Multiculturalisme ,klimaatwaanzin en klimaatidioten

clim3-zadnjaWe leven in een tijd van idioten.Klimaatidioten maken u wijs, dat u de oorzaak bent van de opwarming van de aarde.Maar,niet de mens,de natuur het aardse klimaat regelt, al miljoenen jaren.Volgens de geleerden is het sinds 1840 bijna een graadje warmer geworden(echt meten kunnen we nog maar heel kort). Soms wordt het een beetje warmer soms wordt het kouder, en zo is het altijd geweest en zo zal het altijd wel blijven.En de lucht om ons heen bestaat uit kleine deeltjes die je niet kunt zien. De meeste deeltjes heten stikstof. Daar groeien plantjes van. Iets minder deeltjes heten zuurstof. Daar kunnen jij en alle andere mensen en dieren door leven. En dan is er nog een klein beetje CO2. Heel weinig!…

Ondertussen rollen de meeste politieke partijen over elkaar om hun programma af te stemmen op de volkomen irrealistische eisen van de klimaatactivisten. Onze economie staat al onder zware druk wegens een totaal inefficiënt en contraproductief klimaatbeleid. Deze druk zal nog gigantisch toenemen als het aan de klimaatactivisten en hun politici ligt. De boerenprotesten tegen de nieuwe stikstofregels zijn in volle gang.De boeren zijn het zat dat ze worden weggezet als milieucriminelen terwijl zij degene zijn die voor het voedsel zorgen. In de praktijk komt erop neer, dat er vrijwel geen grond meer mag worden vervoerd. Zelfs burgers die hun eigen tuin afgraven, mogen deze grond nu niet meer vervoeren.Elke boer houdt tien mensen aan het werk in Nederland.In totaal werken er ruim 600.000 mensen in banen die direct afhankelijk zijn van de agrarische productie.Elke boer houdt dus ruim tien mensen aan het werk in Nederland. En de landbouw levert een forse bijdrage aan de handelsbalans. Per jaar exporteert Nederland voor zo’n 45 miljard euro aan landbouwgoederen…

Zowel linksgroenen als islamisten wijzen de huidige Europese seculiere en democratische cultuur strikt af, en beschouwen deze als ongewenst, slecht en zelfs boosaardig.Ze gooiden de Europese joods-christelijke cultuur weg door een sharia-multiculturele samenleving te installeren.We zien parallelle samenlevingen in Nederland, in Denemarken, in België – in heel West-Europa. En die parallelle samenlevingen zijn het gevolg van mislukt integratiebeleid, van dertig jaar pappen en nathouden, van de gedachte: ‘die mensen komen hier maar tijdelijk’. Zo begon het, met de gastarbeiders in de jaren 60 en 70: ‘zij hoeven geen Nederlands te leren en zij hoeven niet te integreren’. Het gevolg? Compleet gesegregeerde steden.Jacqueline Costa, lid van de delegatie van de commissie-Stasi uit 2007,die ter plaatse onderzoek heeft verricht naar de Nederlandse situatie,zei dat de integratie in Nederland is uitgelopen tot een complete mislukking:”De traditionele Nederlandse tolerantie heeft zich tegen zichzelf gekeerd met het bieden van een veilige haven aan islamisten die het als operationele basis gebruiken om de liberale staat van binnenuit op te blazen. Het Rapport Stasi werd sterk beïnvloed door de negatieve bevindingen in Nederland”.En vie nu voor het totalitaire islam waarschuwt, wordt door de linksgroenen, meteen van ‘racisme’ en islamofobie’ beschuldigt…

Als de migratiecrisis slecht beheerst wordt, zal het tot een wedijver tussen de culturen komen. “Het is evident dat de christenen die wedstrijd zullen verliezen, als men veel moslims tot Europa toelaat.Moslims leggen meer de nadruk op gezin, kinderen en samenhang in de samenleving.En daarom zullen ze uiteindelijk met meer zijn dan wij. Dat is simpele wiskunde.Wij willen de multiculturele insteek niet. Hongarije is een Europees en christelijk land. Dat is onze cultuur en wij nemen onze verantwoordelijkheid en morele verplichting daarvoor zeer ernstig”, aldus Orbán in een interview met de Duitse krant Die Welt.De islam neemt West-Europa nu over.

Die arme Greta ziet er heel erg ziek uit, psychiatrisch patiente…

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Multiculturalisme ,klimaatwaanzin en klimaatidioten

  1. Pingback: Multiculturalisme, klimaatwaanzin en klimaatidioten | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s