Christenen wereldwijd lijden al 1400 jaar onder jihad-vervolgingen, terreuraanvallen en slachtpartijen

Sharia-sranje Heel de wereld wordt theocratisch verdeeld in de dar-al-islam (het gebied van de islam) en de dar-al-harb (het gebied van de oorlog).De niet-muzelmanse wereld moet – desnoods met geweld – onderworpen worden aan de moslimse theocratie. De heilige oorlog is daarom een postulaat van de islam,die staat erg vijandig ten opzichte van alle niet-moslims, maar zij noemen daarbij twee specifieke groepen: Joden en christenen.Volgens de Koran zijn ongelovigen(zij die niet in de islam geloven) onbetrouwbaar, huichelaars, onrein, onwetend, hoogmoedig, kwaaddoeners, zondaars, verleiders en willen ze de gelovige van het rechte pad afleiden. Ongelovigheid wordt vereenzelvigd met alles wat slecht is; het zijn “de slechtsten der schepselen”(Koran-soera 98:6)…

Met het kromzwaard in de hand heeft Mohammed het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.De bronnen beschrijven orgieën van wreedheid waarbij honderden mensen werden gekeeld, handen en voeten werden afgehakt, ogen werden uitgestoken en hele stammen werden uitgeroeid.Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld.De oudste biografieën(vooral Ibn Hisham en Al-Tabari) verteld dat Mohammed zelf de wapens opnam om niet-moslims aan te vallen en hun met geweld de islam op te leggen.Toen Mohammed Medina wilde zuiveren van de laatste Joodse stam, leidde hij de moordpartij op alle mannen van die stam(tussen hen waren ook de minderjarige jongens/kinderen). Onthoofding was hun lot, zelfs nadat ze zich hadden overgegeven…

De Byzantijnse keizer Manuel II Paleologos (1349-1425) zei ooit: “Laat me zien wat Mohammed voor nieuws bracht, en je zult alleen slechte en onmenselijke dingen vinden, zoals zijn bevel het geloof met het zwaard te verspreiden.”…William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: “Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt.”…De bekende Duitse historicus Ernst Nolte rangschikte het islamfascisme bij politieke ideologieën als communisme en nazisme. De Franse socioloog Jules Monnerot sprak over het communisme als de islam van de twintigste eeuw, al zou men dit dictum in onze nieuwe eeuw rustig kunnen omdraaien en de islam als het communisme (of het nazisme) van de eenentwintigste eeuw kunnen bestempelen.Wie vandaag niet wil zien hoe gevaarlijk de ISLAM is inzake alle persoonlijke en maatschappelijke facetten, is als degene die het nazisme als een voorbijgaand fenomeen beschouwde….

In Iran is met name de overheid verantwoordelijk voor de vervolging van christenen. Zij beschouwt het christendom als westerse invloed, een bedreiging voor het islamitische karakter van de staat.De plundering en brandstichting van de christelijke woningen door moslims zijn onderdeel van een wijdverspreid fenomeen in Egypte(in de zevende eeuw,bestond de bevolking 95 procent uit christenen-nu tien procent), waar de Koptische christelijke minderheid lijdt als gevolg van initimidatie en vervolging door moslims.In de afgelopen jaren hebben moslims christelijke families in Egypte geterroriseerd en werden regelmatig christelijke kinderen ontvoerd om hen te bekeren tot de islam. Christelijke meisjes worden ontvoerd en gedwongen om met moslims trouwen. Na de ‘bekering’ tot islam, worden de kinderen vastgehouden totdat ze volwassen zijn.De website van de in de Verenigde Staten gevestigde organisatie International Christian Concern (ICC), houdt de golf van ontvoeringen van christenen in Egypte bij.De Kopten, die meer dan 10 procent van de Egyptische bevolking uitmaken, hebben president herhaaldelijk gevraagd om op te treden tegen de intimidatie en het geweld door moslims. Er is echter weinig gedaan om de situatie te veranderen….

Op een bevolking van meer dan 200 miljoen inwoners in Pakistan, verreweg de meesten (95 procent) moslim, leven er zo’n 4 miljoen christenen. Moslimextremisten hebben het voorzien op de christelijke minderheid. De kille cijfers over 2018: 26 doden door aanvallen, 700 ontvoeringen, 110 arrestaties, 80 verkrachtingen.Als jij iets doet wat je moslimbuurman niet behaagt, kan hij jou zomaar beschuldigen van blasfemie. Dan ben je als christen vaak je leven niet meer zeker…De afgelopen jaren zijn in Nigeria veel  terreuraanslagen plaatsgevonden tegen christenen.Daar worden christelijke meisjes ontvoerd en gedwongen om met moslimmannen te trouwen en predikanten worden willekeurig ontvoerd. Kerken worden in brand gestoken, vernield of vernietigd…De Grieks-orthodoxe kerk in Turkije, die in 1923 180.000 leden had en nu nog maar vijfduizend. Het hoofd van de kerk moet de Turkse nationaliteit hebben, zegt Turkije. Hoeveel van dergelijke beperkingen worden opgelegd aan Turkse imams in Nederland? Geen, ze hoeven slechts een verblijfsvergunning te hebben.Nederland heeft imamopleidingen en telt tientallen islamitische basisscholen, maar hoe staat het met de vrijheid om christelijke scholen te stichten in Turkije? Het enige Grieks-orthodoxe seminarie werd in 1971 door de regering gesloten…

Door pro-Turkse milities,IS en zelfs door reguliere Turkse troepen worden de christenen uit hun huizen gejaagd in Noordoost-Syrië.En de helft van de 1,3 miljoen christenen in Irak is het land ontvlucht. Kerken worden in brand gestoken, bommen tijdens erediensten binnen gegooid.In Indonesië krijgen pastoors geregeld doodsbedreigingen, naar kerkgangers wordt met stenen gegooid en er zijn blokkades voor de ingang van de kerk. Tijdens de kerstdienst worden zakken fecaliën in de kerk gegooid. De politie roert zich niet; klachten worden geseponeerd…De wereld is ook getuige geweest van een van de dodelijkste terreuraanslagen in de geschiedenis van de mensheid. Opnieuw waren christenen het doelwit,deze keer in land Sri Lanka. Op paaszondag heeft de islamitische groepering National Thowheeth Jama’ath bijna driehonderd mensen vermoord. Meer dan vijfhonderd anderen raakten gewond in kerken en hotels.De Sri Lankaanse autoriteiten geloven dat National Thowheeth Jama’ath werd geholpen door een ‘internationaal netwerk’. Dit wijst erop dat ISIS en andere terroristische organisaties erbij betrokken had kunnen zijn…

Terwijl de aandacht van de meeste Europeanen momenteel gericht is op het Coronavirus, gaat Hongarije het Griekse eiland Lesbos financiële hulp bieden voor de restauratie van Grieks-Orthodoxe kerken, die er zwaar gevandaliseerd werden door islamitische “vluchtelingen”.In maart vernielden illegale migranten uit het kamp van Moria op Lesbos de altaren, iconen en ramen van de kerk van St. Raphael.In mei vernielden ze ook nog de kerk van de H. Catharina…De politieke correctheid van vele westerse landen en de linkse media kijken de andere kant uit als christenen bij honderden of bij duizenden worden afgeslacht, zoals bij de genocide van Islamitische Staat (IS) tegen christenen in Syrië en in de Ninevevallei in Irak, maar ook in Egypte of Ethiopië.Zelfs bij recente aanvallen, zoals die tegen christenen in Nigeria of de 14 doden in een protestantse kerk in Burkina Faso, wordt niet gesproken over geloofsvervolging, als dergelijke gebeurtenissen überhaupt al de westerse media halen.Christenen zijn nooit slachtoffer in westerse media…

Het seculiere, egalitaire Westen ontkent zijn christelijke verleden en erfgoed, terwijl het zichzelf ervan probeert te overtuigen dat vrijheid ‘vrijheid van christelijke elementen’ betekent. Tekens van ontkerstening zijn duidelijk in het alledaagse leven, of het nou het verbieden van het in het openbaar dragen van het kruis is, of het uitsluiten van christelijke stemmen uit het publieke domein – in de naam van tolerantie – of het bekritiseren de islam tot hate speech bestempelen.Olierijke Arabische koninkrijken leveren de middelen om de macht van de islamitische lobby te doen toenemen in het onderwijs en het binnen- en buitenlands beleid van EU-lidstaten. Megamoskeeën worden gebouwd in grote Europese steden, islamitische gebedsruimtes toegestaan in staatsinstellingen en ‘islamofobie’ wordt gecriminaliseerd, wat het moeilijker maakt je uit te spreken tegen de woorden en daden van radicale moslims.Intussen beelden de linksige media moslims af als slachtoffers van oorlogen en kolonisatie.Christenen worden geportretteerd als moordenaars, die verantwoordelijk zijn voor de Kruistochten en oorlogen die Europa decennialang verwoestten.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Christenen wereldwijd lijden al 1400 jaar onder jihad-vervolgingen, terreuraanvallen en slachtpartijen

  1. bari1951 says:

    Reblogged this on Kattukse Vrienden voor Israël.

    Like

  2. Pingback: Christenen wereldwijd lijden al 1400 jaar onder jihad-vervolgingen, terreuraanvallen en slachtpartijen | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s