Verschrikkelijke ISLAM!

Men weet niet wat de ISLAM eigenlijk is. Er word een politieke correcte versie voorlegd aan de onwetenden door linkse en islamitisch groepen…ISLAM is de meest bloeddorstige en gewelddadige leer, die de mensheid ooit gekend heeft.De historie van de ISLAM is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers,door Mohammeds jihad-ideologie is in de afgelopen 1400 jaar ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims/ gedood!…De kern van het terrorisme is de sharia. “IS toont het ware gezicht van de islam”, betoogt Hans Jansen.“Want IS brengt de sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haram verricht, die niet in overeenstemming is met de sharia.En de sharia is het ware gezicht van de islam. En ja, ISIS is het ware gezicht van de sharia. Dus toont ISIS het ware gezicht van de ISLAM”….

De Koran roept al 1400 jaar op tot moord, strijd en geweld.”Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…Een veelgehoorde en populaire analyse van de Koran is dat er twee categorieën verzen zijn: de (vroegere) “vreedzame”(opgeroepen haat, vijandige bedreigingen en straffen tegen ongelovigen) Mekkaanse enerzijds en de (latere) gewelddadige Medinese verzen anderzijds. Die laatste verzen roepen onder meer op tot geweld tegen ‘de ongelovigen’/niet-moslims.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95).En deze boek  stelt dat alle delen van de Koran gevolgd moeten worden, ook gewelddadige en hatende delen:„Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”(Koran 2:85).Dus,het gevaar ligt in de gehele Koran…

Als je er werkelijk van overtuigd bent dat de Koran het letterlijke en opvolgenswaardige woord van God is en Mohammed een nastrevenswaardig persoon, dan is het niet vreemd dat je intolerant wordt naar ongelovigen/niet-moslims/ en zelfs bereid bent geweld te gebruiken.Waarom zijn het vrijwel uitsluitend moslims die radicaliseren?Waarom radicaliseren christen, boeddhisten of hindoes vrijwel niet?Waarom worden meerdere moskeeën in de gaten gehouden wegens radicale predikers, maar geen enkele kerk?…De gematigde islam bestaat niet(31.000 islamitische aanslagen sinds 9/11…en 146.000 doden) .Volgens de Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre is dit een westers verzinsel om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien:,,Om de islam niet te hoeven betichten van geweld en terreur, hebben niet-islamitische westerlingen en sommige verwesterde moslims de term “islamisme” bedacht. Hiermee bedoelen zij een politieke, oorlogszuchtige ideologie die niets te maken zou hebben met de ware islam. Voor hen zijn er twee islams. De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden…

De tweede islam, het islamisme, is obscuur en in zichzelf gekeerd, sektarisch, fanatiek en oorlogszuchtig; een politieke, ontspoorde en zieke islam dus die niet te vergelijken is met de eerste, de ware, goede, gematigde, mystieke islam die de broeder is van het christendom en het jodendom, en die door zijn hoge graad van spiritualiteit vele niet-moslims aanzet tot bekering.De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één islam is. Eén islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran, opgevat als het Woord van God dat zich openbaarde in Mohammed, die voor alle moslims, niemand uitgezonderd, het grote voorbeeld is.”…

Vaak wordt tegengeworpen dat jihadisten oorlogsmisdaden plegen en vooral slachtoffers maken onder andere moslims. Dit is vanuit ons morele kader inderdaad zo, maar vanuit het radicaal islamitische kader van de jihadisten niet. In hun ogen zijn liberale moslims geen echte moslims, maar ongelovigen (kuffar), en die mogen van Allah gedood worden.Wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen/staten/ aan de SHARIA(islamitische wetgeving) en de ISLAM/Allah.De islamitische vrede betekent: oorlog en de verdwijning van niet-moslim beschavingen!De islamitische leer geeft moslims de opdracht om niet-moslims en niet-islamitische beschavingen te onderwerpen aan de Sharia/islamitische wet/. Dat gebeurt al 14 eeuwen, sinds het ontstaan van de islam in de 7e eeuw. We mogen nooit vergeten dat het Midden-Oosten, Afrika en Azië ooit niet-islamitisch waren.En het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de islam=sharia!Een gematigde mohammedaan is niets anders dan iemand die voorlopig z’n extreme broeders (en zuster) het vuile werk op laat knappen…

William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: “Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt.”…De islam niet te hervormen valt.In de Koran(het letterlijke woord van Allah) is het steeds God/Allah die spreekt en God/Allah maakt geen fouten.En iets wat volmaakt is, kan niet veranderen of in twijfel getrokken.Mohammed kan je ook niet veranderen of in twijfel getrokken/hervormen! Hij heeft geen gematigde en een gewelddadige biografie. Er bestaat maar één levensverhaal van de islamprofeet, die zowel radicale en gewelddadige als gematigde/in het begin/ delen bevat.Dus, hervorming van de Koran/Mohammed/Islam is principieel onmogelijk!…

De politiek correct links  zal nooit de oorlog verklaren aan de islam, met hun haat ideologie, die nog wreder is als de wetten van het Derde rijk.Deze multiculti denkers zijn geïnfecteerd met het Arnon Grunberg-virus. Een hardnekkige vorm van zelfverklaarde alwetendheid. Hun linkse ego weigert de rechtse tegenstander gelijk te geven. Terwijl massa-migratie aan de EU-poort beukt.En als je nu massaal mensen gaat importeren die totaal geen democratische historie van verdraagzaamheid naar afwijkende culturen of geloven hebben, dan gaat het mis.Die agente gelijk heeft. Net als in de rest van West-Europa weet, een minderheid van rond de 6% in Duitsland vele malen méér problemen te veroorzaken, dan alle andere bevolkingsgroepen samen…

En 1400 jaar islamitisch geweld vooral de schuld is van de bedenker van de islam, die tot marteling, moord en genocide oproepende…

De Kruistochten waren een reactie op 4 eeuwen van islamitische aanslagen, veroveringsoorlogen, vernietigingen en plunderingen in Europa en de Levant. Blijkbaar was het vermoorden van christelijke pelgrims in het veroverde Jeruzalem de druppel. Na afloop ging de jihad-terreur gewoon weer door, tot op de dag van vandaag.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Verschrikkelijke ISLAM!

  1. Pingback: Verschrikkelijke ISLAM! | E.J. Bron

  2. Pingback: Verschrikkelijke ISLAM! | eunmask

  3. koddebeier says:

    Rutte en de rest van z’n kliek de waarheid spreken ???? De kans dat paas en pinksteren op één dag vallen is groter !!

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s