De islam kan geen onderdeel zijn van de westerse samenleving

Een multiculturele samenleving met de islam bestaat niet en kan niet bestaan.Islam is het summum van de monoculturele samenleving. Duldt geen andere manieren van leven naast zich.Mohammed verving een geslaagde multiculturele samenleving in Arabië door een monolithisch islamitische dictatuur.Je kunt wel een multiculturele toestand hebben, een situatie waarin diverse culturen naast elkaar bestaan, maar dat is geen samen leven. Cultuur is iets wat verschillende individuen met elkaar opbouwen. Twee culturen naast elkaar, dat kan hooguit een tijdelijke toestand zijn. Of ze slaan elkaar op een gegeven moment de hersens in, of ze vinden elkaar en er ontstaat een mengvorm.En als wij kijken in 1400 jaar islamitische geschiedenis, dan zien wij dat de islam nergens integreert. De islam wil slechts onderwerpen…

Overal waar de islam in het verleden kwam, leidde dat tot conflict en bloedvergieten en vaak tot overheersing en onderwerping door de islam. Het Arabische schiereiland, grote delen van Afrika en Azië, Turkije, het Iberisch schiereiland, de Balkan, vele landen en gebieden vielen reeds ten prooi aan de islam.Nu in Nederland neemt de islamisering en de invloed van de islam snel toe.Tweemaal leek deze “religie” gewapenderwijs voet aan de grond te zullen krijgen in het Westen. Beide keren mislukte dat. Maar nu wonen er op West-Europees grondgebied meer moslims dan ooit tevoren. Zonder dat er oorlog voor is gevoerd.Door immigratie en “vluchtelingen”stromingen is het aantal moslims in West-Europa van nagenoeg nul in 1950 gestegen naar zo’n 8 procent van de bevolking vandaag de dag.We zien de islamisering en islamitische jihad, momenteel in steden door heel West-Europa. Autochtonen die de mogelijkheden hebben om weg te trekken verlaten deze jihad-wijken. En heb je die mogelijkheid niet, dan ben je verdoemd tot het lijdzaam ondergaan van terreur. Want de politie, mag en kan nauwelijks ingrijpen.Om haar macht te vestigen maakt de islam niet alleen gebruik van terreur, geweld en intimidatie, maar misbruikt eveneens onze rechtsstaat, onze wetten, onze democratie en onze vrijheden om juist dit alles omver te werpen…

Overal waar de islam de baas is, is het gewoon verschrikkelijk,al 1400 jaar!Het antisemitisme tiert welig in Europa en de voornaamste bron van dit hedendaagse antisemitisme is de islam.Joden trekken weg uit West-Europa en er wordt weer de andere kant uitgekeken.De multiculturalisten proberen jodenhaat  in de schoenen van extreem-rechts schuiven, en daar mompelend aan toevoegen dat er natuurlijk ook vermeende aanhangers van een niet nader te noemen niet-westerse religie zijn, die wel eens iets geks tegen een Jood op straat, brullen en wellicht ook nog een fluim snot op zijn keppel spugen, maar dat zijn geen echte moslims want echte moslims doen zoiets niet want de islam is net als het christendom een geloof van liefde.Uit het onderzoek Anti-Semitism Worldwide blijkt dat daar waar de islamitische gemeenschap groeit, ook het antisemitisme groeit. Ook lezen wij dat veruit de meeste gewelddadige acties in West-Europa tegen Joden gepleegd worden door personen met een islamitische achtergrond…

Waar de islam is,daar is geweld.West-Europa kreeg reeds meer dan honderd islamitische aanslagen te verwerken, met honderden doden en gewonden tot gevolg. De terreur vanuit islamitische organisaties, zoals IS en andere terroristische groepen, is volledig in lijn met en wordt voorgeschreven vanuit de islamitische ideologie. Die terreur is de islam.De historie van de islam is: moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!In 14 eeuwen,de ISLAM vermoorde 270 miljoen andersdenkenden, o.a. hindoes, boeddhisten, zoroastriërs, jezidies, christenen, joden, plus de vernietiging van diverse culturen, bijvoorbeeld de christelijke cultuur in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, bijvoorbeeld de culturen van hindoes en boeddhisten in grote delen van Azië.Het is de missie van de ISLAM om de strijd aan te gaan met alle waarden van een ‘ongelovig volk’. Deze waarden moeten indien mogelijk worden vervolmaakt of, als dat niet kan, worden vernietigd. Met als einddoel het vestigen van een staat, gebaseerd op de leer van de Sharia…

Volgens Jonathan Laurence, hoogleraar in het Amerikaanse Boston en onderzoeker van islamitische institutionalisering:„er is langzaam maar zeker een Europese islam aan het ontstaan. Of nog beter: er ontstaan op het moment allerlei nationale vormen van islam. We zitten in een fase die zal uitmonden in een Franse islam, een Duitse islam, enzovoort”, schrijft Laurence in het Yearbook…Ha,ha,grappig!…‘Er is geen Europese islam, of een Turkse, Arabische,Hollandse of Delfshavense islam.Er is maar één islam, de islam van Allah,’ zegt de meest gezaghebbende Marokkaanse imam van Nederland Khalil el Moumni.De basis van de ISLAM is de Koran, het letterlijke woord van Allah. Daarna komt de wet (sharia) en de traditie (hadith). De islamitische wet was niet af, toen Mohammed in 632 stierf. Twee eeuwen later creëerde Al-Shafi’i als eerste een min of meer volledig rechtssysteem. In de elfde eeuw werd dit systeem afgesloten met een veertien delen tellend rechtsboek van de jurist Al-Sarakhsi. Sinds die tijd is er niets  veranderd.De Koran en de grondslagen van het rechtssysteem door Allah zijn vastgesteld, voor altijd en eeuwig geldig zijn, en niet gewijzigd kunnen worden.Op een conferentie over de islam in Leiden, zei minister van Religieuze Zaken van Marokko: ‘De islam is onveranderlijk en onfeilbaar. De islam is de religie van God. Iedere poging tot verandering van de islam is daarom godslastering.’…De islam had nooit geïmporteerd mogen worden, had nooit gefaciliteerd mogen worden. Die fouten moeten we herstellen. We moeten de-islamiseren…

Nederland islamiseert in rap tempo.Inmiddels hebben we in Nederland al sharia rechtbanken, die wel het kopvod maar niet het kruis accepteren. Of een Sharia advocaat, die niet meer hoeft op te staat voor rechters.Of islamitische vrouwelijke verdachten, die hoeven in de rechtszaal hun allesbedekkende boerka niet meer af te leggen. Of schoolkinderen, die moeten ‘bidden’ in de moskee…Stop de islamisering van Nederland…

Klimaatreligie is een businessmodel en niet voor niets is er een
blinde kever vernoemd naar het Zweedse klimaatmeisje…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to De islam kan geen onderdeel zijn van de westerse samenleving

  1. Jackie2015 says:

    Baudet met een zwarte baard in de video. Lijkt mij niet zo verstandig

    Like

  2. Pingback: De islam kan geen onderdeel zijn van de westerse samenleving | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s