Onze samenleving wordt ernstig bedreigd door het beestachtige moslimextremisme en de communistische multicultuur

Linkse corrupte media beschrijven rechtse partijen altijd het allerergst: rechtse extremisten, fascisten en racisten. Zulke mensen en partijen bestaan wel, maar ze zijn meestal links.In 2014 verzamelden zich in het Duitse Dresden meer dan 40.000 moedige, patriottische Pegia-Europeanen tegen de islamisering van het Avondland. Zij vinden dat de islam niet thuishoort in Europa. Deze mensen kwam om hun ontevredenheid te uiten over hun communistische overheid, die al jarenlang de grens wijd open laat en miljoenen mensen – waarvan 90% moslims – het land binnenlaat.Het is wel bekend dat islamitische cultuur nog nooit in de geschiedenis ergens is geïntegreerd in andere samenlevingen.Dus deze mensen waren bang dat hun cultuur, hun vrijheid en hun leven zou worden vernietigd door de verschrikkelijke ideologie.De geïmporteerde mensen veroorzaakten ook veel problemen: geen integratie, gewelddadige incidenten, criminaliteit en terroristische aanslagen. Het ideale leven van de Duitsers werd ineens een hel. Daarom gingen ze de straat op en, dames en heren, dat heeft niets te maken racisme, nazisme en rechts-extremisme. Walgelijk om Pegida als extreemrechts te bestempelen…

Diezelfde situatie hadden we hier jaren geleden ook in Nederland met Pim Fortuyn en andere intellectuelen, die de socialistisch-communistische overheid er voor waarschuwden dat de islam niet thuishoort in Nederland. Helaas hadden Fortuyn en de intellectuelen gelijk. Ook hier werd het mooie leven een hel. Alles werd duurder, want er waren grote uitgaven nodig voor het onderhoud van de nieuwkomers. Er ontstond geweld en haat tegen Joden en homo´s, de criminaliteit steeg snel, overal was geweld op straat, tientallen buurten werden geïslamiseerd, waar de politie en de overheid niet meer de controle over hadden. Synagogen en joodse scholen worden zwaar bewaakt en Nederlanders begonnen massaal het land te verlaten. De protesten van Fortuyn waren terecht en hadden niks te maken met racisme, nazisme en rechtsextremisme. Helaas is hij snel daarna vermoord door linkse kogels…

Na zijn moord kwam Geert Wilders met de PVV, die verder strijde tegen de islamisering van Nederland.Zijn partij heeft nooit geweld, ondemocratische methodes, racisme of andere fascistische methodes gebruikt. Altijd democratische methodes. Dus het is duidelijk dat deze partij ook niks te maken heeft met rechts-extremisme, racisme en nazisme.Maar,linkse media en overheden gebruiken extreemrechtse partijen-die zijn schaars en niet gevaarlijk voor de samenleving- handig om ze over één kam te scheren met andere, niet extreemrechtse partijen.Door deze linkse onzin en leugen-propaganda, geloven veel mensen dat alle rechtse partijen extreem zijn:racistisch,antisemitisch en nazi’stisch.Met deze onzin zorgen ze ervoor dat een heleboel mensen niet op deze rechtse partijen stemmen. Een geweldig manipulatie-plan…

Er bestaat helemaal geen extreem rechts in Nederland,maar alleen bestaat extreem links en die hebben dan ook al heel wat schade, moorden, aanslagen enz enz enz op hun geweten helaas.Herinner je de G20 in Hamburg nog? Extreemlinkse ratten staken de halve stad in brand en hoe noemden de Nederlandse media dit uitschot? ‘Actievoerders’.Links, in al zijn verschijningsvormen gaat immer hand in hand met geweld, geweld intimidaties, oproer, demonstratie, staking, protest en dergelijke. Altijd hun ontevredenheid op de voorgrond en bij het minst geringe, tot actie overgaan. Altijd die dreiging, altijd die geforceerde houding. Zij zoeken hun vrienden bij degenen die het geweld niet schuwen, wellicht dat ze daarom zo islam knuffelend zijn. Sommige bestuursleden van de SP hebben een terroristische opleiding gevolgd in het Midden Oosten.Linkse parlementariërs lopen ook geregeld mee bij demonstraties, waarbij het anti-semitisme ervan afdruipt.GroenLinks is een communistische partij die geweld niet schuwt. Paul Rosenmöller stond en staat wellicht nog steeds vierkant achter de horror van Pol Pot. Jesse – we got your back – Klaver, sympathiseert met de terroristische Moslim broederschap. Femke Halsema heeft schijt aan corona want zij vindt op opkomst van militante fascistische bewegingen als BLM en Antifa veel belangrijker. Er komt vast een moment dat we dit soort partijen gaan verbieden…

De islamisering van de West-Europese samenleving lijkt nu een feit.Via massa-immigratie hebben talloze moslims het continent overspoeld. Met als doel Europa te koloniseren en er een soort Eurabië van te maken.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie.In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen.En in Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Vergelijk West-Europa in de jaren 70 met nu.Dan zie je de toegenomen invloed van de Islam overal.En hoe de Schilderswijk er 35 jaar geleden uitzag? Zagen we daar veroveringssymbolen zoals moskeeën, hoofddoekjes, minaretten, islamitische slagerijen, burqa’s, islamitische scholen en djellaba’s? Neen. En nu?…

Moskeeën zijn locaties waar instructies worden gegeven om niet-islamitische gebieden te veroveren.Dit zijn locaties, waar men wordt onderwezen in de militaire regels van de Koran. Het is niet voor niks dat dictator Erdoğan heeft geroepen dat de moskeeën de kazernes zijn van de moslims.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast en de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is.Diepe schande dat openbare basisschoolen haar kinderen liet knielen en buigen in moskoskeeën.Daar kregen de leerlingen vele malen ‘Allah akhbar’ over zich heen,de strijdkreet waarmee terroristen dagelijks hun bloedige misdaden plegen.Allah verbiedt hen vrienden te worden met “ongelovigen”-niet-moslims.Zo staat dit expliciet in de Koran-soera 5, vers 51.Volgens de Koran en Mohammed,voor moslims is er slechts één huis en dat is het huis van de ISLAM. Dit is namelijk een islamitische staat, waarin de “religie” van Allah heerst en waarin Allah wetten volledig worden uitgevoerd.Elk ander land/gebied/ regio is vijandig tegenover de moslim en de relatie tussen dat land en de moslims is niets anders dan een situatie van oorlog of een wapenstilstand dat onderworpen is aan voorwaarden…

De multicultuur evolueert in de richting van een apartheidssamenleving, waarbij de islam via gettovorming en eigen structuren zich voorbereid op de vijandelijke overname van onze beschaving.In Europese steden,bestaan nu enclaves , waar de sharia in feite is ingevoerd en waar de politie zich niet of nauwelijks durft te vertonen.Europese volkeren vluchten uit hun wijken en komen er nog meer straten en wijken onder moslim controle.Tania Kambouri schreef een boek over haar 14 jaar aan ervaring bij de politie, en haar verhaal is niet mals. Ze vertelt over de harde realiteit die zij en haar collega’s dagelijks meemaken in het Ruhrgebied, in het westen van Duitsland.„ Er zijn daar steeds meer wijken waar ze simpelweg niet meer patriouilleren omdat dat niet meer veilig kan, of in ieder geval altijd met meerdere wagens heengaan.”Kambouri zegt dat „de overlast vooral wordt veroorzaakt door jonge mannen, met hun wortels in islamitische landen.”…

In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren.Al in 2002 schreef Samira Bellil, een moedige jonge Franse van Algerijnse afkomst het boek -‘Ontsnapt uit de hel’- over de terreur die zij zelf als moslimvrouw in de Parijse buitenwijken had ondervonden: ‘groepsverkrachtingen, huiselijk geweld, bedreiging met de dood als je naar de politie stapt.’ In Frankrijk bericht de regering op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones,waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben…

Heel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van deze verschrikelijke ideologie(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40).We zijn in oorlog met het ‘terrorisme’, hoor ik overal zeggen. Neen, we zijn in oorlog met de ISLAM. Of beter nog: de ISLAM is in oorlog met het Vrije Westen en dat al 1400 jaar.In het islamitisch wereldbeeld ontstaat oorlog al 1400 jaar, omdat niet-moslims bestaan.In de islam komt vrede door het vernietigen van mensen die anders denken en leven.Dus het einde van uw bestaan,het elimineren van zoveel mogelijk verschillen.Het westerse idee van vrede(naast elkaar samenleven) is volledig vreemd aan de islam.Dus wie zich weigert te onderwerpen(het woord ‘islam’ betekent ‘onderwerping’, namelijk onderwerping aan Allah), is de veroorzaker van oorlog,de veroorzaker van terrorisme,die voert de islam expansionisme uit.Terroristen die anderen aanvallen, de ware islam toepassen, die al werd gepraktiseerd door Mohammed.De stichter van de islam was echter een moordlustige krijgsheer, die verwikkeld was in 33 gewapende conflicten in zijn leven.En de plicht van gelovigen om de woorden en gedragingen van Mohammed op te volgen (8:20, 24:56) wordt de soenna genoemd.„Wij hebben de opdracht gekregen van Allah om de mensheid te bevrijden uit ongeloof, uit slavernij – slavernij van je begeerte, van een ander mens, van een afgodsbeeld”-zei jihadist Shabir Burhani….

De fascistische islam is het ergste wat een mens kan hebben-eeuwige ellende, terreur, onderdrukking, erger bestaat niet.De islam wordt geschat op 270 miljoen vermoorde andersdenkenden in 14 eeuwen.Vrede met de islam is onmogelijk ,totdat de hele wereld met JIHAD(harde en zachte) tot de islam is bekeerd.De politici(en hun kizers) die islam in hun land hebben toegelaten zijn dus schuldig voor talloze burgerslachtoffers door jihad terrorisme(niet rechts-extremisten).De afgelopen dertig jaar is terrorisme links of islamitisch.Wanneer we kijken naar de afgelopen jaren ,kan wel degelijk gezegd worden dat links-altijd is radicaal- voor dreiging kan zorgen.In West-Europa kenden we met onder meer de GRAPO in Spanje, de Bridago Rosso in Italië, de Rote Armee Fraktion (RAF) in Duitsland en Action Directe in Frankrijk heel wat radicaal linkse terreurgroepen (Catanzaro, 1991; Dartnell, 1995;Jiminez, 1992; Rote Armee Fraktion, 1997; Vander Velpen, 1986).Er zijn dus duidelijk sporen van radicaal links in de geschiedenis van Europa terug te vinden.Links activisme leidt altijd tot terreur en verdrukking. Rechts is slechts een antwoord daarop…

Hoeveel aanslagen er nog nodig zijn voordat begrepen wordt, dat het niet maar daden betreft van geïsoleerde gekken en geradicaliseerde clubjes, maar dat er een duidelijke relatie is tussen de doctrine van de islam en de terreur die ervan uitgaat en dat het daarom als een misdaad tegen de mensheid is, om maar achteloos toe te staan dat er een uitgebreide subcultuur komt van miljoenen moslims en hun vele duizenden moskeeën, middenin de westerse cultuur.Nu wordt voor mij in ieder geval steeds duidelijker hoe nazi-Duitsland zover heeft kunnen komen destijds. Niemand ziet het gevaar, of wil het niet zien, totdat ze het zelf meemaken.Over jodenvervolging werden de eerste berichten over concentratiekampen in het buitenland afgedaan als onzin en sprookjes, een ver-van-mijn-bed show.De islamisering van de Nederlandse samenleving denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord.Men spreekt over een kleine minderheid (fundamentalisten, wahabisten, salafisten…) maar het is altijd een minderheid die de toon bepaalt. Lenin en de Leninisten waren ook een minderheid. Dat had je ook in nazi-Duitsland…

In tijd van de Tweede Wereldoorlog,het waren ook overwegend keurige nette en buitengewoon aardige mensen,net als ‘gematigde’ moslims,die deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 50 miljoen mensen werden vermoord!De meerderheid leunde achterover en liet het allemaal gebeuren.Het is een hard meetbaar feit dat de vredelievende meerderheid, de ‘’zwijgende meerderheid’’ bang is en onbelangrijk.Communistisch Rusland bestond uit Russen die alleen maar in vrede wilden leven, toch waren de Russische communisten verantwoordelijk voor de moord op ongeveer 20 miljoen mensen.De vredelievende meerderheid was irrelevant.China’s gigantische bevolking was ook vredelievend, maar Chinese communisten slaagden erin om het duizelingwekkende aantal van 70 miljoen mensen te vermoorden…

Zonder multiculturele politici-landverraders en blinde, domme kiezers die deze politici gebracht hebben en westerse intellectuelen, politici, kunstenaars, opiniemakers, schrijvers, journalisten zou een islamisering van Europa nooit hebben plaatsgevonden. Zij zijn er de uitvoerende verantwoordelijken voor dat er in alle Europese landen islamitische parallelsamenlevingen ontstaan.Zij zijn verantwoordelijk dat mensen leven in angst en onder islamitisch terrorisme.Het overgrote deel van het NL parlement bestaat uit carrièrejagers, die hun Kamerlidmaatschap zien als een tijdelijk opstapje naar een vet baantje als bestuurder, burgemeester, of commissaris bij een groot bedrijf.Ze hebben lak aan Nederland!De toekomst van onze kinderen is leven onder fascistische Sharia of jaren in een burgeroorlog zijn!Nog de laatste hoop zijn verkiezingen 2021,dus stem volgende jaar de PVV-Nexit!„Geen immigratie meer uit islamitische landen, onze grenzen dichtgooien en die grenzen controleren, en het leger inzetten om onze straten te beveiligen”, dat is volgens Wilders de manier waarop wij ‘de strijd winnen’ en de terroristen verliezen. Het is de enige manier om in echte vrijheid te kunnen leven,zegt Wilders,die zijn eigen vrijheid kwijtraakte voor het volk,voor Nederland.

NOS is zo eenzijdig links, selectief en pro-islam en propageert multikul.Wat de linkse mainstream niet snapt is dat ze een parodie van zichzelf worden…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

9 Responses to Onze samenleving wordt ernstig bedreigd door het beestachtige moslimextremisme en de communistische multicultuur

 1. Jackie2015 says:

  Zonder multiculturele politici-landverraders en blinde, domme kiezers die deze politici gebracht hebben en westerse intellectuelen, politici, kunstenaars, opiniemakers, schrijvers, journalisten zou een islamisering van Europa nooit hebben plaatsgevonden.
  Helemaal met u eens.
  Maar laat ik eens wat anders zeggen, Het zijn kwade geesten die controle hebben over al die linkse lui. Ze willen en kunnen niet anders. Het wordt niet van kwaad tot erger maar van erger tot duivels.
  .

  Liked by 1 person

 2. Jackie2015 says:

  De liefde voor geld is de wortel van alle kwaad. Want wie geld heeft, heeft macht.
  Het (Europese) schapenvolk gelooft alles wat die duivels in mensen gedaanten van de EU, hun voor spiegelen. En de Europese parlements leden zijn alleen maar uit op een nog beter baantje met natuurlijk met nog meer geld .

  Tegen het eigenwijze schapenvolk is niet te praten . Het gevolg is, ze krijgen die regeringsleiders waar ze in feite voor vragen. En degenen met een gezond verstand moeten daar onder lijden. Maar is dat niet wereldwijd?

  Dat u daar mismoedig van wordt is dan ook niet ongewoon.

  Liked by 1 person

  • Ik probeer al jaren de ogen te openen van de schapen in Europa, om de derde wereldoorlog te voorkomen. Nu heb ik net nog een artikel daarover afgerond.

   Liked by 1 person

  • Deze keer vermijden we misschien die derde wereldoorlog, die wordt gehouden via een anderde manier dan de vorige keren. Er zijn geen eenmans personen, maar hele teams werken daaraan, om de Big-Brother socialistische fascistische dictatuur in te voeren. En waarschijnlijk zal het volk in Amerika en Europa zich overgeven aan deze NWO dictatuur, zoals het nu in China is gedaan.

   Liked by 1 person

 3. Jackie2015 says:

  Als de resultaten dat Trump in feite de verkiezingen heeft gewonnen en het wordt niet goedgekeurd en Biden komt in de White House dan ziet dat er wereldwijd niet goed uit.
  Want hij en Harris zijn voor een communistisch Amerika volgens Chinees model. Alles wat Trump dan heeft opgebouwd zal binnen de kortste keren teniet worden gedaan..
  En inderdaad, het is een werelwijd netwerk van rijke globalisten waar de macht ligt.

  Er komt een tijd die nooit eerder is geweest. Misschien dat die tijd nog even zal worden afgewenteld, maar de tijd voor de Corona tijd die komt in elk geval niet meer terug. Ik geloof niet dat velen zich dat realiseren. Want je hoort vaak zo van “wanneer alles weer normaal is.” Nou nee!

  Intussen wordt de bevolking afgeleid door sport, eindeloos (politiek) gewauwel en allerlei andere televisie programma’s van nul en gener waarde en die worden dan de huiskamer worden ingeslingerd.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s