Monthly Archives: November 2019

Brussel levert het joods-christelijke Europa uit aan de islam

De Koran draagt moslims op de islam op te leggen aan de hele wereld.De islamieten klopten herhaaldelijk met militair geweld aan de poorten van Europa. Er zijn in het verleden beroemde veldslagen gevochten om de buitenmuren van Europa overeind te … Continue reading

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Alleen PVV partij pal staan voor de westerse beschaving en de Nederlandse cultuur

  Islam is de meest bloeddorstige en gewelddadige leer die de mensheid ooit gekend heeft.Volgens de uitleg van experts als Tom Holland, Hamed Abdel-Samad, Robert Spencer en Bill Warner, is de islam ergens in de 8e eeuw uitgevonden als instrument … Continue reading

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Waar je ook kijkt, overal wordt de islamisering je de strot doorgeduwd

Het doel van de islam is de vestiging van een islamitisch wereldrijk. De islam is voor nog geen 25% religie en voor het overige een politieke doctrine met eigen wetgeving (sharia) en een uitgebreide set van –sociaal-culturele- regels die volstrekt … Continue reading

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Er gaat zoveel niet goed, dat het een wonder mag heten dat de EU(SSR) nog bestaat

Over de EU(SSR) valt veel te zeggen en te schrijven. Dat het een weinig democratische organisatie is bijvoorbeeld.Wat de meeste Europeanen echter niet weten, is dat de echte heersers van Europa, de 28 leden van de zogenaamde Europese Commissie zijn.Alle … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments