De Palestijnse terreurbewegingen worden al jaren gefinancierd door de EU/Nederland

Terrorisme en het Israëlisch-Palestijnse conflict: de bron van al deze ellende is de islam. Vanaf het ontstaan van de staat Israël in 1948 wordt het land continu bedreigd door haatdragende, vijandige Arabische buren en andere vijandige islamitische staten. Oorlogen zijn gevoerd, aanslagen worden gepleegd, onschuldigen gegijzeld en vermoord.De EU schenkt jaarlijks honderden miljoenen euro aan de Palestijnse Autoriteit, die per kwartaal ongeveer circa 50 miljoen euro doorgeeft aan de terreurbeweging PLO. Dat is 200 miljoen euro per jaar. Deze terreurorganisatie financiert daarmee onder andere de Al-Aqsa Martelaren Brigade, die berucht is van o.m. zelfmoordaanslagen in Israël…

Nederland geeft jaarlijks 18 miljoen Euro aan ontwikkelingshulp aan de PA. Daarmee ontvangen de Palestijnen de meeste hulp van ons per hoofd van de bevolking.En als dat geld werkelijk bijdraagt aan hun ontwikkeling, aan het opzetten van instituties en een fatsoenlijk bestuur, aan meer welvaart voor de gewone burger en daarmee aan meer stabiliteit en vrede, dan is dat goed besteed. Maar,het is echter bekend dat de PA Palestijnse gevangenen-er zitten ongeveer 4.800- in Israel tussen de 400 en 3500 Euro per maand krijgen en Palestijnse nabestaanden van strijders of terroristen die als ‘martelaar’ omkomen bij aanslagen tegen Israel, krijgen ook een maandelijkse toelage. Deze beloning kan oplopen tot € 2.500 per maand, als je flink wat bloed aan je handen hebt. Daarmee is het financiële feest voor islamitische terroristen niet afgelopen. Zij krijgen nog andere voordelen. Kinderen van veroordeelde terroristen kunnen gratis naar school en krijgen 80% korting op het collegegeld voor universiteiten. Bovendien krijgt de hele familie gratis ziekenfonds en juridische bijstand. Ook dan is het nog niet afgelopen. Als terroristen meer dan vijf jaar in de bak hebben gezeten, krijgen ze een extra bijstandsuitkering van tussen de € 440 en € 850. Als ze vrijkomen, is er nog een uitkeringsjackpot die kan oplopen tot maar liefst € 7.000…

Vanuit de Gazastrook-terreurgebied werden dagelijks raketten afgevuurd op Israël en er worden talloze de terroristische aanslagen gepleegd tegen de Joodse bevolking in dit land.Voor Israëlische burgers is dit het schrikbeeld en de dagelijkse realiteit. Het is de dagelijkse realiteit van het leven in een land waarvan de hele bevolking permanent op de dodenlijst van islamitische terroristen staat.En het is simpelweg de plicht van de Israëlische Staat om zijn burgers te beschermen tegen bloeddorstige jihadisten, die het land van de kaart willen vegen.En als terroristen en PA-strijders zich verschuilen tussen de burgers en de PA-burgers als schild gebruiken, dan zijn die terroristen en die PA-strijders er zelf verantwoordelijk voor als die PA-burgers vervolgens sneuvelen.De barbaren van Hamas gebruikten zelfs ziekenhuizen en scholen als lanceerinstallaties en opslagplaatsen voor hun wapens…

Satan voedt de Arabische moslimharten met een diepe, duistere haat tegen Israël en de Joden.De media zich laten misleiden door de mensen die zich ‘Palestijnen’ noemen en het land opeisen en daar heel goed propaganda voor bedrijven.Palestijnse burgers zijn het slachtoffers van het verkeerde, nefaste, bloeddorstige beleid van hun eigen leiders, van de Hamaskliek en van al die andere terroristen die het in Gaza voor het zeggen hebben.Zij voeren een terroristische oorlog tegen Israël en dwingen Israël daardoor om daar op gepaste wijze tegen op te treden.En dat daar Palestijnse slachtoffers bij vallen is uitsluitend te wijten aan hun eigen leiders. Het leiderschap van de Palestijnen is al sinds 1949 een ramp voor de Palestijnse bevolking.Een goede oplossing voor deze hele situatie is als het Palestijnse volk zichzelf zou bevrijden van die verschrikkelijk slechte leiding die het al sinds 1949 uitzuigt, onderdrukt, steeds opnieuw in oorlogen stort en steeds opnieuw aanzet tot terrorisme. Als dit er allemaal niet zou zijn geweest, waren de Palestijnen nu net zo welvarend geweest als de bevolking van Israël, de enige democratische rechtsstaat in het Midden-Oosten. Een regio die verder wordt gekenmerkt door terreur en barbarisme…

Israël is het enige land in die regio waar iedereen — joden, christenen en moslims — in vrijheid kan leven. Israël staat voor hoop, vooruitgang en westerse beschaving.Helaas zien we in Nederland al decennialang een verschuiving van een pro-Israëlisch naar een anti-Israëlisch sentiment bij politieke partijen, in de media en in de publieke opinie, gesteund door linkse hulpclubjes die met overheidssubsidie een vijandige campagne voeren tegen de staat Israël.Dit kabinet geeft bilateraal en via de EU ontwikkelingshulp aan Palestijnse organisaties die de Joodse staat graag zien verdwijnen.De huidige Palestijnse eenheidsregering wordt mede ondersteund door Hamas, die streeft naar de totale vernietiging van Israël.Er is geen enkele reden om de Nederlandse belastingbetaler daarvoor op te laten draaien in Gaza.Hetzelfde geldt voor de Nederlandse steun aan de Palestijnse Autoriteit.Humanitaire hulp heeft alleen maar zin als er ook vooruitzicht is op restauratie, op herstel van een behoorlijke, decente, fatsoenlijke, normale situatie.En dat vooruitzicht is er niet zolang de Palestijnen zich laten leiden door Hamas en de PLO…

Enkele weken geleden werd bekend dat minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag mogelijk 20 miljoen euro subsidie zou hebben gegeven aan een Palestijnse terreurorganisatie.Het gaat om twee voormalig medewerkers van een Palestijnse organisatie. Ze worden verdacht van een bomaanslag op een Israëlische familie waarbij een 17-jarig meisje om het leven kwam. Een deel van het salaris dat ze uitgekeerd kregen, is afkomstig van de Nederlandse belastingbetaler en als ontwikkelingsgeld uitgekeerd. Dat heeft de minister nu zelf laten weten aan de Tweede Kamer.Bovendien beschikten ze allebei over een pasje van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ramallah waarmee ze zich konden identificeren als ‘medewerkers van een partnerorganisatie van de Nederlandse vertegenwoordiging’.…

De claim van minister Kaag dat ze niet eerder op de hoogte was van de banden van de UAWC met terroristische groeperingen, komt wat goedkoop over omdat zowel het CIDI en UK Lawyers for Israel in mei 2019 contact opnam met de regering en parlementsleden in Den Haag om, gebaseerd op onderzoek van de Israëlische denktank NGO Monitor,die verbindingen juist te benadrukken.De D66-politica SigridKaag is getrouwd met een voormalige minister onder Arafat-die stortte miljarden hulpgeld voor de Palestijnen op eigen rekeningen.Haar Palestijnse man, Anis al-Qaq, was namens de Palestijnse terreurorganisatie PLO ‘Onderminister van Planning’. Dat was in een tijd dat zijn baas Yasser Arafat opdrachten gaf om terreuraanslagen te plegen. Dat kan betekenen dat haar man persoonlijk de hand in terreur heeft gehad…

Met de structurele financiering, door de EU en Nederland, legitimeert Europa een autoriteit die op structurele wijze terrorisme verheerlijkt.“Het is algemeen bekend dat er sedert jaar en dag een machtige Palestijnse lobby bestaat in Brussel, die onder meer contacten onderhoudt met verschillende pro-Palestijnse politici uit de EU-lidstaten. In dit verband noemt een Commissieambtenaar de Nederlandse D66-politica Sigrid Kaag, die een gooi doet naar het leiderschap van D66 en niet onder stoelen en banken steekt dat ze ervan droomt de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden. Volgens de ambtenaar zijn de pro-Palestijnse politici in de EU perfect op de hoogte van dit misbruik van Europees geld voor terroristen, maar kijken ze de andere kant op,”zegt Itamar Marcus, directeur van Palestinian Media Watch(die ook onderzoek doet naar kwesties die gerelateerd zijn aan de Palestijnse Autoriteit).Hij wijst erop dat de EU in 2017 een lange lijst van terreur ondersteunende activiteiten strafbaar heeft gesteld…We hebben hier in Europa ook Palestijnse toestanden gekregen.Ons continent wordt een tweede Midden Oosten met de kwalijke gevolgen als oorlog, aanslagen en een islam met een steeds grotere verpestende invloed.Overal waar de islam in het verleden kwam, leidde dat tot conflict en bloedvergieten.

Palestijnse leiders noemen het doden van een terrorist een “executie”.Zelfs wanneer een terreuraanslag duidelijk op video wordt vastgelegd, zullen de hoogste leiders van de PA beweren dat de door Israël gedode terrorist een onschuldig slachtoffer was.Grappig!…De islamitische wet verplicht tot geweld tegen andersdenkenden louter en alleen, omdat ze geen moslim zijn.Over de relaties tussen moslims en ongelovigen, is dit wat degene met het hoogste woord zegt:“Vijandschap en haat zullen altijd tussen ons staan, totdat jullie alleen in Allah geloven”(Koran- 60:4)…“God/Allah/ is de vijand van iedereen, die niet moslim is”(Koran-2:98)… Op die manier is er een vijandschap die alle kenmerken heeft van een diep gewortelde haat. En deze hevige haat -dus gevecht- stopt enkel als de ongelovigen(niet-moslims) zich onderwerpen aan het gezag van de islam.Dat is de basis van de relatie tussen de ongelovige en de moslim. Geweld, vijandschap en haat -gericht van de moslim op de ongelovige- is het grondbeginsel van onze religie”….

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to De Palestijnse terreurbewegingen worden al jaren gefinancierd door de EU/Nederland

  1. Pingback: De Palestijnse terreurbewegingen worden al jaren gefinancierd door de EU/Nederland | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s