De EUSSR moet kapot worden gemaakt voordat de EUSSR Europa kapotmaakt

Het ware Europa is getekend door joods-christelijke wortels. Deze ware Europa is een gemeenschap van naties. We hebben onze eigen talen, tradities en grenzen. De landen van Europa zijn ons thuis, we hebben er geen andere.Een nationale gemeenschap is er trots op zichzelf op zijn eigen manier te besturen, boogt vaak op grote nationale prestaties in de kunsten en wetenschappen en wedijvert met andere naties, soms op het slagveld. Dit heeft Europa verwond, soms ernstig, maar het heeft onze culturele eenheid nooit in gevaar gebracht. Het tegendeel vond plaats.Dit is het echte Europa, onze dierbare en onvervangbare beschaving en cultuur.Maar een vals Europa bedreigt ons…

In 1922 richtte Graaf Richard von Coudenhove-Kalergi de Pan Europese Beweging op in Wenen, die als doel had om een New World Order/eenwereldregering/ te creëren die geleid zou worden door Amerika en waarbij Europa een federatie van landen zou worden.In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze individuele landen zullen uiteindelijk geheel verdwijnen.En de oprichting van de EUSSR was een belangrijke stap in de richting van deze NWO-communistische mondiale gemeenschap.“Europa’s naties zouden moeten worden geleid naar de superstaat, zonder dat hun mensen begrijpen wat er gebeurt.”(Jean Monnet, oprichter van de EU, 30 april 1952)…

De multiculturalisten miskennen en verloochenen de joods-christelijke wortels van Europa.Men wil in n Brussel de huidige natiestaten afschaffen, en de volkeren weerloos maken door hun tradities, identiteit en geschiedenis uit te wissen.Het doel van de multiculturalisten om de overwegend blanke Westerse landen op te lossen door massa immigratie uit de islamitische wereld. Daarbij wordt tegelijkertijd het door deze  globalistische elite zo gehate christendom vernietigd… De EU is een vreemde macht, die vanuit Brussel ingrijpt in het dagelijks leven van de mensen, zonder dat een weerwoord mogelijk is. Er is geen dialoog meer, maar een monoloog vanuit de EU. De Unie wordt totalitair als een anonieme en onpersoonlijke administratie. In dit bureaucratisch apparaat wordt de dialoog onmogelijk gemaakt; er is slechts een monoloog: de machtige heeft het woord, er zijn alleen nog dictaten.De cocktail van enorme bezuinigingen, het toenemend aantal kansloze immigranten en de dreiging van jihad-extremisme is van ons samenleving tot een hel gemaakt…

Het ware Europa wordt vooral bedreigd door de ISLAM,die zich niet beperkt tot het opleggen van de eigen regels aan de eigen groep, maar constant probeert de eigen regels op te leggen aan alle andere groepen. Dit gebeurt sluipenderwijs, waarbij de ontvangende gemeenschap vaak een kleine toezegging doet als een vriendelijk gebaar en om geen gezeur te krijgen.Dit patroon is al heel lang bekend en wordt ook in de hadith geprezen als een manier om islam te verspreiden als de gewapende strijd (nog) niet mogelijk is…Moslims stellen voortdurend eisen aan niet-moslims, met als doel hun eigen waarden op te leggen.Toegeven of compromis leidt slechts tot meer eisen. De eisen zijn mede bedoeld om niet-moslims (vooral Joden en Christenen) tot de status van dhimmi (tweederangsburgers) te reduceren. De juiste houding voor Europeanen zou zijn, om alle eisen van de moslims resoluut af te wijzen, maar de Europese elites willen dat niet…

Diversiteit is opgerekt tot parallelle samenlevingen.Sommige van onze EU-landen hebben gebieden, waarin de hoofdzakelijk islamistische migranten leven in een informele ongebondenheid ten aanzien van het territoriaal geldende recht, alsof ze kolonialen zijn, in plaats van medeburgers van onze naties.Miljoenen Europese moslims wonen nu in strikt patriarchaal familieverband in snel uitdijende enclaves, waar vrouwen tweederangsburgers zijn en waar niet-moslims zich liever niet wagen.In het multiculturele paradijs Zweden inmiddels een derde van de jonge vrouwen te maken krijgt met seksueel jihad-geweld. En een verontrustend hoog percentage moslims in Europa wijst de westerse waarden af, minacht het land waar zij wonen en wil de democratie vervangen door de sharia.Immigratie zonder integratie is kolonisatie; een praktijk die we kunnen en moeten verwerpen…

De Europese elite houdt vol dat er diverse soorten islam zijn, om niet te hoeven zien dat dezelfde problemen met immigranten in Europa vermoedelijk voortkomen uit één enkele grotere botsing tussen beschavingen.Islamitische organisaties krijgen een quasi-gouvernementele status in de veronderstelling dat er zo een Europese islam zal ontstaan. Maar, het omgekeerde gebeurt: Europa islamiseert.En kritiek op de islam wordt verward met xenofobie en racisme. Politieke leiders die ongemakkelijke waarheden uitspreken over islam of immigratie, worden voor de rechter gesleept.Dit is tirannie, waarmee we worden geconfronteerd in het valse EUropa.Nog even en het is: “U heeft de verkeerde mening, u bent slachtoffer van fakenews. Komt u maar rustig met ons mee, we gaan u heropvoeden”. We moeten nu de tirannie van het valse EUropa afwerpen.De gewone burger in Nederland meer dan genoeg heeft van dat EUropese circus…

Het grote probleem is de zelfhaat binnen alle Westerse samenlevingen.Decennialange stelselmatige linkse indoctrinatie op scholen, universiteiten en in alle Main Stream Media hebben ertoe geleid dat we onszelf als grootste vijand zijn gaan zien…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to De EUSSR moet kapot worden gemaakt voordat de EUSSR Europa kapotmaakt

 1. ruud beijer says:

  Naast de PVV is het FvD een partij voor de Nederlanders. Anti islam anti asielparasieten.
  Momenteel hebben we samen al bijna 40 zetels. Weg met deze regering van huichelaars en wegkijkers.

  Liked by 4 people

 2. Pingback: De EUSSR moet kapot worden gemaakt voordat de EUSSR Europa kapotmaakt | E.J. Bron

 3. flyer210 says:

  Net als met onze vrijwillige brandweer die niet mag voortbestaan waarom geen keihard NEE tegen de EU wij doen daar niet aan mee, Onze brandweer is ons te lief om te laten verdwijnen in de EU brei. Rutte trek je schuif eens open, het zou u sieren!

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s