Islamitisch fascisme steekt weer eens de kop op in Armenië

Islamitische Azerbeidzjan heeft in 2020 de oorlog verklaard aan het christelijk-orthodoxe Armeense volk.Nu het geweld tussen de aartsvijanden Armenië en Azerbeidzjan weer oplaait in de strijd om de enclave Nagorno-Karabach.Na jaren van rust zijn er weer grensconflicten met de Armeense enclave Stepanakert, waar 55.000 Armeense Christenen wonen, constant bedreigd door Azerbeidzjan.In 1920 werd Azerbeidzjan veroverd door de Sovjet-Unie. Armenië een jaar later.Stalin was destijds voorzitter van de Raad van Volkscommissarissen, een hoge politieke functie, en hij besloot de Armeense regio Nagorno-Karabach over te dragen aan de nieuw opgerichte Azerbeidzjaanse Socialistische Sovjetrepubliek. Hij deed dit voornamelijk om de gunst van Turkije te winnen.In maart 1921 aanvaarde Moskou in een verdrag met Turkije dat het gebied Nachitsjevan, tussen Armenië en Turkije, volledig Azeri zou worden, 50.000 Armeniërs moesten verhuizen om dat gebied etnisch homogeen te maken.In 1923 kwam Nagorno-Karabach bij Azerbeidzjan. Dat wel verplicht werd samen met Armenië en Georgië een Transkaukasische Federatie te vormen… 

Islamofascist Erdoğan is de belangrijkste oorzaak van het conflict.De regering van de Turkse dictator Erdoğan Syrische jihadisten ronselt om Azerbeidzjan te steunen bij gevechten tegen Armeniërs in de verscheurde regio Nagorno-Karabach.Het gaat onder meer om de militie Sultan Mourad die uit Turkmenen bestaat, en de groep Faïlak Al-Cham, beide nu op het terrein in Azerbeidzjan, sommige in Azerbeidzjaanse uniformen.Deze terroristen vermoorden nu honderden christenen in de enclave Nagorno-Karabach…Erdoğans doel in dit conflict is om het nieuw Ottomaanse rijk weer op te bouwen.Hij en president Ilham Aliyev (Azerbeidzjan) spraken al in 2013 over hun plannen voor een hersteld Turks-Ottomaans rijk. Aliyev zei dat ‘zijn land hiervoor over enkele jaren Armenië zal aanvallen en dat de (christelijke) bevolking taart totaal zal verdwijnen’. Azerbeidzjan is al jaren actief bezig zijn om Armeense culturele erfstukken uit te wissen. Uit onderzoek van het kunsttijdschrift Hyperallergic kwam naar voren dat de afgelopen jaren 89 Armeense kerken die in Azerbeidzjan stonden zijn verwoest. Ook zijn hele Armeense begraafplaatsen uitgewist…

De bruine arm van islamofascist Erdoğan is bezig zijn islamitisch georiënteerd fundament in binnen en buitenland stevig te cementeren en lijkt daarbij geholpen te worden door transparante westerse samenlevingsmodellen, slappe politieke regeringsleiders en beïnvloedbare groeperingen met een Turkse achtergrond. Hij is er zelfs al in geslaagd om een politiek voorpost te krijgen in het Nederlandse Parlement en dat zegt veel van de Nederlandse politiek en Turkse gemeenschap.Overal in West-Europa staan de door Erdoğan geïnstalleerde Turkse cellen klaar om in actie te komen. En in alle Europese landen staan duizenden en duizenden Turken klaar om de bevelen van Erdoğan blindelings op de Ottomaanse megalomania te volgen.In 1989 sprak premier Necmettin Erbakan voor zijn aanhang in West Europa-in Arnhem: “De Europeanen zijn ziek. We hebben het medicijn om hen beter te maken. Wij zullen Rome veroveren. Europa zal de islam van jullie leren.” En iedereen die islam aanhangt-in wat voor vorm ook- is nu verdacht, omdat we niet kunnen onderscheiden, wie daarin nog te vertrouwen is…

De islam stelt zich zo vijandig tegen de westerse, en in feite tegen elke beschaving op, dat culturele, politieke en militaire conflicten onvermijdelijk zijn.De islam wordt hier in West-Europa karakteristiek neergezet als een gevalletje “goede Tsaar, slechte bojaren”: Mohammed was lief en vol vrede, maar de navolgelingen die zijn boodschap niet helemaal begrepen hebben er een potje van gemaakt.De geschiedenis bevestigt dat de volmaakte islam gewelddadig en imperialistisch is: direct na Mohammad’s dood veroverden de khaliefen Abu Bakr, Omar, Uthman en Ali zonder provocatie de halve wereld. Deze khaliefen hadden decennia met Mohammad opgetrokken en gevochten. Als iemand de ware islam kende, dan waren zij het wel.Mohammed ook de wapens opnam, om zijn vijanden aan te vallen en hun met geweld de islam op te leggen.Geweld is nodig om uiteindelijk een situatie van vrede te bereiken.“Vijandschap en haat zullen altijd tussen ons staan, totdat jullie alleen in Allah geloven”-Koran 60:4. “Bevecht de ongelovigen totdat er geen verwarring zal zijn en het geloof in Allah de overhand heeft”-Koran 2:193.In de Koran wordt de woede opgebouwd, pagina na pagina, tot de frustratie op gewelddadige wijze uitbarst.“Strijd tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen”-Koran 9:14. Dit vers maakt duidelijk dat geweld tegenover de ongelovigen niet alleen goddelijk is toegestaan, maar ook voldoening zal geven aan de gelovigen (moslims)…

Voor de islam betekent ‘vrede’ dat uiteindelijk de hele wereld aan Allah is onderworpen.Dus,het kan in Nederland pas ‘vrede’ zijn, als heel Nederland aan de sharia onderworpen is.Vrede met niet-moslimlanden is slechts een tijdelijke verhouding.De overheden doen er alles aan de dreigingen van de islam te minimaliseren om zodoende hun multiculturele wensdroom niet te laten verstoren.Nederland zal en moet islamiseren, daarom wordt de bevolking voorgelogen, in beeld, woord en geschrift. Betaald door uzelf middels de enorme stromen subsidiegeld welke richting de ontelbare (islamitische) organisaties, stichtingen, verenigingen en daarbij behorende oplichters vloeien. Politieke kopstukken en de media bedekken de islam met de mantel der liefde en dat, wanneer men daar mee door blijft gaan, dit catastrofale gevolgen zal hebben voor de westerse wereld…

Volgens de Ottomaanse megalomania,behoort Sirië,Iraq,Libië en Israël bij Ottomania.Erdoğan wil Israël uitlokken tot strijd in Gaza, om daarmee zichzelf het ‘recht’ te verschaffen om militair in te grijpen. Als Turks khalief gelooft hij namelijk dat Jeruzalem tot zijn grondgebied behoort.In Libië betaalt Turkije duizenden huurlingen die aan de kant van de reguliere regering staan, die echter tot de Moslim Broederschap behoort.Vanwaar de bemoeienis van Turkije met zoveel gebieden? Dat begrijp je pas als je de passie van een heroprichting van het Ottomaanse Rijk ziet.De islam(die zich 1400 jaar lang zo succesvol als religie heeft gecamoufleerd) is niet voor niets een veroveringsdoctrine,die niets doet dan dood, verderf, marteling, terreur, haat, oorlog en verdeeldheid te prediken.

Rusland is van oudsher altijd al een bondgenoot geweest van Armenië, en ik hoop en vermoed dat uiteindelijk Rusland niet anders kan doen dan ingrijpen in de eigen achtertuin om nieuwe slachtingen onder Armeniërs door Azerbeidzjan te voorkomen.Turkije heeft daar geen enkel belang bij dan de christelijke Armenen te zieken.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Islamitisch fascisme steekt weer eens de kop op in Armenië

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s