Poetin,Trump en Netanyahu gaan de wereld beter maken

48144047611_f6f22939b2_o-1-kkkkkkkkkkVolgens Poetin “leven we in een unipolaire wereld ,met één politiek machtscentrum, één militair machtscentrum, één centrum van besluitvorming. Dit is de wereld van één heerser, een soeverein. Met democratie heeft het niets te maken.”De Russische generaal Leonid Ivashov verklaart in een interview: “Wij hebben te maken met de opkomst van een nieuwe geopolitieke supernationale kracht op het wereldtoneel. Deze geopolitieke kracht bestaat uit de rijkste families op deze planeet. Samen met de machtigste multinationale bedrijven oefenen zij de controle uit over alle landen en alle coalities van landen. Het werkelijke doel van deze elite is complete zeggenschap over Planeet Aarde.” President Theodore Roosevelt bevestigde dit al lang geleden. Hij beweerde: “Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is.”En in zijn boek ‘Memoirs’ bevestigt Rockefeller het idee van een Nieuwe Wereldorde op pagina 405…

Poetin(Rusland),Trump (Verenigde Staten)  en Netanyahu (Israël) zijn de redders van oze wereld en onze laatste hoop tegen deze verschrikkelijke NWO-elite.Zonder deze leiders,zouden we nu middenin WO III zitten.Als we de adviseur van Poetin, Sergei Glaziev moeten geloven, is de wereld ontsnapt aan een derde wereldoorlog. “Amerika had twee keuzes: WO III of vrede. Clinton stond voor oorlog en Trump heeft de kans hier verandering in te brengen” zei hij…Trump is het beste wat Amerika ooit is overkomen.Amerika onder Trumps leiding sterker dan ooit is. De werkloosheid is in tijden niet zo laag geweest, hij heeft miljoenen banen gecreëerd, het land heeft het hoogste bruto nationaal product in jaren, de prijzen zijn lager en er is economische groei. Er zijn belastingverlagingen doorgevoerd,het aantal mensen dat illegaal de VS inkomt is ook fors gedaald,IS is aangepakt, de atoomtesten bij Noord-Korea zijn van de baan, Noord- en Zuid-Korea praten weer,hij begon nergens oorlogen(al zijn voorgangers begonnen aan verschillende oorlogen).Er zijn maar weinig andere politici die zoveel voor elkaar hebben gekregen, als Trump in de korte tijd, dat hij nu aan de macht is…

Op het einde van de chaotische jaren negentig zet Jeltsin een stap opzij en wijst Vladimir Poetin aan als zijn opvolger. Hij maakt meteen een einde aan de chaos. Voor het eerst in hun leven zien de Russen hun levensstandaard met reuzensprongen vooruit gaan. Ze kunnen voor de eerste keer op reis naar het Westen.En Poetin maakte al vlug duidelijk dat hij van Rusland weer een grootmacht wilde maken die in de wereld wordt gerespecteerd.Hij verwerpt de Nieuwe Wereldorde, die tegen het einde van de Koude oorlog door de Verenigde Staten gevestigd werd. Poetin stelt Rusland voorop.Nu de propagandamachine van de nieuwe wereldorde draait op volle toeren tegen Rusland.De Russen en Poetin worden beschuldigd van van alles en nog wat. Alle Westerse media zijn druk bezig ons te overtuigen van het feit, dat Rusland een verschrikkelijk onvrij land is met een vreselijke dictatoriale leider.Feit is dat Poetin mateloos populair is in Rusland,populairder dan welke regeringsleider dan ook. Een aanhang van 70 % krijg je niet als je een dief bent of een dictator.De anti-Russische propaganda is vandaag nog erger dan in de Koude Oorlog…

Na de ramp met MH17,de vinger wees gelijk naar Poetin, zonder bewijs geleverd te hebben.Het passagiersvliegtuig MH17 is niet, zoals vaak gesteld, neergehaald door een Boek, een grond-luchtraket, maar door een Oekraïense straaljager. Dat moet blijken uit een documentaire van de Britse omroep BBC.Sporen van kogelgaten op een stuk van de vleugel zouden er op kunnen wijzen dat het toestel inderdaad is neergeschoten door een jachtvliegtuig.‘Het is heel duidelijk dat vlucht MH17 is neergehaald door de Oekraïense regering.’Dat stelt professor Karel van Wolferen. Hij voegt toe dat het toestel is neergeschoten door een gevechtsvliegtuig.Volgens Duitse expert Peter Haisenko, is MH17 neergeschoten door gevechtsvliegtuigen van het Oekraiense leger!…De Russische overheid kreeg ook de schuld van de gifgasaanval op oud-spion Skripal in het Britse Salisbury.Werd geen enkel bewijs getoond.Hij zat 4 jaar in een Russische gevangenis. Als je vindt dat iemand cruciale informatie heeft, ruil je diegene niet zomaar in om hem 14 jaar later alsnog te vermoorden.…

De Krim was een autonome republiek binnen Oekraine met een eigen regering.Deze regering heeft een referendum uitgeschreven onder de bevolking, omdat ze het niet eens waren met de illegale putch in februari, die opgezet en gefinacierd door Amerika en EU.Op de Krim is geen schot gelost, alles is heel vreedzaam verlopen.En de overgrote meerderheid van de bevolking op de Krim wil bij Rusland horen. Waarom zou dat niet legitiem zijn? Is die regering in Kiev soms wel legitiem? Ze hebben de wettig gekozen president verdreven, met geweld. Ze hebben Kiev verwoest, ze plunderen en moorden en wilden met geweld hun wil opleggen aan het oosten van Oekraïne en op de Krim.We hebben ook allemaal op televisie kunnen zien, hoe fascisten daar in Oekraïne trainen en de Hitlergroet brengen, maar in Europa sluiten ze daarvoor de ogen.De Krim is altijd Russisch geweest.Sovjetleider Chroesjtsjov in 1954 de Krim aan Oekraïne gaf…

Het Westen staken ook geen poot uit, toen de rechten van de Russen in Estland en Letland met voeten werden getreden.In deze landen Estse en Letse SS-veteranen door de straten marcheerden.En toen de Tsjetsjenen begin jaren negentig begonnen de etnische Russen in hun deelrepubliek te terroriseren, hoorde je in Brussel of Washington niemand klagen over de schending van mensenrechten daar…Maar,Trump heeft al meermaals te kennen gegeven, dat hij als Amerikaans president de banden met Rusland wil verbeteren.“ Onze relatie met Rusland is nooit slechter geweest door jarenlange Amerikaanse dwaasheid en stupiditeit”, schreef Trump op Twitter.Na WW2,Amerika heeft meer dan 80 oorlogen gevoerd en heeft daarbij zoveel mensen omgebracht dat het dodental uit het Hitlertijdperk daar totaal bij verbleekt…

Politieke hier in het Westen hebben altijd een grote bek en zeggen dat ze ‘vrede’ willen, maar ze zoeken juist oorlogen uit.De EU brengt de volkeren van Europa in gevaar door steun te verlenen aan de agressieve strategie van de NAVO om Rusland te omsingelen.Het was niets meer dan een provocatie jegens Rusland. Toen de Sovjet-Unie uiteenviel is er afgesproken dat de NAVO zich niet zou uitbreiden.En we kunnen dus in de nabije toekomst getuige zijn van een nieuwe poging/Barbarossa operatie/ tot een opmars richting Moskou.Kernoorlog met Rusland, is dat wat we willen? Media zijn ook mede verandwoordelijk, als er straks een derde wereldoorlog uitbreek.Ze denken alleen maar aan hun baantje,maar niet dat de hele mensheid op het spel staat,plus hun eigen kinderen ,als ze die hebben…

De banden tussen Israël en Rusland zijn in de jaren negentig, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de migratie van ongeveer een miljoen joden naar Israël, sterk verbeterd. Israël houdt zich ver van de westerse sancties tegen Rusland,die kan Iran -aartsvijand van Israël- tot matigheid aanzetten en doet dat ook.Poetin beloofde ook Israël om de directe Iraanse militaire aanwezigheid in Syrië te beperken en ver te houden van de bestandslijn met Israël op de Golanhoogvlakte.Tijdens de Overwinningsparade van 9 mei 2018 op het Rode Plein is Netanyahu eregast.Rusland stopte Hitler, 26 miljoen Russen stierven.Hitler is voor 80 procent door Rusland verslagen.De Russen versloegen 228 Duitse divisies, de geallieerden 58.Zonder hun enorme offers, waren we nooit bevrijd.Bedankt!…

Maar,haat die Hitler had voor Israël en Joden, wat tot de ondergang van Europa leidde, bestaat vandaag nog, en verblijft in de Europese Unie tegen de Joodse staat. Israël wordt neergezet als het grootste criminele land ter wereld.EUropese landen besteden heel ijverig hun miljarden ter bevordering van een wereldwijde Palestijnse campagne van haat tegen de staat Israël. Zij erkennen overal het terrorisme behalve in Israël, waar zij zelf de bondgenoten zijn van deze terroristen, die zij “vrijheidsstrijders” noemen of “militanten”, en dat tegen de “bezetting”. De Kopten in Egypte hebben het moeilijk, christenen in het hele Midden-Oosten hebben het moeilijk. Daar hoor je echter weinig EU en de VN over…

De oorlog tegen Israël niets anders is en ook nooit iets anders geweest is, dan een klassieke Jihad,die wordt geëffectueerd door conventionele oorlogsvoering, en ook door terrorisme, evenals door diplomatieke en economische druk, en uiteraard ook propaganda. De hele rataplan. Er kunnen verschillen zijn in timing en tactiek tussen de snelle jihadisten van Hamas en de langzame Jihadisten van Fatah, maar er is geen enkel verschil in het uiteindelijke doel: Israël moet ophouden te bestaan als plaats waar Joden, en dan niet als dhimmis, kunnen leven op land dat eens islamitisch bezit was. Dit is alles.Jerusalem is al duizenden jaren hoofdstad van de Joden geweest, en zelfs in tussentijd van geen enkel ander volk!…

Poetin denkt dat zijn Russische wereld Europa moet gaan redden, zo blijkt uit talloze Russische bronnen en uitspraken van de Russische president zelf.Voor de Britse premier Johnson, die tijdens de verkiezingen zijn meerderheid in het parlement aanzienlijk wist te vergroten, had Poetin/Trump ook/ lovende woorden.“We zijn 3,5 jaar lang misleid en voorgelogen. We gaan deze gevangenis eind januari verlaten.Mensen willen niet worden bestuurd door gezichtsloze bureaucraten,” zei Europarlementariër Nigel Farage over de brexit… De EU is geen democratie, maar een dictatuur,die functioneert immers vrijwel geheel ondemocratisch, zonder veel inspraak door de burger (maar des te meer inspraak door machtige lobby-groepen zoals van multinationals).Bedrijven in EU worden weggezet als ‘de grote vervuilers’.De industrie in Nederland heeft sinds 1990 de uitstoot van broeikasgassen met 32 procent verminderd. Hoezo zijn zij dan ineens de grote vervuilers?Wie wil er straks in Nederland een efficiënte fabriek bouwen als je al extra moet investeren voor het klimaat en daarbovenop nog een CO2-belasting moet betalen?…

West-Europa op het punt staat om zich aan de islam over te geven. We zien islamisering momenteel in steden/wijken/ door heel West-Europa, waar de islam haar de sharia-wetten en regels poogt op te leggen aan buurtbewoners. Islamitische infrastructuur, zoals moskeeën, islamitische scholen, internaten en stichtingen worden gebouwd en opgericht in onze dorpen en steden en emigratie van islamitische landen naar Europa wordt gestimuleerd.Wat velen in het westen zich niet lijken te realiseren is dat de Islam en westerse democratie eenvoudig niet verenigbaar zijn.In een democratie maken gewone mensen wetten; Islamitische gemeenschappen ontlenen hun wetten aan het heilig boek van hun “religie”, de Koran…

Terwijl liberale westerse leiders spreken over tolerantie,onderhandelen en coëxisteren in een multiculturele samenleving, wijzen de feiten van de geschiedenis in de tegenovergestelde richting. Bijna 1400 jaar lang was de relatie tussen de Islam en het “christendom” stormachtig en bloederig door veroveringen en heroveringen, moorden en vergeldingen. In de jaren 600 stoven moslimkrijgers het Middenoosten uit, dwars door Noord Afrika en vielen Europa binnen, er op uit om te veroveren en hun religie te verspreiden met het mes op de keel.En als ik kijk naar het Midden-Oosten en naar Afrika, waar de islam zegeviert en ik zie dat deze islam ook opkomt naar Europa, dan is dat iets wat wij absoluut niet willen.Veel westerlingen voelen dat zij niet door legers en tanks overvallen worden, maar door migranten die andere goden aanbidden, tot andere culturen behoren en zij vrezen, dat zij hun banen zullen nemen, hun land in beslag nemen, leven van de welzijnszorg en hun manier van leven bedreigen…

En om de schijn van democratie nog enigszins op te houden, mag het rondreizend circus tussen Straatsburg en Brussel bij het Europees Parlement af en toe ja zeggen tegen de voorgekauwde voorstellen. Stilletjes raken zij gewend aan het rijke Brusselse leven en speelt het leeuwendeel van het parlement het spel mee. Op naar een federaal Europa, met als middelpunt de Frans-Duitse as, geflankeerd door de islam, die ons zomaar kan voorzien van onze toekomstige beulen. Deze EUSSR is het prototype van de Nieuwe Wereldorde,die wil een wereld zonder grenzen, een wereld zonder naties ,een wereld zonder welfare (state). Zodat zij in die sociale chaos er met hun wagens op ronde wielen uitleg of detail kriskras doorheen kunnen rijden, al parasiterende en plunderende op de argeloze en weerloze burgers, zodat ze hun wagens kunnen vullen met goud en schilderijen zonder dat het opvalt. Poetin,Trump en Netanyahu zijn bezig deze globalistische wereldorde af te breken…

De mensen hebben hun buik vol van de technocraten in Brussel, die een federaal Europa nastreven/EUSSR/ en natiestaten willen opheffen of ondergeschikt maken.Het wordt de hoogste tijd dat wij ons bevrijden van de Nieuwe Wereldorde en EUSSR in wording, voordat wij helemaal verstrikt raken in de Europese fuik, zodat wij weer zelf gaan over de handel buiten de grenzen van de Europese Unie, zodat wij optimaal profijt hebben van onze investeringen en innovatie, zodat onze bedrijven zoals onze boeren en onze vissers bevrijd worden van de EU-beperkingen, zodat wij weer zelf over ons geld gaan, zodat wij onze verzorgingsstaat kunnen houden, zodat wij baas blijven over onze eigen pensioenen, zodat wij over onze eigen grenzen gaan, zodat wij onze vrijheid behouden en zodat wij kunnen de-islamiseren.VAN BREXIT NAAR NEXIT?

Europarlementariër Nigel Farage zei dat Groot-Brittannië leiding zal geven aan een Europa bestaande uit soevereine landen die samenwerken, die bevriend zijn, ver uit de buurt van die ‘bende’ in Brussel.

De EU staat jaarlijks miljarden stuk aan de propaganda en nog moet de Europese bevolking niks van ze weten. De publieke omroep in Nederland kost ons per jaar ongeveer €900 miljoen, dat is omgerekend bijna €2,5 miljoen per dag. Met zo’n groot budget mag je verwachten dat er voldoende capaciteit is om het Nederlandse publiek zo neutraal en volledig mogelijk te informeren over een zeer groot aantal onderwerpen, maar op bepaalde gevoelige politieke en diplomatieke onderwerpen blijkt dat helaas vaak niet het geval te zijn.Zeker als het gaat om de berichtgeving over Rusland krijg je vaak het gevoel dat de Koude Oorlog opnieuw begonnen is…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

9 Responses to Poetin,Trump en Netanyahu gaan de wereld beter maken

 1. ruud beijer says:

  Iedere avond op de NPO.
  Anti Trump
  Anti PVV
  Anti Fvd
  Pro islam
  Pro asielparasieten
  Pro pakistan wat de dood eist van Geert Wilders.
  Walgelijke npo u bent als eerste aan de beurt om te verdwijnen als de PVV aan de macht komt .Vuile huichelaars en wegkijkers.

  Liked by 1 person

 2. Henk der Niederlánder says:

  Jah.
  In Brussel moeten ze natuurlijk de spanning in de wereld draaiende houden, omdat anders de Europese bevolking wel eens zou kunnen gaan nadenken over hetgeen hier in ons continent aan de hand is.
  Pikken we er eentje uit.
  De Krim wil zich bij Rusland horen zoals duidelijk aangegeven tijdens het referendum aldaar.
  Nou hebben we de Brexit en de Schotten staan op hun achterste poten en willen bij de EU blijven.
  Geen woord dus vanuit Brussel en waarschijnlijk zal in de nabije toekomst veel Brusslels geld naar Schotland vloeien om daar de zaak nog een beetje op te poken.
  Over hypocritie gesproken.
  Pikken we er nog eentje uit.
  Onze boeren stand moet op de schop want stikstof en zo.
  Nergens word de waarheid gesproken over het feit dat de EU de grootste winsten zien liggen in de Oekraine omdat daar geweldige massa’s grond gebruikt kunnen worden om onze boeren de nek om te draaien en daar goedkoop geproduceerd kan worden en tegelijkertijd dat de Chinezen halve landen opgekocht hebben in Afrika waar nog goedkoper geproduceerd kan worden zonder dat er ook maar iemand praat over milieumaatregelen.
  Als we de dingen echt bij naam zouden noemen maakt de geopolitiek het leven voor de Europeaan ondraaglijk en onbetaalbaar.
  Als Bayer/Monsanto hun zin krijgen zal het nog eens best fout kunnen gaan met de agrarische sector wereldwijd want die hebben zo ongeveer het monopolie op de zaadveredeling en de kleinere boeren in Zuid Amerika hebben al kennis gemaakt met de manier van werken van Monsanto.
  Omdat namelijk de zuid Amerikaanse beien het verschil niet opmerkten tussen Monsanto zaad en ander zaad werden de boeren in Zuid Amerika opgezadeld met torenhoge boetes omdat Monsanto heel dure Advocaten in dienst heeft en gul rond strooit met smeergelden richting de rechters aldaar.
  Dat is het model waar de EU heen wil.
  Er word op verschillende fora nogal eens geroepen om een Nexit, maar zolang we regeringen hebben zoals we die de laatste decennia hebben komt daar niks van.
  Want inlegvelletjes en zo.

  Like

 3. Pingback: Poetin,Trump en Netanyahu gaan de wereld beter maken | E.J. Bron

 4. boorzalf says:

  Deze video is geblokkeerd vandaar de tekst. En verwijderd door youtube en de censuur van de EU neemt steeds grotere vormen aan.
  Poetin waarschuwt voor moreel verval van het westen http://www.kla.tv/11941
  16.02.2018

  Op het jaarlijks Valdai-congres, waarschuwde de Russische president Poetin in 2013, het westen voor een dreigend moreel-ethisch verval. Hij zei o.a.:
  “Een groot gevaar voor de Russische identiteit is verbonden met gebeurtenissen in het buitenland, speciaal in de westerse wereld. Talrijke landen hebben een weg ingeslagen, waarop zij hun eigen wortels, met inbegrip van de christelijke, steeds meer afwijzen. Morele grondbeginselen en traditionele, nationale, religieuze, culturele, ja zelfs geslachtelijke identiteiten worden verloochend of sterk gerelativeerd. Het gaat zover, dat satan wordt gelijkgesteld met God.
  De excessen en overdrijvingen leiden in deze landen o.m. tot ernstige pogingen om pedofilie toe te laten als normale levenswijze … ja zelfs te bevorderen. Veel Europese staatsburgers schamen zich voor hun religieuze overtuiging en zijn bang om
  ze te uiten onder de druk van ‘political correctness’ (voorgeschreven denkwijze).” Met de volgende serie uitzendingen willen we dit probleem van het verval van waarden, dat door Poetin is uitgesproken, onderzoeken. Hierbij is het zeer belangrijk dat het vergaand verzwegen probleem van pedofilie en handel in kinderseks plus hun samenhang, dringend nader moet worden belicht.

  Like

 5. boorzalf says:

  En wie is Poetin nu eigenlijk? Bekijk de volgende film en oordeel zelf. En zie hoe WNL (video boven) de waarheid verdraaid.
  https://www.kla.tv/7535

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s