De islam is een zelfverklaarde vijand van alle “ongelovigen”

De ISLAM wil en MOET (vanuit de eigen ideologie) westerse denkbeelden, de westerse leefwijze en de westerse wereld vernietigen.De Koran is tegen gelijkheid tussen mannen en vrouwen, tegen gelijkheid tussen moslims en niet-moslims, tegen de vrijheid van religie, tegen de vrijheid de islam te verlaten en tegen de broederschap tussen moslims en niet-moslims.En soera 9-29 uit de Koran roept moslims op om de ongelovigen/niet-moslims te bestrijden, totdat zij zich ofwel bekeren, ofwel onderwerpen aan islamitische overheersing.De islam assimileert niet, maar domineert. Er is nooit sprake van ‘omgaan’ met de islam. De eisen houden nooit op en de eisen moeten worden ingewilligd op de voorwaarden van de islam: de totale onderwerping…

De islamitische geleerde Sayeed Abui A’la Maududi (1903-1979) en stichter van de Jamaat-e-islami (Partij van islam) had het volgende in zijn boek “Jihad in de islam” te zeggen:“De islam wenst alle staten en regeringen overal op het rond van de aarde te vernietigen die zich tegen de ideologie en programma van de islam verzetten, in ieder geval het land of de natie dat over hem regeert. Het doel van islam moet zijn een staat op basis van zijn eigen ideologie en programma voorbereiden, in ieder geval waar de natie de rol van de normale drager van islam aanneemt of de regering van die natie wordt ondermijnd in het proces van de oprichting van een ideologische islamitische staat.”-Sayeed Abui A’la Maududi-“Jihad in islam”- pagina 9…

De islam was vanaf het begin een enorme bedreiging voor Europa (en de wereld).In 1684 deden de islamitische Ottomanen een poging om Wenen veroveren, waarna de weg naar Noord-Europa vrij eenvoudig open zou liggen, want Wenen lag op een zeer strategisch punt. Het ging maar op het nippertje goed. Een in de haast aangevoerd gecombineerd Pools-Duits-Oostenrijks leger wist het Turkse leger te verslaan.Deze keer islamisten kunnen het westen niet met strijdkrachten in een frontale strijd verslaan ,maar wel door middel van geboortecijfers en politieke interne veranderingen – het dwingt tot politieke, culturele en maatschappelijke transformaties en geeft de moslims de kans de westerse samenlevingen te domineren. En hoe groter de islamitische gemeenschap in een land, hoe groter haar invloed.Zodra ze uitgroeien tot een meerderheid, moet de Sharia worden toegepast…

Deze strategie werkt duidelijk beter. Eerst onopvallend, en later steeds meer open is de islam ingetreden in het leven van de tolerante Westerling. De cultuur en “religie”, inclusief de uitingen daarvan, worden door steeds meer mensen geaccepteerd als behorende bij ons multiculturele landschap. Het wordt steeds meer een normaal onderdeel van de samenleving, mede doordat de overgrote meerderheid van de in het Westen levende moslims zich gematigd en doorgaans vredelievend opstelt. Een soort “vrede, vrede, geen gevaar”. Mohammed deed dat in zijn beginperiode ook, maar met het groeien van zijn macht, groeide de onverdraagzaamheid en werd onderwerping door geweld een normaal onderdeel van de uitbreidingsstrategie. Zodra het kon verliet hij het vredelievende pad en de gevolgen daarvan zijn bekend…

We zien dit al in buurten, waar moslims nu in de meerderheid zijn.Er zijn vandaag sharia-enclaves(staat binnen de staat), hele buurten in West-Europa, waar ze het voor het zeggen hebben.Zulke buurten, zoals bijvoorbeeld Molenbeek, zijn een bewijs van een falende integratie,die in geen enkel land is gelukt,omdat het doel van zowel heel wat niet-radicale als radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de ISLAM en de SCHARIA(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)…Heeft u gemerkt dat niet-extremistische moslims – die in islamitische landen leven – zich nooit tegen een actie van de zogenaamde extremisten verzet?Waarom niet? Omdat hun profeet Mohammad zelf zei: ‘doodt hen waar u hen ook vindt’; dit betekent overal in de wereld en niet alleen in een islamitische land.Meermaals komt men tegen dat mensen mogen worden gedood (Koran-soera 80, vers 17 of soera 85, vers 4)…

Toen Mohammad in Mekka was, beweerde hij Soera’s te hebben ontvangen die voor de mensen rondom hem heen van nature vreedzaam zijn, maar toen hij naar Medina vertrok en hij enkele aanhangers verwierf, veranderen de Soera’s van “vrede” tot vijandelijkheid. Deze Medinan Soera’s schaffen de “vreedzame” verzen af.En vrede met de islam komt er pas, nadat iedereen zich aan de islam heeft onderworpen. Dan zal er vrede zijn. Tot het zover is, moeten het kwaad en het ongeloof worden bestreden, waar ook ter wereld.De mythe dat de Arabische rijken veeltalige, multiculturele paradijzen waren is irritante domheid. Islamitische Arabieren willen heersen en de rest moet worden geknecht.Voor degenen die niet werden vermoord bestonden er drie opties; belasting betalen als minderwaardige burger en slaaf, of zich bekeren, of vluchten en alle eigendommen achterlatend voor de heersende Arabieren. Moslims waren alleen geïnteresseerd in vrouwen, goud, buit en gebieden. Een harmonieuze, multiculturele samenleving heeft volgens de islam totaal geen prioriteit…

De enorme bruutheid van islamisten die de wereld aan hun ideologie willen onderwerpen is niet minder geworden.Het wordt anders aangepakt, maar in wezen is de gedachte nog hetzelfde als ten tijde van de oprichters van de islam, Mohammed en zijn directe opvolgers.De lijst met recente jihad-terreuraanslagen in West-Europa wordt langer en langer. Door de opkomst van de islam in West-Europa is het antisemitisme ook toegenomen. Laten wij daar helder over zijn. Synagogen,Joodse scholen en restaurants moeten tegenwoordig zwaarbeveiligd worden en dat is niet omdat de bruinhemden weer door de Amsterdamse straten marcheren.Veel van de antisemitische incidenten en moorden op Joden in landen als België, Nederland,Zweden en Frankrijk van de afgelopen jaren waren het werk van moslimjongeren…

De Jodenhaat een wezenlijk bestanddeel van de islam vormt,die 14 eeuwen van jodenhaat zou kennen en dat de huidige antisemitische tendensen in de islam daarvan een logisch uitvloeisel zijn.Moslims mogen geen vrienden worden met Joden (Koran-5:57)…“Jullie moslims zullen vechten met de Joden tot zij zich achter stenen verbergen. De stenen zullen hen verraden en zeggen: O Abdullah (slaaf van Allah) achter mij zit een Jood verborgen, doodt hem.” (Sahih Bukhari, Volume 4, Boek 52, nummer 176).Moslims beschouwen niet-moslims als vervloekt door Allah (Koran- 2:7), een soort geestelijk gehandicapten dus, waardoor zij de superieure wijsheid van de islam niet inzien…

Er bestaat geen meerderheid van niet-extremistische moslims, die de jihad als doctrine afwijst (gewelddadige delen van de Koran en oorlogen-geweld die Mohammed voerde). De enige die tot nu toe een duidelijke stem tegen de jihad-geweld heeft laten horen, was Mahmoud Taha uit Soedan, leider van de Republican Brothers, een kleine beweging voor de hervorming van de islam, en schrijver van ’The Second Message of Islam’. Hij wilde alleen de koranteksten uit de eerste periode in Mekka erkennen als basis voor de islam. Daardoor zouden alle jihad-geweldadige teksten buiten werking worden gesteld. De Al-Azhar-universiteit verklaarde hem afvallig, waarop hij in 1985 werd geëxecuteerd.Maar,als Mahmoud Taha bedoelingen zijn gelukt,dan zou de islam niet bestaan…

Een ideologie die in 1400 jaren tijd zo’n 250 – 300 miljoen mensen heeft vermoord, is geen religie.Niets in de Koran, en niets in de sharia-wetgeving, Arabische cultuur of islamitische theocratie is spiritueel, religieus, vreedzaam of beschaafd. De bloedige islamitische geschiedenis maakt dit duidelijk.Iemand zei eens: “alles wat nodig is om het kwaad te overwinnen, is dat goede mensen niets doen”.

De islam heeft elke cultuur vernietigd die het is binnengedrongen of waarheen het is geïmmigreerd. De totale duur van deze vernietiging kan eeuwen zijn, maar wanneer de islam eenmaal dominant is, faalt hij nooit. De cultuur van het gastland verdwijnt en sterft uit.

Waar links en de islam samengaan, daar is het met onze vrijheid snel gedaan.Zodra men in een land met genoeg moslims is, wordt dan het ultieme stadium geoperationaliseerd, namelijk het agressieve en louter jihadistische stadium.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to De islam is een zelfverklaarde vijand van alle “ongelovigen”

 1. koddebeier says:

  Goed beschouwd zijn moslims ons vijandig gezind, dus kunnen we ons beter bevrijden van deze vijand en van hen die ze faciliteren !!

  Like

 2. jakleinoonk says:

  ZIGGO gaat RT uit zijn zenderpakket verwijderen. Weer een verarming van het nieuwsaanbod .
  De fakennews zender CNN blijft wel.

  Liked by 1 person

 3. Pingback: De islam is de zelfverklaarde vijand van alle “ongelovigen” | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s