We moeten in Nederland af van de islam, af van de EU(SSR), af van verraderlijke socialistische globalistische partijen

De islam verovert landen op twee manieren. De eerste is de gewapende manier en de tweede de sluipende geboorte-Jihad. Op deze twee manieren heeft hij 50 landen veroverd. Omdat Europa een sterke macht is – denk aan de NAVO en atoomwapens – hebben de islamieten de tweede optie gekozen: massamigratie.Op dit moment bevinden zich ongeveer 30 miljoen moslims in West-Europa.En hoe meer moslims er in Europa wonen, hoe islamitischer de samenleving wordt.De baarmoeder zorgt ook voor een geweldloze overname van Europa.Nu hebben wij in steden honderden islamitische enclaves, staatjes in een staat, waarin de politie en de overheid geen controle hebben.Deze enclaves zullen steeds groter worden en uiteindelijk veranderen in islamitische regio´s, die later onafhankelijk zullen zijn.Hijra(migratie), is een van de meest effectieve methodes van Jihad zonder militairen of oorlog. Instructies en oproepen worden gegeven via moskeeën en (social) media om mensen te faciliteren en aan te moedigen om instroom te genereren naar een land of gebied ter verovering. ..

 De Moslimbroeders-een van de vele beruchte jihad organisaties in Europa- zijn al jaren bezig hun invloed uit te breiden tot het Westen.De Amerikaanse president Donald Trump heeft daarom het ministerie van Buitenlandse Zaken onlangs gevraagd de Moslimbroeders te categoriseren als een ‘foreign terrorist organization’ – een buitenlandse terroristische organisatie.Het einddoel van de Moslimbroeders de oprichting is van een door de sharia (de radicaal islamitische wet) geregeerd islamitisch kalifaat.De islam wil haar wet de sharia aan alle naties opleggen en haar macht uitbreiden over de hele aarde.De jihad – een plicht voor IEDERE moslim- is een middel om dit doel te bereiken.Er bestaat een uitgebreid netwerk van islamitische organisaties in Europa, die aan de hand van een aantal criteria met vrij grote zekerheid herleid kunnen worden tot de Moslimbroeders. In Europese moskeeën circuleren Qutbs boeken van deze terroristische organisatie. Stel je voor dat westerse veiligheidsdiensten in het kader van een grootschalig gerechtelijk onderzoek plotseling documenten tegenkwamen waaruit bleek dat er een internationale goed gestructureerde organisatie bestond van neo-nazi’s of communisten die in het diepste geheim een programma had uitgewerkt waarin gedetailleerd werd beschreven hoe ze van plan waren om geleidelijk aan de macht te grijpen.Het is vrijwel zeker dat dit onderwerp wekenlang voorpaginanieuws zou zijn geweest in onze media en dat het alle discussieprogramma’s zou domineren.Een dergelijk islamitisch document werd in november 2001 in Zwitserland per toeval ontdekt… 

De islamitische al-Taqwa bank in het Zwitserse Lugano was aandeelhouder van de internationaal bekende islamitische geestelijke Yusus al-Qaradawi,die wordt gezien als de ongekroonde koning van de Internationale Moslimbroeders.Yousef Nada was lid van de Moslimbroeders en directeur van deze al-Taqwa bank.Bij het doorzoeken van Nada’s woning werd een document gevonden dat gedateerd was op 1 december 1982 en dat sindsdien vaak ‘Het Project’ wordt genoemd. Wat dit document zo beangstigend maakt, is dat het een langetermijnvisie bevat waarin de culturele invasie van het Westen wordt uitgewerkt. Sinds 1982 had dit document gefungeerd als een soort van blauwdruk voor de Europese Moslimbroeders waarin allerlei tactieken werden besproken om hun doelstellingen in Europa te verwezenlijken. Deze tactieken bestonden onder meer uit immigratie, infiltratie, propaganda en eventueel terrorisme wat uiteindelijk zou moeten resulteren in de dominantie van de islam in Europa- het Ottomaanse Rijk in ere te herstellen.De Oostenrijkse wetenschapper Michael Ley noemt de Moslimbroeders vanwege hun werkwijze ,,gevaarlijker dan de islamitische Staat (IS)”…

Kauthar is vice-president en Head of Member Organisation Relations bij FEMYSO,die volgens talloze rapporten de jeugdtak van de Europese Moslimbroederschap is.Kauthar en FEMYSO zelf ontkennen dat, maar exact die ontkenning is volgens al die rapporten onderdeel van de Moslimbroederschap-methode.Iedereen die denkt dat het bij GroenLinks echt om het klimaat gaat, is te naïef voor woorden. Het marxisme van GL past prima bij de bedoelingen van de Moslimbroederschap.Klimaat is slechts een middel in hun strijd om Europa te islamiseren. Partijen als D66 die openlijk stellen dat de soevereiniteit van Nederland niet meer relevant is, dragen aan deze islamisering bij en ook andere multiculturele partijen-FvD ook.De PvdA was de eerste die direct zonder slag of stoot capituleerde voor de islam. De VVD heeft zand in onze ogen gestrooid en is eigenlijk gewoon de PvdA.We zijn nog maar enkele decennia verwijderd van een islamitisch continent en het huidige kabinet doet niets…

Volgens Brussel en multiculturele partijen, moet onze Joods-christelijke cultuur vernietigd worden. Daarom importeert zij massaal mensen uit islamitische landen en houdt ze de grenzen nog steeds wijd open.Zonder corrupte media en lafbekken in ons landsbestuur kan dit islam ellende niet gebeuren.Deze corrupte media en lafbekken demoniseren al jarenlang, met succes, tegenstanders van de EU,tegenstanders van islamisering Europa.Ze noemen hen fascisten, racisten, islamofoben. Helaas gelooft het grootste deel van de burgers in deze leugen propaganda. Die burgers denken echt dat de PVV en haar stemmers bestaat uit dombo´s, nazisten, racisten en alles wat niet goed is. Natuurlijk zijn ze dat niet. Het zijn zeer slimme mensen. Patriotten, die zeer goed over belangrijkste problemen(massa migratie en islamisering) geïnformeerd zijn en heel goed weten waarover ze het hebben…

Voor hen komt Nederland op de eerste plaats. Voor anderen zijn dat auto, huis en geld, niet Nederland.Zeer weinig mensen begrijpen wat voor partij het FvD is. Deze partij is opgericht om stemmen af te pakken van de PVV/Wilders. Deze partij is niet opgericht om samen met de PVV problemen op te lossen: de islamisering van Nederland en het verlaten van de socialistische dictatuur EU, waar alle problemen uit voortkomen. Het “steunt” weliswaar het verlaten van de EU, maar alleen middels een referendum. Dat echter bestaat al lang niet meer in dit land, omdat Rutte dat heeft ingetrokken met Oekraïense referendum. En als het dit weer wil laten terugkeren, dan zal dat nog jaren duren en onhaalbaar blijken te zijn. Dat weet het FvD heel goed en daarom heeft het deze optie gekozen, zodat zijn kiezers dat niet zien, omdat zij graag de socialistische dictatuur willen verlaten…

In een interview met De Telegraaf zei Baudet ook dat er in de islam “allerlei aanknopingspunten zijn voor een veel plezieriger interpretatie van dat geloof”.In chatgroepen van FvD-aanhangers is jodenhaat griezelig geaccepteerd,net als bij GroenLinks.In mei 2020 trok een groepje mensen uit het Umfeld van Forum voor Democratie aan de bel bij Paul Cliteur met het verzoek aan hem om Thierry Baudet aan te spreken op uitspraken die Baudet tegen enkelen van hen in de privesfeer gedaan heeft.Onder hen zijn Arabiste Machteld Allan, politicologe Machteld Zee en enkele mensen die anoniem wensen te blijven.Volgens partijgenoten Baudet te weinig deed om uitingen van antisemitisme bij de jongerenbeweging van de partij aan te pakken.Bij Forum voor Democratie worden racisten en verspreiders van neonazistisch materiaal niet alleen getolereerd, maar zelfs gepromoveerd binnen de partij.Niet alleen de leider van de jongerenclub maakte promotie: Freek Jansen-een naaste medewerker van Baudet-, voorzitter van de JFVD, is inmiddels de nummer 7 op de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar.Hij de Holocaust bagatelliseerde en een bewonderaar is van het economisch beleid in Nazi-Duitsland.Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is zeer bezorgd over de ontwikkelingen en royementen binnen FvD en de jongerenbeweging JFvD.En ik wil niet dat de PVV partij wordt vergeleken met dit soort smerige dingen van de FvD.Het is beter dat die nep rechtse FvD is verdwenen en het zou goed zijn als kiezers van deze partij terugkeren naar de PVV, om samen te strijden voor het voortbestaan van dit land…

Ik wist vanaf het begin wat de FvD partij is, omdat dezelfde situatie zag ik ook een aantal jaar terug in Servië.Toen was daar de sterkste partij in het land een nationale rechtse partij,die volgens alle prognoses, de macht zou grijpen in Servië.Dat dat niet zal gebeuren,hebben de Europese Unie-Merkel en Amerika-Obama ervoor gezorgd dat die partij werd verdeelt. Zo hebben zij daar een kopie gekregen van de FvD-nep rechtse partij-,die het beleid en de belangen van de Europese Unie hebben geleid en niet die van Servië. Dezelfde scenario gebeurt ook hier later met de FvD partij, zodat de PVV niet wint en de macht grijpt.Dus nu is het tijd dat kiezers van de FvD terug keren bij de PVV. Alleen deze partij kan Nederland redden van vernietiging.Alle andere partijen gaan zorgen voor de ondergang van Nederland en Europa…

Mensen durven niet op PPV te stemmen, omdat het volgens de linkse media ‘extreem rechts’ is en wat zal je omgeving daar wel niet van vinden. Dat is volgens min de enige reden dat deze partij nog niet de grootste zijn.Maar,sinds wanneer is de islam een ras?Ten onrechte wordt Geert Wilders door het Openbaar Ministerie verweten dat zijn ‘Minder Marokkanen’ uitspraak strafbaar is. Er is in het Nederlandse recht geen wettelijke bepaling te vinden die dit verbiedt en sanctioneert.Wie zegt dat hij minder Amerikanen in Nederland wil is wellicht anti-Amerikaans, maar geen racist. En wat voor Amerikanen geldt, geldt ook voor Marokkanen, Fransen, Polen en Syriërs.Marokkanen zijn geen ras en mensen die wat zeggen over Marokkanen zijn geen racisten. En in een democratie moeten politici een grote vrijheid hebben om beleidsalternatieven af te wegen. Zij moeten nadrukkelijk ook kwesties aan de orde kunnen stellen die te maken hebben met selectiecriteria voor een beperking van de migratie…

Wilders is extreem niks!Extreem rechtse partijen zijn volgens de meeste gangbare definities niet alleen xenofoob en autoritaristisch, maar ook anti-democratisch. Daar is bij Wilders geen sprake van.Wilders’ denkbeelden zijn prima verenigbaar met de zojuist genoemde democratische pijler van de liberale democratie.Extreem rechts is 100 % rechts en dat is anarchisme. De anarchisten schaffen de complete overheid af.Extreem links is 100 % links en dat is communisme. De communisten schaffen het complete bedrijfsleven af (nationalisatie).Daar is bij Wilders geen sprake van. En het is een goede zaak dat er een partij is die de zorgen van ontevreden burgers verwoordt.De gevestigde orde is compleet vervreemd van de samenleving.Achttien jaar geleden toonde Fortuyn al die totaalfaal aan.Wilders heeft gelijk, er islam en het vrije westen gaan niet samen.Deze verderfelijke fascistische ideologie is die dood en verderf zaait en dat de EU dictatuur een bureaucratisch monster is, dat slecht is voor de belangen van de burgers.Als je de islamisering van Nederland wilt stoppen, is daar maar één oplossing voor, zegt Wilders: grenzen dicht, alle moskeeën sluiten en de koran verbieden. Hier komen alle problemen uit voort. Zonder dit verschrikkelijke boek zouden moskeeën en de verspreiding van de islam niet mogelijk zijn.”Moskeeën waar de gematigde islam gepredikt wordt, bestaan niet en alles wat de IS doet is conform de sharia”,zei ooit arabist Hans Jansen…

Volgens Allah zijn ongelovigen/niet-moslims onbetrouwbaar, huichelaars, onrein, onwetend, hoogmoedig, kwaaddoeners, zondaars, verleiders en willen ze de gelovige van het rechte pad afleiden.Ongelovigheid wordt vereenzelvigd met alles wat slecht is; het zijn “de slechtsten der schepselen” (Koran-soera 98:6).De gelovigen mogen geen ongelovigen tot vriend nemen (Koran-3:28, 3:118), ook joden en christenen niet (5:51). Je mag als moslim zelfs niet meer bevriend zijn met je eigen familie als zij niet gelovig zijn (Koran-9:23).In Koran-soera 9:29 lezen we: “Bestrijdt hen die niet geloven in Allah”. Merk op dat in deze verzen niet wordt gesproken over ‘je vijanden’ of ‘zij die jou aanvallen’, maar over afgodendienaren en ongelovigen, waardoor de militaire en “religieuze” strijd vereenzelvigd wordt.Het afhakken van de hoofden van ongelovigen wordt gerechtvaardigd met o.a. soera 47:4: “Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn houwt dan in op hun nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht bindt hen dan in boeien.”De Koran bevat veel intolerantie jegens ongelovigen, de sharia is ondemocratisch, inhumaan en gewelddadig.Vrijwel dagelijks worden we geconfronteerd met het geweld van jihadisten- geïnspireerd door de Koran-en regelmatig worden aanslagen gepleegd.Volgens de Koran zijn jihadisten die sterven niet dood maar levend (2:154), zullen zij “een ontzaglijk loon” krijgen (soera-4:74) en in het paradijs komen (soera-9:111). Het is niet verwonderlijk dat dit aantrekkingskracht uitoefent op fanatieke moslims.Begrijpt u nu waarom de PVV leider Geert Wilders dit verschrikkelijke boek wil verbieden?… 

“Wie gelooft in Allah is moslim en helaas voor de moslims die niet per se voorstander zijn van random onthoofdingen op straat of andere vormen van de jihad is daarin geen nuance mogelijk.Je bent moslim of je bent het niet. Je kunt ook niet ‘een beetje’ in Allah geloven,”zegt Hasan Kücük.Mohammed was een militair die een uiterst eenvoudige bekeermethode hanteerde: als je niet in Allah wenste te geloven, ging je kop eraf.Islam is dus: wie niet voor ons is, is tegen ons en mag dus worden doodgemaakt. Zo simpel is het en daarom zijn er geen gematigde moslims. Wie wel gematigd is, houdt daar wijselijk zijn kop over dicht, anders kon die kop er weleens af gaan. Orthodox, liberaal of gematigd, dat zijn termen bedacht door politiek correcte mensen.Een moslim die afstand neemt van de jihad geweld is overigens niet meteen een tolerante moslim, want veel van deze moslims willen wel de inhumane en gewelddadige sharia.In West-Europa meent meer dan de helft van de moslims dat religieuze sharia-regels belangrijker zijn dan seculiere wetten…

Dictator Erdoğan is ook een leidend figuur binnen de de Moslimbroederschap.Hij komt de Turken bij ons ook aansporen om zich niet te veel te integreren.Door de deur van onze vrijheid komt men binnen, om die vervolgens definitief te sluiten. Iedereen die de islam kent, weet dat de islam niet kan in een democratische rechtsstaat. Alleen … men durft het niet hardop te zeggen. En dat is eng!We moeten nu onmiddellijk actie ondernemen tegen islamisering, zodat onze Westerse beschaving niet vernietigd wordt. Een van de manieren om dat te doen is via verkiezingen, namelijk door de landverrader partijen te verslaan, de andere manier is een jarenlange bloedige burgeroorlog, die we kunnen verliezen en daarna geïslamiseerd worden. Dus de eerst eoptie is de betere. Iedereen die van dit land houdt, moet in maart op de PVV stemmen om de Nederlandse beschaving te redden.Stem voor de PVV is stem voor Nederland,niet stemmen voor deze partij is ondergang van Nederland. Stem in maart op de PVV en NEXIT!  

In Groot-Brittanië hield de onderminister van Justitie, Shadid Malik, in het kabinet van de socialist Gordon Brown een gruwelijke toespraak voor duizenden moslims in Engeland. Hij zei in 2006:”In 1997 hadden we ons eerste moslim-kamerlid. IN 2001 hadden we twee moslim-kamerleden. In 2005 hadden vier moslim-kamerleden. Insha’allah zullen we acht of tien moslim-kamerleden hebben in 2009 of 2010. In 2014 zullen we zestien moslim-kamerleden hebben. Op deze manier zal ooit het volledige Britse parlement ooit moslim zijn. Ik vertrouw er op dat we, Isha’allah, binnen minstens dertig jaar een premier hebben die mijn godsdienst deelt”…En op een internationale islamitische conferentie in Londen, 1976, werd gezegd: “Indien wij Londen voor de islam kunnen winnen, zal het niet moeilijk zijn om de hele wereld te winnen”. 

Politieke correctheid en hun stemvee zijn ook de grootste bedreiging voor het vrije westen.Een stem op Rutte is een stem op Asscher is een stem op Klaver is een stem op Kuthaar is een stem op de Moslimbroederschap is een stem op Hamas is een stem op IS=SHARIA.

Geert Wilders heeft al die jihad ellende aan zien komen, terwijl de rest van de partijen met hun kop in het zand zaten. 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to We moeten in Nederland af van de islam, af van de EU(SSR), af van verraderlijke socialistische globalistische partijen

  1. Pingback: We moeten in Nederland af van de islam, af van de EU(SSR), af van verraderlijke socialistische globalistische partijen | E.J. Bron

  2. koddebeier says:

    Weg met dat zooitje !

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s