Lockdown is een aanval op onze vrijheid,portemonnees,immuunsysteem en onze gezondheid

‘De enige manier om de pest te bestrijden is eerlijkheid.’( Albert Camus, 1947).Overal in de media – zowel binnenlandse als buitenlandse – leest men dat de maatschappij pas weer helemaal normaal kan worden als er een vaccin is tegen Covid-19.”Zolang er geen vaccin is, zal het coronavirus als een golf door de wereld blijven gaan en ons land niet overslaan”, zei Mark Rutte. Ook Bill Gates zei in april in een interview met CBS dat het normale leven niet zal terugkeren totdat de bevolking grotendeels gevaccineerd zal zijn(in 2019 sponsorde Gates de WHO met het te verwaarlozen bedrag van $532 Miljoen en ).En verschillende farmaceutische bedrijven hebben reeds aangekondigd dat ze – naar verwachting – eind dit jaar of uiterlijk begin volgend jaar de eerste bewezen veilige en effectieve vaccins kunnen uitleveren.Maar een vaccin tegen een coronavirus is onmogelijk,want de virussen muteren namelijk voortdurend,waardoor een vaccin overbodig is…

Tegen SARS, een ander coronavirus,werd nooit een effectief vaccin ontwikkeld, omdat het simpelweg onmogelijk was.Virussen muteren constant- aan zijn ‘jasje’ veranderen, zodat onze immuuncellen het virus niet direct herkennen van een vorige besmetting.De mutatie helpt het virus bij zijn verspreiding.Het virus met de mutatie makkelijker een cel infecteert en/of meer nieuwe virusdeeltjes per cel produceert.Een Chinese studie toonde aan aan dat er wel minstens 30 varianten werden gevonden van het nieuwe Covid-19 virus binnen een genomen steekproef.Er zijn meerdere virussen aanwezig die de infectie-verkoudheid veroorzaken. In totaal worden meer dan tweehonderd virussen in verband gebracht met verkoudheid-de infectie.En het is niet haalbaar om die allemaal in een vaccin te stoppen…

De griep was onderdeel van het leven. Dit veranderde in 2009 toen de media de wereldbevolking maandenlang bestookten met angstscenario’s over de ‘Mexicaanse griep’- ook wel ‘varkensgriep’ of ‘H1N1-griep’ genoemd. Kort nadat de Nederlandse regering 34 miljoen griepvaccins had aangekocht, ging het verhaal als een nachtkaars uit. De vaccins werden deels vernietigd en deels doorverkocht aan derdewereldlanden, en achteraf gezien bleek dat Mexicaanse griep-H1N1 juist een milde griep was geweest.Huisarts Hans van der Linde uitlegt waarom we moeten stoppen met de griepprik-dat kost Nederland jaarlijks 60 miljoen euro:‘Van de griepprik is niet bewezen wat het effect ervan is. Reden genoeg om ermee te stoppen’, zei deze huisarts.Maar de meeste huisartsen houden wijselijk hun mond…

Volgens het Nationaal Programma Grieppreventie ontvangt de huisarts per ‘geindiceerde patiënt een vergoeding van € 11,70 per toegediend vaccin’. Dat kan flink oplopen. Huisarts Joost van Zaat zegt in de Volkskrant: ‘Op die griepmiddag jassen we er in een paar uur 1.200 vaccins door.’ Tel uit uw winst.Aan het einde van het griepseizoen blijkt elk jaar weer dat het vaccin niet werkt.Maar het maakt kennelijk niet uit. Vaccineren gaat om geld, niet om gezondheid.Mensenlevens interesseren hun namelijk helemaal niets! Zorgpersoneel laat griepprik massaal links liggen.Slechts 13 procent van het personeel in Nederlandse ziekenhuizen haalt de griepprik…

Elk jaar krijgen er miljoenen mensen de griep, en sterven er duizenden mensen aan. Regelmatig heeft het virus een andere naam en dit jaar heet het ‘Corona’.Internist Claus Köhnlein uit Kiel zei helemaal geen gevaar te zien in het corona virus. Hij noemde covid-19 ‘een verkoudheidsvirus’.Het merendeel van de besmette mensen met het coronavirus wordt nauwelijks ziek, 80 procent van de mensen die besmet raakt ontwikkelt slechts milde ziekteverschijnselen, 20 procent wordt ernstiger ziek en een nog veel kleiner deel komt te overlijden.Daarbij gaat het vooral om ouderen of mensen met een immuniteitsprobleem, diabetici of patiënten met hart- en vaatziekten.Ze veranderen ook de doodsoorzaak op veel overlijdensakten, om het corona gevaarlijker te maken…

De PCR-test (HIV, Sars-CoV-2, enz.) wordt misbruikt om virussen te ‘bewijzen’.De uitvinder van de test, Kary Mullis, die er een Nobelprijs voor kreeg, was van mening dat PCR-methode niet geschikt was om een virus te detecteren en dat PCR bewust werd misbruikt om de HIV-industrie draaiende te houden.“Wetenschappers brengen ontzettend veel schade aan de wereld in naam van het helpen van die wereld. Ik vind het niet erg om mijn eigen ‘broederschap’ aan te vallen omdat ik me ervoor schaam,” zei Mullis.Deze test speelt ook een centrale rol in het Corona-terrorisme.De PCR-test werkt zo: in het lab wordt het genetisch materiaal uit het wattenstaafje zo’n 40 keer verdubbeld. Daardoor kan het testapparaat vaststellen of er erfelijk materiaal van dit specifieke coronavirus in het monster aanwezig is.Als de test positief is, dan rapporteren de meeste testapparaten een zogeheten Cycle threshold-waarde. Die Ct-waarde geeft aan na hoeveel keer verdubbelen duidelijk werd dat er erfelijk materiaal van het coronavirus is aangetroffen. Hoe minder virus er in het monster zat, hoe meer verdubbelingen daarvoor nodig zijn en hoe hoger de Ct-waarde wordt. Een Ct-waarde van 15 duidt dus op meer virus dan een Ct-waarde van 37…

De tests kunnen genetische sequenties van virussen detecteren, maar niet virussen zelf.PCR stoffen identificeert kwalitatief- niet kwantitatief, waarbij de genetische sequenties van virussen worden gedetecteerd, maar niet de virussen zelf.PCR is net als vingerafdrukken. Met PCR kijk je maar naar een klein aantal nucleotiden. Je kijkt naar een klein segment van een gen, zoals een vingerafdruk. Wanneer je regelmatige menselijke vingerafdrukken hebt, moeten ze bevestigingspunten. Er zijn onderdelen die gemeenschappelijk zijn voor bijna alle vingerafdrukken, en het zijn die generieke onderdelen in een Coronavirus die de PCR-test oppikt. Ze kunnen gedeeltelijke lussen hebben, maar als je slechts een paar kleine monsters van de vingerafdrukken neemt, kom je met een heleboel segmenten van RNA die we niet zeker weten of ze iets te maken hebben met het coronavirus. Ze zullen nog steeds opduiken in PCR. Je kunt tot de niveaus komen waar het biologisch irrelevant is en het dan een triljoen keer versterken…

Het Corona virus is nooit geïsoleerd volgens de gold standard of postulaten.David Crowe- Canadese onderzoeker, met een graad in biologie en wiskunde legde de problemen met de op PCR gebaseerde Corona test tot in detail uit en onthulde daarmee een wereld van onvoorstelbare complexiteit en bedrog.“PCR voor de diagnose is een groot probleem.Deze test detecteert geen infectie.Voor zover ik weet, hebben ze het virus nog niet gezuiverd. Als je het virus zou kunnen zuiveren, dan zou je honderd mensen kunnen nemen die positief getest zijn en je zou kunnen zoeken naar het virus in hen. En als je het virus in 50 van de honderd vond en niet in de andere 50, zou je kunnen zeggen dat de test slechts 50% van de tijd accuraat is. Maar dat kunnen we niet doen, omdat we het virus nog niet hebben gezuiverd. En ik denk niet dat we dat ooit zullen doen….

Er was een beroemde Chinese krant die schatte dat als je asymptomatische mensen test, tot 80% van de positieven vals-positief zou kunnen zijn.Dat was nogal schokkend, zo schokkend dat PubMed de samenvatting moest intrekken.De Chinese analyse was een wiskundige analyse, een standaard analyse, die al een miljoen keer eerder is gedaan.De eerste persoon op de lijst van de Chinese geteste mensen was positief op drie van de elf testen. Ze namen neus- en keelmonsters en je weet wel, verschillende methoden en dit soort dingen. En ze kregen 11 aparte testen en slechts drie waren positief. En natuurlijk, alles wat je nodig hebt om als geïnfecteerd te worden beschouwd is één positieve test. Ze kunnen je 20 keer testen en als je één keer positief test, dan ben je geïnfecteerd. Dus, een positieve test is zinvol.En ik denk dat het uit de hand loopt. Ze weten niet hoe ze dit moeten beëindigen. Dit is wat ik denk dat er gebeurd is: Ze hebben gedurende vele jaren een pandemiemachine gebouwd en er was een pandemische oefening niet lang voordat dit alles begon.Ik wil alleen maar weten wie die simulatieconferentie heeft gesponsord, 6 weken voordat het eerste nieuws uit Wuhan kwam,” zei Canadese onderzoeker David Crowe…

Dat de PCR testen niet geschikt zijn om Covid 19 te testen is ook iets wat de bekende doktoren dr Buttar en dr Kaufman gezegd hebben.En “als ze het aantal ‘besmette’ mensen willen verhogen, moeten ze ook het aantal tests verhogen”, schreef de Oostenrijkse arts Christian Fiala.Globalistische wetenschap is niets anders dan slecht nieuws.En de linkse globalisten-haters van vrijheid-willen alle vormen van communicatie en informatie-uitwisseling blokkeren,die hun Nieuwe Wereldorde bedreigen.De mensen die de afgelopen maanden al je vrijheden hebben afgenomen, zijn linkse globalistische denkers,politici, bankiers,Bill Gates en de corrupte WHO…

In Nederland is het gevoel voor saamhorigheid groot, en de zorg om ouderen is prachtig. Een mooie daarbij passende leus zou kunnen zijn: ‘Zorg goed voor je oma: zorg dat je corona hebt gehad.’ Hoe meer jonge, vitale mensen kennis hebben gemaakt met het coronavirus en het virus staande hebben gehouden bij de voordeur, oftewel: immuun zijn geworden voor corona, hoe gunstiger dat is voor onze medemensen met een zeer zwakke afweer.Lockdown is een aanval op ons immuunsysteem en onze gezondheid!Wij laten elke jaar virussen gewoon ongestoord z’n gang gaan en zo snel mogelijk groepsimmuniteit te bereiken.En groepsimmuniteit kun je alleen opbouw als de meeste mensen het krijgen virus-griep. Elke vorm van vertragen verlengd het bestaan van de griep-virus en opent de mogelijkheid (als de groepsimmuniteit daadwerkelijk niet voldoende is opgebouwd door de lockdowns) dat de epidemie weer opnieuw de kop opsteekt.Waar waren de strengste lockdowns,daar zijn de meeste doden, zoals in Italië en Spanje…

De linkse media zaaien vanaf het begin voortdurend paniek.De continue negatieve berichtgeving over Covid-19 wakkert hysterie, angst en paniek aan. Zo blijft het beeld bestaan dat mensen een infectie-besmetting niet overleven. Uit de data blijkt iets anders. Covid-19 is ongeveer zo dodelijk als de griep.De dodelijkheid van een virus drukken we uit met de IFR, de Infection Fatality Rate. Dat is het percentage van de mensen die in aanraking zijn geweest met het virus die sterven aan het virus. Corona heeft een geschatte IFR van 0,5 procent of lager. Dat is te vergelijken met de IFR van een middelzware tot zware griep.De sterfte over de gehele wereld is nu gemiddeld 0,01%, en varieerde tussen 0,001% en 0,13%. “Het coronavirus heeft een gevaarlijk imago ontwikkeld, maar in werkelijkheid valt het allemaal wel mee”. Dat zegt hoogleraar virologie Eric Snijder.”Ik vergelijk het weleens met een echt ‘killervirus’ als ebola. De kans dat je dat overleeft, is relatief klein. Bij het coronavirus is het omgekeerde aan de hand,”zegt Snijder…

Ongeveer 350 Duitse artsen hebben een petitie ondertekend, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de huidige maatregelen in Duitsland om covid-19 in te dammen. De groep – die zich Ärzte für Aufklärung noemt – vindt de maatregelen ‘buitensporig’.Arts Heiko Schöning tijdens een interview: “Het coronavirus-SARS-CoV2 van dit jaar valt onder seizoensgebonden griepvirussen. En dat is goed nieuws! De maatregelen die wij allemaal beleven hebben niets met het bestrijden van dit virus te maken.Het slechte nieuws is dat het land in staat van angst leeft. We hebben niet de pest. Het wordt tijd dat we gaan beseffen dat we midden in een wereldwijde misdaad zitten. Coronamaatregelen zijn oplichterij en zwendel.

Ook vinden ze dat de overheid niet transparant is over Covid-19-slachtoffers.De groep zegt dat “de overheid straks wellicht verantwoordelijk is voor het overlijden van honderdduizend mensen in Duitsland, omdat die niet de juiste behandeling konden krijgen.In maart en april is 90 procent van alle noodzakelijke operaties uitgesteld of niet uitgevoerd. Dit betekent dat 2,5 miljoen mensen niet zijn geholpen als gevolg van overheidsmaatregelen.Het verwachte sterftecijfer kan niet goed worden ingeschat; deskundigen schatten dat er tussen de vijf en 125 duizend patiënten zullen sterven als gevolg van de uitgestelde operaties.En hoeveel slachtoffers zijn er nog van andere ziektes,die niet hulp kregen? Dit gebeurde ook in andere Europese landen.Ik hoop dat de schuldigen voor deze misdaden niet ongestraft hier mee weg komen…

We zijn in wezen overgenomen door de medische Talibanen.Het ergste wat je van een wetenschappelijk instituut kunt zeggen is dat ze niet genoeg van de wetenschap weten. Dat is precies wat een groep internationale topwetenschappers zegt over het RIVM en Jaap van Dissel: ‘het RIVM weet niet wat de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen zijn op het gebied van Covid en geeft dus verouderde adviezen’.En conclusie van het manifest: ‘Het had niet zo ver hoeven komen en het kan zo niet verder.’…De internationale ‘experts’ die toen (MERS) een wereldwijde-mega-ramp voorspelden en er dus volledig naast zaten, dezelfde zijn die nu weer de de leading experts van de internationel gemeenschap lijken te zijn.Al die bizarre Coronamaatregelen zijn bedacht door verwarde personen en de gevolgen zijn duidelijk: een staatsgeleide planeconomie, politiestaat met gedwongen vaccinaties en een muilkorf voor de mond in de bus.‘Op scholen lijken mondkapjes de voordelen echter kleiner dan de nadelen: kans op benauwdheid, concentratieproblemen, hoofdpijn en wellicht hersenschade.De maatregelen handen wassen, desinfecteren, afstand houden, géén handen schudden en niet knuffelen zijn niet of nauwelijks effectief, wanneer je griepvirussen of corona aan wilt pakken’,zegt arts, epidemioloog en emeritus hoogleraar Menno Jan Bouma…

China is eind april coronavirusvrij verklaard, ZONDER VACCINATIE!Geen enkel virus heeft in het verleden meer dan een half jaar geduurd.De meeste infectieziekten zijn seizoens-ziekten. Dat heeft voor virussen vooral te maken met de temperatuur en de luchtvochtigheid.Griepvirussen en corona gedijen goed bij koele lucht.Op dit moment-eigenlijk vanaf de lente- rondgaan in Europa de Influenzavirussen en Rhinovirussen.Het coronavirus is gemuteerd in een mildere variant.En nadat de aantallen zieken en doden drastisch afnam al maanden, verschoof de overheid bijna ongemerkt de focus naar dagelijkse “aantallen besmettingen”.Twee compleet verschillende graadmeters van de Covid status.Maar,waarom gebeurt dit?Hun doel is om jou zo lang mogelijk klem te houden,tot dat er een vaccin is.Het RIVM en de WHO agenda wordt bepaald door Bill Gates en zijn agenda bepaalt dat de vaccinatie moet komen.En Gates heeft herhaaldelijk benadrukt dat de quarantaine- en lockdown maatregelen pas moeten worden verlicht zodra een vaccin (inclusief nanochip?) tegen corona gereed is.

De Mexicaanse griep heeft de belastingbetaler onnodig 144 miljoen euro gekost. Dat komt omdat twintig miljoen griepvaccins zijn weggegooid. Op 13-06-20 zette Hugo de Jonge ook zijn handtekening onder een miljoenencontract met farmaceutisch bedrijf AstraZeneca. Het bedrijf zegt zelf: “AstraZeneca realiseert zich dat het vaccin mogelijk niet werkt”. Er is geen tijd om het vaccin te testen op veiligheid, maar de contracten zijn al getekend.

Corrupte linkse globalistische mainstream media vormen nu perfecte propagandamachine voor het door Bill Gates geleide Plandemische Rijk.

Tot nu toe komen in de ziekenhuizen nauwelijks nieuwe coronapatiënten.Linkse media liegen dat ziekenhuizen vol zijn met coronapatiënten.In ziekenhuizen liggen-19 september 2020- 327 coronapatiënten,meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)..

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

8 Responses to Lockdown is een aanval op onze vrijheid,portemonnees,immuunsysteem en onze gezondheid

 1. ruud beijer says:

  Ach de Nederlanders laten zich liever bangmaken dan dat ze nadenken. Dat nadenken doet dit suffe volk niet meer. Ze stemmen bijvoorbeeld op partijen die jaarlijks 110.000 homohaters en jodenhaters naar Nederland halen
  Dat hun dochters worden verkracht vinden zij niet erg want de asielparasieten zijn zielig. Ik gun het ze bijna al die suffe Nederlanders. Ik stem op de PVV .Behalve de PVV en het Fvd worden we door alle partijen verraden.

  Liked by 2 people

 2. koddebeier says:

  Rutte 3 en z’n zooitje kan beter oprotten !!! Genoeg is genoeg !

  Liked by 2 people

  • vangie1206j says:

   Het is hier in de Filippijnen al niet anders facemask facescreen lick down.
   28 miljoen mensen hun baan verloren.
   Heel de economie naar de verdommenis idem met de toeristen industrie.
   Lekker Zo door blijven gaan totdat hopelijk de bevolking in opstand komt.

   Liked by 3 people

   • Jozef Peperstraete says:

    Ik was in de Filippijnen (Leyte) van begin december 2019 tot eind juni 2020. Complete lockdown maar geen enkel geval van corona. Naar het blijk zou de zot Duterte 940 miljoen dollar geaccepteerd hebben op een van zijn persoonlijke rekeningen om de lockdown door te voeren in zijn land??? Weet jij soms of deze informatie klopt???

    Like

   • lijfeigene says:

    Dat is waarschijnlijk de bedoeling :iedereen in opstand en dan bloedig neerslaan. Oplossing voor de zgz overbevolking zonder te moeten herverdelen.

    Liked by 1 person

 3. lijfeigene says:

  Reblogged this on lijfeigene and commented:
  Reblogged again…

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s