De grenzen van Europa moeten dicht voor het corona-virus, islam en migranten

Een van de grootste problemen in de EU is de illegale migratiestroom.‘Wir schaffen das’ van mutti Merkel leidde ertoe dat in 2015 meer dan 1,3 miljoen mensen asiel aanvroegen in Europa.Politici als de Hongaarse premier Orbán suggereren dat miljoenen mensen nog op weg zijn naar Europa en dat de enige oplossing het sluiten van de grenzen is.GRENZEN ZIJN ER NIET VOOR NIETS; DEZE HOREN VOOR RUST EN VEILIGHEID TE ZORGEN. IEDEREEN ZIJN EIGEN PLEK EN IEDEREEN ZIJN EIGEN CULTUUR!!! DAARVOOR IS DOOR IEDER VOLK IN DE AFGELOPEN EEUWEN HARD GENOEG GEVOCHTEN!… ‘Zonder “Wir schaffen das” was er geen Brexit geweest.Angela Merkels hersenloze vluchtelingenbeleid was in niemands belang’, zegt de wereldberoemde Britse migratiedeskundige Paul Collier.Mutti Merkel grenzeloze naïviteit heeft al aan duizenden bootvluchtelingen het leven gekost, honderden aanrandingen veroorzaakt en ik weet niet hoe veel terreuraanslagen…

Ondertussen gaat de migratiestroom richting Nederland en de rest van de West-Europa  gewoon door.De Grieken zijn al weken bezig met het verdedigen van hun grenzen tegen hordes migranten die de Europese Unie (EU) willen binnenkomen.De migranten worden door ongeveer duizend Turkse troepen geholpen met onder andere traangasaanvallen, om de Grieken op afstand te houden.Inmiddels hebben de heldhaftige Grieken al een tsunami van ongeveer 50.000 migranten belet om de EU binnen te komen.Migranten hebben hier niets te zoeken en zij vormen slechts handelswaar voor vluchtelingenorganisaties, asieladvocaten, gezinscoaches, bijstandswerkers, trajectbegeleiders, taalcoaches, et cetera, enzovoorts. Wat het de belastingbetaler kost durft niemand hardop te roepen…

Oud-wethouder Frits Huffnagel zei:”Europa moet niet langer vluchtelingen binnenlaten. Het is elke keer hetzelfde, wij zien een kind en denken wat zielig. Terwijl we zien niet de vader die erachter staat, die misschien wel oorlogsmisdaden heeft gepleegd en de moeder die erachter staat, die dat heeft gefaciliteerd.” De oorlog in Syrië is voorbij. Er is geen enkele reden meer waarom deze mensen, en alle Syriërs die Europa elders overspoelen, niet kunnen terugkeren naar huis en hun land terug kunnen opbouwen…We moeten de VN-vluchtelingenverdrag van 1953 opzeggen,die achterhaald is, onbetaalbaar en leidt tot te veel islam in Europa. Dit verdrag is ooit opgezet om vluchtelingen uit o.a. Oost-Europa een onderdak te bieden. Gevluchte DDR-grensbewakers en dissidenten van wrede regimes. Met een uitzondering voor vluchtende Nazi’s. Een geopolitiek verdrag tegen de USSR. Nu wordt het misbruikt door hordes jonge moslims op zoek naar geld….

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz heeft de Turkse dictator Erdoğan er van beschuldigd “een aanval op Europa te organiseren”.Volgens Erdoğan, komen er nog ‘miljoenen’ migranten naar Europa. Hij wil dat er chaos in de EU komt als plan om het verleden/Ottomaanse Rijk/ te laten herleven.Deze islamitische dictator roept ook zijn aanhangers openlijk op om de partlementen van hun landen te infiltreren en vervolgens het belang van Turijke te dienen, en niet dat van het betreffende land.Via diaspora en demografische wijzigingen, hoopt hij als eeuwige EU-kandidaat via de vijfde collone de EU te onderwerpen aan Ankara…

Het noordelijke deel van Cyprus al decennialang illegaal wordt bezet door Turkse troepen.Regelmatig berichten de media over ‘Russische agressie’ of de ‘illegale Russische bezetting van Oost-Oekraïne’. Het is bijna dagelijkse kost geworden. Ondertussen wordt de Turkse bezetting van Noord-Cyprus, die overigens al bijna 43 jaar duurt, systematisch genegeerd.Deze invasie van Noord-Cyprus had verregaande gevolgen. De Grieks-Cyprioten werden niet alleen verjaagd of vermoord, hun eigendommen werden tevens op grote schaal ontnomen. Eeuwenoude Byzantijnse kerken werden geplunderd.En de EU en de NAVO doen letterlijk niks om Noord-Cyprus terug te krijgen.De bezetting van Noord-Cyprus komt op het zelfde neer als de bezetting van EU-grondgebied…

Een Nexit is beter voor Nederland.Men is in het EU-bestuur de weg kwijtgeraakt door te groot te denken, waarbij de eigen identiteit van de lidstaten gemakshalve wordt vergeten of genegeerd.Nederland is geen vrij land meer. Alles wordt in Brussel beslist.De EU is een faliekante geldverslindende mislukking.Het is niet te geloven hoeveel geld er over de balk gegooid wordt.Het vluchtelingenbeleid is belachelijk en is financieel niet op te brengen. De opvang van al die asielzoekers kost miljarden, terwijl er een heleboel Nederlanders in armoede leven.De westerse landen subsidiëren de failliete zuidelijke landen en de ’Oostbloklanden’ profiteren alleen maar en dragen niets bij. De ongebreidelde uitbreidingsdrift van de Europese commissie en het EU Parlement is wellicht leuk voor uitbreiding van banen bij de EU, maar het levert voor de samenleving veel ellende op. Bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid (door de komst van goedkope arbeidskrachten) en ook leiden cultuurverschillen tot conflicten tussen burgers.Er moet weer grenscontrole komen. Wij moeten ons niet laten sturen door Brussel, dat een socialistische EUSSR-heilstaat voorstaat.

Er zijn miljarden euro’s beloofd om opvang van migranten en vluchtelingen in Turkije te regelen. Maar de Turken willen het onderste uit de kan, bijvoorbeeld visumvrij reizen naar Europa en meer stappen op weg naar het lidmaatschap van de Europese Unie. Turkije zet Europa het mes op de keel: nu de onderhandelingen niet vlotten, dreigt Turkije om meer “vluchtelingen” door te laten richting Europa…

Het is nog steeds hommeles aan de Griekse grens met Turkije; duizenden ‘vluchtelingen’ van vrijwel uitsluitend moslimse kunne staan klaar om Fort Europa te bestormen, daarbij een handje geholpen door Turkse ‘Special Forces’ of wat milder ‘Politie’…De vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije voorziet dat de EU alle migranten, die illegaal via Turkije naar Griekenland reizen en geen asiel krijgen, terug kan sturen. In afwachting daarvan worden ze opgevangen in de zogenaamde “hotspots” op de Griekse eilanden.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to De grenzen van Europa moeten dicht voor het corona-virus, islam en migranten

  1. Jackie2015 says:

    Vluchtelingen? Ik zie alleen maar jonge agressievelingen.

    Liked by 2 people

  2. Pingback: De grenzen van Europa moeten dicht voor het Corona-virus, de islam en migranten | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s