Na barbaarse verovering van Constantinopel is Europa nu weer aan de beurt

De historie van de ISLAM is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting. Het Beleg van Constantinopel in 1453 door de legers van het Ottomaanse Rijk onder leiding van sultan Mehmet II en de uiteindelijke val van Constantinopel op de zondag van Pinksteren 29 mei 1453 betekende het einde van het Byzantijnse Rijk. Toen de stad veroverd was, gaf Mehmet II zijn troepen drie dagen de tijd de stad te plunderen. Een deel van de bevolking wist te ontsnappen, mede doordat de Ottomaanse soldaten meer belangstelling hadden voor de buit dan voor de vluchtelingen en waarbij de soldaten soms met elkaar om de buit vochten. Nicolo Barbaro -chirurg en ooggetuige – beschrijft deze gebeurtenissen in zijn dagboek: “Het bloed stroomde als regenwater door de straten. Duizenden inwoners werden vermoord en nog veel meer werden als slaaf verkocht”…

De Britse historicus Steven Runciman schreef hierover dat “de moslims iedereen die ze op straat tegenkwamen doodden. Mannen, vrouwen en kinderen zonder onderscheid. Het bloed stroomde als rivieren door de straten”…Op 29 mei 1453 hielden de christenen hun laatste dienst in de oude Sint Sophia kerk. Sultan Mehmet II reed op een wit paard naar de imposantste kerk ter wereld en noemde haar Aya Sofia, de moskee van de nieuwe hoofdstad van zijn Turkse rijk.De Byzantijnen hoopten dat de christelijke naties in West-Europa Constantinopel te hulp zouden schieten, maar niemand wilde helpen.Na Constantinopel is Europa nu weer aan de beurt…

De Armeense genocide moeten we ook nooit vergeten.In 1915 en 1916, ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, zijn naar beredeneerde schatting tussen de achthonderdduizend en ruim een miljoen Armeniërs – mannen, vrouwen en kinderen – in het Ottomaans-Turkse Rijk om het leven gekomen ten gevolge van een tegen hen gerichte genocide. De Armeense minderheid had in het Ottomaanse Rijk ook al voor die jaren te kampen gehad met grootschalig moorddadig geweld. Tussen 1894 en 1896 waren bij een reeks pogroms in het gehele rijk honderd- tot honderdvijftigduizend Armeniërs vermoord; bij een massaslachting in 1909 in en nabij de stad Adana in het zuidoosten van Turkije naar schatting tien- tot twintigduizend. En ook tussen 1917 en 1922 zijn tijdens episoden van vervolging nog vele tienduizenden om het leven gebracht. Al bij al zijn tussen 1894 en 1922 waarschijnlijk anderhalf miljoen Armeniërs door genocidale activiteiten omgekomen. Gerekend tegen een totale Armeense bevolking van een kleine tweeënhalf miljoen mensen betekent dat dat destijds zo’n 60% van alle Armeniërs in het rijk zijn omgebracht…

De verhalen beschrijven de gruwelijkheden van de Seyfo, de Aramese aanduiding voor de genocide op de christenen. Hoe groot de wanhoop en angst bij de Syrisch-orthodoxen moeten zijn geweest, komt onder meer naar voren in de verhalen van moeders die hun kinderen en zichzelf in een put gooien om niet in handen van de soldaten te vallen, maar ook in het verhaal over de ‘Gesi-vrouwen’: tien (schoon)zussen, die in een meer springen en verdrinken nadat islamitische mannen hen als buit gevangen hebben genomen met de bedoeling hen te huwen-verkrachten en te bekeren tot de islam…

Het is geen geheim dat de Turkse dictator en islamfascist Erdoğan droomt van een nieuw Ottomaans kalifaat.Al jaren steken steeds opnieuw geruchten de kop op dat de Turkse AK-fascistische partij van Erdoğan de beroemde Hagia Sophia,een meesterwerk van de christelijke beschaving, in Constantinopel-nu Istanboel- zou willen heropenen als moskee.Het Pantocrator­klooster-na de Hagia Sophia het grootste overblijfsel van de Byzantijnse periode- in Constantinopel/Istanbul is al lange tijd in gebruik als moskee en veel kerken nu worden bedreigd. De Hagia Sophia, eens het pronkstuk van het oosterse christendom, werd na de verovering van Constantinopel in 1453 de parel van het Osmaanse kalifaat. In 1934 maakte Kemal Atatürk er een museum van, waarmee het omstreden gebouw een neutrale status leek te hebben gekregen.Deze aanval op een van de voornaamste heiligdommen van de Orthodoxe kerk Hagia Sophia, raakt Vladimir Poetin in het hart: hij presenteert zichzelf immers al jaren als de hoeder bij uitstek van die Orthodoxie. En ik ben er niet zeker van dat hier het laatste woord over gezegd is.De Russisch-Turkse oorlog van 1768–1774 eindigde nadelig voor het Ottomaanse rijk. Het verdrag van Küçük Kaynarca wordt gezien als een beslissend keerpunt in de geschiedenis van het de sharia rijk.Ook de daarop volgende Russisch-Turkse Oorlog van 1787–1792 liep voor het Ottomaanse rijk op een mislukking uit…

Byzantijns erfgoed is niet alleen ver weg en lang geleden. Integendeel. De geschiedenis van het kerkorgel, bijvoorbeeld, is terug te voeren op een Byzantijnse traditie. Een Byzantijnse keizer gaf ooit een orgel cadeau aan het Frankische vorstenhuis, waarna het instrument in bijna alle West-Europese kerken een plaats kreeg.Ook het sinterklaasfeest heeft Byzantijnse wortels. De cultus rond de heilige Nicolaas werd eind tiende eeuw naar Noord-Europa gebracht door een Byzantijnse prinses die met een Duitse keizer zou trouwen, waar het zich later ontwikkelde tot het geschenkenfeest zoals we dat nu kennen.Voor diezelfde prinses werd in Nijmegen een kapel gebouwd: de typisch Byzantijnse Sint-Nicolaaskapel, die er nog altijd staat…

Einddoel van Erdoğan is de sharia in te voeren in Turkije.Hij pleitte als jonge politicus voor invoering van de sharia in deze land.De militante islamist, die hij in zijn middelbare-schooltijd was en altijd is gebleven, een absolutist die het niet om de macht an sich te doen is maar die met de macht van de staat zijn ideale islamitische republiek-fascistische sharia dictatuur- wil creëren.En een militaire coup of een juridisch verbod van zijn partij, die vreesde hij het meest.Maar politiek slaagde Erdoğan er intussen in het Turkse leger, dat zichzelf altijd is blijven beschouwen als de behoeder van de Turkse lekenstaat, en in de voorbije decennia enkele keren een staatsgreep pleegde en meerdere premiers dwong tot aftreden, onder controle te krijgen. Momenteel zitten tientallen hoge officieren in de cel voor de staatsgrepen van toen.Met de vrijheid van pers en meningsuiting heeft dictator en islamfascist Erdoğan het moeilijk. Nergens zitten naar verhouding zoveel journalisten in de gevangenis als in Turkije, waardoor er in de media een sfeer van volgzaamheid en autocensuur is gegroeid…‘Democratie, is dat een doel of een stuk gereedschap?Voor ons/islamisten/ is democratie als een tram. We rijden mee tot we zijn waar we moeten zijn en dan springen we eraf.Democratie is niet in overeenstemming met de islam. Democratie is van de mensen en is tijdelijk, maar wat van Allah is, is eeuwig en alleen dat geldt’,zei Erdoğan…

Het ‘Nieuw Turkije’ van deze dictator heeft het oude, de seculiere republiek van Mustafa Kemal Atatürk, vervangen.‘The islam, the absurd theology of an immoral Bedouin, is a rotting corpse which poisons our lives’, schreef Atatürk in 1917 al. En die staat van Atatürk bestaat niet meer, het is nu de even autoritaire islamitische republiek van Recep Tayyip Erdogan, die met de rug naar het Westen staat en het gezicht gericht heeft naar de oude Ottomaanse gebieden. Daarbij doet hij een beroep op de solidariteit van de vroegere Ottomaanse domeinen in de Balkan, de Kaukasus en het Midden-Oosten. Zij zullen zich, denkt hij, naar het islamistische Turkije voegen en het tot een wereldmacht maken.De sluipende shariasering is al enkele jaren aan de gang in Turkije.Steeds vaker komen er wetten en reglementen die de Turkse samenleving proberen te stroomlijnen naar islamitisch sharia-model.Dat gaat van waarschuwingen tegen publiek kussen in de metro van Ankara tot de beperking van de verkoop van alcohol.Erdoğan wil alsnog een historisch monument bouwen-militaire barakken uit de tijd van het Ottomaanse Rijk- in het Gezipark in het centrum van Istanboel.In de Ottomaanse kazerne, die hij wil heropbouwen aan het Taksimplein, brak in 1909 een (mislukte) islamitische opstand uit, met als einddoel de sharia in te voeren….

De uitbreiding van de moslim- en boven alles de Turkse gemeenschap in Europa is een van de langetermijndoelstellingen van het islamitische bewind in Ankara en ook van andere islamitische landen.Erdoğan en jihadisten organiseren enorme immigratiegolf richting Europa! Bussen werden in Constantinopel klaargezet om migranten naar de EU te brengen. Honderdduizenden, zo niet miljoenen zegt Erdoğan onze kant op te sturen…Gedurende de laatste paar jaar hebben zich verschillende partijen door heel Europa heen gevormd die Erdoğan’s steun hebben en zijn beleid ondersteunen.Hij is er zelfs al in geslaagd om een politiek voorpost te krijgen in het Nederlandse Parlement en dat zegt veel van de Nederlandse politiek en Turkse gemeenschap.De Nederlandse partij Denk wordt ervan beschuldigd een spreekbuis voor Erdoğan te zijn. De Parti Egalité Justice (partij voor vrijheid en rechtvaardigheid), die in de recente Franse verkiezingen de krantenkoppen haalde, ondersteunt Erdoğan in Frankrijk. De partij Nieuwe Beweging voor de Toekomst (NBZ) steunt de Turkse president vanuit Oostenrijk. En er zijn er meer.Deze partijen beweren de stem te zijn van miljoenen immigranten; hun beleid laat echter zien dat zij de stem zijn van slechts één persoon:dictator Erdoğan…

Turkije is al decennia volstrekt illegaal op Cyprus aanwezig en voert een islamiserende nederzettingenpolitiek.Een derde van Cyprus werd brutaalweg veroverd, en 150.000 Griekse Cyprioten, zo’n 80% van de bevolking van het gebied, werden verjaagd en vervangen door Turkse kolonisten.Gewoon een landjepik en kolonisatie.Ondertussen zijn en worden er in West-Europa duizenden islamitische organisaties opgericht, vaak gesubsidieerd met belastinggeld. Meestal begint zo’n organisatie als een culturele stichting, die uitgroeit tot een moskee-een voorpost/kazerne in de oorlog tegen de niet-moslims.“De moskeeen zijn onze kazernes” aldus Erdogan. Rond de moskee vormt zich een islamitische gemeenschap die steeds meer haar islamitische stempel drukt op de wijk. Autochtonen trekken weg, buurtvaders vervangen de politie en de azan schalt door de wijk. Zo wordt de enclave gevormd: een Gazastrook in wording.Deze enclaves ontwikkelen zich tot een uitvalsbasis van islamitische terreur, waar aanslagen worden beraamd en terroristen worden verborgen. Dit werd al pijnlijk duidelijk in de Brusselse wijk Molenbeek. Ook in Frankrijk zijn er honderden van deze enclaves, waar de autoriteiten nauwelijks gezag hebben.Ook in de Schilderswijk-Den Haag,Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims-en ook in andere delen van West-Europa…

Sinds 1400 jaar zijn moslims nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd!Het Westen snapt de mindset van de moslims niet.De nationaliteit van de moslim is zijn “geloof”.En een moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de “religie” van Allah regeert.Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer.En iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de Koran letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient:„Een afvallige zal branden in de hel”-Koran2:217.Door de ISLAM toe te laten hier wortel te schieten en zich hier te ontwikkelen, heeft Europa de grootste fout in haar geschiedenis gemaakt. Europa graaft zo haar eigen graf.BEDANKT: landverraders, de elite, universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici en wegkijkers. De toekomst van jullie kinderen is leven onder de Sharia of jaren een burgeroorlog!

Op 24 mei 1453 vond er een verduistering van de maan, het symbool van Constantinopel, plaats. Hiermee werd een voorspelling over de val van de stad werkelijkheid. Vier dagen later was de hele stad in een dikke mist gehuld, een fenomeen dat in dat deel van de wereld niet voorkomt in de maand mei. Toen de mist ‘s avonds wegtrok,” overspoelden vlammen de koepel van de Hagia Sophia en ook lichten konden worden gezien vanop de muren, glinsterend in het afgelegen platteland ver achter het Turkse kamp (naar het westen toe)”. Dit werd door sommigen gezien als de Heilige Geest die de kathedraal ontvluchtte.

De grote held van alle Turken is Mehmet de tweede, de veroveraar/slachter van Constantinopel. Zijn gruweldaden waren weerzinwekkend. Toch (of juist daardoor) zijn de Turken trots op hem.

IS-vrouwen kamp al-Hol vrijgekocht en naar Turkije gesmokkeld.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Na barbaarse verovering van Constantinopel is Europa nu weer aan de beurt

  1. Pingback: Na barbaarse verovering van Constantinopel is Europa nu weer aan de beurt | E.J. Bron

  2. roheline1 says:

    Laten we eerst allemaal doen wat we kunnen en dat is Turkse goederen en vakanties boycotten. De Fiat Tipo wprdt in Turkije gebouwd dus op de zwarte lijst. Laat ons gezamelijk een lijst opstellen met producten die veel uit Turkije komen en die op onze zwarte lijst zetten. weet je ook wat maak het bekend en boycott die islam fascisten!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s