Het Vaticaan en de islam willen de Balkan zonder de Servisch-Orthodoxe Kerk,zonder Serviërs

In Montenegro zijn honderden aanhangers van de Servische oppositie en leden van de Servisch-orthodoxe Kerk de straat opgegaan, omdat ze bang zijn dat de Montenegrijnse overheid bezittingen van de kerk gaat onteigenen. De Servisch-orthodoxe Kerk is bang dat het Vaticaan een duivels plan heeft bedacht om Montenegro onder heerschappij van Rome te brengen… Ooit waren Serviërs het grootste volk op de Balkan, die zich uitstrekte van Griekenland tot Italië. Maar de komst van de islam en de eeuwige de invloed van het Vaticaan splitst het Servische volk. In de volkstelling van 1914 identificeerde 90% van de bevolking in Montenegro zichzelf als Serviër. Na de Tweede Wereldoorlog begonnen de Serviërs van Montenegro zich te identificeren als Montenegrijnen. In de periode 1941-’45 was de katholieke kerk medeplichtig aan de moorddadige praktijken van Hitler´s Kroatische vazalstaat, waar Serviërs massaal werden gedwongen om zich tot het rooms-katholicisme te bekeren (meer dan 70% van de Kroaten zijn voormalige Serviërs). Voordat de Ottomaanse Turken in Bosnië-Herzegovina arriveerden, identificeerde 80% van de bevolking zichzelf als Serviër…

Naast de NAVO bezetting Oekraïne,het conflict is ook religieus conflict.Duivels plan/expansie/ van het Vaticaan in Oekraïne is de Russische orthodoxe kerk onder heerschappij van Rome te brengen.De breuk tussen de orthodoxe en de katholieke Kerk dateert nog van 1054.Kiev is de bakermat van de Russische orthodoxie.En de Oekraïense orthodoxe kerk valt al 332 jaar onder het patriarchaat Moskou…De Slavische-orthodoxe wereld ziet zichzelf geroepen tot het vormen van een front tegen de Nieuwe communistische-wereldorde, die zich aandiende na de Koude Oorlog.Als je geen eigen cultuur hebt in het land, dan krijg je het communisme, nazisme,de islam of globalisme.En dit weten heel goed Serviërs, Poetin en andere Oost-Europese leiders.Na het nazisme,West-Europa koos dit keer de SHARIA!…

Rusland en Servië zijn al eeuwen goede maatjes.Beide volkeren zijn christelijk orthodox en zijn ze aan elkaar geklonken door hun Slavische broederschap.De relatie tussen Rusland en Montenegro is diepgeworteld, en stamt al uit de tijd van Peter de Grote. Een reeks Montenegrijnse prinsessen trouwden in de Russische tsarenfamilie Romanov.Rusland heeft Servië in de negentiende eeuw  geholpen onafhankelijk te worden. En in alle Europese oorlogen van de afgelopen driehonderd jaar, was Servië bondgenoot van Rusland. Wegens Servië begon Rusland in 1914 de oorlog tegen Oostenrijk-Hongarije.Er komen wel vaker buitenlandse presidenten naar Belgrado, maar nooit worden ze zo verwelkomd als de Russische president Poetin.En Servië is niet het enige land waarvan Rusland vindt dat het er iets over te vertellen heeft. Poetin heeft zich alweer jaren geleden voorgenomen om een belangrijke rol op het politieke wereldtoneel te spelen en daar slaagt hij wonderwel in…

Rusland is ook actief in de Balkanlanden.In stad Banja Luka wordt een Servisch-Russische orthodoxe kerk gebouwd, om de vriendschap tussen de volken van Rusland en Republika Srpska te bevestigen.De overheid van de Servische Republiek in in Bosnië wil onafhankelijkheid.Als Kosovo onafhankelijk mag worden, wil Milorad Dodik dat ook voor de Republika Srpska,die heeft een eigen president, parlement en regering.Voor hen bestaat geen Bosnië,die nog altijd onderverdeeld is in drie etnische groepen: de Kroaten, de Serviërs en de Bosnische moslims, Het grootste deel van de Kroaten – de kleinste groep – is katholiek. Zij zijn op Europa georiënteerd. De Serviërs daarentegen zijn hoofdzakelijk Orthodox en staan onder Russische invloed. En de Bosniërs zijn overwegend moslim en daarom meer op Turkije en de islamitische wereld gericht.Deze drie etnische groepen staan nog steeds als vijanden tegenover elkaar …

Bosnische moslims willen een Bosnische sharia-staat. Alija Izetbegovic(ex- president van Bosnië en Herzegovina), schreef in zijn boek “The Islamic Declaration”: “Er kan geen vrede bestaan tussen het Islamitische geloof en een niet-islamitische samenleving. Islam sluit alles wat niet-moslim is uit van zijn eigen leefgebied. De islamitische beweging moet en mag de macht grijpen zodra ze daar de numerieke en morele kracht voor heeft, niet alleen om de niet-islamitische macht te breken.“… Dit wil ook zijn zoon Bakir Izetbegovic,die een moslim sharia-partij runt in Moslim-Kroatische Federatie/Bosnië.En Saudi-Arabië en Turkije oefenen invloed uit op het grotendeels islamitische Bosnië,die de springplank is om de invloed van de islam op Europa…

Het hoofd van de rooms-katholieke kerk, paus Franciscus(een globalist,die uit op een wereldomvattende éne religie) heeft gezegd, dat “de islam een religie van vrede is.Ik denk niet dat het eerlijk is om islam te identificeren met geweld. Het is niet eerlijk en het is niet waar.Islam is geen terrorisme.” …Maar,de Koran is niet gericht op vrede.Deze boek oproep tot oorlog, geweld, en de strijd tegen niet-moslims.Wij willen niet deze religie van vrede,die in 1400 jaar, bijna 300 miljoen niet-moslims heeft gedood.Het idee van verovering is inherent aan de ziel van de islam(meer dan 50 landen zijn geïslamiseerd)…

Europees commissaris Frans Timmermans mag dan wel recentelijk doodleuk verklaard hebben dat de islam gewoon tot Europa behoort ,maar vergeet daarbij te vertellen dat de introductie van de islam na het instorten van het Byzantijnse Rijk gepaard ging met moord en doodslag door de Ottomanen, eentje die we nu zouden beschouwen als “misdaden tegen de menselijkheid”…Tot op de dag van vandaag vormen deze geschiedkundige realiteiten tot spanningen, conflicten, verdeeldheid en eeuwig durend broeiende onvrede.Wij denken dat alle mensen gelijk zijn, maar de islam zegt niet dat alle mensen gelijk zijn. En als we dat niet heel snel begrijpen, gaan we het slachtoffer worden van de vijand(die al 1400 jaar ons vijand is), die we hebben verwelkomd in West-Europa.Het is een kwestie van leven of dood en elke inschikkelijkheid tegenover de islam betekent verraad…

Christendom verspreid naar de Balkan te beginnen in de 1e eeuw.De islam werd op de Balkan geïntroduceerd door de Ottomaanse Turken. Gedurende een periode van 350 jaar, werden veel mensen gedwongen zich te bekeren tot de islam.De nauwe relatie tussen de kerk en de Servische verzet tegen de Ottomaanse heerschappij leidde tot Servische Orthodoxie om deel onlosmakelijk verbonden met de Servische nationale identiteit en de nieuwe Servische monarchie die uit 1817 verder worden. De Servisch-Orthodoxe Kerk in Servië uiteindelijk zijn onafhankelijkheid herwonnen en werd Autocephale in 1879, het jaar na de erkenning door de grote mogendheden van Servië als een onafhankelijke staat…

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de Servisch-Orthodoxe Kerk te lijden onder vervolging door het fascisme.Tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Servisch-Orthodoxe Kerk leed ernstige vervolging door de bezettingsmacht en de rabiate anti-Servische Ustasha onafhankelijke nazi-Staat Kroatië, die tot doel had om een ​​”Kroatische Orthodoxe Kerk” regime te creëren, die de orthodoxe Serviërs werden gedwongen om toetreden. Veel Serviërs werden tijdens deze oorlog(ook bisschoppen en priesters van de Servisch-Orthodoxe Kerk) gedood en Servische-orthodoxe kerken werden beschadigd of vernietigd.Veel kerken in Kroatië werden ook beschadigd of vernietigd in 1990,tijdens het fascistische regime van Franjo Tudjman.Toen de Serviërs eind jaren tachtig hun orthodoxe identiteit, al dan niet met geweld, opnieuw begonnen uit te dragen, liet een katholiek Kroatisch antwoord niet lang op zich wachten. Tekenend was dat in het onafhankelijke Kroatië dat in 1991 gestalte kreeg, behalve de Kroatische fascistische aartsbisschop  Stepinac, ook de munteenheid uit de ‘nazi-vazalstaat’ in ere werd hersteld…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Het Vaticaan en de islam willen de Balkan zonder de Servisch-Orthodoxe Kerk,zonder Serviërs

 1. Pingback: Het Vaticaan en de islam willen de Balkan zonder de Servisch-orthodoxe Kerk, zonder Serviërs | E.J. Bron

 2. koosv8 says:

  Een gifslang is en blijft een gifslang, islam is en blijft ISLAM. Willen we veiligheid voor onze kinderen in een toekomstig Europa, dan zullen alle oude oorspronkelijke volken in EUROPA samen moeten werken als één Front. Men zou de ISLAM, net als gifslangen volledig uit onze regionen moeten verjagen, terugsturen, of wat ook. JONG OUD GROOT OF KLEIN WEGWEZEN OF DOOD!!!
  Jammer maar anders luisteren ze toch niet.
  OF DACHT U VAN WEL!!!!

  Liked by 1 person

 3. Pingback: Over de dagen van kerst – Home

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s