Europa-Nederland heeft genoeg van de islam en migratie

Na Nazisme en Communisme, bedreigt vandaag een andere totalitaire ideologie Europa: de boosaardige ideologie genaamd islam. Twee keer eerder rammelde de islam aan de poorten van Europa.Ditmaal gebruikt de islam andere middelen om Europa op de knieën te krijgen;via massa-immigratie.In landen waar moslims niet in staat zijn om met oorlogsvoering de sharia dwingend opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie(‘al–Hijra’ -migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) of asielrecht.Mohammed was de eerste officiële moslim en de eerste officiële islamitische migrant.Sindsdien wordt dit concept van al-Hijra nagevolgd en als middel gebruikt om inheemse volkeren en culturen te verdringen en hun vernietigen.Een eeuw geleden woonden er in Nederland ongeveer 50 moslims. Maar vandaag de dag wonen er zo’n bijna 2 miljoen moslims in Neder land en 30 miljoen in West- Europa en hun aantal neemt nog steeds toe.In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…

De islam is niet zozeer een religie, maar meer een gevaarlijke ideologie-80%, vijandig staat tegenover de basisbeginselen van onze westerse beschaving.Deze totalitaire ideologie wil domineren en wil niet zoals het christendom of het jodendom integreren in maatschappijen. De islam wil een heel leven van de mens en de hele maatschappij ordenen.En islamitische migranten in Europa moeten in hun nieuwe gastland de voorwaarden en infrastructuur scheppen, die nodig zijn voor het uitoefenen van hun “geloof” en oprichten van een umma of gemeenschap,die zal domineren door de islam en moslims…

De Koran verbiedt de doorsnee islamiet om te integreren, laat staan te assimileren; om zich niet te onderwerpen aan wetten en regels van niet-islamitische samenlevingen:“Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen”(Koran 3: 28)…“O gij die gelooft, neemt mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden”(Koran-soera 60 vers 2)…“Die een andere god naast Allah oprichtte, doet hem de strenge marteling ondergaan”(Koran-soera 50 vers 27)…De Koran gaat lijnrecht in tegen onze staatsinrichting, want kent geen scheiding tussen kerk en staat, tussen particuliere geloofsbeleving en publiek optreden, ja, accepteert dit onderscheid zelfs niet…

De West-Europese grote steden kennen nu al complete moslim vrijstaten.Molenbeek is een voorbeeld: mislukte integratie, een radicaalislamitische biotoop, een brandhaard van criminaliteit en jihadisme.We hebben in Nederland een cultuur van haat en geweld geïmporteerd, een cultuur die ertoe heeft geleid dat we in vele steden van Nederland moslimenclaves hebben, zoals in de Schilderswijk, waar de sharia-het islamitische recht- wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.De orde wordt daar gehandhaafd door moslim ordetroepen.Deze enclaves ontwikkelen zich ook tot een uitvalsbasis van islamitische terreur, waar aanslagen worden beraamd en terroristen worden verborgen. Dit werd al pijnlijk duidelijk in de Brusselse wijk Molenbeek.Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de islam…

De islam werd opgebouwd en uitgebreid middels plunderingen, verwoestingen en bloederige oorlogen – niet gebouwd met vrede en liefde.De Koran is een kwaad boek, dat oproept tot geweld en moord (soera 4, vers 89 en soera 47, vers 4), terrorisme (soera 8, vers 60) en oorlog (soera 8, vers 39).En degenen die de Koran en Hadiths (Mohammeds daden en tradities) leest en deze wil nastreven kan alleen maar een terrorist zijn.Een fundamentalistische islamiet is niets anders dan een islamiet, die de daad voegt bij het in de Koran neegeschreven woord, die dit woord daadwerkelijk in de praktijk brengt. Zij moeten de niet-moslims haten, hen vernederen en hen wantrouwen, hen bedriegen bij elke gelegenheid, en hen doden wanneer de situatie het nodig maakt. Dit is vastgelegd, en het is de centrale doctrine van de islam. Een moslim die deze stelling van de islam niet nastreeft, is helemaal geen moslim…

Met het kromzwaard in de hand heeft Mohammed het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was,gevangen genomen vrouwen en kinderen als slaven verkocht.En door hem worden de Jihadisten geïnspireerd. Met de belofte van een zinnelijk paradijs slachten ze onschuldige mensen af in over de hele wereld.“Strijdt tegen de ongelovigen; Allah zal hen straffen door uw handen en hen vernederen, en Hij zal u hulp verlenen tegen hen” (Koran-soera 9,14)…“Voer oorlog tegen hen totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort”(Koran- soera 8:39)…“De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran- 4:76, 60:4)…Er zijn geen twee soorten islam. Er is maar één islam en dat is de islam van het leven van Mohammed, van het boek de Koran.Radicale islam is een pleonasme. Er is maar één islam. Er is geen gematigde islam. Die bestaat niet…

De PVV partij wil Nederland de-islamiseren en wil een verbod op zo’n beetje alles wat met de islam te maken heeft.Politici van alle andere gevestigde partijen – ook universiteiten, kerken, vakbonden, de media- bevorderen tegenwoordig de islamisering-ze verraden ons. Ze bejubelen iedere nieuwe islamschool, iedere islamitische bank en ieder nieuw islamitisch gerechtshof. Ze beschouwen de verschrikkelijke islam als gelijk aan onze eigen cultuur.In Nederland worden we bestuurd door technocraten, door lobbyclubs — Pim Fortuyn sprak er al over — met een voorliefde voor multikul, klimaat, zelfhaat, die problemen niet oplossen, maar alleen maar erger maken, omdat de politiek van het midden altijd kiest voor de weg van de minste weerstand, terwijl echte problemen daadkracht vragen.Echte grote problemen van Nederland durven ze niet te benoemen, laat staan echt aan te pakken, zoals die massa-immigratie en die islamisering…

Nederland wordt er niet beter op als we islam importeren. We hebben het gezien in Den Haag, waar drie voetgangers in hun nek werden gestoken. We hebben het gezien op Amsterdam Centraal, waar toeristen vechtend voor hun leven op de grond lagen. We hebben het gezien in Utrecht, waar een jonge vrouw van 19 en drie mannen van 28, 49 en 74 werden doodgeschoten door een “Allahoe akbar” schreeuwende moslimterrorist bij de aanslag in een tram.Overbekend zijn intussen de terreurdaden, die onophoudelijk en wereldwijd -ook in West-Europa-bedreven worden door fundamentalistische islamieten en waarbij in de regel niets vermoedende passanten -soms massaal-om het leven worden gebracht; denk aan New York, Jerusalem en andere Israëlische steden, aan Bali, Moskou, Mumbai… Jarenlang zijn ze door de PVV gewaarschuwd voor de gevaren van de islam in Nederland, voor het geweld en de terreur die de islam met zich meebrengt, voor de haat die de arme kinderen op moslimscholen in hun hoofd gepropt krijgen. Maar de partijen hebben consequent de andere kant op gekeken, de problemen onder het tapijt geschoven, weggemoffeld…

“Ik denk dat Wilders in zijn oprechte bezorgdheid over de rechten en vrijheden van dit land, soms doorschiet”, zegt Baudet.En in een interview met De Telegraaf zei Baudet dat “er in de islam allerlei aanknopingspunten zijn voor een veel plezieriger interpretatie van dat geloof”.Een gevaarlijk standpunt.Onbegrijpelijk! De islam heeft elke cultuur vernietigd die het is binnengedrongen of waarheen het is geïmmigreerd. De totale duur van deze vernietiging kan tientallen jaren zijn, maar wanneer de islam eenmaal dominant is, faalt hij nooit. De cultuur van het gastland verdwijnt en sterft uit.In 1945 werd in Europa het nazisme overwonnen. In 1989 werd in Europa het communisme overwonnen. Nu moet de islamitische ideologie-die kenmerken van fascisme,communisme en georganiseerde misdaad vertoont- worden overwonnen.De ideologie van het nationaal-socialisme stond fundamenteel vijandig tegenover de westerse, joods-christelijke beschaving, en datzelfde gold voor de ideologie van het communisme en datzelfde geldt nu ook voor de ideologie van de islam.

Kinderen op islamitische scholen in Nederland te horen krijgen dat mensen met een ander geloof dan de islam de doodstraf verdienen, en dat je beter iemand kan feliciteren met een moord dan met Kerstmis. Ze kregen ook leuke invuloefeningen op een moslimschool.We moeten af van dat verschrikkelijke gelijkheidsbeginsel, waarin de islam gelijk wordt behandeld als religies die beter verdienen…IS-ideologie = islam-ideologie. IS = 100% islam.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Europa-Nederland heeft genoeg van de islam en migratie

 1. vangie1206j says:

  Waar geen wil is, os ook geen weg Rutte ten voeten uit.
  Zie het geslampamper in Brussel
  Weke knietjes en geen ruggengraat.

  Liked by 1 person

 2. boorzalf says:

  ,,Het Europa van staatshoofden zonder eer en hersens, van politici zonder geweten en zonder gezond verstand en zonder moed” dat schrijft Oriana Fallaci in een anti-islamitisch pamflet “De kracht van de rede”. ,, Het zieke Europa dat zich als een sloerie aan sultans, kaliefen, viziers (eretitel in het Osmaanse rijk) en janitsaren(*) van het nieuwe Ottomaanse Rijk verkocht heeft.” Fallaci schrijft dat de tsunami van miljoenen moslims in Europa het resultaat is van een overeenkomst tussen het Europese leiderschap (verenigd in wat toen nog EEG heette) en de olieproducerende landen. Dat leiderschap zou na de oliecrisis in 1973 de belangen van de eigen bevolking verkwanseld hebben. De olielanden hadden namelijk de westerse wereld in 1975 een eisenpakket met embargo opgelegd. Al na 19 dagen ging Europa door de knieën. Het tekende een verklaring waarin het onder meer Israël verloochende. Een beleid wat ook vandaag nog steeds van toepassing is. Nog steeds kiezen de leiders van EuroBabel de kant van de oliedictaturen en voeren ze een schandalig anti-Israël beleid. Er werd in 1975 een tijdschriftje opgericht met de naam Eurabia, dat de “nieuwe eensgezindheid”met de islam moest uitdragen. Uit dorst naar olie is ‘Europa’ zo begonnen de islam naar de mond te praten. De immigratie werd op allerlei manieren vergemakkelijkt. Want de uitruil was: vrije immigratie van moslims in ruil voor olie. En steun voor het Palestijnse terrorisme in plaats voor het bedreigde Israël.Zo is EuroBabel overspoeld met moslims die maar één doel hebben, Europa islamitiseren.
  (bron:Franklin ter Horst)

  Oriana Fallaci

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s