Links is de wachtkamer van het fascisme

De fascistische vlam wordt nog steeds door links in leven gehouden.De SA was een in 1921 door Adolf Hitler opgerichte paramilitaire organisatie, die partijvergaderingen van zijn NSDAP beschermde en op de vuist ging met politieke tegenstanders.In de Kristallnacht in 1938 waren het de SA-idioten, die Joodse winkels kort en klein sloegen en hun eigenaren mishandelden en vermoordden.Maar,dit linkse fascisme is weer terug.‘Anti-fascisme’ is het fascisme van deze tijd. ‘Als het fascisme ooit terugkeert, dan zal het zich ongetwijfeld aandienen in het gewaad van het antifascisme,’zei de Joodse historicus Jacob Presser,die op wonderbaarlijke wijze deze  nationaalsocialistische gruwel had overleefd…

We weten al tijden dat de radicalen op links voor een gevaar vormen in Europa.De AIVD heeft organisaties Antifa, AFA, Milieudefensie, ‘Kick Out Zwarte Piet’ allang bestempeld als een gevaar voor de openbare orde. Wie geweld gebruikt,zoals terreurorganisatie AFA voert/gesubsidieerd door linkse “elite”/, om zijn mening door te drukken, is een fascist. De term anti-fascist is daarom misleidend en verbergt enkel hun ware aard.En de linkerkant faciliteren de praktijken van deze smeerlappen.Paultje Rosenmöller wilde dat Pim Fortuyn zich diep zou snijden en graag heel veel bloed zien zodat hij dood zou bloeden ,een paar dagen later, lag Pim in dat LINKSE mediapark dood te bloeden!Zo roepen ze leuzen als “Hamas, Jihad, Hezbollah”, omdat ze die bewegingen zien als bondgenoten, die ook strijden tegen Joden en Israël(net als vroeger de SA Hitlers paramilitaire organisatie).Ze scandeeren ook ‘als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf’.Het anti-racisme is slechts een farce om hun haat tegen rechts te kunnen etaleren.En door middel van bedreiging, intimidatie, vernieling of geweld, proberen ze hun fascistische/communistische idealen te realiseren.Zo begonnen ook fascisme,nazisme en communisme…

Hitler was niet zomaar links; hij was zelfs groenlinks.Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor het rechtse imago dat aan Hitler kleeft. Stalin was zijn grote rivaal in de wedkamp der dictators. Stalin was links, dus gelooft iemand die onbekend is met Hitlers ideologische achtergrond en politiek al snel dat Hitler dan wel rechts zal zijn geweest.De ideologische wortels van zowel de nationaalsocialisten als van de fascisten liggen in het marxisme.Hitler in 1934 verklaarde: “De verschillen tussen ons en de bolsjewisten zijn kleiner dan de overeenkomsten. Bovenal hebben wij een waarlijk revolutionair gevoel gemeen. Hiermee rekening houdend, heb ik verordonneerd dat voormalige communisten ogenblikkelijk als lid van de nationaal-socialistische partij geaccepteerd dienen te worden. De kleinburgerlijke sociaal-democraat en de vakbondsbaas zullen nooit een echte nazi worden, maar een communist altijd.” En dat ‘waarlijk revolutionair gevoel’ uit zich vaak in genocide.Het overgrote merendeel van de massamoorden in de twintigste eeuw staat op naam van regimes, die zichzelf communistisch, socialistisch of nationaal-socialistisch noemden…

De nazi’s waren actieve natuurbeschermers en richtten diverse Nationale Parken op.De staat stimuleerde de burgers om gezond te leven.De SS-leider Himmler bezat een eco-boerderij. Vivisectie en de vossenjacht werd verboden.Het is een feit dat vele mensen, vele bewegingen die voor 1933 in Duitsland uitdrukking gaven aan het terug-naar-de-natuur-gevoel, zich hebben laten inpakken door Hitlers nationaal-socialisme. Dat betreft dus aanzienlijke aantallen antropo- en theosofen, vegetariërs, nudisten en landhervormers, maar met name ook de leden van de diverse jeugdbewegingen…

Het fenomeen van jeugdbewegingen tref je niet alleen aan in het Derde Rijk,China of de Sovjet-Unie. Kijk maar naar de klimaatkindsoldaten, het mobiliseren van de jeugd voor de valse klimaatideologie. Overal ter wereld zijn jonge mensen vanuit de schoolbanken in staking gegaan om op te roepen tot radicale actie om de “klimaatcrisis” het hoofd te bieden.En dat politici meelopen met schoolkinderen vindt ik om kotsmisselijk van te worden.Eerst kinderen bangmaken met apocalyptische klimaathysterie en ze dan voor je politieke karretje spannen. Netjes hoor!Het eerste wat fascisten altijd doen is het schoolsysteem en de universiteiten en de media proberen over te nemen om “het volk” van zo jongs af aan als maar mogelijk is op te voeden in de gewenschte gedachtenwereld van het ideaal.De nieuwe fascisten zijn daar niets anders in.Het gebruik van kinderen om je doel te bereiken. Dat is simpelweg fout! Per definitie is deze indoctrinatie fout.Zwendel is strafbaar. Klimaat zwendel ook.Vooral als er onschuldige kinderen gebrainwashed worden een zeer ernstige zaak!…

Op 27 november 2019 werd in het EU-parlement met twee-derde meerderheid besloten tot de de “EU-klimaat-noodtoestand. Dat opent alle deuren voor de links-groene eco-dictatuur!Wie thans de klimaat-noodtoestand uitroept, eist niets anders dan besluiten zonder democratische legitimatie en stelt ten doel, democratische rechten onder druk te zetten.Deze eco-fascisten totaal ondemocratisch en dictatoriaal de totale macht aan zich getrokken hebben – met de leugen, dat “een klimaatverandering”binnenkort “de Aarde zal laten gloeien”.En sommigen denken dat er een soort van wereldthermostaat bestaat en dat wij via de reductie van de CO2-uitstoot zelf de temperatuur op aarde kunnen regelen.Een toename in CO2 in onze aardse atmosfeer geen of nauwelijks effect heeft gehad op de opwarming van de Aarde. Er is nooit sprake geweest van een constant klimaat. Klimaatverandering is de norm!En nu onder aanvoering van Timmermans en Greenpeace, heel Europa besloten om de CO2-uitstoot radicaal aan te pakken. Daar trekken ze maar liefst 100 miljard euro belastinggeld voor uit en dat komt uiteindelijk van de burgers.Klimaatpolitiek is socialisme/fascisme,dat zich vermomd als ecologisme, overgoten met een pseudowetenschappelijk sausje.Feitelijk gaat om een volledige hervorming van de wereldeconomie en het economisch systeem, die onze wereld erg rijk en welvarend heeft gemaakt…

“Links is al tientallen jaren bezig om iedereen die het niet met hen eens is uit te maken voor ‘nazi’ ‘fascist’ ‘racist’ enzovoort. Het kwalijke gevolg hiervan is dat Auschwitz hierdoor in de schaduw is komen te liggen. Alsof het een bijverhaaltje is geworden”,zei Joost Niemoller.Er zijn nu problemen die simpelweg niet meer te ontkennen zijn, maar om hun machtspositie te behouden en geen stemmen te verliezen zet links elke opkomende ‘rechts-populistische’ partij die wel de problemem met het multiculturalisme aankaart en dus een bedreiging vormt voor hun machtspositie bij voorbaat in het racistenhokje. De PVV van Geert Wilders kan met recht een bredere volksbeweging worden genoemd. Daar lopen de arbeiders rond, de mensen die wel Nederland maken. Daar komen de mensen wel voor op straat.In Nederland worden we bestuurd door technocraten, door lobbyclubs — Pim Fortuyn sprak er al over — met een voorliefde voor multikul, klimaat, zelfhaat, die problemen niet oplossen, maar alleen maar erger maken.Echte grote problemen van Nederland durven ze niet te benoemen, laat staan echt aan te pakken, zoals die massa-immigratie en die islamisering…Stop Antifa!Stop links fascisme!

Hiddema: “Een pure vorm van antifascisme fascisme, ze hebben ook dezelfde kleding, zwart, laarzen, venijnige blikken, rancuneus, agressief, onverdraagzaamheid spat uit hun ogen, vijandbeelden, mores leren, sla er op, het ziet er heel onguur uit.” …

In plaats van de vrijheid en democratie van het Westen te verdedigen, heeft links ervoor gekozen om ‘achterlijke en wrede jihad-cultur te idealiseren en te verontschuldigen.

Politiek-correcte krachten proberen al bijna twee decennia om een vrij debat over islam, integratie en immigratie onmogelijk te maken.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Links is de wachtkamer van het fascisme

  1. Pingback: Links is de wachtkamer van het fascisme | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s