Honderden West-Europese wijken in het bezit van islamisten

In het Westen is een conflict tussen de islam en onze beschaving.Kinderen leren in moskeescholen dat ongelovigen doodstraf verdienen. Islam-partij wil islamitische staat in België. Sjeik Omar Bakri, één van de  predikers die actief is in Londen, verklaarde zelf dat hij de islamitische staat het liefst zou vestigen in Groot-Brittannië. Hij zou niet rusten voor de vlag van de islam zou worden gehesen boven Downing Street en het Elysée. Het Westen zou hoe dan ook deel uitmaken van de islamitische wereld, en dit kon op twee manieren gebeuren: door een invasie van buitenaf of door een ideologische invasie van binnenuit.Islam beveelt zijn volgelingen om een wereldwijde islamitische staat te stichten, waarin iedereen heeft te leven volgens de sharia, de barbaarse wet van de islam. En waar de tegenstanders van de islam “Marked for Death” zijn…

De islamitische wereld acht de sharia hoger.De verklaring van Caïro stelt in haar preambule dat Allah de islamitische oemma (gemeenschap) geschapen heeft als de beste der naties, geleid door Gods perfecte wet ( de sharia) en dat deze perfectie de islamitische oemma verplicht om de mensheid te leiden.Deze perfectie betekent anderzijds natuurlijk ook dat ze niets kan ontlenen aan andere culturen, omdat deze per definitie minder perfect zijn.Het centrale idee van de islam is simpel: het bestaan van een Almachtige. En een Almachtige, die vergezeld gaat van een reeks onwrikbare regels omtrent hoe de wereld in elkaar zit en moet werken. Uit het zijn van een strenge ideologie volgen onmiddellijk het gebruik van de gebiedende wijs uitleg of detail , de dominantie uitleg of detail , het superioriteitsgevoel uitleg of detail , en de intolerantie uitleg of detail . Uit deze fundamentele kenmerken volgen de afgeleide kenmerken van kritiekgevoeligheid uitleg of detail , beperkte meningsvrijheid uitleg of detail , weerstand tegen de dialoog uitleg of detail , het niet-speels zijn uitleg of detail , de nauwe blik op kunst uitleg of detail en gebrekkig gevoel voor humor .Die basis is ongeschikt voor de westerse, seculiere maatschappij, met zijn rechtsstaat…

Het is dus de ISLAM, die de problemen veroorzaakt ,die aanleiding hebben gegeven tot het bestaan van een integratieprobleem.Dus,integratie is alleen mogelijk door de ISLAM te verbieden.Daarom PVV-leider Geert Wilders wil bepaalde islamitische uitingen in Nederland verbieden, zoals het dragen van een niqab, de verkoop van de Koran, moskeeën en islamitische scholen. Ook wordt de islam niet langer als een godsdienst bestempeld, maar als een gewelddadige, totalitaire ideologie.Met dit wetsvoorstel wil de PVV naar eigen zeggen de democratische rechtstaat, daarbij horende vrijheden en de veiligheid in het land beschermen…

Door de enorme immigratiestromen van de afgelopen decennia, zien we in het Westen, in onze eigen steden steeds vaker de botsing van beschavingen. In Oost-Londen zijn er enkele wijken, waar “radicalen” de sharia tot de officiële bron van wetten hebben uitgeroepen (inclusief een verbod op gokken, muziek of concerten, prostitutie en drugs).Deze moslimenclaves zijn de voedingsbodem voor sociale vervreemding, werkloosheid, misdaad,jihad-terror,armoede en hopeloosheid, en stimuleren de scheiding tussen de autochtone bevolking en de moslims, wat tot vervreemding tussen beide groepen leidt.Al langer wordt gewaarschuwd dat de Franse banlieues uitgroeien tot een staat in een staat, met eigen regels.Uit een vertrouwelijk document van de Franse binnenlandse veiligheidsdienst blijkt dat ongeveer 150 Franse wijken “in het bezit zijn” van islamisten.Dat schrijft Le Journal du Dimanche….

Angela Merkel heeft in een Duits televisie-interview erkent dat er in Duitsland no-go-zones bestaan, waar de politie zich niet durft te wagen(het is allemaal haar schuld).En Zweden kampt ook met immigrantenwijken, waar de politie moeite heeft met het handhaven van de orde. In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren.Denemarken wil nu einde maken aan de sharia-wijken.De Deense premier, geflankeerd door zeven van zijn ministers, presenteerde zijn nieuwe gettoplan in het hol van de leeuw: “Mjølnerparken” in Kopenhagen, het meest beruchte getto van Denemarken.Bij aankomst werden de ministers opgewacht door een groep demonstranten met borden, met daarop de tekst ‘gelijke wetten voor iedereen’. De minister van Integratie, Inge Støjberg, reageerde hoofdschuddend: “Ze staan hier te demonstreren voor gelijke wetten, terwijl hier de shariawet geldt”, aldus Støjberg.Dit jaar staan er 22 de sharia-wijken op de ‘gettolijst’, die worden beschouwd als afzonderlijke gemeenschappen binnen de samenleving…

En het is zonneklaar, dat islamitische bevolkingsgroepen een meerderheid kunnen worden in 20 of 30 jaar en in in veel West-Europese steden.In Molenbeek/40% van de bevolking islamitisch/ zien we wat er met een oud Vlaams dorp gebeurt, als je de massa-immigratie vrij spel geeft.De oorspronkelijke bevolking vlucht weg en de islam komt er voor in de plaats.Nu staan er aan beide uiteinden van Rotterdam reusachtige triomfalistische moskeeën, heeft iedere stad of dorp en de hoofddoeken, djellaba’s en baarden zijn in heel Nederland.Een Tsjechische kunstenaar die naar aanleiding van het Tsjechische voorzitterschap van de EU een kunstwerk over Europa mocht maken, en daarvoor van ieder land één of twee representatieve kenmerken uitbeeldde, voor Nederland de symbolen van water en moskeeën koos.Maar,dat is alleen het uiterlijk vertoon. Binnen de maatschappij gebeuren verstrekkendere zaken: het weghalen van naaktschilderijen, voorstellen om christelijke feestdagen te vervangen door islamitische, aparte loketten en zitplaatsen voor moslims en moslima’s, koranlessen op openbare scholen.Immigratie zonder integratie is desintegratie…

Alle West-Europese politici dit hebben toegelaten.Met hun politieke besluiten en wetten voor stemmengewin, verkopen “onze” West-Europese politici hun eigen landen.De ‘weg met de witte mens’ mentaliteit van de bobo’s. Tot ze er achter komen dat het straks voor hen hetzelfde geldt. Maar die hebben zich financieel al ingedekt, door ergens in verwegistan een mooi optrekje voor de rest van hun leven te bezitten in een ‘veilig’ stuk land, waar ze dan ook nog beveiliging hebben…

West-Europa is nu op de rand van een burgeroorlog.Er is een (burger)oorlogssituatie, dat men de controle kwijt is, dat het beleid de afgelopen decennia fout was, dat het de afgelopen jaren nog erger fout was en dat ze allemaal opzettelijk hebben weggekeken.En om dat te stoppen, moet er massaal op de PVV worden gestemd.De bittere waarheid is dat de islam de grootste bedreiging voor de vrijheid van vandaag is. En de onaangename waarheid is dat de islam al overal om ons heen is.En overal waar de islam een voet aan de grond heeft gekregen, heeft hij enorm menselijk leed gebracht. Stop de verschrikkelijke islam. Stop de overname van Nederland/West-Europa door de islam.Het is niet vijf voor twaalf of twee voor twaalf; het is bijna ochtend!…

Dit is gewoon ISLAM, streng nageleefd zoals de Koran het voorschrijft en dit gebeurd in alle Westerse landen…

Dit land is aan het kapot gaan.Als er massaal op de PVV gestemd was, zou het zo ver niet zijn gekomen.

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Honderden West-Europese wijken in het bezit van islamisten

  1. Pingback: Honderden West-Europese wijken in het bezit van “islamisten” | E.J. Bron

  2. koddebeier says:

    Met dank aan de oude kartelpartijen Europa wijd en de horde idioten die er steeds weer op stemmen !!

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s