Multiculturalisme is in essentie de vijand van de westerse beschaving

HUNGARY NATIONAL HOLIDAYMulticultuur bestaat niet en van een raadsel is geen sprake.Je hebt de westerse cultuur en je hebt de islamitische cultuur. De islam heeft een eigen cultuur en bevat onderdelen die niet bij onze cultuur passen. Dat moeten we onder ogen zien.Het is enkel een hersenspinsel van de politieke elite, die de autochtone Nederlanders dwingt samen te leven met een uitdijende groep migranten, van wie het overgrote deel een afkeer heeft van het Westen. Met als gevolg islamitische enclaves, waar autochtone Nederlanders niet welkom zijn en waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben. En in bijna alle West-Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd…

U kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is.De democratische rechtsstaat wordt als een afgodendienst gezien, omdat mensen zich als wetgever opstellen, terwijl Allah in hun ogen de enige wetgever is.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer.En leven zoals Mohammed gaat niet samen met de westerse normen en waarden…De Koran ook niet toegestaan zich met niet-moslims te verbroederen.Daarover lezen we: “Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…” (3: 28).Zij mogen zich niet vermengen of vriendschappelijk omgaan met de omringende bevolking. Dan behoren zij tot de ongelovigen/niet-moslims.Integratie van moslims in  gemeenschap betekent een afbrokkeling van de islam.Eerst moet de sharia worden ingevoerd, dan pas mag men volledig deelnemen aan de samenleving.En als wij kijken in 1400 jaar islamitische geschiedenis, dan zien wij dat de islam nergens integreert. De islam wil slechts onderwerpen…

De meeste moslims willen maar ÉÉN cultuur en dat is die van de ISLAM en de SHARIA.De meerderheid van moslims in Europa geloven dat de islamitische Sharia-wetgeving voorrang moet hebben boven de seculiere grondwetten en wetten van hun Europese gastlanden. Dit zegt een studie van de WZB Berlin Social Science Center, die waarschuwt dat het islamitisch fundamentalisme wijdverbreid is en sterk stijgende is in West-Europa.Na 1400 jaar, de mensheid heeft nog steeds grote problemen met de ISLAM(betekent letterlijk overgave of onderwerping),die splijt de wereld in tweeën:Mohammed en zijn cult aan de ene kant en de ongelovigen/niet-moslims aan de andere kant,Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen) aan de ene kant,Dar al-islam (land van vrede, geregeerd door moslims) aan de andere kant…

Op meerdere plaatsen binnen het West-Europees grondgebied zijn aanslagen gepleegd door islamitische terroristen.West-Europa importeert nu ook nieuw antisemitisme.Er is een ‘nieuwe’ vorm van jodenhaat in West-Europa. Meegebracht door migranten uit de Arabische wereld.Islamitisch antisemitisme is opvallend gewelddadig. Dat zagen we in Berlijn waar een Arabische Israëliër bij wijze van experiment een keppeltje droeg en op straat werd aangevallen door drie Syrische “vluchtelingen”(dertig jaar geleden in Europa, mensen konden nog zonder problemen als jood herkenbaar over straat).We waren ook getuigen in Amsterdam waar de Syriër Seleh A. de ruiten van het Joodse restaurant HaCarmel geestdriftig aan diggelen sloeg.Er was ook de aanslag op het Joods Museum in Brussel, waarbij vier mensen werden gedood, omdat de dader er vanuit ging dat ze joods waren. En ook de dertien doden in Frankrijk – de afgelopen 7 jaar – werden door moslims vermoord, omdát ze joods waren.Joodse instellingen door heel West-Europa worden bewaakt…

In verschillende soera’s in de Koran worden moslims opgeroepen joden, christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen te onderdrukken, vervolgen of vermoorden, vrouwen te slaan en met geweld een wereldwijde islamitische staat te vestigen.Volgens Ibn Ishaq, de oudste verzamelaar van mondelinge overleveringen over Mohammed (achtste eeuw), vloeide er veel  bloed in Mohammed tijd.Hij kreeg binnen korte tijd een groot deel van het Arabisch schiereiland onder controle – met geweld. Joodse stammen die zich tegen hem verzetten, werden vermoord of verdreven. Na zijn dood zouden islamitische legers als een stoomwals over het Midden-Oosten heen gaan… ‘Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen goede islam en slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is (Oriana Fallaci, The Force of Reason, post-script, pag. 305, februari 2006).’…

Neem kennis van de Hadith, waarin de gewelddadige levenswandel van Mohammed staat beschreven. Dat is de islam. Er bestaan eeuwenoude, eerbiedwaardige islamitische verhandelingen over de jihad. Daarin staat dat deelname aan de jihad het hoogste is wat je kunt bereiken als moslim. Dat is de meest voor de hand liggende verklaring voor het geweld. Kijk eens naar het Midden-Oosten, hoeveel mensen betrokken zijn bij de jihad – als slachtoffer of als dader. Christenen en joden worden vermoord, vrouwen en kinderen van ‘ongelovigen’ als slaven verkocht. Dat is de praktische consequentie van wat de islam leert.De huidige islamitische praktijk laat de weeffout goed zien die er vanaf het begin in de islam zit: geweld in dienst van de ware “religie’ wordt acceptabel en bruikbaar geacht.We moeten dus af van dat hele ‘radicale islam’ en ‘gematigde islam’ paradigma en het gewoon hebben over de ISLAM. Een Europese islam of een gematigde islam of een liberale islam is westers wensdenken en gevaarlijke onzin.De Koran is de pure, onveranderde boodschap van Allah via Mohammed en mag NIET worden verandert!…

Voor moslims er is slechts één huis en dat is het huis van de ISLAM. Dit is namelijk een islamitische staat, waarin de “religie” van Allah heerst en waarin Allah wetten volledig worden uitgevoerd.Elk ander land/gebied/ regio is vijandig tegenover de moslim en de relatie tussen dat land en de moslims is niets anders dan een situatie van oorlog of een wapenstilstand dat onderworpen is aan voorwaarden. Dit land kan nauwelijks als huis voor de moslims worden beschouwd en de goede verstandhouding bestaat niet tussen zijn inwoners en de moslims.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de ISLAM en 30 miljoen moslims hier in West-Europa binnen te halen.Dit zal op een conflict uitlopen.En mensen zeggen vaak: maar er zijn ook goede moslims. Ja, in tijd van de Tweede Wereldoorlog, waren ook overwegend keurige nette en buitengewoon aardige mensen,net als niet-gewelddadige moslims,die deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en meer dan 50 miljoen mensen werden vermoord!…Lenin en de Leninisten waren ook een minderheid. Dat had je ook in China.Maar,het is een hard meetbaar feit dat de vredelievende meerderheid, de ‘’zwijgende meerderheid’’ bang is en onbelangrijk. In Iran wisten destijds met slechts twee procent van de bevolking, de harde leer in te voeren onder Khomeini…

“De islam is naar mijn oordeel in strijd met de openbare orde. Voorlezen uit een boek vol met haat en geweld is in strijd met de openbare orde. Óf wij rekenen af met de islam, óf de islam rekent af met ons. Daarom hebben wij onze voorstellen gedaan van grenzen dicht, stoppen met moskeeën en de andere voorstellen.De vluchtelingen moeten een goede opvang krijgen, maar die mogelijkheden liggen in de regio zelf. Saoedi-Arabië, de landen in de Golfstaten, die hebben de morele plicht. Het zijn rijke landen. De politie rijdt er in Maserati’s. Het is hun eigen volk. Met hun eigen cultuur. Hun eigen taal. Ze geloven hetzelfde. Die landen, die vrijwel niets hebben gedaan, die hadden de morele plicht om hun eigen mensen op te vangen. Echte vluchtelingen verdienen hulp. Maar in de regio zelf. Maak illegaliteit strafbaar. Stuur asielzoekers terug.Nederland moet beginnen met het de-islamiseren van het land,”zei de PVV lider Geert Wilders.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Multiculturalisme is in essentie de vijand van de westerse beschaving

  1. Pingback: Multiculturalisme is in essentie de vijand van de westerse beschaving | E.J. Bron

  2. boorzalf says:

    Aristoteles, die men veel te weinig leest, heeft lange betogen geschreven om uit te leggen dat elke multi-etnische, multiculturele, heterogene gemeenschap uiteindelijk gedoemd is om te eindigen in burgeroorlog, anarchie en despotisme. De geschiedenis van het Midden-Oosten bewijst dat binnenlandse wanorde het lot is van heterogene en gedifferentieerde maatschappijen. Etnisch pluralisme is voor de mensheid slechts draaglijk wanneer ze door grenzen gescheiden wordt, maar niet als het binnen de natie bestaat. Alleen een samenleving die etnisch en cultureel homogeen is, kan stabiel en creatief zijn.

    Liked by 1 person

  3. Pingback: Strijdbaar en gezond 2020 in met z´n allen! | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s