PVV-leider Geert Wilders:’Het is de hoogste tijd om onze wijken terug te veroveren op het islamitische straattuig’


Nederland heeft al jaren een Marokkanenprobleem.Buurtoverlast, straatroof, overvallen, drugshandel,geweld en jihadisme: Marokkaanse criminelen zijn overal.Amsterdam is de afgelopen weken opgeschrikt door een aantal geweldsincidenten met homo’s als doelwit. Voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust verwoordde in tv-programma ‘M’ de ongemakkelijke waarheid: de daders zijn opvallend vaak Marokkanen.Maar,de Amsterdamse communistische burgemeester Femke Halsema, die eerder die week aanschoof bij M om te praten over de nieuwe golf van antihomogeweld, nam de term Marokkanen niet in de mond-om Geert Wilders niet in de kaart te spelen- en hield het erbij dat “verschillende groepen” zich schuldig maken aan geweld tegen homo’s.Men doet alles om het uit de publiciteit te houden als het om Marokkanen gaat. In de krant wordt er dan geschreven over ‘jongeren’.Ondertussen wordt wel de sociale cohesie compleet uitgehold, durft niemand op straat een allochtoon nog aan te spreken op wangedrag en verhuizen autochtonen uit bepaalde gebieden, no-go-areas creërende…

Nog in 1988 een zorgwekkend rapport werd uitgebracht in Amsterdam, genaamd ’Marokkaanse daders in de binnenstad’. Er werd gewaarschuwd voor de opkomst van Noord-Afrikaanse jongeren, die zich bezighielden met zware straatcriminaliteit. De uitkomsten van dat onderzoek was dat er twee- tot driehonderd Marokkaanse jongens in hiërarchische jeugdbendes opereerden, die de binnenstad terroriseerden.Die conclusies leidden tot een storm van kritiek en verontwaardiging: de feiten zouden stigmatiserend en racistisch zijn.Maar er stond wel:„ Als er niet zou worden ingegrepen, zou een hele generatie ontsporen”, beweerde de onderzoeksjournalist Andersson Toussaint.Hij hoorde toen tientallen verhalen over in zijn omgeving. Verhalen over mensen die werden bedreigd, soms met een vuurwapen of een samoeraizwaard, of geterroriseerd door buren. “Sommigen lukte het om aangifte te doen, maar nooit werd door justitie ingegrepen.Het vertrouwen in de politie en justitie is volledig verdwenen en vrijwel niemand meer aangifte doet van bedreiging, geweld of diefstal,”zei Andersson.Er is niks veranderd.“Het Marokkanenprobleem is er echter nog steeds.Politiek en pers kijken weg van het wangedrag van Marokkaanse reljongeren”, zegt RTL-journalist Roderick Veelo…

In vele wijken in Nederland zijn de Joodse mensen, die hun geloof anders uiten en beleven dan moslims, niet bepaald veilig op straat.In de Haagse Schilderswijk-shariadriehoek- werd er “Dood aan de Joden!” geschreeuwd. Niet door baldadige schooljochies, maar door honderden betogers, waarvan een deel zich openlijk vereenzelvigde met de islamitische moordcommando’s van IS.Joden in Amsterdam Nieuw West, Transvaal en de Indische buurt worden op straat door Marokkaanse jongeren, uitgescholden en bekogeld met stenen.Sportactiviteiten van joodse sportclubs in Buitenveldert zouden intensief beveiligd moeten worden.,,Ik heb het meeste last van islamitische jongeren met een migratieachtergrond. Ze worden met Jodenhaat opgevoed.En we moeten dus niet vreemd opkijken dat het antisemitisme toeneemt.Enkele jaren terug deden mannen in een auto een poging om mij doelbewust aan te rijden bij het Esso-tankstation op de Hogeweg.Ik was klaar met tanken en ik wilde naar binnen gaan om af te rekenen. Verderop stond een auto, die al klaar was met tanken, met een paar jonge mannen van buitenlandse afkomst erin. Ik merkte dat ze naar me keken. Ik vertrouwde het niet, maar uiteindelijk liep ik toch naar de ingang van het benzinestation. De auto gaf onverwacht gas en ik kon nog maar net aan de kant springen. De mannen begonnen te schelden en vloeken en reden toen weg,’’vertelt opperrabbijn Binyomin Jacobs uit Amersfoort …

De islam een belangrijke invloed heeft op moslims, die leidt tot agressie.De intolerantie, de haat, het geweld,geen integratie- het zit er op alle mogelijke manieren ingebakken in de Koran.In landen waar de islam nog niet domineert, mogen moslims dat verbergen. Er is een speciale term voor, takiyya. Dat betekent dat je als moslim in een niet-moslimland je ware moslimgezicht verbergt om vervolging te voorkomen, terwijl de strijd tegen niet-moslims wel heimelijk wordt gevoerd. Neem als voorbeeld een moslim in Nederland die zwijgt over zijn ware gedachten over homo’s, namelijk dat ze volgens hem minder zijn dan varkens. Als de moslimcultuur dominant wordt in een land, kan hij volgens de leer van de takiyya wel zijn ware gezicht laten zien. Denk daarbij aan het spreekwoordelijke Marokkaanse jongentje van veertien dat wil voordringen in de rij in de winkel, wordt teruggewezen, en dan roept: “Wacht maar tot wij het voor het zeggen krijgen!”…

We moeten erkennen dat we overspoeld worden door een verschrikkelijke cultuur, die wezensvreemd is aan onze en die erop is uit ons bestaan te ondergraven.Wat we hier zien is kolonistengedrag door relatief grote aantallen mensen met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze een islamitische culturele achtergrond hebben. Ze zijn hier en proberen het oorspronkelijke volk hun wil op te leggen. Ze eisen de rijkdommen op van het bezette gebied, en als ze die niet goedschiks krijgen (subsidie, uitzonderingspositie, vrijstelling van plichten) dan nemen ze die kwaadschiks (fraude, intimidatie, beroving, overige misdaad).De belangrijkste oorzaak van de islamitische allochtonen achterstand is de islam.Dit is de enige oorzaak die consequent buiten schot is gehouden en waar niemand ooit iets aan durfde te doen.Er worden ook miljarden aan ‘integratieprojecten’ verdeeld, maar deze blijken niet te worden besteed aan het integreren van moslims en ze als individu te emanciperen, maar aan het integreren van de verschrikkelijke islam in de westerse samenleving…

De politiek probeert deze kwesties toe te dekken en te bagatelliseren.Wij worden bestuurd door mensen die vooral bekommerd zijn om het behalen van stemmen en niet om het algemeen belang.In bijna alle partijen zitten moslims die ervoor waken dat de islam met respect wordt behandeld en zorgen dat geen politicus in het openbaar durft te zeggen dat de islam het probleem is. Deze infiltratie is een groot politiek probleem zolang de partijen niet openlijk durven te zeggen dat zij een open democratie vertegenwoordigen, en geen theocratie. Moslims in de politiek zou geen probleem zijn, zolang ze maar de waarden van hun partij vertegenwoordigen en hun aanwezigheid niet gebruiken om de islamitische belangen via elke partij aan de maatschappij op te dringen. In werkelijkheid hebben ze andere doelstellingen. Een eigen partij oprichten is geen optie, want daar zouden niet veel mensen op stemmen, dus proberen moslims de bestaande partijen om te vormen tot islamrespecterende eenheden…

De grootste fout die “onze” politici in eeuwen hebben gemaakt is het toelaten van de islam in Europa geweest.In amper 40 jaar tijd is ongedaan gemaakt wat Europese vorsten ruim 1.000 jaar deden (van Karel Martel in de 7e eeuw tot ver in de 19e eeuw) : de verscrikkelijke islam buiten de deur houden!De islamitische wereld probeert Europa al een dikke twaalf eeuwen lang te veroveren, met wisselend succes. En wie niet wil inzien of ontkent dat de huidige massa-immigratie en stellingname van reeds aanwezige moslims in Europa onderdeel is van die eeuwenoude en blijkbaar onuitroeibare wens om Europa te bezetten, vormt in mijn ogen een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving.De Turkse dictator Erdoğan heeft letterlijk gezegd dat Turkije Europa via de baarmoeder zal veroveren.Het snelle voortplanting is nog steeds een heilige plicht van iedere moslim: non stop groei en overbevolking is de basis van alle burgeroorlogen in Moslimlanden. Van Pakistan tot Marokko zien we overal islamitische overbevolking probleem.En sinds jaren 70 konden ze hun bevolkingsoverschot zonder problemen naar Europa verplaatsen…“Wij zullen er voor blijven knokken dat we een Nederland krijgen zonder islam. Natuurlijk is het nu de economische crisis waar mensen zich zorgen om maken. Maar de islam is het grootste probleem van ons land”,zegt PVV-leider Geert Wilders.

Het is al een paar dagen onrustig in Den Haag; vooral de Schilderswijk-sharia wijk- was het toneel van confrontaties tussen onruststokers en politie. Er is afkeer van Nederlandse waarden en dat is de hoofdoorzaak van deze rellen.Moslims zien zichzelf als superieur, door het enkele feit dat ze tot de islam behoren en die minderwaardige mensen mag je natuurlijk ook jouw regels opleggen.Volgens de islam zijn zij superieur aan de autochtone Nederlanders en overal waar ze in groepjes verschijnen, verpesten ze de sfeer door hun dominant gedrag.Na dagen van terreur op Scheveningen reageerde de gemeente Den Haag, dat men zo “geschrokken” was van het gedrag van mensen, terwijl iedere Nederlander al jaren weet dat dit probleem-door de islam,die bezig is met het ontwrichten van de westerse samenleving- al jaren speelt lijk dit voor bestuurlijk Nederland volledig nieuw te zijn.

De no-go zones-de Gaza-wijken- van Nederland.De PVV is de enige partij die de uitverkoop van Nederland serieus wil tegengaan.Andere partijen doen er niks aan,ze verkopen-veraden Nederland. De VVD en FvD zijn de meest leugenachtige partijen.Ze doen in discussies over Europese eenwording alsof ze rechts zijn, maar intussen lopen ze voorop in het afschaffen van Neder­land…https://nos.nl/artikel/2344659-onvrede-bij-utrechtse-agenten-over-aanpak-rellende-jongeren.html

Nederlanders sommige stukken van hun Nederland niet meer herkennen.Er wordt consequent ontkend dat de islamitische cultuur de oorzaak is van vele problemen met deze jongeren.De Koran niet toegestaan zich met niet-moslims te verbroederen.Daarover lezen we: “Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…” (3: 28).Aboutaleb heeft zelf gezegd dat hij liever niet heeft dat zijn dochters met niet moslims zouden trouwen.

West-Europa zucht en steunt onder de immigranten,die zich niet willen aanpassen aan de lokale gewoonten en wetten, die hun nieuwe samenleving eigenlijk verwerpen, maar er intussen ook van profiteren en er eisen aan stellen etc.Dat loopt verkeerd af.

Wekenlang praten we over de dood van 1 zwarte crimineel in de VS, maar de jarenlange terreur van getinte jongeren in West-Europa willen we liever niet bespreekbaar maken. Oogkleppen af, benoemen, bediscussiëren en laten zien wie de baas is.In de Brusselse kanaalgemeenten als Molenbeek, Anderlecht… krijgt de politie het steeds zwaarder te verduren. Zelfs bij de arrestatie van een illegale Algerijnse messentrekker keert de buurt zich agressief tegen de politie- tijdens hun werk,de agenten worden geschopt en geslagen door islamitische allochtonen. De politievakbond slaat alarm en eist dat de ‘bepampering stopt’.En mag gezegd dat de Europese Unie ook op dit vlak totaal faalt? De economische en diplomatieke kracht van de Unie kunnen alle Arabische regeringsdeuren openbreken, maar heeft iemand hen hierover al gehoord?

Malmö, met 300.000 inwoners de op twee na grootste stad van Zweden, is voor heel Europa het trieste voorbeeld van waar een mislukte integratie van islamitische immigranten toe leidt. De stad, waar inmiddels 30 % van de inwoners moslim is, lijdt onder een ware explosie van antisemitisme en criminaliteit. Hele wijken zijn in handen van jeugdige moslimbendes. De helft van de joodse bevolking is al uit de stad gevlucht.

Feit is dat de Westerse beschaving de beste beschaving is die de wereld ooit heeft voortgebracht. Deze stelling wordt bewezen door het feit dat vanuit de hele wereld, mensen, al dan niet illegaal, proberen toegang te krijgen tot deze beschaving, terwijl de hang van mensen uit de Westerse wereld om zich in andere gebieden te vestigen, anders dan economische redenen, nauwelijks bestaat.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to PVV-leider Geert Wilders:’Het is de hoogste tijd om onze wijken terug te veroveren op het islamitische straattuig’

  1. Pingback: PVV-leider Geert Wilders: ’Het is de hoogste tijd om onze wijken terug te veroveren op het islamitische straattuig’ | E.J. Bron

  2. Pingback: PVV-leider Geert Wilders: ’Het is de hoogste tijd om onze wijken terug te veroveren op het islamitische straattuig’! | eunmask

  3. Ed Verschoor says:

    Uitstekend verwoord. Helemaal mee eens.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s