkeld, in diskrediet te brengen, werd een oude linkse propagandaschlager van stal gehaald: het antifascisme. Tegenstanders van multiculturalisme,cultuurrelativisme en de politieke islam worden met grote regelmaat aangeduid als ‘fascisten’. De pleitbezorgers van een wereld waarin nationale identiteiten geen rol van betekenis meer spelen etiketteren zichzelf als ‘antifascisten’.Toen de politicologe Machteld Zee in 2016 publiceerde over de financiering van Europese moskeeën door ultraorthodoxe Golfstaten werd een debat hierover in de kiem gesmoord. De politicologe werd uitgemaakt voor ‘islamofoob’ en iemand met ‘xenofobe denkbeelden’…,,Vergelijk Nederland in de jaren 80 met nu”, zegt  Machteld Zee, die promoveerde op een onderzoek naar shariarechtbanken. ,,Dan zie je de toegenomen invloed van de islam overal. Vanuit Saoedi-Arabië en andere landen is de wereld overspoeld door duizenden imams, lesboeken, moskeeën en enorm veel geld.”…

De zelf-islamisering van West-Europa een vaststaand feit. Een groep moslims wil dit bereiken door aanslagen, angst en terreur. Dit is overduidelijk. Echter, de gevaarlijkste vorm is de politieke vorm, die middels demografie moslims de overhand wil geven en ondertussen steeds meer verworvenheden binnen haalt. Hierbij worden zij dankbaar bijgestaan door de wegkijkers, weg-met-onzers en policor Guttmenschen. Die, blijkbaar dan de boel bagatelliseren en “och, het valt allemaal wel mee” roepen.Dit alles wordt vergezeld door de racisme troef en de joker “islamofobie”…

Wilders heeft gelijk, we moeten de-EU/islamiseren!Je kunt de islamisering van Europa alleen stoppen,wanneer je eerst de politici stopt,die de islamisering toelaten!De leider van de PVV vindt dat het ‘een paar minuten voor twaalf’ is en dat er niet langer gewacht kan worden met maatregelen.”Een enorm aantal moslims wil een andere samenleving dan de democratie die we nu hebben. Het is nog een minderheid, maar zodra ze sterker worden, zullen ze van toon veranderen en zal het te laat zijn om terug te vechten”, aldus Wilders.

De achterlijke idiologie genaamd islam wordt u door de strot geduwd door de politiek en het (s)linkse journaille.Manipulatie, dat het is.En zullen we de mensen die de islam faciliteren door o.m. zelfislamisatie voortaan maar geen “helperwhiteys”of “nuttige idioten”meer noemen, maar gewoon collaborateurs?…

‘Als we onze cultuur willen behouden zullen we de massaimmigratie moeten stoppen en ons land moeten bevrijden van de gewelddadige ideologie islam’,zei PVV-leider Geert Wilders.En we zien recentelijk vrij duidelijk hoezeer de haat jegens de eigen cultuur (oikofobie) ervoor zorgdraagt dat de islamificatie vrij spel krijgt.En het positioneren van de PVV ⁦als extreemrechts is rechtvaardiging voor extreemlinks om de partij met alle mogelijke middelen uit het openbare leven proberen te verbannen.Stemt Wilders, voor je kinderen en je kleinkinderen.Stop massaimmigratie. Stop islamisering.

Gökmen Tanis, de man die bekend heeft dat hij in Utrecht een dodelijke aanslag heeft gepleegd in een sneltram, handelde vanuit zijn “geloof” in Allah.”Ik doe dit voor mijn geloof”, stond op een briefje dat werd gevonden in de auto die Tanis na de schietpartij had gekaapt.En in verklaringen kwam al naar voren dat hij de rechtstaat niet erkent. Volgens hem is de sharia, de islamitische rechtspraak, ouder dan de democratie.En volgens experts lopen in Nederland duizenden vergelijkbare mentaal labiele jihadisten rond, die eenvoudig tot aanslagen over kunnen gaan.Islamisten willen een maatschappij en uiteindelijk een wereld, waarin naar de sharia wordt geleefd.En die sharia-wereld moet worden bereikt door middel van indoctrinatie, intimidatie en geweld…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to De zelf-islamisering is al meer dan vier decennia het geval in West-Europa

 1. koddebeier says:

  Zolang het volk blijft stemmen op partijen die de EU,omvolking en NWO hoog in het vaandel hebben staan zal dit land met de rest van Europa ten onder gaan door de instoom horde en dictatoriale EU waanzin !

  Liked by 4 people

 2. Pingback: De zelf-islamisering is al meer dan vier decennia het geval in West-Europa | E.J. Bron

 3. Marjon Hanse says:

  Ik zie dat mensen pas wakkwr worden, nu,… omdat er meer en meer aanslagen in omliggende landen, in Europa ook dus,.. en in Nederland nu ook, worden gepleegd. De mensen worden te laat wakker, het groenlinkse spel is al te machtig en te lang aan de gang, of niet?..stem dan op Wilders, die het als visionair, al jaren eerder zag dan ik en u..

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s