West-Europa:Open je ogen, voordat de islam ze sluit!

De cultuur van het Westen staat onder druk. Onze cultuur met joods-christelijke en humanistische wortels – de cultuur van het Avondland noemen wij het wel -, de cultuur van het vrije denken, van individuele verantwoordelijkheid en van vrijheid, welvaart en welzijn staat onder druk. Het vrije West-Europa wordt een verlengstuk van het Midden-Oosten. De zwarte vlag van de islam wappert vanaf Paleis Noordeinde. Rechters met lange baarden passen overal in het land de sharia toe. Alle vrouwen dragen de hoofddoek en we moeten allemaal naar de moskee. Kerken zijn er nauwelijks nog, ze zijn vervangen door moskeeën. Welkom in het Nederland/West-Europa van 2040…

De ISLAM is een verschrikkelijk systeem(tachtig procent van de islam is politiek,twintig procent valt onder godsdienst),waar de Sharia(islamitische wetgeving) centraal staat in deze systeem.De ISLAM was vanaf het begin een enorme bedreiging voor de hele wereld en heeft zich uitsluitend verbreid door oorlog en genocide.De historie van de ISLAM is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM!En zolang er geen mondiale sharia heerst, is de ISLAM in staat van oorlog met alle landen.Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen “dit is niet mijn islam”, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de ISLAM. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn…

De Koran roept al 1400 jaar op tot moord, strijd en geweld tegen niet-moslims:‘Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is’(Koran-2:98)…‘Strijd tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen’(Koran-9: 14)…‘Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning’(Koran -4, vers 95)…‘‘De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld’(Koran 4:76, 60:4)…‘Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen’(Koran 60.4) …‘Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan’(Koran-2:85)…Op tientallen plaatsen in de Koran, worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen/niet-moslims.Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95)…

Tweemaal leek deze ‘religie van vrede’ gewapenderwijs voet aan de grond te zullen krijgen in het Westen. Beide keren mislukte dat. Vandaag de dag wordt de jihad in Europa niet gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd. Europa wordt nu door middel van massa immigratie van binnenuit belegerd.Het Amerikaanse Pew Research Center heeft berekend dat West-Europa telt er 28 miljoen moslims. Al Hijra beschrijft hoe de massa-immigratie altijd al een bewuste strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat.In West-Europa, bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat), waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben,waar de sharia,islamitisch recht heerst.In Frankrijk bericht de regering nu op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“…

Nederland islamiseert ook in rap tempo. Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves.In Den Haag-Schilderswijk, Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims.In deze sharia-enclaves, het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn en islamitische ordedienst,met de gele moskeehesjes, om hulp wordt gevraagd door de politie…

Tania Kambouri schreef een boek over haar 14 jaar aan ervaring bij de politie, en haar verhaal is niet mals. Ze vertelt over de harde realiteit die zij en haar collega’s dagelijks meemaken in het Ruhrgebied, in het westen van Duitsland. Er zijn daar steeds meer wijken waar ze simpelweg niet meer patrouilleren omdat dat niet meer veilig kan, of in ieder geval altijd met meerdere wagens heengaan. Kambouri zegt dat “de overlast vooral wordt veroorzaakt door jonge mannen, met hun wortels in islamitische landen”.Het land Zweden kampt met immigrantenwijken, waar de politie moeite heeft met het handhaven van de orde. In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren.Bomaanslagen en liquidaties zijn aan de orde van de dag…

Journalisten krijgen opdracht om het publiek te desinformeren. Zo krijgen zij richtlijnen mee om vooral de diversiteit in moslimgemeenschappen te benadrukken. Alsof deze gemeenschappen bruisen van diversiteit! Journalisten mogen termen als “moslim” of “islam” niet associëren met bepaalde handelingen, zoals het willekeurig neersteken van onschuldige burgers, het neerschieten van reizigers of het gruwelijk martelen van Joden. Dat zou allemaal stigmatiserend werken. Maar ja, Allahoe akbar is toch echt een islamitische strijdkreet.West-Europa is een slagveld geworden. Een oorlogsgebied. Aanslag na aanslag. Bijna iedere week inmiddels. Doden, gewonden. Onschuldige mensen vermoord, platgereden en opgeblazen. Spijkerbommen, vrachtwagens en kalasjnikov´s. Je kan het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk. Waar het afgelopen decennium vaak nog jaren tussen de (grote) islamitische aanslagen in het Westen zaten, werd dit later een kwestie van maanden. En toen weken. En recentelijk dagen. Er zijn natuurlijk ook nog de talloze verijdelde pogingen tot aanslagen.Deze aanslagen in Europa zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt.Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de Jihad, de kernideologie van de ISLAM.En zijn alle moslims terroristen?Het antwoord is neen.De meeste Duitsers deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 60 miljoen mensen werden vermoord!…

De vredelievende en de oorlogszuchtige moslims vullen elkaar op perfecte wijze aan, want beide vormen van strijd zijn noodzakelijk om de gehele wereld te onderwerpen aan de ISLAM.Een islamist met een pak aan en een das om, wil op termijn hetzelfde als een jihadist met een bomgordel. Natuurlijk, de methode is anders, het einddoel hetzelfde.Islam/Jihad loopt op twee benen. Eén been wordt voorgesteld door de islamverweerders: de mensen die zich doctor noemen, goed Nederlands schrijven en spreken, en een rooskleurig portret ophangen van islam als een “religie van vrede”. De gereedschappen van deze “intellectuelen” zijn leugens en bedrog. De terroristen vertegenwoordigen het andere been:deze groep voert de tweede fase van het moslim expansionisme uit.Alhoewel iemand die er niet van op de hoogte is zou kunnen denken dat deze twee groepen lijnrecht tegenover elkaar staan, maken beiden deel uit van hetzelfde plan en zijn ze feitelijk als de twee zijden van een muntstuk en erg afhankelijk van elkaar.‘De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM’(Koran- 2, vers 216)…

Weg met de godsdienstvrijheid.Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat niet gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van Europa.Godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen; hier de regels van de Sharia in te voeren; vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze Europese grootsteden.De godsdienstvrijheid is overbodig, omdat het principe vervat zit in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Alle vrijheden waarop religieuze gelovigen recht hebben, zitten al verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, met name de vrijheid van gedachte en geweten en de vrijheid van vereniging. Meningen zijn vrij, of ze nu religieus heten of niet. Dus, schaf de godsdienstvrijheid af! En haal godsdienstvrijheid uit de Grondwet!…

De Islam=Koran en Mohammed kan je niet hervormen!Mohammed kan je niet veranderen of in twijfel getrokken/hervormen!Er bestaat maar één levensverhaal van de islamprofeet, die zowel radicale en gewelddadige als gematigde/in het begin/ delen bevat.De Koran is volmaakt en is het letterlijke woord van Allah. Discussie is dan ook ondenkbaar.De absolute en volmaakte waarheid, kan niet in twijfel worden getrokken.Dus,een andere vorm van Islam,een moderne Islam of een Europese Islam,kan simpelweg niet bestaan.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de ISLAM hier in West-Europa binnen te halen…

In deze wijk de politie niet zijn werk meer kan doen, maar dat gedaan moet worden door een moskee of buurtvaders.De waarheid is natuurlijk dat er een soort van mini-staat aan het ontstaan is in de Schilderswijk, met eigen wetten en de nodige geweld en haat jegens de buitenwereld.

Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.

Is er ooit de vraag (lees referendum) gesteld aan de bevolking: Willen jullie een massale immigratie van volkeren, die eigenlijk de pest hebben aan jullie manier van leven en doen? Een deel van de mensen die hier komen verachten alles behalve ons geld. Vroeger noemde men dat gewoon een bezetting.

.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to West-Europa:Open je ogen, voordat de islam ze sluit!

 1. Pingback: West-Europa: Open je ogen, voordat de islam ze sluit! | E.J. Bron

 2. koddebeier says:

  Het is al te laat !!!!!!!!!!!! Er is alleen nog hoop voor de Visegrádgroep !

  Liked by 3 people

 3. koddebeier says:

  De rest van Europa is al verkocht en verraden door veruit de meeste van hun politici/regeringen.
  Vroeger werden ze landverraders genoemd en kwamen voor een vuurpeloton of werden opgehangen !

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s