Partij Voor de Vrijheid is de enige partij die luistert naar het volk en vecht tegen islamisering

Volgens de Israëlische wetenschapper Eitan Azani „Europa zit nu midden in een oorlog.Het is een heel andere oorlog dan we tot nu toe gewend waren. We zien geen divisies, maar de vijand bevindt zich midden in de samenleving.Het is duidelijk dat een militaire verovering van Europa geen optie is. Toch ziet de islam nu genoeg andere mogelijkheden met de DAWA om hetzelfde te bereiken.Deze dawa-een soft, niet-gewelddadig instrument om de wereldwijde vestiging van een islamitische maatschappij mogelijk te maken- is niet minder bedreigend.Wat begint als dawa, eindigt vaak in jihad, bijvoorbeeld in de vorm van aanslagen zoals die op Theo van Gogh.Anno 2011 worden we met de dawa van een radicale ideologie binnen de islam geconfronteerd. Die maakt weliswaar maar 1 procent van de wereldwijde moslimgemeenschap uit, maar dan nog hebben we het over 130 miljoen moslims.Het grote probleem bij het aanpakken van dawa-activiteiten is dat ze zich doorgaans binnen de grenzen van de wet afspelen.Als je daar wat tegen probeert te ondernemen, krijg je direct het verwijt dat je de vrijheid van meningsuiting beperkt of tot haat aanzet.”…

De islam richt zich nu door middel van de dhawa op Europa.Dhawa-groepen werken nu aan de opleiding van journalisten, pedagogen en juristen, daarbij financieel gesteund door landen als Saudi-Arabië,Koeweit,Iran,Turkije. Men probeert ook mediabedrijven op te kopen en zo de publieke opinie ten gunste van de islam te beïnvloeden.Daarnaast dhawa-groepen vechten tegen het overwegend negatieve imago van de islam in de pers, in de literatuur en op de tv.Eigen aan de islam is eveneens de strijd om in de maatschappij ruimte te creëren voor een islamitische leefwijze.Europese landen zouden de islamitische kledingvoorschriften moeten toestaan, rekening moeten houden met de spijswetten van de islam, moslimfeestdagen als openbare feestdagen moeten toestaan en ruimte moeten geven voor de rituele gebeden.Daarnaast zou er ruimte moeten zijn voor de oproep tot het gebed via een luidspreker, voor de bouw van een moskee in het centrum van de stad.Dus,in de praktijk betekent dat:de islamisering van een staat, of het creëren van een islamitische parallelstaat binnen een seculiere staat, waarbij het doel is een langzame uitbreiding van het islamitische machtsbereik…

Circa 50 jaar geleden, besloten grote groepen Turken en Marokkanen om met de rug naar onze samenleving te gaan staan, hun vrouwen en dochters te verbieden omgang te hebben met niet-moslims, zich op te sluiten in hun eigen sharia-enclaves en hun kinderen niet de normen en waarden van onze open,vrije samenleving bij te brengen.Ze veranderen hun omgeving in een nieuwe derde land gebied, lanceren torenhoge minaretten en demonstreren zich met de walgelijke hoofddoek -burka’s.Ze accepteren geen normen en waarden van dit land.Alles wat Nederlands is verdwijnt en vervangen wordt door elementen uit de culturen die moslims hier naartoe brengen.Delen van Nederlanse steden zijn niet meer Nederlands. Ze zien eruit als voorsteden van Cairo, Rabat, Ankara of Mekka. De bekende liberale politicus Frits Bolkestein-die decennia geleden al als één van de eersten- waarschuwt voor het ontstaan van deze islamitische enclaves, waar niet de Nederlandse wetten gelden, maar de sharia, de islamitische wetgeving…

Er zijn nu in Nederland duizenden moskeen en andere soort islamitische instellingen die hele dag propaganda verspreiden voor de jihad. Deze islamisering proces wordt door de D66, PVDA, CDA,VVD en GL politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers.De moslims zien het liefst een grote staat waarin alle islamieten verenigd zijn. Andere staatsvormen, zoals de Europese natiestaat, zijn uiteraard onaanvaardbaar want binnen de groep van islamieten mogen er geen groepen bestaan. Deze staat, het kalifaat, moet proberen de gehele wereld te onderwerpen.Een islamiet identificeert zich meestal eerst en vooral als “moslim”.De Turk of Marokkaan, die net binnen komt kan zich buiten de islamitische gemeenschap nergens mee identificeren. Ze gaan meteen naar de moskee voor een grondige hersenspoeling met alle negatieve informatie over de Nederlanders. Daar reciteren zij weer de Koran ,met alle verboden om te integreren in onze maatschappij.Integratie in de ‘vijandige’ samenleving beschouwt men als zondig. Wie niet gehoorzaamt, is geen moslim meer.Het is de plicht van elke moslim om de wetten van Allah, de sharia gehoorzamen…

Het streven naar de islamisering van Europa is gebaseerd op de Koran, waarin staat dat de islam de enige ware godsdienst is voor alle mensen(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40).De islam wil niet met de niet-moslims samen gaan. Omdat zij zich superieur wanen.En de Koran dwingt zowel christenen en joden als zogenaamde heidenen uit moslim te worden. Mensen die de islam niet vrijwillig aannemen,moeten door maatschappelijke, rechterlijke en politieke druk daartoe overgehaald worden.Doel van de jihad is politieke verhoudingen te creëren, waarbinnen niets de islam meer tegenhoudt.Vroeger veroverde de islam om deze reden enorme gebieden, ook in Europa, waardoor geen vorst zijn onderdanen meer kon verbieden over te gaan tot de islam…

Mohammedse succes had te maken met het feit dat hij een ultieme demografische wapen ontwikkelde voor zijn enorme veroveringen. Hij predikte dat de Moslimmannen onbeperkt aantal vrouwen mochten hebben. Dit is de basis van hele islamitische demografische oorlogsvoering, die in Koran en hadith in detail is uitgewerkt. Daardoor wordt immers de normale bevolkingsgroei verveelvoudigd. Zij mogen zich ook niet vermengen of vriendschappelijk omgaan met de omringende bevolking. Dan behoren zij tot de ongelovigen. Vanuit zo’n van de omgeving geïsoleerde voorpost wordt dan de omringende bevolking met geweld verdreven en ruimte gecreëerd voor verdere immigratie.Islamitische overbevolking en hun massa-immigratie betekent altijd het einde van de oorspronkelijke bevolking.Wat in de Middeleeuwen niet lukte, gaat nu dus wel lukken.Over 20 jaar is West-Europa 50% bezet door de moslim en de islamitische ideologie. Hoeveel bewijs is er nog nodig om in te zien dat de religie gewoon een dekmantel is voor de oprichting van een sharia dictatuur in Europa.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd…

Heel veel Nederlanders hebben wel een horrorverhaal (overval, inbraak, beroving, verkrachting, carjacking, potenrammen, in het gezicht worden gespuugd en voor hoer worden uitgemaakt of gewoon voor de lol gemolesteerd) uit de ‘wijken’, maar wordt, zodra hij of zij de etniciteit van de daders noemt, als extreem-rechts afgeserveerd.Het gaat geweldig in Nederland met linke politiek en diversiteit.De afgelopen jaren is West-Europa ook geschrokken van jihad-aanslagen met een groot aantal doden.Al deze aanslagen, van Madrid tot Parijs, tot het Joods Museum in Brussel, tot Londen, tot onze eigen Theo van Gogh in Amsterdam-112 jihadistische aanslagen in Westerse landen van de afgelopen 15 jaar-, met elkaar gemeen hebben dat ze geïnspireerd zijn op die gewelddadige islam.Het laatste wat zij hoorden was de triomfkreet van het kwaad, het trotse geschreeuw van de vijand: Allahoe akbar(„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.’Koran2:98)…

In een interview met De Telegraaf zei Thierry Baudet-FvD dat “er in de islam allerlei aanknopingspunten zijn voor een veel plezieriger interpretatie van dat geloof”.En de linkse media hebben een dagtaak aan het goedpraten en downplayen van islamitisch geïnspireerd geweld.De dodelijke aanslag op het Joods Museum in het centrum van Brussel in mei 2014 werd door de linkse media afgedaan als een incident, de gebruikelijke reflex als het om overduidelijk islamitisch geïnspireerd geweld gaat. De dader was uiteraard een eenzame wolf met een psychiatrisch verleden die geen enkel benul had van de werkelijke, vredelievende islam.Op tientallen moskeescholen leren kinderen dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen.En overheid heeft deze problemen decennia lang niet aangepakt-liet het gebeuren,na decennia waarschuwingen van Janmaat, Fortuyn,Ayaan Hirshi Ali, Theo van Gogh, Afshin Elian, Hans Jansen en Wilders. We moeten zo snel mogelijk af van de islam. Dat is de enige oplossing. Geen pappen-en-nathouden, af van de islam. Als we dat niet doen, dan zullen we de ellende en de aanslagen die we de afgelopen decennia hebben gezien blijven houden. ..

De heer Geert Wilders vecht als enige politicus echt tegen het gevaar van de islam en de islamisering van Nederland.De rest kan het geen zak schelen wat er met Nederland en zijn inwoners gebeurt. Wilders wil nu Nederland “de-islamiseren”.En in het kader van de de-islamisering wil de PVV dat geen enkele asielzoeker het land nog in mag, radicale moslims moeten preventief opgesloten worden, alle moskeeën moeten dicht, er komt een verbod op de Koran en mensen mogen geen (islamitisch) hoofddoekje meer dragen in een publieke functie. Verder wil de partij alle asielzoekerscentra sluiten,Nederland uit de Europese Unie-EUSSR-alle miljarden euro’s die we daarmee besparen teruggeven aan de bevolking-, fors extra geld voor politie en defensie en terugdraaien van de bezuinigingen in de ouderenzorg …Stop de islamisering. Stop de immigratie. Stop die asieltsunami.De-islamiseer Nederland. 

Zonder actieve ondersteuning door politiek-correcte communisten:linkse Nederlandse intellectuelen, politici, kunstenaars, opiniemakers, schrijvers en journalisten zou een islamisering van Nederland nooit hebben plaatsgevonden. Zij zijn er de uitvoerende verantwoordelijken voor dat er in Nederland jihad-aanslagen en islamitische parallelsamenlevingen ontstaan.En iedereen die Nederland wil redden van islamisering, moet stemmen voor de PVV- de enige partij die strijdt tegen islamisering van Nederland.

Er zijn in de islamitische wereld volgens een traditionele islamiet maar twee legitieme staatsvormen denkbaar. Een overkoepelende islamitische staat, het kalifaat (of een kleinere staat waarvan de leider beweert dat hij de kalief is zoals Marokko) heeft uiteraard de voorkeur.En zij prediken een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving, propageren vaak onverdraagzaamheid ten aanzien van andere groepen en de omringende samenleving.Ze hebben zoveel macht dat ze openlijk Nederlandse criticus met de dood kunnen bedreigen en journalisten, schrijvers, docenten van de universiteiten in het openbaar kunnen bedreigen.

De islam aanzet tot gewelddadige vormen van criminaliteit.Een op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd.Hun gedrag vloeit voort uit hun “religie” en cultuur. Je kunt dat niet los van elkaar zien.In tegenstelling tot de ‘aardige’ persoon met een negatief zelf beeld die hoop heeft dat mensen hem zullen accepteren, de crimineel denkt dat iedereen tegen hem is en dus meer boosheid en woede naar de ‘maatschappij’ heeft. Hij is eerder uit op wraak. Wat een jihadist ook kenmerkt is het stoere karakter van het jihadisme. Psychisch gezien voelt hij zich van binnen waardeloos, maar de stoerheid van het jihadisme geeft hem een schijn-zelfvertrouwen. Wapens, geweld, afkeer tegen de samenleving, boosheid, stoere taal, dreiging (met de sharia en verovering…) geven hem het gevoel dat hij ‘heldhaftig’ is. Wilders heeft gelijk. En er is een oplossing: oppakken, zwaar straffen, dubbel paspoort afnemen en land uit!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to Partij Voor de Vrijheid is de enige partij die luistert naar het volk en vecht tegen islamisering

 1. scherpschutter1943 says:

  Zet hem op Geert. Mijn stem heb je, nou de rest nog.

  Liked by 1 person

 2. koddebeier says:

  Van mij ook, maar hoe overtuig een bevolking waar een groot deel een IQ heb van 45 en al jaren en jaren op de oude kartelpartijen stemt, omdat hun ouders, grootouders ook deden of omdat de dominee/pater het zegt ?????

  Liked by 2 people

 3. Jackie2015 says:

  Het gevaar zoals we zien komt van binnen uit. En daarin zit in feite het gevaar.

  Liked by 2 people

 4. koddebeier says:

  Het grootste gevaar komt van de weg kijkers, de mooipraters,de vergoeilijkers, de deugmensjes en de linkse fascistische horde die er mede strijders in denken te zien !

  Liked by 1 person

 5. Pingback: De PVV is de enige partij die luistert naar het volk en vecht tegen islamisering | E.J. Bron

 6. Pingback: De PVV is de enige partij die luistert naar het volk en vecht tegen islamisering! | eunmask

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s