Grieken voelen zich bedreigd: ‘We verzetten ons tegen de islamisering’

Ik maak mij zorgen; zorgen om de toekomst van West-Europa,zorgen om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.West-Europa islamiseert aan een pijlsnel tempo. Door de islamisering worden onze samenleving en cultuur steeds meer beïnvloed en gedomineerd door de gebruiken, regels en wetten van de islam. Sluipenderwijs wordt de islamitische wet, de totalitaire sharia, toegepast.Het is de langzame islamisering van onze samenleving, die ervoor heeft gezorgd dat we ondertussen, voor het eerst in bijna 70 jaar, opnieuw in een oorlogssituatie terecht zijn gekomen.Oriana Fallaci, een veelgeprezen en internationaal bekend journalist, waarschuwde na 11 september voor de islam. ‘De toekomst van het Westen staat op het spel’, schrijft Fallaci. ‘Word wakker, mensen! Jullie zijn zo bang om voor racistisch of niet politiek correct te worden uitgemaakt, dat jullie niet kunnen of willen begrijpen dat als we ons niet verzetten, de jihad overwint.’…

En als je meer dan 40 jaar lang in Nederland massaal mensen inlaat, die afkomstig zijn uit landen waar de dominante ideologie de islam is, waar de opvoeding, de scholen, de boeken en de gebruiken allemaal islamitisch zijn, waar de wet geheel of bijna geheel islamitisch is en waar de cultuur islamitisch is, dan moet je niet gek opkijken als de gevolgen voor het ontvangende land van al die mensen ook islamitisch zijn.De inbedding van al die islamitische immigranten in de westerse maatschappij lukt niet. Dat komt omdat de islam een ideologie is, die niet kan integreren, maar slechts kan domineren.De islam is een gevaarlijke veroveringsideologie, die ieder aspect van het menselijk bestaan bepaalt. Het is een politiek, juridisch, militair, cultureel en sociaal systeem. Er is in de islam geen scheiding van machten, geen gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en tussen moslims en niet-moslims.Overal waar de verschrikkelijke islam in het verleden kwam, leidde dat tot conflict en bloedvergieten en vaak tot overheersing en onderwerping door de islam. Het Arabische schiereiland, grote delen van Afrika en Azië, Turkije, het Iberisch schiereiland, de Balkan, vele landen en gebieden vielen reeds ten prooi aan de islam. Slechts een klein deel wist zich te bevrijden…

Willen we vermijden dat Nederland verder uitgroeit tot een nieuwe islamitische enclave in het hart van Europa, dan dringen drastische maatregelen zich op.ISLAMISERING STOPPEN! Zonder de hulptroepen, die bereid zijn hun eigen vrijheid en die van anderen op te geven, om de militante islam van dienst te zijn,dit alles/islamisering/ lukt niet. Elke totalitaire dreiging heeft zijn ‘nuttige idioten’.Dat zijn de mensen die in 2006 Ayaan Hirsi Ali uit Nederland verjaagd hebben, omdat ze de islam ter discussie durfde te stellen.Dat zijn de mensen die promovenda Machteld Zee achter haar aan kreeg, naar aanleiding van haar proefschrift over de sharia-rechtbanken in Groot-Brittannië.De hulptroepen -verliefd op de militante islam – zien we ook in actie tegen de Pakistaans-Nederlandse vrouwenrechtenactiviste Shirin Musa.En dan zijn er nog de nuttige bestuurders, die zich in de luren laten leggen door de façadepolitiek van de islamisten. Zo wist Jozias van Aartsen als burgemeester van Den Haag(2008-2017) zijn gemeente op het hart te drukken, dat salafisme ‘absoluut niks met de islam te maken heeft’.En burgemeester Halsema geeft in Amsterdam – ondanks een verbod – ruim baan aan de denigrerende kledingeisen voor vrouwen.Deze ‘nuttige idioten’ nog steeds geloven in de utopie, die multiculturalisme heet…

De EU duwt ons de massa-immigratie, de asieltsunami en de islamisering door de strot.Er zitten nu politieke lafaards in Brussel, die Turkije miljoenen euro’s aanbieden.En visumvrij reizen.En onderhandelen voor een Turks lidmaatschap van de Europese Unie.
Met een onbetrouwbaar land als Turkije, dat miljoenen asielzoekers hierheen blijven sturen.In de deal tussen Turkije en de Europese Unie werd in maart 2016 afgesproken dat Turkije migranten die de oversteek naar de Griekse eilanden wilden maken, zo veel mogelijk zou tegenhouden. In ruil daarvoor zou de EU in vier jaar tijd 6 miljard euro aan Turkije betalen, bedoeld voor de opvang van vluchtelingen in Turkije zelf.Ook werd afgesproken dat de EU Syrische vluchtelingen die toch nog aan zouden komen op Griekse eilanden als Lesbos en Chios, terug kon sturen naar Turkije…

Maar,de Turkse dictator Erdogan stelde migranten niet langer tegen te houden als ze naar Europa willen.Sterker nog: de Turkse autoriteiten hebben duizenden migranten in bussen naar de grens met Griekenland gebracht, en hen aangespoord en geholpen om de rivier over te steken of het grenshek te bestormen.En door Turkije georkestreerde invasie van migranten,Griekse grenswachten worden door migranten aangevallen en met van alles bestookt, onder de bekende kreet ‘allah akbar’.Op zee probeert de Griekse kustwacht bootjes vol “vluchtelingen” tegen te houden.En langs de grensrivier Evros meldden Grieken zich als vrijwilliger om migranten hardhandig terug te sturen naar Turkije…

Heel veel respect voor de inwoners van Griekenland, die zelf actie ondernemen om illegale migranten(gedwongen worden door Turkije om naar Europa te reizen) tegen te houden.Griekenland wordt nu door Brussel aan zijn lot overgelaten.En dat is de tweede keer dat Griekenland aan zijn lot wordt overgelaten.In 2015 bleek Brussel ook niet in staat de migratiecrisis het hoofd te bieden en liet met de Syrische vluchtelingen ook economische migranten en jihadisten het Europese grondgebied betreden.In de jaren die volgden werden Italië en Griekenland aan hun lot overgelaten. Het EU heeft zijn bestaan recht verloren en is NEXIT de enige logische vervolg stap…

De islam bij ons is het enige gedachtegoed, dat de facto boven elke kritiek verheven is.Met kritiek op de islam loopt iemand levensgevaar of riskeert vervolging wegens haatzaaien…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Grieken voelen zich bedreigd: ‘We verzetten ons tegen de islamisering’

  1. Pingback: Grieken voelen zich bedreigd: “We verzetten ons tegen de islamisering” | E.J. Bron

  2. Jackie2015 says:

    Met Erdogan valt niet te onderhandelen, omdat hij koste wat het kost het Ottomaanse Rijk wil herstellen. Mensen met een duivelse idee overlijden maar hun gedachte goed blijft bestaan en wordt overgenomen door anderen.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s