Sterke anti-Nederlandse gevoelens zijn de oorzaak van haat en geweld door islamitische allochtonen

Islam en Nederland, die twee gaan niet samen.‘De islam is mogelijk een van de oorzaken van delinquent gedrag van Marokkaanse en Turkse jongeren’. Dat oppert Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie in Maastricht, die – samen met anderen – in opdracht van het ministerie van Justitie de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren in kaart heeft gebracht.Nederland heeft al jaren een Marokkanenprobleem. Dat probleem raakt uiteraard aan de islam,waar men wordt opgevoed in de gedachte, dat moslims beter zijn dan niet-moslims.En de moskee een zeer negatieve rol speelt in de opvoeding en Marokkanen leren daar ook niet om anderen te respecteren.Denk aan homofobie, het geweld tegen homo’s, antisemitisme, de minachting van vrouwen en het geweld dat daaruit voortkomt.Marokkanen zijn 22 keer vaker verdachte van vermogensdelicten met geweld en geen enkele groep gaat zo vaak opnieuw in de fout.Van de Marokkaanse jongens komt 65% in aanraking met de politie…

Marokkaanse jongeren zijn steeds vaker betrokken bij zeer gewelddadige criminaliteit, van liquidaties tot geweld op straat.Eerst was er overlast van hangjongeren, daarna volgde kleine criminaliteit en nu is het openlijk geweld, liquidaties, ontvoeringen en ripdeals.Of het nu de aanslag met een granaatwerper was op de rechtbank van Amsterdam, de zwaarbewapende overval op waardetransporteur Brinks, of liquidaties van Amsterdam tot Antwerpen: steeds hadden Marokkanen een rol.“In de cokehandel zijn de Nederlanders en vooral de Marokkanen, de mocromaffia, nog altijd de top. Eén van mijn gespreks­part­ners in de gevangenis noemde de Antwerpse Marokkanen ‘softies’. De échte zware jongens zitten in Amsterdam en Rotterdam. Daar zit de top van de drugshan­del”,zegt de Nederlandse antropoloog Teun Voeten…

Het is klinkklare onzin dat er een relatie zou kunnen zijn tussen “sociaaleconomische omstandigheden” en criminaliteit. Zelfs met een bijstandsuitkering ben je in NL 500 keer beter af, dan met een modaal inkomen in al die landen van herkomst.Een blanke jongen in een achterstandswijk in Leeuwarden kampt wat dat betreft met dezelfde problematiek als een Marokkaan in Amsterdam-West.Miljarden mensen groeiden op met helemaal niks, of stierven van honger; zonder dat ze bejaarden gingen kopschoppen voor een paar tientjes.De stelling dat “armoede” leidt tot gewapende overvallen, groepsverkrachtingen en huurmoorden is een trap in het gezicht van alle generaties die Nederland hebben opgebouwd.De ongebreidelde massa-immigratie en de totaal mislukte integratie als gevolg van de islam vormen de basis voor dit probleem.In de grote steden van West-Europa zijn nu etnische enclaves ontstaan, waarbinnen gepoogd wordt de sharia levensstijl overeind te houden, in een omgeving die als vijandig wordt ervaren.“Wij (moslims) geven jullie (niet-moslims) op. Vijandschap en haat zullen altijd tussen ons staan, totdat jullie alleen in Allah geloven” (Koran- 60:4)…

RTL-journalist Roderick Veelo vindt dat politiek en de media het Marokkanenprobleem wegmoffelen:“Door de jaren heen zijn we steeds minder gaan lezen over de problemen met Marokkanen.In plaats van schaamte en verantwoording werden de daders en hun daden steeds vaker geanonimiseerd. Politie, lokale bestuurders en ook de pers spraken steeds minder van Marokkaanse probleemjongeren, maar van ‘jongeren’, ‘tieners’ of ‘raddraaiers’.De meeste daders worden beschreven als jongemannen met een migratieachtergrond.Zo verdwenen Marokkaanse probleemjongeren gestaag uit de officiële en journalistieke berichtgeving. Uiteraard een bewuste keuze met als argument het willen tegengaan van een stigmatisering van alle Marokkaanse jongeren.Geweld tegen homo’s komt voor het grootse deel voor rekening van Marokkaanse jongeren, die thuis of in de moskee te horen krijgen dat homoseksualiteit een zonde is.Zoals iedere zomer krijgen Nederlandse zwembaden te maken met grote overlast door deze groepen jongeren. Daarbij staan badmeesters en zwembaddirecties machteloos en kunnen zij alleen nog de politie oproepen om de rellende jongeren uit de zwembaden te verwijderen.Het Marokkanenprobleem is er echter nog steeds, of de pers dat nou wil of niet.”…

Dit probleem wordt inderdaad weggestopt. Want als je het benoemt ga je door voor een racist bij ” Politiek correct links”.Er is in Nederland geen bevolkingsgroep, die zo in bescherming wordt genomen als de Marokkanen.Zie de Wilders-processen, de constante vergoeilijking van Marokkaanse criminaliteit en het dhimmigedrag van overheid en media.Conclusie van Jesse Klaver ‘we hebben GEEN Marokkanen probleem’.De strafzaak tegen Wilders is een politieke poppenkast.Het OM niet zelfstandig heeft besloten Wilders te vervolgen, maar toenmalig minister Ivo Opstelten van Justitie daarin een grote rol heeft gespeeld.“Er is geen Nederlandse wet die het strafbaar maakt dat iemand publiekelijk uitspreekt dat hij minder, minder, minder mensen van een bepaalde nationaliteit in Nederland of in Den Haag wenst”, dat zei professor Paul Cliteur…

“We hebben een gigantisch Marokkanen-probleem in dit land. Marokkanen zijn zo ongeveer in alle verkeerde statistieken, van criminaliteit tot uitkeringsafhankelijkheid en terreur oververtegenwoordigd. Ook als het gaat om de bedreigingen naar islamkritische politici zoals ikzelf zijn Marokkanen – van de Hofstadgroep in 2004 tot op de dag van vandaag – oververtegenwoordigd.En het is als gekozen politicus mijn taak en mijn plicht is om de gevaren van onder meer de massa-immigratie en de voortschrijdende islamisering te benoemen. Dat het benoemen en aan de orde stellen ervan en de oplossingen die ik ervoor aandraag niet altijd door iedereen als politiek correct worden gezien moet onderwerp zijn van het debat, niet van processen.Spreken is mijn plicht, daarvoor hebben anderhalf miljoen kiezers mij gekozen. Niet om te zwijgen of met meel in de mond te praten maar om namens hen te spreken.Maar de vrijheid van meningsuiting en een politieke mening worden niet gerespecteerd als je van de oppositie bent en de multiculturele samenleving en de Islam bekritiseert. Nee, dan moet je je verantwoorden voor de rechter,” was Wilders heel duidelijk.En het blijven ontkennen van problemen, ze onder het tapijt blijven schuiven, het blijven verketteren van mensen die wel de moed hebben om de problemen aan te kaarten, te bespreken en te komen met voorstellen om deze op te lossen, zal deze samenleving echt geen goed doen.Het is tijd voor verandering.Het is tijd voor de PVV.Het is tijd voor NEXIT!

Er zijn gewoon veel problemen met Marokkanen en als je door bepaalde wijken in Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Arnhem ect loopt, dan is dat niet het Nederland wat je graag zou willen zien.En dit is de rekening van 25 jaar wegkijken,van de laffe incompetente bestuurders, de bange politie en de politiek.Er zijn gewoon problemen en die moet je benoemen, anders kan je ze niet oplossen.Bravo Vilders, goed gedaan!

De criminaliteit in Amsterdam is niet afgenomen, het aantal steekincidenten onder jongeren is groter geworden en de laatste weken zijn enkele ondernemers het slachtoffer geworden van kogels of neergelegde handgranaten.Volgens de criminaliteitsstatistieken is criminaliteit groter door allochtone, dan door autochtone jongeren. In de leeftijd tussen 12 en 24 jaar plegen allochtone jongeren vaker ernstige delicten, zoals diefstal met geweld, straatroof, berovingen, overvallen en verkrachtingen. En ze komen vaker dan autochtone jongeren in aanraking met politie en justitie. Het gaat vooral om Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse jongens.En het wordt alleen maar erger. 

Bas van Wijk heeft niet de prijs voor zijn moed betaald, maar voor een falende overheid-falende Halsema.De jongen die Bas doodschoot was gewapend naar het recreatiegebied de Nieuwe Meer gegaan. Dat doet een doorsnee jongere niet. Stond hij al op de radar van de politie of was hij misschien nummer 601? En hoe kwam hij aan zijn wapen?De kiezers van 020 kozen overtuigend voor partijen die helemaal geen politie erbij willen.En als er een getinte jongen was neer geschoten ipv de blanke Bas, dan was de hel los gebroken.

Ze haten alles wat westers is behalve uitkeringen en alles wat gratis is..

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

17 Responses to Sterke anti-Nederlandse gevoelens zijn de oorzaak van haat en geweld door islamitische allochtonen

 1. koddebeier says:

  Een regering die te dom is om in te grijpen !!

  Like

 2. koddebeier says:

  En een politie die te bang is om in te grijpen.!!

  Liked by 2 people

 3. flo says:

  Het is de islam, de verovering van en uiteindelijk de totale ondergang van een geciviliseert europa, kijk naar al die moslim shit landen.

  Liked by 3 people

 4. koddebeier says:

  Deporteren van al de islamieten is de beste oplossing, terug naar de landen van herkomst.
  Ze zullen zich nooit en ten nimmer aanpassen aan de westerse normen en waarden !
  Het is totaal zinloos om dat te blijven proberen en het kost ook nog eens klauwen met geld aan alle extra faciliteiten die ze aangeboden worden of noodzakelijk zijn.

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s