Linkse Kerk wil Europa weer veranderen in een NSDAP-socialistische, fascistische heilstaat

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, wordt al snel duidelijk wat de nazi’s met de Joden van plan zijn. De Duitsers leggen de Joden verschillende beperkingen op. Ze mogen bijna niets meer in de openbare orde.Joods eigendom werd geconfisqueerd en de joden werden vernederd en vervolgd en het was verplicht een jodenster te dragen.Synagogen en Joodse scholen worden in brand gestoken.Stap voor stap, kalm en bedachtzaam werkte het nationaal-socialisme ruim een decennium aan de uitroeiing van de Europese Joden.De Holocaust, waarvan Auschwitz de hoofdlocatie en het symbool was, was een ongekende misdaad in de geschiedenis van de mensheid.Meer dan een miljoen mensen, vooral Joden, vonden daar tussen 1940 en 1945 de dood. Een klein deel van de gevangenen overleefde deze hel op aarde.“Ik hoor in gedachten nog steeds de woorden van een gesprek dat ik destijds toevallig opving”: ´Het gas is op, ze verbranden mensen levend’”,vertelde een overlevend slachtoffer van vernietigingskampen.De uitroeiing van de Joden in de Tweede Wereldoorlog was meer dan genocide. De daders waren kinderen van de Verlichting, en de slachtoffers waren met niemand in oorlog…

Hitlers SS had ook moslims in dienst.In de Tweede Wereldoorlog koos de grootmoefti van Jeruzalem-hadji Amin al-Hoesseini de kant van de nazi’s.Hij organiseerde dat moslims voor de nazi’s streden aan het front.Deze moefti was en bleef een Jodenhater.Volgens de islam kan de “jongste dag” (de dag des oordeels) pas aanbreken als de Joden volledig zijn utgeroeid.Voor Radio Berlijn sprak de grootmoefti in 1942: „Dood de Joden waar ge hen maar aantreft.” De grootmoefti bleef tot het einde van de oorlog soldaten ronselen voor de moslimdivisie.Het historisch materiaal van deze periode is een opsomming van beestachtige gruweldaden die aan de orde van de dag waren tijdens dit regime die zelfs de misdaden van het Duitse naziregime overtroffen in wreedheid. De primitieve manier van moorden en martelingen met hamers, messen en dergelijke instrumenten maakte concentratiekampen als Jasenovac wel tot een van de meest inhumane in Hitler’s Europa.Dit gebeurde om een dusdanige gruwelijke wijze dat zelfs de Duitsers zich geschokt toonden…

Volgens bronnen uit concentratiekampen vielen zelfs de monden van de SS-ers open van de wreedheid van dit Ustasharegime. Ze zouden zelfs het bevel hebben gekregen de Ustasha’s-Kroatische en moslims fascistische terroristische organisatie- af te remmen.Eeuwenlang is het lijden van twee volkeren (Servische en Joodse) hetzelfde. Hun vijanden zijn hetzelfde:het Vaticaan-Katholiek Europa, islam, links ideologie/socialisme=communisme.Dat de Ustascha’s bijna 1.000.000 Serven en 50 000 Joden hebben op een gruwelijke manier vermoord (en dat Vaticaan ze gesteund had) is een feit.Ik loop tintalen jaren op deze aardbol rond en vraag me iedere keer af hoe de mensheid tot zoiets verschrikkelijks in staat is geweest.De wereld mag de misdaden van de Holocaust en de Ustasha’s nooit vergeten.Niet alleen de doden waren slachtoffers van de Holocaust -van de Ustascha’s, maar ook de overlevenden!Als je Auschwitz,Jasenovac en andere vernietigingskampen hebt meegemaakt, ben je voor altijd een ander mens geworden. Socialistische en islamitische antisemitisme stierf niet met het einde van het naziregime.Het antisemitisme is helemaal terug in Europa…

Socialistische globalistische regeringen importeren asielzoekers en “vluchtelingen”,die Jodenhaat-antisemitisme mee brengen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika.Door de opkomst van de islam is het antisemitisme duidelijk toegenomen. Synagogen en Joodse scholen moeten tegenwoordig zwaarbeveiligd worden en dat is niet omdat de bruinhemden weer door de Amsterdamse straten marcheren.Bij de Neue Synagoge in Berlijn werd een Syrische man opgepakt die met een mes in zijn hand op bewakers afsprong, terwijl hij ”Allahoe akbar” riep.Het waren geen autochthone rechtsextremisten die in 2012 een leraar en drie kinderen doodschoten in een Joodse school in Toulouse; die in 2014 vier mensen bij het Joodse Museum in Brussel vermoorden; die in 2015 in Parijs vier mensen in een Joodse supermarkt doden; die in Kopenhagen in datzelfde jaar een synagoge aanvielen en twee mensen ombrachten; of die in 2018 in Parijs de 85-jarige Holocaustoverlevende Mireille Knoll onder het aanroepen van de naam van Allah vermoorden omdat ze “Joods is en dus geld moet hebben”…

We waren ook getuigen in Amsterdam waar de Syriër Seleh A. de ruiten van het Joodse restaurant HaCarmel geestdriftig aan diggelen sloeg.Joden worden vandaag de dag in Nederland met de dood bedreigd; zien we hakenkruisvlaggen bij demonstraties; gaan er stenen door de ruiten; zijn er molotovcocktails; wordt de Hitlergroet gebracht.In Den Haag had ook een pro-ISIS-demonstratie plaats. Daar werd in het Arabisch letterlijk gescandeerd: „Dood aan de Joden.”Tijdens deze demonstratie werd ook veelvuldig de Hitlergroet gebracht(de islam 14 eeuwen van jodenhaat kent).Na deze demonstratie in de Haagse Schilderwijk zei een betoger tegen de Volkskrant-verslaggever: ‘Als alle moslims een front zouden vormen, dan hadden wij het Westen en de Joden allang verslagen.’De politie en overheid greep niet in bij deze fascistische en antisemitische demonstratie .Ook in Duitsland -juli 2014 duizenden mensen schreeuwden: ‘Dood aan de Joden’ en ‘dood aan Israël’.Enkelen scandeerden ook de naam van Adolf Hitler.In de Koran staat dat Joden geen menselijke wezens, maar ‘apen en zwijnen’ zijn die tot op de laatste man, vrouw en kind moeten worden uitgeroeid voordat de moslim-messias op aarde terugkeert.Dat verschrikkelijke boek-die roept op tot een eeuwige oorlog tegen niet-gelovigen- is de grondwet van de Islamitische Staat. ISIS doet wat Allah zegt.Dankzij “onze” wegkijkelite-islamknuffelaars, heeft deze bloeddorstige ideologie zich in Nederland gevestigd…

Linkse kerk heeft een volle mond met ‘niet meer Holocaust’, maar voorbereiden weer Europa voor een nieuwe Holocaust, omdat links van oudsher diepgewortelde antisemitische sentimenten in zich heeft.Zo heeft recent historisch onderzoek aangetoond dat de RAF is begonnen met een aanslag op een synagoge in Berlijn.Ulrike Meinhof van de Rote Armee Fraktion (RAF) schreef in de jaren zeventig “antisemitisme is eigenlijk haat tegen het kapitalisme.”De moslims en communisten werkten samen voor de revolutie in Iran, de terroristische PLO werd volop gesteund door de regimes in de DDR en USSR, idem voor de RAF in de BRD etc. Het is een oude band.En wat te denken van Gino Mahsoudi, die nog op een PVDA-lijst stond en een Joods symbool verweefde met een hakenkruis op zijn Facebookpagina.In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe normalisatie van het antisemitische gedachtegoed in de centrale politiek begonnen, ditmaal onder de linkse politiek. De opkomst van Jeremy Corbyn voor de leiding van de Labor partij en zijn kandidatuur voor premier vertegenwoordigt het nieuwe antisemitisme, dat zich voordoet als kritiek op Israël.Links antisemitisme is geen sprookjesverhaal…

Drie dictators-Stalin, Mussolini en Hitler- waren alledrie links. Hitler noemde zichzelf een socialist. Het beleid was socialistisch: massale werkverschaffing voor werkelozen, huurbescherming, kinderbijslag om maar een paar onderdelen van hun programma te noemen.Neonazi’s verwerpen het decadente, materialistische, individualistische Westen. Communisten en socialisten denken daar precies hetzelfde over.De kloof tussen socialisten en nationaal-socialisten is klein.Hitler verklaarde in 1934: “De verschillen tussen ons en de bolsjewisten zijn kleiner dan de overeenkomsten. Bovenal hebben wij een waarlijk revolutionair gevoel gemeen. Hiermee rekening houdend, heb ik verordonneerd dat voormalige communisten ogenblikkelijk als lid van de nationaal-socialistische partij geaccepteerd dienen te worden. De kleinburgerlijke sociaal-democraat en de vakbondsbaas zullen nooit een echte nazi worden, maar een communist altijd.”…

Stalin was links, dus gelooft iemand die onbekend is met Hitlers ideologische achtergrond en politiek al snel dat Hitler dan wel rechts zal zijn geweest.De ideologische wortels van zowel de nationaal-socialisten als van de fascisten liggen in het marxisme.Mussolini werd in 1913 bestuurslid van de Italiaanse socialistische partij en hoofdredacteur van haar blad…Als we willen dat de Holocaust niet weer gebeurt in Europa, dan moeten we zo snel mogelijk overal rechtse partijen- niet neppe rechtse partijen zoals FvD of extreemrechtse partijen- aan de macht brengen. Dus stem daarom volgend jaar op de PVV.. 

Frankrijk, dat de grootste Joodse gemeenschap van het continent heeft, heeft dit jaar een recordaantal antisemitische incidenten geregistreerd.Antisemitisme is niet zomaar een misdaad tegen de mensheid,maar het paradigma van een misdaad tegen de mensheid.En het wordt tijd dat al degenen die zorg dragen voor de toekomst van de mensheid, de handen ineenslaan om de mensheid te verdedigen en te protesteren tegen deze nieuwste verandering van ‘s werelds oudste vorm van haat.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Linkse Kerk wil Europa weer veranderen in een NSDAP-socialistische, fascistische heilstaat

  1. koddebeier says:

    Na de oorlog hadden ze het hele linkse zooitje voor het Neurenberg tribunaal moeten slepen !
    Fascisme, Nationaal socialisme en Socialisme het is één pot nat !

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s