STOP CORONA DICTATUUR NU!

In Duitsland hield John F. Kennedy jr een historische toespraak, die de burgers van Europa de moed gaf om voor vrijheid te vechten: “Toen mijn oom, John F. Kennedy hier kwam in 1963 was er een gevecht gaande om de democratie in stand te houden. Hij zou geschokt zijn, want heden ten dage is er weer een groot gevecht gaande. Overheden houden van pandemieën. Het geeft hen de mogelijkheid om angst te zaaien en autoritaire controle uit te oefenen op de bevolking. En om gehoorzaamheid af te dwingen van de maatschappij. Voor de eerste keer zien we dat dit gelijktijdig, wereldwijd plaatsvindt. Ik dacht dat dit misschien over honderden jaren ooit zou kunnen gebeuren, maar het gebeurt NU – en het is aan DEZE generatie om op te staan en de terreur te stoppen.”…

De Corona-maatregelen gaan niet over Corona. Deze maatregelen gaan over macht en het ontvreemden van kapitaal en rechten van de burgers. Anders had iedereen gezien dat er stevig was geïnvesteerd in de gezondheidszorg. Dat gebeurt helemaal niet.De eerste stappen in de richting van een dictatuur worden over het algemeen gezet door dissidenten en critici monddood te maken. Met andere woorden, wanneer de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan.Een inhoudelijke, zinvolle discussie wordt op die manier wel degelijk vermeden of op zijn minst bemoeilijkt – en dat tast de gezondheid van onze democratie aan.De kritiek van zowel de demonstranten in Berlijn als die op het Haagse Malieveld luidt dat de respectievelijk Duitse en Nederlandse overheid inbreuk maakt op de democratische rechten van burgers. Beide landen zouden zich volgens hen ontpoppen tot dictaturen.Tijdens de protesten op Malieveld hoorden we vaak het geluid dat:‘We leven in een dictatuur’.Volgens hen, is Nederland verworden tot een politiestaat.Ze zijn tegen het kabinet, het RIVM en de ‘mainstreammedia’, die misleidende en leugenachtige informatie zouden verspreiden…

Ze sluiten bedrijven, winkels en scholen, verbieden evenementen en bijeenkomsten, beperken de toegang tot ‘publieke ruimten’ (wie dacht dat publieke ruimten van het publiek zijn, weet nu beter), sluiten grenzen, en leggen zelfs huisarrest op aan de complete bevolking.De sociale en psychologische impact van coronamaatregelen is desastreus. Beperking van lichamelijk contact, verplichte mondkapjes, beperkingen aan groepsbijeenkomsten zoals begrafenissen en feesten – het leidt allemaal tot angst, stress, onzekerheid, eenzaamheid.Er zijn vele verhalen uit verzorgingshuizen, van mensen die onnodig in eenzaamheid verkommeren en doodgaan, zijn diep treurig.De maatregelen zijn compleet willekeurig en niet onder bouwd door wetenschap en verandert constant (zonder dat dat nodig is), combineer dat met het feit dat de handhaving willekeurig is en een hele sloot van die maatregelen juridisch gezien twijfelachtig zijn. En de voorstellen zijn zelfs ongrondwettelijk.Nooit eerder is de hele wereld gesloten voor een virus of harde griep.In het griep seizoen van 2017/2018 zijn er ruim 10.000 mensen overleden en lagen de IC’s ook vol. Hebben we toen heel Nederland op slot gezet?…

Op basis van onbetrouwbare coronatestresultaten heel Nederland zucht onder maatregelen, die de samenleving in de afgrond drijven.Met de corona-test kun je niet bewijzen dat iemand ziek is door corona.De artsen (ook in NL) hebben absoluut geen symptomatisch verantwoorde manier om onderscheid te maken tussen verkoudheid, griep of coronavirus.De Coronatest heeft ook een zeer hoog foutmarge, wijst recent wetenschappelijk onderzoek (Zhuang et al, March 2020) uit. De test zou mogelijk 80% false positives kunnen uitwijzen, oftewel, 4 van de 5 ‘u heeft Corona-uitslagen’ zouden ten onrechte kunnen zijn.Onlangs zaten meer dan 40 kinderen uit Herzele/België/ onnodig in quarantaine na foute coronatest.De cijfers op het Corona Dashboard van de Rijksoverheid niet de maatregelen rechtvaardigen die ons door de overheid worden opgelegd en dat het een epidemie betreft en geen pandemie.Berekeningen van het sterftecijfer-COVID-19- resulteert in 0,1% tot maximaal 0,4 %.Dit sterftecijfer van 0,1-0,4 % is vergelijkbaar met de jaarlijks seizoensgebonden griepepidemie.In Nederland staan we op ruim 6000 als zodanig geregistreerde coronadoden. Dat is een stevige griepepidemie. Niet meer en niet minder. Dr. John Ioannidis, hoogleraar Ziektepreventie aan Stanford University, wijst erop dat de alarmistische modellen er totaal naast zaten en het sterftecijfer van corona vergelijkbaar is met de griep – voor mensen onder de 45 zelfs vrijwel nul.Ze veranderen ook de doodsoorzaak op veel overlijdensakten, om het corona gevaarlijker te maken…

Al die nieuwe zogenaamde “besmettingen” veroorzaken weinig tot geen sterfte/ziekenhuisopnames-al maanden.Daarom melden ze niet meer de doden,maar ‘besmettingen’. Is dit niet om de angstpsychose vooral aan te blijven wakkeren?En wat men er ons ook niet bij vertelt is dat de verhoging van het aantal zogenaamde besmettingen in feite neerkomt op personen die antistoffen hebben aangemaakt. Dat is goed nieuws in plaats van slecht nieuws. Als 99,9 procent van alle besmette personen spontaan geneest zonder medicatie te slikken omdat hun eigen immuunsystemem antistoffen hebben aangemaakt is dat ook goed nieuws en bovendien het bewijs dat een vaccin helemaal niet nodig of zelfs nutteloos is.We laten elke jaar de griepgolf gewoon ongestoord z’n gaan,om zo snel mogelijk groepsimmuniteit te bereiken.Daarna beschermt groepsimmuniteit de gehele populatie, inclusief de kwetsbaren.Ons lichaam maakt zelf micro-organismen aan om ons lichaam te herstellen.Tijd voor normaal leven in Europa?In China is het corona virus al lang verleden tijd en mensen leven daar normaal,ze feesten alsof er nooit corona was.Elk virus in het verleden duurde maximaal een half jaar, het is onmogelijk dat dit Covid-19 virus al een jaar duurt…

Sommigen beweren dat we pas weer een normaal leven kunnen gaan leiden als er een vaccin is ontwikkeld. Dat is absurd. Wat als er een nieuw virus ontstaat of een nieuwe variatie, moeten we dan in lockdown tot het volgende vaccin?Virussen (snel) muteren en dat er daardoor voor virussen nooit een goed werkend vaccin-onveilig en onethisch materiaal bevatten- gevonden kan worden.Ondanks griepvaccin, nog steeds gem. 6000 griepdoden per jaar vallen.In tijden van de Mexicaanse griep, ‘deskundige’ Ab Osterhaus heeft zich schuldig gemaakt aan belangen verstrengeling door het hebben van aandelen op het door hem geproduceerde vaccin tegen de Mexicaanse griep waarbij de Nederlandse overheid 34 miljoen doses heeft besteld en bekostigd, waarbij Ab Osterhaus de winst heeft opgestreken. Veel van deze vaccins zijn door de Nederlandse overheid destijds niet eens gebruikt en bleken onnodig…

Het enigste wat werkt is een gezond immuunsysteem, maar door de mediaterreur (angst) is daar bij de sheeple niets meer van over. Angst sloopt je immuunsysteem.We moeten nu opstaan!Anders worden we straks verplicht gevaccineerd en verplicht gechipt. Weg met de coronadictatuur!Stop de onrechtmatig uitgeroepen lockdown en vrijheidsbeperkende maatregelen-zogeheten ‘intelligente lockdown’-, die de Nederlandse economie compleet ruïneert, en waarbij het volk tegen hun vrije wil in, op onrechtmatige gronden, gelet op foutieve data omtrent corona gevallen en corona doden, opgesloten wordt in eigen huis.

We leven onderhand in een politiestaat en het is nog maar de vraag of de vrijheden die we hiervoor hadden, ooit volledig terug zullen krijgen. Het ergste vind ik nog dat de meeste mensen dit zomaar accepteren, onder het mom van “we doen het voor de volksgezondheid”.De DDR was een paradijs in vergelijking met wat er nu gaande is.

Corona-maatregelen merendeels niet noodzakelijk om het virus te bestrijden.Het virus gedraagt zich ongeacht de genomen maatregelen overal exact hetzelfde, zowel in landen met zeer strenge quarantaine zoals Spanje en Italië-hebben de meeste sterfgevallen in Europa-, als in Zweden, dat amper social distancing invoerde.Na de demonstratie van Groen Links in Amsterdam, waarbij door meer dan 5 duizend deelnemers mondkapjes maatregelen niet opgevolgd zijn, is er geen stijging van besmettingen waar genomen.De verspreiding van het virus niet wordt beïnvloed door quarantaine maatregelen. Zelfs in landen waar geen lockdowns zijn neemt het aantal besmettingen af, op dezelfde wijze als in landen waar wel lockdowns zijn.En nu, terwijl het corona virus al een aantal maanden is verdwenen, moeten we opeens mondkapjes gaan dragen.Zelfs de WHO zegt dat er geen bewijs is dat ze helpen tegen het virus.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to STOP CORONA DICTATUUR NU!

  1. Pingback: STOP CORONADICTATUUR NU! | E.J. Bron

  2. Pingback: STOP CORONADICTATUUR NU! | eunmask

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s