Het cultuurmarxisme en de islam slopen West-Europa

islam-communism-ovajHet communisme is niet verdwenen met de val van de Sovjet-Unie,het heeft alleen een nieuw jasje gekregen.Leden van de communistische partijen verspreidden zich over diverse socialistische partijen en de Marxistische heilsleer werd sindsdien met parlementair-democratische middelen verspreid en in praktijk gebracht.De verhalen van vele Sovjet spionnen en inlichtingenfunctionarissen en vrijgegeven documenten uit de koude oorlog suggereren dat infiltratietactieken de drijvende kracht waren achter de ‘tegencultuur’ beweging in de jaren ‘60. Deze mensen dienen het communisme als een vijfde kolom van zogenaamde “bruikbare idioten” in de westerse samenleving. Ze dragen bij aan de vernietiging van de cultuur, zaaien moreel verval en ondermijnen een legitieme overheid.Ze moedigen jongeren aan een sfeer van chaos te creëren, nemen deel aan aanvallen, vandalisme, diefstal, brandstichting, bomaanslagen en moord om hun vijanden lastig te vallen en te intimideren…

Het communisme is een duivel uit op de vernietiging van de mensheid.Deze communistische- duivel is de stichter van een grenzeloze oorlog tegen de mensheid, die religie, het gezin, de politiek, de economie, financiën, het onderwijs, de academie, de kunsten, de media, populaire cultuur, sociale zaken en internationale zaken allemaal in slagvelden heeft veranderd.Het spook van het communisme/verbonden met Satan/ is samengesteld uit haat; het haalt zijn energie uit de haat, die opborrelt in het menselijk hart.De duivel koos Marx en anderen als zijn gezanten om de beginselen te ontkennen en te vernietigen, die door God(het christendom de culturele bodem van Europa vormt) voor de menselijke samenleving waren vastgesteld…

Het socialisme is volgens de marxistisch-leninistische theorie gewoonweg een voorstadium van het communisme.Momenteel lijken socialisme of andere populaire linkse doctrines in het Westen aan de oppervlakte niets met het communisme van doen te hebben, maar ze zijn simpelweg de geweldloze vormen van het communisme. In plaats van een gewelddadige revolutie, worden stemmen gebruikt om macht te verkrijgen in het Westen…In tegenstelling tot totalitaire regimes, vreet het socialisme in democratische staten langzaam aan de vrijheden van mensen door middel van wetgeving – zoals de metafoor van de kikker in het water die geleidelijk aan de kook wordt gebracht. Het proces van het opzetten van een socialistisch systeem duurt decennia, waardoor mensen geleidelijk aan verdoofd, vergeetachtig, en gewend raken aan het socialisme/communisme.De wereldgeschiedenis van het communisme in de twintigste eeuw heeft niets dan bloed en tranen laten zien.Maar,er is niets gevaarlijkers, dan een mensheid, die op de rand van vernietiging staat, maar toch in al zijn onwetendheid zijn triomf aan het vieren is…

Wat we vandaag in Europa hebben, is stille invasie/verovering van het communisme en de islam.Deze twee totalitaire ideologieë hebben nu andere tactiek.Chinese communistische arm is veel langer dan wordt gedacht en zitten we midden in een georganiseerde, grootschalige infiltratie aan de hand van een geheim draaiboek van de Chinese Communistische Partij, die mondiale ambities heeft. China is nu bezig langzaam Australië in te pakken. Duizenden Chinese agenten zijn geïnfiltreerd in de Australische politiek, in de media en op universiteiten. Achter de schermen proberen de Chinezen Australische, nationale instituten zo te kneden en te manipuleren, dat ze niet in de weg staan van mondiale strategische en economische ambities van de Chinese Communistische Partij (1,2 miljoen Chinezen al wonen in Australië).De Sovjet-Unie heeft haar destalinisering gehad, maar in China is het tot een officiële demaoïsering nooit gekomen.Het heetgebakerde denken van Mao Zedong(Mao’s versie van het communisme) is nog altijd een grondwettelijk leerstuk in China.De officiële ideologie is immers nog steeds het socialisme en de alleenheersende partij noemt zich nog altijd communistisch…

Donald Trump vond zichzelf onder vuur staan van negatieve mediaverslagen en demonstraties in steden door het hele land. De demonstranten hielden borden vast met slogans als “niet mijn president”, ze maakten Trump uit voor racist, seksist, xenofoob of nazi. Een hertelling werd geëist en er werd gedreigd met afzetting.Onderzoeksjournalistiek heeft aangetoond dat veel van deze demonstraties geïnitieerd werden door bepaalde belangen groeperingen. Zoals te zien is in “America Under Siege: Civil War 2017”, een documentaire geregisseerd door onderzoeker Trevor Loudon uit Florida, bestond een significant deel van de demonstranten uit “professionele revolutionairen” met banden met communistische regimes en andere autoritaire staten zoals Noord-Korea, Iran, Venezuela,China of Cuba…

Loudons werk scheen ook licht op de rol van twee prominente Amerikaanse socialistische organisaties, te weten de Stalinist Workers World Party en the Maoist Freedom Road Socialist Organization.Na onderzoek te hebben gedaan naar de communistische beweging sinds de jaren 80, concludeerde Loudon dat linkse organisaties de Verenigde Staten tot hun belangrijkste doelwit hadden gemaakt voor infiltratie en omverwerping.De gebieden van Amerikaanse politiek, onderwijs, media en economie zijn steeds meer naar links verschoven onder de invloed van goed geplaatste individuen.Sinds de jaren tachtig heeft links grotendeels de bolwerken in de reguliere media, de academische wereld en Hollywood overgenomen. Het presidentschap van Ronald Reagan heeft deze trend kortstondig omgedraaid, alleen om in de jaren negentig weer opnieuw te starten en de afgelopen jaren een hoogtepunt te bereiken…

De Europese Unie is een cultuurmarxistisch/communistisch project, dat tot doel heeft de vernietiging van de Europese beschaving.Communisme is onmogelijk op nationale basis. De internationale hiërarchie van staten sluit dit uit. Daarom streven zij in Europa naar het oprichten van een communistische de EUSSR. De Britse voormalig BBC-presentator David Icke is groot voorstander van een Brexit, een Brits vertrek uit de Europese Unie. Icke heeft gezegd dat de EU een ‘fascistische, communistische dictatuur’ is en dat EU-leiders ‘duistere figuren zijn die je leven bepalen’…Overal in West-Europa hebben cultureel marxisten bij botsingen tussen belangen van de westerse cultuur en de belangen van de islam, gekozen voor de belangen van de islam. Met het toestaan aan moslims tot het overtreden van alle mogelijke regels, van kledingvoorschriften bij sport, politie, onderwijs enzovoort tot van het toestaan van reusachtige moskeeën betaald door Arabische culturele vijanden: ‘links’ koos altijd voor de islam,die werd opgebouwd en uitgebreid middels plunderingen, verwoestingen en bloederige oorlogen – niet gebouwd met vrede en liefde…

De islam is een als godsdienst vermomde totalitaire, onverdraagzame en gewelddadige politieke veroveringsideologie,net als het fascisme en communisme. Ze streeft de vernietiging na van onze democratie en de vervanging van ons rechtssysteem door de islamitische wet, de sharia.Deze jihad-ideologie streeft naar een totale controle van de staat over de maatschappij en het individu. Het streeft daarbij naar het creëren van een utopische samenleving in de vorm van een islamitische staat (Derde Rijk, communistische heilsstaat), met een absolute leider, de khalifa (Führer, grote roerganger), die heerst over de ummah, de moslimgemeenschap (het volk, het proletariaat), die een jihad voert tegen haar tegenstanders (rassenstrijd, klassenstrijd).En nou is er niets zo duidelijk als de islam: omschreven in de Koran en hadiths, als het letterlijke woord van Allah, en met 1 woord veranderen gaat je kop eraf.En zoals communisten niet wilden leven in een niet-communistische staat, zo eisen moslims ook hun eigen paradijs op aarde op, ook al leidt dat tot bloedbaden en duizenden ontheemden, en geldt die eis ook in regio’s waar moslims een minderheid vormen…

COMMUNISME = ISLAM.Tegenover het individualisme, de excessieve rijkdom,de uitbuiting en de decadentie van het kapitalisme, plaatsten de communisten/ net als islamisten/ de collectivistische, homogene, kuise,sociaal rechtvaardige utopie.Het streven naar absolute sociale gelijkheid zie je ook terug bij de islam – zie de Moslimbroeders of Hamas.Het islamitische regime in Iran heeft zich sinds 1979 precies ontwikkeld als een communistisch.De mullahs zijn alleen in hun kleding te onderscheiden van partijbonzen.In Iran zijn precies dezelfde boeken en films verboden, als vroeger in communistische landen.Het communisme is tegen religie, maar de islam is geen religie, maar een ideologie,net als comunisme…

Het nationaalsocialisme loopt ook in veel opzichten parallel aan de islamitische wereldbeschouwing. De raakvlakken zijn: het monotheïsme en de eenheid van de leiding. De islam als ordenende macht. De strijd, de gemeenschap, de familie en de jongeren. En de relatie tot de Joden.SS-Reichsführer Heinrich Himmler zei het al: ‘de moslims hebben dezelfde doelstellingen als wij, namelijk de ‘wereld van de Joden bevrijden’.Volgens de Nederlandse onderzoeksjournalist Emerson Vermaat,die bestudeerde de memoires van Himmler’s,was Himmler stapeldol op de islam.Himmler stond ook op goede voet met de grootmoefti van Jeruzalem, Haj Amin Al-Husseini,die speelde niet alleen een belangrijke rol bij deze SS-divisies, maar ook bij het ontstaan van het Arabisch-Israëlische conflict.Een van de bekendste divisies is de Waffen-Gebirges-Division SS Handschar in Bosnië, die compleet bestond uit moslims, c.a. 18.000 man.Na de oorlog,veel SS-officieren hun toevlucht zochten en vonden in de islamitische wereld… Cultureel marxisten/communisten en de islam hebben geen rust, voordat u bent onderworpen…

Ik vergeleek de critici van Wilders met moslimfundamentalisten.In Saoedi-Arabië kent men een machtige sharia-politie, die toeziet op gedrag en denken, en die bekend staat onder de naam “Commissie ter Bevordering van de Deugd en ter Voorkoming van Ondeugd”. En wij hebben onze eigen zelfbenoemde hoeders van de politiek correcte zeden/de linkse kerk/, die wel weten hoe ze andersdenkenden moeten aanpakken…

Wat voor Europa laten wij onze kinderen en kleinkinderen na? Een continent waarop in de toekomst de sharia wordt ingevoerd?…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Het cultuurmarxisme en de islam slopen West-Europa

  1. Pingback: Het cultuur-marxisme en de islam slopen West-Europa | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s