We zijn in West-Europa op weg naar een burgeroorlog of islamisering-islamitische hel

We stevenen nu af op het einde van de Europese en Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen.Politiek-correcte marxisten de westerse cultuur bedreigen en overleveren aan een totalitaire ideologie: de ISLAM.De sluipende islamisering in West-Europa is nu in volle gang.JIHAD kent vele facetten, waarbij JIHAD door het zwaard er slechts één is. En Al Hijra (migratie of kolonisatie:de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied) is ook een. Met die techniek hebben de moslims Noord-Afrika, Syrië en Mesopotamië eeuwen geleden herbevolkt met opdringerige Arabieren, en Anatolië met Turken, die in NoordOost Azië thuishoren. De oorspronkelijke bevolking werd vermoord of tot slaaf gemaakt.Ondertussen zijn ze in WestEuropa al met zo n 30 miljoen, die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen.Het uiteindelijke doel van de islamisten is om de sharia in alle landen van de wereld te vestigen…

De islamisering van een land begint wanneer er genoeg moslims in het land zijn om religieuze accommodatie te claimen. Wanneer samenlevingen openstaan voor culturele diversiteit, politieke correctheid en tolerantie instemmen met verzoeken om religieuze accommodatie van hun moslimgemeenschappen, infiltreren de andere componenten geleidelijk…

Door de massa immigratie in West-Europa, bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones/sharia-enclaves, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.Wie een indruk wil krijgen van islamitisch Brussel, moet van het Noordstation naar het Zuidstation wandelen, dwars door het hart van de stad, en via de wijken Anderlecht, Kuregem en Molenbeek weer teruglopen naar het Noordstation. Voor de islamknuffelaar met een onwrikbaar geloof in de maakbare samenleving is de stad een paradijs. De drager van een roze bril zal na deze voetsafari van ruim twee uur geëxalteerd roepen: “Wat enig, die traditionele kledij, die exotische bakkertjes en slagertjes, de heerlijke muntthee, de zalige kebab en couscous, al die geuren en kleuren!”…Je kunt de hoofdstad van België-de EUSSR ook zien als een gigantisch bolwerk van salafisten en een internationale kweekvijver van jihadisten en Syriëgangers.Medio maart 2015 is Brussel, dat binnen twee decennia een mohammedaanse meerderheid zal hebben, veranderd in een vesting: tanks, zwaarbewapende militairen, een leger agenten, dranghekken en nog meer sirenes dan normaal…

Het Europese project van de eurofielen is totaal mislukt. Europa ligt compleet in puin. De economie, de euro, het vertrouwen en zelfs de democratie in Europa zijn een puinhoop.Steeds machtiger Brussel speelt namelijk namens de elite de baas over zaken die wij gewoon heel goed zelf kunnen regelen, maar niet langer mogen. Steeds meer bewegingsvrijheid voor het grote geld in één aaneengesloten Europese economische markt betekent juist steeds minder vrijheid en zeggenschap voor gewone mensen. Iedereen moet van de bureaucraten in Brussel in hetzelfde keurslijf. Die kortzichtige Europese gelijkschakeling gaat ten koste van de sociale en democratische rechten in ons eigen land. Ze maken ons allemaal tot inwoners van een onmachtige provincie van een Europese superstaat, die bovendien vooral goed zorgt voor de rijkste 10 procent die het al voor de wind gaat. De overige 90 procent van de mensen blijft in dit neoliberale Europa in de kou staan.De EU is de zwakste regio van de wereld geworden, met een torenhoge werkloosheid en schulden, zonder enig uitzicht op verbetering…


Elke totalitaire dreiging heeft zijn ‘nuttige idioten’.Dat zijn de mensen die in 2006 Ayaan Hirsi Ali uit Nederland verjaagd hebben, omdat ze de islam ter discussie durfde te stellen.Dat zijn de mensen die promovenda Machteld Zee achter haar aan kreeg, naar aanleiding van haar proefschrift over de sharia-rechtbanken in Groot-Brittannië.Met kritiek op de islam loopt iemand levensgevaar of riskeert vervolging wegens haatzaaien. Islamkritiek wordt bestempeld als een racisme-variant. Daardoor is de islam bij ons inmiddels het enige gedachtegoed dat de facto boven elke kritiek verheven is…

Overal waar de islam aanwezig is en overal waar de islam groeit, gaat dat ten koste van alle vrijheden en zie je meer geweld.Wie nu nog durft te ontkennen dat er een verband bestaat tussen de terreur en de islam is knettergek.De islam ziet eruit als een religie, maar het is een ideologie, een kwaadaardige, totalitaire ideologie die je niet mag verlaten.Op het moment dat je de islam verlaat, op het moment dat je kiest voor afvalligheid, staat daar de doodstraf op. Dat is de islam! Dat is geen religie.Niet alleen het salafisme, de hele islam heeft een probleem.Het salafisme is gewoon een stevige vorm van islamitische theologie.Een duidelijk onderscheid tussen salafisme en orthodoxe islam is er niet.…

Die linkse gutmenschen hebben er voor gezorgd dat we straks volledige burgeroorlog krijgen in West-Europa.In de voormalige oostblok landen weten ze maar al te goed met wie ze te maken hebben en willen ze wel vechten voor de toekomst van hun kinderen.Hongarije maakt asiel aanvragen nog moeilijker.Op 26 mei, toen de noodtoestand in Hongarije nog van kracht was, kondigde de regering van Viktor Orban een decreet af. Daarin stond dat vluchtelingen zich voortaan moesten melden bij Hongaarse ambassades in het buitenland. Daar wordt dan beslist over de asielaanvraag.Respect voor Orban. Een van de weinige leiders in Europa die staat voor zijn eigen volk en zich niet laat ompraten door Brussel.Hongarije is voor Europa wat Alkmaar ooit voor de Republiek der Nederlanden was.In Alkmaar begon de victorie om de Spanjaarden eruit te gooien.In Hongarije begint de victorie om het 4e Reich van Brussel eindelijk een halt toe te roepen.Chapeau voor Hongarije,die straks nog het enige land in Europa is,waar een vrouw ‘s avonds alleen over straat kan lopen.Jammer dat we hier in Nederland niet zo iemand aan de macht hebben. We worden overspoeld door Afrikaanse en Arabische nietsnutten, die hier de rest van leven uit de ruif gaan vreten en geen reet uit gaan voeren (en uiteraard – op een enkele uitzondering na – het verdommen om te integreren)…

Zolang de moslimbevolking rond of onder de 2% blijft, ongeacht het land, zal het worden gezien als een vreedzame minderheid, en niet als een bedreiging door andere burgers.Wanneer het aantal moslims 10% van de bevolking nadert, vergroten ze het gebrek aan respect voor de wetten om hen openlijk uit te dagen om leefomstandigheden te claimen, die specifiek zijn voor hun cultuur en hun overtuigingen.Ze worden ook gewelddadig.In dit stadium zullen moslims geleidelijk alle invloedssferen infiltreren en werken voor de machtige regeringen om hen in staat te stellen zichzelf te regeren in hun enclaves-getto s volgens de sharia-wetgeving op kosten van de autochtone bevolking.De fundamentalisten jagen of elimineren alle niet-moslims uit islamitische enclaves,omdat deze bevolking leeft onder de wet van de sharia.Hier hebben imams en extremisten meer macht, dan gekozen autoriteiten en politiediensten…

“Toen de moslims naar Denemarken kwamen, was ik heel tolerant. Ik dacht echt dat we op weg waren naar een mooie multi-etnische samenleving.Maar toen kwamen de terreur en de bedreigingen.Kwam een islamitische samenleving, die op andere principes is gestoeld.Vandaag ben ik natuurlijk erg bezorgd over de samenleving waarin mijn kleinkinderen moeten opgroeien,”zei cartoonist Kurt Westergaard.In 2010 dringt een jongen van Somalische afkomst met een bijl zijn huis binnen. De jongen wordt net op tijd uitgeschakeld door de politie.Westergaard blijft zeggen wat hij denkt, net als Geert Wilders, ook al betekent het dat hij 24 uur per dag bewaakt moet worden. “Dat is misschien een soort therapie,” aldus de cartoonist.De afgelopen jaren zijn de Deense politiek en de publieke opinie een flink stuk naar rechts opgeschoven. “De cartoonaffaire heeft Denemarken veranderd”, zegt politicus Nasser Chader. “We waren te naïef en zijn nu realistisch. We hebben de naïviteit overgelaten aan ons buurland Zweden. Ze maken alle fouten die wij 15 jaar geleden gemaakt hebben.”…

Wie islam zaait zal onthoofdingen oogsten.Een onthoofding in een kerk. Moet het signaal nog duidelijker? Ons is de oorlog verklaard.De onthoofding van Samuel Paty is een aanslag op onze samenleving. Op onze manier van leven.Aan de linkse kliek handen kleeft bloed van alle mensen die vermoord zijn door islam. Er zijn twee schuldigen: moslims die dit soort daden toejuichen, goedkeuren en uitvoeren. De andere schuldige is linkse overheiden in de EU. Zij hebben deze mensen geïmporteerd, zij blijven tot op de dag van vandaag deze mensen importeren waarmee zij ons, de eigen burgers in gevaar brengen. Dag in, dag uit. Elke dag weer, elke dag meer.De niet-moslims moeten bestreden worden totdat de hele wereld islam-sharia is.Door onderwerping of bekering, kan dat niet goedschiks dan kwaadschiks…

Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient. Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan -Koran 2:85 Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden (Soerat Al-Bakara, 86).Sterven voor de zaak van de ISLAM in een fysiek gevecht (de JIHAD) is zelfs de enige manier om zeker in het paradijs te komen: Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning -cf. Koran 4, vers 95.Terreur is dus een van de gezichten van de ISLAM…

Mensen die zich gekwetst voelen door de islamideologie en daar over willen praten worden uitgemaakt door linkse tokkies voor fascist of extreem rechts.“Het grootste probleem in Europa is de ISLAMISERING. Dat is een existentieel probleem. Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de ISLAMISERING herstelt niet”,zei Wilders.En hij sluit niet uit dat er wat hem betreft in Nederland een verbod op de islam zal komen.Wat Wilders betreft betekent dat dat de grenzen in Nederland dichtgaan en er moet werk gemaakt worden van de de-islamisering van Nederland om de Nederlandse cultuur te beschermen.Tijd voor verandering, tijd voor de PVV.De ISLAM is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!Weg met deze fascistische ideologie! OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT! …

BEDANKT:landveraders,de elite, universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici en wegkijkers. De toekomst van jullie kinderen is leven onder fascistische Sharia,of jaren in een burgeroorlog zijn! 

“Niet alle moslims zijn slecht!” is irrelevant.Want in nazi-Duitsland of in het communistische Sovjet-Rusland was de meerderheid van de mensen ook vredevol en toch heeft zich zoveel gruwel kunnen voltrekken in hun naam.De vredevolle meerderheid was irrelevant, omdat een kleine groep een grote groep kan domineren en betrekken in gruwelijke daden en daarom geen zin heeft om te claimen dat niet alle moslims slecht zijn.En…‘De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM’(Koran- 2, vers 216)…

Zweden is reeds verloren. De islam heeft daar de facto de heerschappij overgenomen. Criminoloog Amber Beckley van de Stockholm Universiteit zegt dat in Zweden immigranten al zo’n veertig jaar zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers.Waar Nederlandse media ook berichten over de Marokkaanse achtergrond van criminelen die betrokken zijn bij een reeks liquidaties, zul je na schietincidenten in Zweedse media niet snel lezen over ­‘Somalische afrekeningen’.Uit recent onderzoek blijkt dat schietincidenten hier twee keer zo gangbaar zijn als in vergelijkbare Europese landen.Zweden heeft in 2014 een immigratiestop ingevoerd.Zij zeggen heel eerlijk – we hebben maar 11 miljoen inwoners…. we kunnen onmogelijk een onbeperkt aantal asielzoekers uit Afrika en moslimlanden in ons land opnemen en een uitkering geven.Zweden al jaren bukt onder het gevaarlijke socialisme.

Mijn buurman-oudere heer,was politie chef jaren 80- zei me een keer:‘Bij meldingen van oproer door allochtonen werd er toen al weg gekeken’… 40 jaar geleden al!En er zijn helaas te veel van dit soort filmpjes.

De lijst van islamitisch terrorisme is wereldwijd eindeloos, omdat islamitisch terrorisme nooit spontaan stopt: Al deze gruweldaden zijn in overeenstemming met de leer van de jihad in de shariawet.„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.’(Koran2:98)…

De laatste kans om Europa’s roots te redden zou misschien wel kunnen komen van de voormalig communistische EU-lidstaten,degenen die in 1699 de Ottomanen hebben verslagen en nu een culturele dreiging voelen vanwege hun nakomelingen.Immigranten zijn niet welkom in Oost-Europa, en zeker niet als het moslims zijn.Het is niet voor niets dat Oost-Europese landen zich zo verzet tegen de binnenkomst van (islamitische) migranten. Ze integreren simpelweg niet: ‘Is er ook maar één land waar dat wel is gelukt?En daar waar een groot aantal slecht geïntegreerde moslims leven is er een natuurlijke basis voor terrorisme,’verklaarde Pawel Soloch-de chef van de Poolse staatsveiligheid-aan het Russische persagentschap RIA Nowosti.Ze wisten allemaal dat terrorist Brahim Abdeslam in de Belgische gemeente Molenbeek na de aanslagen in Parijs daar zat, maar niemand belde de politie.

Oost-Europese landen strijden om verdere verspreiding van de islam te voorkomen.Een oorlog tussen het Christendom en de islam in Europa is teruggekeerd, net zoals in het verleden.

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to We zijn in West-Europa op weg naar een burgeroorlog of islamisering-islamitische hel

  1. koddebeier says:

    Dan maar de minst erge……..Een burgeroorlog. Die stopt eens, islamisering nooit !!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s